Bài Tập Đọc Hiểu Tiếng Anh Lớp 5

Đề thi học viên giỏi tiếng Anh lớp 5

Đề thi học viên tốt lớp 5 là tư liệu xem thêm với ôn tập xuất xắc dành riêng cho quý thầy giáo viên với những em học sinh. Thông qua tài liệu này sẽ giúp những em học viên ôn tập, củng nỗ lực kiến thức của môn tiếng Anh. Hi vọng rằng tư liệu này để giúp các em nắm rõ gần như kiến thức và kỹ năng của môn Tiếng Anh cùng tự tin bước vào kỳ thi học sinh xuất sắc giờ đồng hồ Anh lớp 5 đạt kết quả cao. Sau trên đây, mời những em thuộc xem thêm đề thi.

Bạn đang xem: Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 5

Những bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5

Sở đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 5

Phần kỹ năng và kiến thức chung:

bài tập 1: Em hãy khoanh tròn chữ cái khác với tự còn lại: (10pts)

1. A. Monday B.Sunday C.Friday D.today


2. A.headađậy B.toothađậy C.matter D.fever

3. A.hot B.weather C.cold D.warm

4. A.When B.How C.What D.The

5. A.Subject B.English C.Science D.Music

Bài 2: Chọn đáp án đúng duy nhất A, B, C hoặc D rồi khoanh tròn vào lời giải đó. (10pts)

1. It is hot ............ summer.

A.on B.in C.at D.under

2. I don’t like Maths ……………it is difficult.

A.& B.but C.so D.because

3. What’s the matter…………you?

A.in B.with C.on D.of

4. Do you lượt thích English? Yes,I……….

A.bởi B.am C.lượt thích D.don’t

5. He often………………to lớn school in the morning

A.gos B.going C.goes D.khổng lồ go


Phần hiểu hiểu:

các bài luyện tập 1: Hoàn thành đoạn văn uống sau bằng cách kiếm tìm một tự cân xứng điền vào mỗi nơi trống. (10pts)

Ba, Lan, and Hoa want khổng lồ bởi vì some shopping. So they go to the (1).................. . Next, they go lớn the post office because Ba wants some (2).................... Then they go lớn the bookstore (3)...................... Lan wants some books and postcards. After that, they go to the foodstall because they (4)...................... hungry. Finally, they go khổng lồ the (5)..................... because they want to see a movie.

1.................., 2. ...................., 3. ...................., 4. ...................., 5. ....................... .

bài tập 2: Đọc đoạn văn sau và vấn đáp các câu hỏi phía dưới. (10pts)

Hi! This is my friend. His name is John. He is ten years old. He is a student at a primary school of Ha Noi. He lives in a small apartment in Ha Noi with his aunt and uncle. His apartment is near a zoo. So, He usually goes there on weekend. He likes monkeys best because they can swing. He studies many subjects at school, but he likes Maths best. His classes usually start at a quarter past seven.

Xem thêm: Sổ Tay Chăm Sóc Mèo Con - Game Chăm Sóc Mèo Con 24H

Questions:

1. How old is John?


.....................................................................................................................................

2. Where does he live?

.....................................................................................................................................

3. Who does he live sầu with?

.....................................................................................................................................

4. When does he usually go to the zoo?

.....................................................................................................................................

5. What is his favorite subject?

.....................................................................................................................................

Phần kĩ năng viết:

Em hãy viết một quãng vnạp năng lượng từ reviews về tay dựa vào những trường đoản cú lưu ý sau:

name

age

nationality

school

ambition (ước mơ)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đáp án đề thi học viên tốt giờ đồng hồ Anh lớp 5


Phần kiến thức chung:

bài tập 1: (10 điểm)

1.A 2.C 3.B 4.D 5.A

Bài tập 2: (10 điểm)

1.B 2.D 3.B 4.A 5.C

Phần gọi hiểu:

Những bài tập 1: Hoàn thành đoạn văn sau bằng phương pháp tìm kiếm một từ tương xứng điền vào từng nơi trống. (10 điểm)