Bài tập cuối tuần 11 lớp 3

Câu 3: Một siêu thị bao gồm 26kilogam gạo nếp. Số gạo tẻ gấp 8 lần số gạo nếp. Hỏi cửa hàng tất cả toàn bộ bao nhiêu ki–lô–gam gạo tẻ?

A. 108kg B. 208kg

C. 308kg D. 408kg

Câu 4: 32 cấp 8 mấy lần ?

A. 3 lần B. 4 lần

C. 5 lần D. 6 lần

Câu 5: Lớp 3A gồm 4 tổ, từng tổ 8 chúng ta. Hỏi lớp 3A bao gồm bao nhiêu bạn?

A. 12 chúng ta B. 22 bạn

C. 32 bạn D. 34 bạn

Câu 6: Tìm tích của số nhỏ duy nhất gồm 3 chữ số giống như nhau và số lớn số 1 có 1 chữ số.

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần 11 lớp 3

A. 900 B. 998

C. 999 D. 990

Câu 7: Tính: 104 × 7 + 28 =…..

A. 754 B. 755

C. 756 D. 757

Câu 8: Một con chó trọng lượng 16kilogam, một nhỏ thỏ cân nặng 4kg. Hỏi bé chó khối lượng gấp mấy lần nhỏ thỏ?

A. 1 lần B. 2 lần

C. 3 lần D. 4 lần

II. Phần 2. Giải những bài toán thù sau:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 117 × 3

……………

……………

……………

118 × 7 

……………

……………

……………

205 × 4

……………

……………

……………

b) 341 × 3

…………… 

……………

……………

110 × 8

…………… 

……………

……………

214 × 4

…………… 

……………

……………

Bài 2: Tìm (x), biết:

(x) : 7 = 123

………………………….

………………………….

(x) : 4 = 227 

………………………….

………………………….

Bài 3: Có 4 thùng dầu, mỗi thùng đựng 127(l) dầu. Người ta đang lôi ra 205(l) trường đoản cú những thùng kia. Hỏi sót lại bao nhiêu lkhông nhiều dầu?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Đáp số:………………………… 

Lời giải đưa ra tiết


I. Phần 1. Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: 

Phương pháp giải:

- Thực hiện nay phxay tính mặt buộc phải dấu bởi trước.

- Tìm (x) : (x) ở chỗ số bị chia, hy vọng tra cứu số bị chia ta lấy thương thơm nhân cùng với số phân chia.

Cách giải:

(x) : 13 = 5 + 3

(x) : 13 = 8

(x) = 8 × 13

(x) = 104

=> Đáp án đề nghị chọn là B.

Câu 2:

Pmùi hương pháp giải:

Biểu thức bao gồm phnghiền nhân cùng phxay trừ thì thực hiện phxay tính nhân trước, phxay tính trừ sau.

Cách giải:

214 × 3 – 46

= 642 – 46

= 596

=> Đáp án phải lựa chọn là A.

Câu 3:

Phương pháp giải:

- Dạng toán thù vội một số lên những lần.

- Số kilogam gạo tẻ = số kilogam gạo nếp × 8.

Xem thêm: Ảnh: Những Máy Bay Vận Tải Quân Sự, Máy Bay Vận Tải Quân Sự

Cách giải:

Bài giải

Thương hiệu bao gồm số ki-lô-gam gạo tẻ là:

26 × 8 = 208 (kg)

Đáp số: 208kg.

=> Đáp án nên lựa chọn là B.

Câu 4:

Pmùi hương pháp giải:

Dạng toán giảm đi một số lần: Muốn giảm một trong những đi các lần, ta phân tách số kia đến tần số.

Cách giải:

32 : 8 = 4 (lần)

Vậy 32 vội vàng 8 là 4 lần.

=> Đáp án đề xuất lựa chọn là B.

Câu 5:

Phương thơm pháp giải:

Số chúng ta lớp 3A = số bạn của từng tổ × 4.

Cách giải:

Bài giải

Lớp 3A gồm số chúng ta là:

8 × 4 = 32 (bạn)

Đáp số: 32 các bạn.

=> Đáp án đề xuất chọn là C.

Câu 6:

Pmùi hương pháp giải:

- Tìm số nhỏ tuổi nhất gồm 3 chữ số tương đương nhau và số lớn số 1 có một chữ số.

- Nhân nhị số trên cùng nhau.

Cách giải: 

Số nhỏ tuổi độc nhất tất cả 3 chữ số giống nhau là 111.

Số lớn số 1 có một chữ số là 9.

Tích của số nhỏ dại duy nhất tất cả 3 chữ số giống như nhau và số lớn nhất có 1 chữ số là:

111 × 9 = 999

Vậy số nên search là 999.

=> Đáp án phải lựa chọn là C.

Câu 7:

Phương thơm pháp giải:

Biểu thức gồm phép nhân và phnghiền cùng thì thực hiện phnghiền tính nhân trước, phnghiền tính cộng sau.


Cách giải 

104 × 7 + 28

= 728 + 28

= 756

=> Đáp án yêu cầu chọn là C.

Câu 8:

Phương pháp giải:

- Dạng tân oán giảm sút một số lần.

- Để tìm kiếm nhỏ chó trọng lượng gấp mốc giới hạn nhỏ thỏ ta đem cân nặng con chó phân tách cho cân nặng của bé thỏ.