Bài tập về câu điều kiện có đáp án

Câu ĐK trong Tiếng Anh là ngữ pháp đặc biệt quan trọng vào giờ Anh. Tuy nhiên chưa hẳn ai ai cũng nắm rõ kỹ năng về câu điều kiện.

Bạn đang xem: Bài tập về câu điều kiện có đáp án

Trong bài viết viết tiếp sau đây qplay.vn trình làng mang lại chúng ta toàn bộ kỹ năng về câu ĐK như: khái niêm, cấu trúc, biện pháp sử dụng với bài tập minh họa. Hi vọng đấy là tư liệu hữu dụng giành riêng cho những bạn muốn trau xanh dồi kiến thức, nâng cao khả năng tiếng Anh đặc biệt các bạn ôn thi trung học phổ thông Quốc gia 2021 sắp tới. Mời chúng ta thuộc tham khảo bài viết tại phía trên.

Định nghĩa cấu trúc, phương pháp cần sử dụng cùng bài bác tập về câu điều kiện

Khái niệm câu ĐK vào Tiếng AnhKhái niệm về câu ĐK loại 1Khái niệm về câu ĐK một số loại 2Khái niệm về câu ĐK một số loại 3Cấu trúc câu ĐK vào Tiếng AnhCâu điều kiện nhiều loại 0Câu ĐK các loại 1Câu điều kiện nhiều loại 2Câu điều kiện các loại 3Bài tập câu điều kiện

Khái niệm câu điều kiện vào Tiếng Anh

Câu ĐK dùng làm nêu lên một trả thiết về một vụ việc, mà vấn đề kia chỉ hoàn toàn có thể xẩy ra lúc điều kiện được nói tới xẩy ra. Câu điều kiện có gồm nhị phần (nhì mệnh đề):Mệnh đề đặt ra điều kiện (còn được gọi là mệnh đề IF) là mệnh đề prúc hay mệnh đề điều kiệnMệnh đề nêu lên công dụng là mệnh đề chủ yếu.

Khái niệm về câu điều kiện nhiều loại 1

Câu ĐK loại I nói một cách khác là câu ĐK bao gồm thực sinh hoạt hiện tại.Điều khiếu nại rất có thể xảy ra sống bây giờ hoặc tương lai.

Khái niệm về câu điều kiện các loại 2

Câu điều kiện các loại II có cách gọi khác là câu ĐK không tồn tại thực nghỉ ngơi ngày nay.Điều khiếu nại cần thiết xảy ra làm việc hiện nay hoặc tương lai, điều kiện chỉ là 1 mang thiết, một ước mong muốn trái ngược với thực trạng hiện nay.

Khái niệm về câu ĐK một số loại 3

Câu ĐK nhiều loại III là câu ĐK không tồn tại thực vào quá khứ.Điều khiếu nại quan trọng xẩy ra trong vượt khứ, chỉ mang ý nghĩa ước ý muốn vào quá khứ, một đưa thiết trái ngược với hoàn cảnh ngơi nghỉ quá khứ.
Cách sử dụng: Dùng nhằm biểu đạt một sự việc luôn đúng, một chân lý.Ví dụ: - If you heat the ice, it melts. (Nếu bạn làm cho lạnh băng, nó vẫn tan tan.)Đây là một sự thật hiển nhiên, luôn luôn luôn đúng nên ta đã áp dụng câu điều kiện nhiều loại 0 nhằm nói.

Câu điều kiện nhiều loại 1


Cấu trúc: If + S + V/V(s/es), S + will + V(nguyên thể)Trong câu ĐK một số loại I, mệnh đề “If” ta phân chia thì HIỆN TẠI ĐƠN cùng mệnh đề chủ yếu ta phân chia thì sau này solo.
Cách sử dụng: Dùng để mang định về một vụ việc có thể xẩy ra nghỉ ngơi hiện thời hoặc tương lai.Ví dụ: - If she comes, I will go with her. (Nếu cô ấy mang đến, tôi đang đi với cô ấy)Ta hiểu đúng bản chất “hiện thời cô ấy vẫn chưa đến”, với ta cũng lừng khừng được rằng cô ấy gồm đến hay là không (trọn vẹn hoàn toàn có thể xảy ra).Vì vậy mang định “giả dụ cô ấy đến” là một trong đưa định trọn vẹn rất có thể xảy ra phải ta thực hiện câu ĐK các loại 1.

Xem thêm: ‎ Bus Rush: Appstore For Android, Bus Rush For Android

Câu điều kiện các loại 2


Cấu trúc: If + S + V-ed/cột 2, S + would/should + V(ngulặng thể)Trong câu ĐK loại II, mệnh đề “IF” chia thì QUÁ KHỨ ĐƠN cùng đụng tự vào mệnh đề bao gồm ta áp dụng cấu trúc: would/ should + hễ từ bỏ ngulặng thể.
Cách sử dụng: Dùng nhằm giả định về một vấn đề cần yếu xảy ra nghỉ ngơi hiện tại hoặc sau này.Ví dụ: - If they had a lot of money now, they would travel around the world. (Nếu hiện nay chúng ta có khá nhiều chi phí, họ đã đi phượt vòng xung quanh thế giới.)Ta thấy gồm thời gian ngơi nghỉ bây giờ là “now” (bây giờ) cùng hiểu rằng “hiện giờ bọn họ không có nhiều tiền” cần new giới thiệu câu trả định điều đó. Vì thay ta thực hiện câu điều kiện loại II để mô tả một trả định về một vấn đề không có thiệt làm việc hiện giờ.CHÚ Ý: Trong câu ĐK một số loại II, trường hợp mệnh đề “if” sử dụng cồn từ bỏ “khổng lồ be” làm việc thì vượt khứ đọng đối chọi thì ta chỉ sử dụng “khổng lồ be” là “were” cùng với tất cả những ngôi.Ví dụ: - If I were you, I wouldn’t stay at trang chính now. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không còn ở trong nhà bây chừ.)Ta thấy chủ ngữ vào mệnh đề “If” là “I” cơ mà ta vẫn sử dụng hễ từ “to be” là “were” vì trong câu ĐK một số loại II này “khổng lồ be” phân tách quá khđọng là “were” cùng với tất cả các chủ ngữ.

Câu ĐK nhiều loại 3


Cấu trúc: If + S + had + VpII, S + would/should + have sầu + vpII Trong câu ĐK một số loại III, mệnh đề “If” phân tách thì QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH, cùng cồn trường đoản cú trong mệnh đề bao gồm vẫn áp dụng cấu trúc: would/ should + have sầu + VpII.
Cách sử dụng: Dùng nhằm mang định về một vấn đề trái cùng với sự thật vào thừa khứ đọng.Ví dụ: - If she had told me the truth yesterday, I would have helped her. (Nếu cô ấy nói với tôi thực sự ngày ngày hôm qua, tôi đã hỗ trợ cô ấy rồi.)

các bài luyện tập câu điều kiện

Câu 1: Put the verbs in brackets into lớn their correct forms!1. I would have read the letter if I__________ (know) it was from you.
2. If Tony doesn’t help in the garden I _________________(not finish) my work in time.3. If you_________________ (not tell ) me about Maxwell’s birthday I would forget it.4. We ______________(catch) the train earlier if Mary had found her purse.5. If Susan ________________(learn) the poem she would have sầu known the answer.6. If it _______________(be) too hot we will stop and get a cold drink.7. If i_______________t (not rain) today I would stay it home.8. If the Professor spoke clearly we__________________(understand) hyên ổn better.9. If you go on talking like that we_________________ (throw) you out.10. If Sasha__________________ (go) trang chủ now he would meet his own brother.11. If it rained , the streets ____________________(be) wet.12. If I________________ (not tell) Jlặng the address he wouldn’t have found you.13. The bird___________________ (die) if you had caught it14. What _________________(you, do) if you won the lottery ?15. If the weather ___________________(not change) we will reach the top of the mountain.16. Dinner___________ (be) fine if the meat weren’t cold.17. I’m sure Benny ______________(come) if you wait a bit longer.18. If you ring the bell, somebody______________ (answer) it.19. If Bert ______________(see) you, he would have talked to lớn you.20. You ____________________(find ) your ticket if you had looked into lớn your pockets.21. You_____________________ (fall) ill if you eat so much.22. What _______________(happen) if the door had not been opened?23. If Chris asked you for a cigarette, ________________(you, give) hyên ổn one?24. If you________________ (buy) that big car, you would need a lot of money.25._____________________ (You, change) the colour of your hair if I asked you lớn bởi so ?26. If you give sầu me the letter, I ____________________(post) it for you .27.__________________ (You, post) the letter if I had given it to lớn you?28. If the weather is fine, I______________________ (go) swimming.29. If you_______________ (not work) harder, you won"t pass the exam.
30. If they _____________ (go) skating if the lake were frozen.32. What would you have done, if you _____________(lose) your handbag?33. What will happen if you______________(go) on holiday, if she hadn"t been ill.35. If I_______ (be) lượt thích you, I wouldn"t watch such films.37. If you opened your eyes, you _____________(see) a wonderful world.38. People _______________(live) in peace if they stop fighting.39. If Tom ____________so much,he (cannot drive) trang chủ.40. If we_________________ (not hurry) we would miss the train.41. He-________________ (not spend) so much money if he weren"t a happy person.42._________________ (You, come ) , if you had had more time ?43. If Jlặng _____________(study) the new words he would have got a better mark.44. If he were rich, he _____________(buy) the house.45. If you don"t hurry you__________ (be) late.46. If it wasn"t so hot, we__________ (play) football.47. If I____________(be) ill, would you visit me?48. If Sean________ (not be) driving so fast, the police would not have sầu stopped hyên.49. If I had sold my house, I______________ (get) 4 million pounds.50. If I____________ (be) you I would I would vì it.KEYIF - CLAUSES IF 1Put the verbs in brackets into their correct forms !1. I would have read the letter if I had known (know) it was from you.2. If Tony doesn’t help in the garden I will not finish (not finish) my work in time3. If you didn’t tell (not tell ) me about Maxwell’s birthday I would forget it.4. We would have caught (catch) the train earlier if Mary had found her purse.5. If Susan had learned (learn) the poem she would have known the answer.6. If it isn’t (be) too hot we will stop and get a cold drink.7. If it didn’t rain (not rain) today I would stay it home page.8. If the Professor spoke clearly we would understand (understand) hyên ổn better9. If you go on talking lượt thích that we will throw (throw) you out.10. If Sasha went trang chính (go) home page now he would meet his own brother.11. If it rained , the streets would be (be) wet.12. If I had not told (not tell) Jyên the address he wouldn’t have found you.13. The bird would have sầu died (die) if you had caught it.14. What would you vì (you, do) if you won the lottery?15. If the weather doesn’t change (not change) we will reach the top of the mountain.16. Dinner would be (be) fine if the meat weren’t cold.17. I’m sure Benny will come (come) if you wait a bit longer.18. If you ring the bell, somebody toàn thân will answer (answer) it.19. If Bert had seen (see) you, he would have talked lớn you.đôi mươi. You would have found (find ) your ticket if you had looked inkhổng lồ your pockets.

Xem thêm: Giá Như Cô Ấy Chưa Xuất Hiện Lời, Lời Bài Hát Giá Như Cô Ấy Chưa Xuất Hiện


21. You will fall (fall) ill if you eat so much.22. What would have happened (happen) if the door had not been opened?23. If Chris asked you for a cigarette, would you give sầu (you, give) hyên ổn one?24. If you bought (buy) that big oto, you would need a lot of money.25. Would you change (You, change) the colour of your hair if I asked you to do so?26. If you give me the letter, I will post (post) it for you .27. Would you have sầu posted (You, post) the letter if I had given it lớn you?28. If the weather is fine, I will go (go) swimming.29. If you don’t work(not work) harder, you won"t pass the exam.30. If they were (be) rich, they would travel around the world.31. The children would go (go) skating if the lake were frozen.32. What would you have done, if you had lost (lose) your handbag?33. What will happen if you don’t know (not know) the answer?34. She would have sầu gone (go) on holiday, if she hadn"t been ill.35. If I had noticed (notice) you, I would have sầu said hello.36. If I were (be) lượt thích you, I wouldn"t watch such films.37. If you opened your eyes, you would see (see) a wonderful world.38. People will live(live) in peace if they stop fighting.39. If Tom drinks so much,he won’t be able drive sầu (cannot drive) trang chính.40. If we didn’t hurry (not hurry) we would miss the train.41. He wouldn’t spkết thúc (not spend) so much money if he weren"t a happy person.42. Would you have sầu come (You, come ) , if you had had more time ?43. If Jlặng had studied (study) the new words he would have got a better mark.44. If he were rich, he would buy(buy) the house.45. If you don"t hurry you will be (be) late.46. If it wasn"t so hot, we would play (play) football.47. If I was/were(be) ill, would you visit me?48. If Sean had not driven (not be) driving so fast, the police would not have stopped hyên.49. If I had sold my house, I would have sầu got (get) 4 million pounds.50. If I was/were (be) you I would I would vì it.Exercise 2: Choose the best answer to lớn complete the sentences:1. If I had không tính tiền time, I _____ some shopping with youA. didB. will doC. would doD. would have sầu done2. Unless she ____, she will be late for schoolA. hurriedB. hurriesC. will hurryD. is hurrying3. I would have sầu given hyên ổn this present, if I ___ himA. had meetB. had metC. meetD. met4. Will you be angry if I ___ your pocket dictionary?A. stoleB. have stolenC. were khổng lồ stealD. steal5. If he ____ the truth, the police wouldn’t have sầu arrest himA. tellsB. toldC. had toldD. would tell6. If you press that button, what ______?A. would happenB. would have happenedC. will happenD. happen7. If my mother ____ me up, I will catch the busA. doesn’t pickB. didn’t takeC. not pickD. hadn’t picked8. If the weather is nice, I ____ for a walkA. will goB. goC. would goD. would have sầu gone9. ____________, the accident would not have happened yesterdayA. If Nam drives more carefullyB. If had Nam driven more carefullyC. Had Nam driven more carefullyD. Unless Nam had driven more carefully10. I’d give sầu up my job if I ____ a big prize in a lotteryA. winB. wonC. had wonD. would wonExercise 3: Rewrite each sentence beginning as shown, so that the meaning stays the same1. What would you vì if you found some buried treasure?If you were ______________2. Working so much will make you tiredIf you __________________3. We didn’t visit the museum because we hadn’t time
We would ______________4. Without you, I would have sầu given up years agoIf it ___________________5. We didn’t go by air only because we hadn’t enough moneyIf we __________________6. If by any chance you find my wallet, could you let me know?If you should ____________7. I regret not studying hard last termIf only _________________8. He didn’t work hard at school, so he didn’t get a good job when he leftIf _____________________9. People don’t vì enough exercise, so there is a lot of heart diseaseIf people _______________10. Children have bad teeth because they eat too many sweetsChildren would have better teeth if ______________ĐÁP ÁNExercise 2: Choose the best answer lớn complete the sentences:1. C2. B3. B4. D5. C6. C7. A8. A9. C10. B
Exercise 3: Rewrite each sentence beginning as shown, so that the meaning stays the same1. If you were to lớn find some buried treasure, what would you do?2. If you didn’t work so much, you wouldn’t be tired3. We would have visited the museum if we had had time4. If it hadn’t been for you, I would have sầu given up years ago5. If we had had enough money, we would have sầu gone by air6. If you should find my wallet, could you let me know?7. If only I had studied hard last tern8. If he had worked hard at school, he would have got a good job when he left9. If people did enough exercise, they wouldn’t have/ get heart disease10. Children would have sầu better teeth if they didn’t eat too many sweets

Chuyên mục: Công nghệ