BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VÀ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

Thì hiện giờ tiếp nối nằm trong những những thì cơ bạn dạng của ngữ pháp Tiếng Anh. Ghi lưu giữ cấu trúc và biện pháp cần sử dụng vẫn không đầy đủ, chúng ta còn bắt buộc thực hiện một số bài tập về thì hiện thời tiếp diễn. Các chúng ta đừng lo về Việc sau khi làm cho ngừng lần chần đúng hay không đúng vì bên dưới phần bài tập bao gồm ngay câu trả lời đó!

*

Tổng phù hợp những bài xích tập về thì bây giờ tiếp diễn

A.THÌ HIỆN TẠI TIẾP. DIỄN

I. Cách dùng thì hiện nay tiếp diễn.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn có đáp án

– Thì hiện thời tiếp nối thực hiện cùng với mục đích biểu đạt hành vi, sự việc sẽ xẩy ra vào thời gian nói.

– Thì ngày nay tiếp tục dùng nói về một tình huống mang ý nghĩa tạm thời.

– Thì bây giờ tiếp diễn dùng làm nói tới kinh nghiệm gây cảm giác giận dữ.

– Thì hiện thời tiếp diễn có thể dùng vào thì sau này gần.

II. Dấu hiệu nhận thấy thì hiện tại tiếp nối.

Thì bây giờ tiếp tục thuận tiện phân biệt vào câu. khi vào câu gồm một số trong những trường đoản cú đặc trưng như:

– Now (bây giờ), Right now (tức thì bây giờ), Today (hôm nay), At the moment (ngay lập tức bây giờ), At present (ngay trong khi này).

– Look!

– Be careful!

III. Cấu trúc thì bây chừ đối kháng.

Câu khẳng định: S + tobe + Ving…

Câu phủ định: S + tobe + not + Ving…

Câu nghi vấn: Tobe + S + Ving…

Answer: Yes, S + tobe.

No, S + tobe + not.

*Notes:

– Đối cùng với chủ ngữ là I thì tobe bắt buộc được chia là Am.

– Đối với công ty ngữ là You/We/They/Nsố nhiều thì tobe yêu cầu chia là Are.

– Đối với công ty ngữ là He/She/It/Nsố không nhiều thì tobe nên phân chia là Is.


B. BÀI TẬP VỀ THÌ HIỆN TẠI TIẾPhường. DIỄN.

Cùng nhau làm cho một số trong những bài bác tập về thì hiện tại tiếp diễn tức thì sau đây:

Exercise 1: Tìm cùng sửa lỗi sai trong câu.

1.Sometoàn thân are climbing up this tree over there.

2. Lan is always going lớn school by bus.

3. The river flows very past at present.

4. Ly lives with some best friends until her brother can find a flat.

5. They will have a các buổi party next week. Would you lượt thích khổng lồ come with them?

6. Hoang is very busy now. He talks to lớn a new frikết thúc.

Exercise 2: Chia rượu cồn từ của thì hiện giờ tiếp nối.

1.Be careful! That oto (come)______.

2. Tommy (clean) _____ his house and his father (repair) _____ their old oto at the moment.

3. I (do) ____ my thử nghiệm at 8 a.m.

4. It (get) ___________ cold. Can I turn on the fan?

5. Look! Her cats (play) _____ in the garden.

6. His grandfather (water) ______ some flowers and vegetables in the garden now.

7. We (have) _____ dinner with our friends in a Korea’s restaurant at 7 o’cloông chồng.

8. Kiet (ask) ______ a stranger about the way khổng lồ the post office.

9. I (read) _____ this book but my sister (not read) _____ now.

Xem thêm: Game Cuộc Chiến Xuyên Thế Kỷ 3, Chơi Game Cuoc Chien Xuyen The Ky 3

10. Hanh usually makes some cakes on Sunday. Today, she (not make) _____.

Exercise 3: Hoàn thành câu và phân chia rượu cồn từ bỏ (giả dụ cần).

1.I/working/hard/tobe/day-off/after.

2. The/tobe/stocks/dropping/because/the/constantly/of/economy.

3. Her/across/Look!/tobe/street/parents/walking/the.

4. Where/they/at/8/tobe/a.m/going?

5. Kin/washing/face/right/tobe/his/now.

Exercise 4: Chia đụng tự phù hợp vào nơi trống

1.Sance ___________ (talk) on the phone at present.

2. My mother always ________ (complain) about us with her friend.

3. Most people __________ (use) text messages instead of the phone.

4. _______ Lan __________ (work) on any special jobs?

5. We ___________ (eat) at Sam’s favourite restaurant at 12 o’cloông xã today.

6. The waiter __________ (stand) behind the trùm now with a note pad in his hand.

Exercise 5: Hoàn thành đoạn văn sau với chia đụng từ bỏ thích hợp

This is Mr.Blue. He _________ (be) is a primary school teacher in the center city. He _________ (teach) English and Maths. Now, he ________ (teach) English. He ________ (live) in Hanoi with his family at present. He ________ (be) married khổng lồ Lan, who is Vietnamese. They ______ (have) two children. Although Mr.Blue ________ (speak) Vietnamese as well as English, he ________ (not/teach) Literatures.

Exercise 6: Điền những trường đoản cú trong bảng vào vị trí trống và chia đụng từ

Sit Look Write Kiông chồng Tidy

Spover Work Appear Taste

1.At the moment, Kha ___________ many hours with ger mother in the kitchen.

We _________ outside in the sunshine lớn vì our exercise.Ngan __________ on a project nowadays.My brother __________ for a new jobs these days.Ha __________ her room at the moment.My sistter __________ that letter for her boyfriend in London.They ___________ in a new TV program.My friends ____________ the table in the classroom.

 Exercise 7: Chọn câu trả lời đúng độc nhất vô nhị về thì hiện giờ tiếp diễn.

1.Please make quite. I study/am studying.

2. Quang is a doctor, but he works/is working at present.

3. She can borrow my coat. I am not needing/don’t need it now.

4. There’s a film on TV today. Are you watching/Do you watch it?

5. Minch Anh washes/ is washing the dishes now.

6. This machine broke down yesterday. Now I am repairing/will repair it.

ĐÁPhường ÁN:

Exercise 1:

1.are climbing ➔ is climbing (Someone là danh trường đoản cú số ít nên cần sử dụng is chứ không hề sử dụng are)

2. is always ➔ going always goes (kiến thức hàng ngày)

3. flows ➔ is flowing (vệt hiệu: at present)

4. lives ➔ is living (ý chỉ hành động đang diễn ra)

5. will have ➔ are having (dùng thì ngày nay tiếp diễn nhỏng thì sau này ngay sát chứ không cần dùng sau này đơn bởi vì bao gồm câu mời phía đằng sau bao gồm nghĩa buổi tiệc này chắc chắn rằng xảy ra)

6. talks ➔ is talking (dấu hiệu: now)

Exercise 2:

1.is coming (lốt hiệu: Be careful!)

2. is cleaning/is repairing (vệt hiệu: at the moment)

3. am doing (lốt hiệu: at 8 a.m)

4. is getting (ttách đang lạnh dần dần – ý chỉ hiện tại đang diễn ra)

5. are playing (lốt hiệu: Look!)

6. is watering (vết hiệu: now)

7. are having (lốt hiệu: at 7 o’clock)

8. is asking (đang hỏi đề xuất phân tách bây giờ tiếp diễn)

9. am reading/ isn’t reading (vết hiệu: now)

10. isn’t making (dấu hiệu: today, thói quen cơ mà hiện giờ thì không đang làm nó)

Exercise 3:

1.I am working hard after day-off.

2. The stocks are dropping constantly because of the economy.

3. Look! Her parents are walking across the street.

4. Where are they going at 8 a.m?

5. Kin is washing his face right now.

Exercise 4:

1.Sance _____is talking______ (talk) on the phone at present.

Dấu hiệu: at present

My mother __is___always ___complaining_____ (complain) about us with her frikết thúc.

Dấu hiệu: hành động này sẽ diễn ra

Most people ____are using______ (use) text messages instead of the phone.

Dấu hiệu: hành vi này đã diễn ra

__Is___ Lan ____working_____ on any special jobs? (Dấu hiệu: hành động này đã diễn ra)We _____are eating______ (eat) at Sam’s favourite restaurant at 12 o’cloông xã today.

Dấu hiệu: hành động này đã diễn ra lúc 12 giờ

The waiter _____is standing_____ (stand) behind the trùm now with a note pad in his h&.

Dấu hiệu: hành động này vẫn diễn ra