Bài tập tiếng anh về đồ dùng học tập

Trường học là một trong những phần đặc trưng trong cuộc sống thường ngày từng ngày của bọn họ mặc dầu các bạn là học sinh hay là gia sư. Danh sách đồ dùng học tập Tiếng Anh kèm theo như hình ảnh dưới đây để giúp chúng ta nâng cấp vốn trường đoản cú vựng về trường học tập.
Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh về đồ dùng học tập

Từ vựng giờ anh về đồ dùng học tập

(Looseleaf) paper/ˌluːsˈliːf/ /ˈpeɪ.pɚ/Giấy đóng
(Text) book/ˈtekst.bʊk/Sách giáo khoa
Ballpoint pen/ˌbɑːl.pɔɪnt ˈpen/Bút ít bi
Board/bɔːrd/Bảng
Book/ Textbook/bʊk/ | /ˈtekst.bʊk/Sách giáo khoa
Brush/brʌʃ/Bút lông
Bulletin board


Xem thêm: Toàn Bộ Hình Nền Đẹp Cho Macbook, Imac Mới Nhất 2020, Top 68 Hình Nền Macbook Và Imac Đẹp Nhất

Bảng tin, báo tường
Calculator/ˈkæl.kjə.leɪ.t̬ɚ/Máy tính
Chalk/tʃɑːk/Phấn
Chalk tray/tʃɑːk treɪ/Khay nhằm phấn
Chalkboard/ˈtʃɑːk.bɔːrd/Bảng
Clock/klɑːk/Đồng hồ
Computer


Xem thêm: Tải Phần Mềm Tăng Dung Lượng Bộ Nhớ Cho Điện Thoại, Huong Dan Tang Dung Luong Bo Nho Cho Dien Thoai Full

Máy tính
Desk/desk/Bàn học
Eraser/ɪˈreɪ.sɚ/Cục tẩy
Flag/flæɡ/Lá cờ
Glue/ɡluː/Hồ dán
Graph paper/ˈɡræf ˌpeɪ.pɚ/Giấy nháp
Hall/hɑːl/Hành lang nghỉ ngơi cửa vào
Locker/ˈlɑː.kɚ/Tủ khóa
Loudspeaker/ˈlaʊdˌspiː.kɚ/Loa
Map/mæp/Bản đồ
Notebook, notebook paper/ˈnoʊt.bʊk/ /ˈnoʊt.bʊk ˈpeɪ.pɚ/Vngơi nghỉ, sổ ghi chép
Overhead projector/ˌoʊ.vɚ.hed prəˈdʒek.tɚ/Máy chiếu
Pen/pen/Bút bi, cây viết mực nước
Pencil/ˈpen.səl/Bút chì
Pencil eraser/ˈpen.səl ɪˈreɪ.sɚ/Cục tẩy cây bút chì
Pencil sharpener/ˈpen.səl ˌʃɑːr.pən.ɚ/Gọt cây bút chì
Ring binder/ˈrɪŋ ˌbaɪn.dɚ/Vòng gắn kết
Ruler/ˈruː.lɚ/Thước kẻ
Seat/ Chair/siːt/ | /tʃer/Ghế ngồi
Spiral notebook/ˌspaɪr.əl ˈnoʊt.bʊk/Vsinh hoạt gáy xoắn
Teacher’s desk/ˌtiː.tʃɚz desk/Bàn giáo viên
Thumbtack/ˈθʌm.tæk/Đinc bấm

Đồ dùng đối với trường học

Desk/desk/Bàn
Chair/tʃer/Cái ghế
Book/bʊk/Sách
Notebook/ˈnoʊt.bʊk/Sổ tay
Pencil case/ˈpen.səl ˌkeɪs/Hộp bút
Backpack/ˈbæk.pæk/Ba lô
Scissors/ˈsɪz.ɚz/Cây kéo
Compass/ˈkʌm.pəs/La bàn
Pins/pɪn/Chốt, đinh ghim
Clip/klɪp/Cái kẹp
Pencil/ˈpen.səl/Bút ít chì
Coloured pencil (UK) – Colored pencils (US)/ˈkʌl.ɚd ˈpen.səl/Bút ít chì màu
Pencil sharpener/ˈpen.səl ˌʃɑːr.pən.ɚ/Cái gọt cây bút chì
Stapler/ˈsteɪ.plɚ/Ghlặng bấm
Calculator/ˈkæl.kjə.leɪ.t̬ɚ/Máy tính
Ballpoint/ˌbɑːl.pɔɪnt ˈpen/Bút bi
Highlighter/ˈhaɪˌlaɪ.t̬ɚ/Bút highlight
Rubber (UK) – Eraser (US)/ˈrʌb.ɚ/ | /ɪˈreɪ.sɚ/Cục tẩy
Scotch tape/ˌskɑːtʃ ˈteɪp/Băng dính
Paint/peɪnt/Sơn, màu
Palette/ˈpæl.ət/Bảng màu
Paint brush/ˈpeɪnt.brʌʃ/Bút ít sơn màu
Protractor/prəˈtræk.tɚ/Thước đo góc
Set square/ˈmix ˌskwer/Thước ê-ke
Ruler/ˈruː.lɚ/Cây thước
Glue/ɡluː/Keo dán hồ
Beaker/ˈbiː.kɚ/Cốc bêse (sử dụng trong phòng TN)
Flask/flæsk/Bình thót cổ (dùng trong chống TN)
Test tube/ˈtest ˌtuːb/Ống nghiệm
Funnel/ˈfʌn.əl/Cái phễu (dùng trong chống TN)
Binder/ˈbaɪn.dɚ/Bìa tránh (báo, tạp chí)
Computer/kəmˈpjuː.t̬ɚ/Máy vi tính
Paper/ˈpeɪ.pɚ/Giấy
File holder/faɪl ˈhoʊl.dɚ/Tập hồ nước sơ
Map/mæp/Bản đồ
Magnifying glass/ˈmæɡ.nə.faɪ.ɪŋ ˌɡlæs/Kính lúp
Clock/klɑːk/Đồng hồ
Blackboard/ˈblæk.bɔːrd/Bảng đen
Globe/ɡloʊb/Quả địa cầu


*

Tên các loài hoa bằng giờ anh

Với nội dung bài viết về tự vựng vật dụng tiếp thu kiến thức Tiếng Anh, các bạn sẽ có thể học tập tất cả những từ bỏ và nhiều tự nhưng mà bạn sẽ yêu cầu để có thể trở nên tân tiến khỏe khoắn trong một ngôi trường học ở một quốc gia nói giờ đồng hồ Anh. Điều này cũng trở nên khiến cho bạn dễ dãi có thể đi làm việc lặt vặt mỗi ngày quanh trường với phát âm những gì tín đồ không giống nói, dễ dàng và đơn giản rộng.


Chuyên mục: Kinh Doanh