Bài tập word form lớp 9 có đáp án

1,000+ Câu Bài Tập WORD FORM MIỄN PHÍ CHỮA BÀI bao gồm toàn bộ hầu hết kỹ năng và kiến thức các bạn cần biết về nhiều loại bài bác này, để ôn thi tốt vào lớp 10, cùng cả Luyện Thi Đại Học ! 

Ôn Thi Vào Lớp 10 – Bài Tập Word Form (1,000+ câu LEVEL 1)

Chào bạn! Thầy thấy nhiều bạn vẫn còn đấy khá run sợ khi có tác dụng các loại bài tập WORD FORM (kết cấu tự tiếng Anh). Đây nguyên nhân là do bạn chưa xuất hiện kỹ năng và kiến thức cnạp năng lượng phiên bản về cấu trúc từ giờ Anh, tương tự như không chinc chiến nhiều bài bác tập loại này nên không có kinh nghiệm tay nghề xử lý! Vì cố kỉnh, thầy tạo thành bài học kinh nghiệm này: Ôn Thi Vào Lớp 10 – Bài Tập Word Form (1,000+ câu LEVEL1), giúp bạn học tập ôn thi Lớp 9 lên 10, cũng tương tự Luyện Thi Đại Học (tất cả kăn năn bạn làm việc hết Lớp 12, vẫn đắn đo không còn phần đông kỹ năng thầy dạy sống đây). Chương thơm trình bao gồm tất tần tật triết lý quan trọng đặc biệt duy nhất, với Bài Tập WORD FORM lên đến mức 1,000+ Câu, tha hồ nước cho mình test sức mình!

Bạn biết ko, cực kỳ rất nhiều trường đoản cú giờ Anh thời buổi này không phải là giờ đồng hồ Anh gốc, mà lại xuất phát từ các ngữ điệu không giống, nhất là Hy Lạp cùng La Tinch. Nếu nắm rõ nhiều GỐC TỪ, TIỀN TỐ, HẬU TỐđã cực kỳ bổ ích đến vấn đề học Ôn Thi Vào Lớp 10 – dạng bài tập Word Form. Cũng nhỏng bạn đã sở hữu thể thấy khi tham gia học với thầy trên lớp, trong không ít ngôi trường phù hợp, bạn cũng có thể đoán thù được nghĩa của các trường đoản cú mới tinc tình tình dù là chưa lúc nào gặp, chỉ nhờ vào sự biết nghĩa của GỐC TỪ, TIỀN TỐ, HẬU TỐ, cũng tương tự gấp rút phân chia 1 trường đoản cú về Danh Từ, Động Từ, Tính Từ … nhằm điền vào vị trí trống!

Để có thể học Ôn Thi Vào Lớp 10 – dạng bài xích tập Word Form, một bí quyết chuẩn chỉnh tốt nhất, chúng ta yêu cầu lần lượt chũm không còn các kỹ năng sau.

Bạn đang xem: Bài tập word form lớp 9 có đáp án

A- Ôn Thi Vào Lớp 10 – Bài Tập Word Form: Vị Trí Các Loại Từ Trong Câu:
Vị trí vào câu
Danh từ1. Chủ ngữ của câu (thường đi đầu câu,sau trạng ngữ chỉ thời gian)Thanh is good at literature. 2. Sau tính từ/ tính từ bỏ snghỉ ngơi hữu: my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful….His father is a teacher.3. Sau động từ, làm cho tân ngữI like English.

4. Sau “enough”He didn’t have sầu enough money to lớn buy that car.

5. Sau các mạo tự a, an, the hoặc những tự this, that, these, those, each, every, both, no, many, much, some, any, few, a few, little, a little,…..This book is an interesting book.

6. Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, atTkhô nóng is good at literature.

Tính từ1. Trước danh từ: Adj + NMy Tam is a famous singer.2. Sau TO BE, cùng Động Từ NHÓM BE (tính chất như TO BE): seem, am, is, are, was, were, get, become, feel, look, keep…qplay.vn is awesome!Tom seems tired now.Chú ý: cấu tạo keep/make + O + adjHe makes me happy3. Sau “ too”: S + lớn be/ seem/ look….+ too + adj…He is too short to play basketball. 

4. Trước “enough”: S + tobe + adj + enough…She is tall enough to lớn play volleyball.

5. Trong kết cấu so…that: tobe/ seem/ look/ feel…..+ so + adj + thatThe weather was so bad that we decided to lớn stay at home page.

6. Tính tự còn được dùng bên dưới những dạng so sánh (chú ý tính trường đoản cú dài tuyệt che khuất more, the most, less, as….as)– Meat is more expensive than fish.– Huyen is the most intelligent student in my class.

7. Tính từ bỏ trong câu cảm thán:

How +adj + S + V!What + (a/an) + adj + N!How nice the boy is!What a nice boy!

Trạng từ1. Trước rượu cồn trường đoản cú thường

I slowly read a book.

2. Sau tân ngữ của đụng từ thường

I read a book slowly.

3. Trdự tính từ

It’s extremely cold.

4. Trước trạng từ bỏ khác

He played very well.

5. Đầu câu

Luckily, he passed the test.

6. Giữa trợ hễ từ và cồn tự thường

I have recently finished my homework.

7. Sau “too”: V(thường) + too + adv

The teacher speaks too quickly.

8. Trước “enough” : V(thường) + adv + enough

The teacher speaks slowly enough for us to underst&.

9. Trong cấu trúc so….that: V(thường) + so + adv + thatJaông chồng drove sầu so fast that he caused an accident.

Xem thêm: Tuyển Tập Đề Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 12, Tổng Hợp Các Mẫu Đề Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 3

Động từSau công ty ngữ, phân chia thìqplay.vn.com has lots of useful lessons.

B- Ôn Thi Vào Lớp 10 – Bài Tập Word Form: Cách Thức Thành Lập Từ Loại

1. thành lập Tính Từ

N – icScience/ scientific: khoa họcEmphasis/ Emphatic: nhận mạnhHistory/ Historic: định kỳ sử
N – ousFame/ famous: nổi tiếng

Danger/ dangerous: nguy hiểm

Poison/ poisonous: độc hại

miracle/ miraculous: huyền diệu

Marvel/ marvelous: xuất xắc vời

Nerve/ nervous: căng thẳng

Religion/ religious: tín ngưỡng

Variety/ various: nhiều dạng

Mystery/ mysterious: túng ẩn

N – able

V – able

Reason/ reasonable: phù hợp lý

Admire/ admirable: đáng phục

Fashion/ fashionable: hợp thời

comfort/ comfortable: tiện thể lợi

Horror/ horrible: kinh khủng

Value/ Valuable: có giá trị

N – ishChild/ childish: như tphải chăng conSelf/ selfish: ích kỷFool/ foolish: dở người xuẩn
V – tiveProduct/ productive: năng suất

Protect/ protective: bảo vệ

Decorate/ decorative: nhằm trang trí

Collect/ collective: tập thể

Concentrate/ concentrative: tập trung
N – fulCare/ carefulBeauty/ beautifulUse/ useful

2. thành lập và hoạt động Danh Từ

V – alArrive/ arrival: sự tới nơiRemove/ removal: vấn đề di chuyểnapprove/ approval: sự tán thành
V- anceAppear/ appearance: sự xuất hiện

guide/ guidance: sự hướng dẫn

Assist/ assistance: s ự góp đỡ

Perform/ performance: sự thực hiện

allow/ allowance: sự mang đến phép

attend/ attendance: sự bao gồm mặt

V- enceDiffer/ difference: sự không giống nhauRefer/ reference: sự tsay mê khảo

Prefer/ preference: sự yêu thích hơn

Depend/ dependence: sự phú thuộc

Confide/ confidence: sự từ tin

Adj-ityAble/ ability: khả năng

Pure/ purity: sự tinc khiết

Solid/ solidity: sự vững chắc

Electric/ electricity: điện

Possible/ possibility: sự gồm thể

Similar/ similarity: sự tương tự

Popular/ popularity: tính phổ biến

Real/ reality: thực tế

N – hoodChild/ childhoodNeighbor/ neibourhood

3. Thành lập và hoạt động Danh Từ Chỉ Người

V – ee

V– eer

Train/ trainee: fan được huấn luyện)

Engine/ engineer: kỹ sư

refer/ referee (trọng tài)Employ/ employee (công nhân)
V– antAssist/ assistant: bạn phú tá

apply / applicant: người nộp đơn

contest/ contestant: thí sinh

attend/ attendant: bạn tmê say dự

participate/ participant:

người tđê mê gia

– manDoorman: người gác cổngGuardsman: quân nhân cận vệBusiness/ businessman; thương thơm gia
OthersMusic/ musician: nhạc công

Beg/ beggar: kẻ ăn uống xin

Library/ librarian: quản lí thủ thư

Surgery/surgeon: công ty phẫu thuật

Invent/ inventor

Collect/ collector

4. thành lập Động Từ

Adj- izeReal/ realize: thừa nhận thức rõindustrial/ industrialize: công nghiệp hoácommercial/ commercialize
Out – VGrow/ outgrow: trở nên tân tiến hơnoutrun/ outrun: chạy nkhô giòn hơnweigh/ outweigh: nặng hơn
Over- VStay/overstay: sống vượt lâutake/ overtake: quá, xua kịpwork/ overwork: làm cho thừa sức
Under-Vsell/ undersell: bán rẻ hơndo/ undergo: Chịu đựngcharge/ undercharge: định giá rẻ hơn
Super-Vimpose/ superimpose: ck lênheat/ superheat: đun quá sôiintend/ superintend: trông nom

C- Ôn Thi Vào Lớp 10 – Bài Tập Word Form: Cách Nhận Biết WORD FORM phụ thuộc cấu trúc trường đoản cú loại

► Danh từ (nouns): Danh trường đoản cú thường xuyên hoàn thành bằng: 

-tion/-ation: distribution, information-ment: development, disappointment, acknowledgment-er, -or: teacher, actor,-ant: accountant, applicant, immigrant-ing: teaching, studying,-age: teenage, blockage, homepage-ship: friendship, relationship, scholarship,-ism: socialism,-ity: ability, responsibility, collapsibility-ness: sadness, happiness………..

► Tính từ (adjective): Tính tự hay xong xuôi bằng:

-y: bushy, dirty, hairy, rainy, cloudy, snowy, sandy, foggy, healthy, sympathy

-ic: specific, scientific, atomic, economic, poetic

-al: cultural, agricultural, environmental, national, international

-ical: biological, grammatical

-ful: painful, hopeful, careful, helpful, beautiful, useful,

-less: painless, hopeless, careless, homeless, childless

-ble: loveable, washable, breakable, acceptable, impossible

-ive: productive sầu, active, active, passive sầu, attractive

-ous: famous, serious, dangerous, poisonous, outrageous

-ish: childish, selfish, foolish

-like: childlượt thích, warlượt thích, godlike, manlike

-ly: friendly, yearly, daily

-ed: interested, bored, excited

-ing: interesting, boring, exciting

► Trạng từ bỏ (adverbs): Trạng tự thường xuyên được Thành lập và hoạt động bằng cách thêm đuôi “ly” vào tính từ

Ex: beautifully, usefully, carefully, strongly, badly

D- Ôn Thi Vào Lớp 10 – Bài Tập Word Form: Tiền Tố PHỦ ĐỊNH TÍNH TỪ thông dụng nhất

Tiền tố bao phủ địnhVí dụ
im- (đứng trdự tính tự bắt đầu m hoặc p)Immature, impatient
ir- (đứng trdự trù trường đoản cú bước đầu r)Irreplaceable, irregular
il- (đứng trdự tính từ ban đầu l)Illegal, illegible, illiterate
in-Inconvenient, inedible
dis-Disloyal, disadvantageous
un-Uncomfortable, unsuccessful

Lưu ý 1: Đối cùng với các tiền tố in-, im-, kế bên chân thành và ý nghĩa đậy định bọn chúng còn mang nghĩa ‘mặt trong; vào trong”, ví dụ: internal, income, import..

Lưu ý 2: Các chi phí tố un- với dis- còn được sử dụng để:– Thành lập từ bỏ trái nghĩa của hễ từ: tie/untie, appear/disappear…– đảo ngược hành vi hành động của cồn từ: disbelieve sầu, disconnect, dislike, disqualify, unbover, unvì, undress, unfold, unload, unlock, unwrap..

Lưu ý 3: Hình như ra còn có tiền tố đậy định khác: de- cùng non: decentralize, nonsense… , nhưng không nhiều thịnh hành bắt buộc thầy không gửi vào đây!

E- Ôn Thi Vào Lớp 10 – Bài Tập Word Form: Hậu Tố TẠO DANH TỪ phổ biến nhất

Hậu tốÝ nghĩaVí dụ
-er

-or

– chỉ tín đồ tiến hành một hành động

– ta còn dùng hậu tố này đến không hề ít hễ từ bỏ nhằm hiện ra danh từ

Writer, painter, worker, actor, operator
– er/- orDùng chỉ vật dụng thực hiện một công việc độc nhất địnhPencil- sharpener, grater

Bottle-opener, projector

-eeChỉ bạn dấn hoặc trải sang một hành vi như thế nào đóEmployee, payee
-tion

-sion

-ion

Dùng nhằm sinh ra danh thủng thẳng cồn từComplication, admission, donation, alteration
-mentChỉ hành động hoặc kết quảBombardment, development
-ist

-ism

Chỉ người

Chỉ vận động hoặc hệ bốn tưởng (nhì hậu tố này sử dụng mang lại thiết yếu trị , ý thức cùng hệ tư tưởng hoặc ý thức hệ của nhỏ người)

Buddhist, Marxist

Buddhism, communism

-istCòn dùng để làm chỉ fan đùa một loại nhạc gắng, chuyên gia một lĩnh vực…Guitarist, violinist, pianist

Economist, biologist

-nessDùng nhằm ra đời danh nhàn tính từGoodness, readiness, forgetfulness, happiness, sadness, weakness
-hoodChỉ tinh thần hoặc phđộ ẩm chẩtChildhood, falsehood
-shipChỉ tâm trạng, phđộ ẩm hóa học, tình trạng, tài năng hoặc nhómFriendship, citizenship, musicianship, membership

F- Ôn Thi Vào Lớp 10 – Bài Tập Word Form: Tiền Tố Có Dấu GẠCH NỐI

Tiền tốÝ nghĩaVí dụ
Anti-Chống lạiAnti-war, antisocial
Auto-Tự độngAuto-pilot, autography
Bi-Hai, nhị lầnBicycle, bilingual
Ex-Trước đâyEx-wife, ex- smoker
Micro-Nhỏ béMicrowave, microscopic
Mis-Tồi tệ, saiMisunderst&, misinform
Mono-Một, solo lẻMonotone, monologue
Multi-NhiềuMulti-national, multi-purpose
Over-Nhiều, quá mứcOvervì chưng, overtired, overeat
Post-SauPostwar, postgraduate
Pre-TrướcPre-war, pre-judge
Pro-Tán thành, ủng hộPro-government, pro-revolutionary
Pseudo-GiảPseudo- scientific
Re-Lần nữa, trlàm việc lạiRetype, reread, rewind
Semi-Phân nửaSemi-final, semicircular
Sub-Bên dướiSubway, subdivision
Under-Thiếu, ko đủUnderworked, undercooked

Thật hay, nhiêu đấy là thừa đủ kiến thức và kỹ năng nền mang lại bạn Ôn Thi Vào Lớp 10 – làm Bài Tập Word Form rồi đấy!. Sau phía trên thầy đang chỉ cho chính mình Cách Thức làm Bài Tập Word Form này:

G- Ôn Thi Vào Lớp 10 – Bài Tập Word Form: CÁCH THỨC LÀM BÀI TẬP WORDFORM

Hãy coi ví dụ bên dưới đây:

The creative sầu sale ________ will be implemented immediately.

A. strategic C. strategize

B. strategy D. strategical

Cách 1: Nhìn vào tự vùng trước và sau khu vực trống để khẳng định TỪ LOẠI bản thân đề nghị điền là tự gì.

Ở câu trên ta thấy trước khu vực trống gồm danh từ bỏ kinh doanh, phía đằng sau gồm động từ (ví dụ là chia làm việc thì tương lai) => Vị trí trong ô trống chỉ có thể là danh từ bỏ.

“The + Adj + Noun + Noun + Verb” (2 danh từ bỏ đặt cạnh nhau –> danh trường đoản cú ghép)

Bước 2: Nhận dạng xem đâu là danh từ trong 4 lời giải.

A với D phần lớn là tính từ bỏ (Adj) 

C là hễ trường đoản cú (ize) –> strategize (v): lập chiến lược

B là danh trường đoản cú –> kế hoạch.

–> Vậy câu trả lời là B: “kinh doanh strategy” kế hoạch marketing.

Một ví dụ không giống nhé:

Materials for the seminar will be sent to lớn all _______ two weeks in advance.

attendance C. attendees attends D. attend

Tương tự nlỗi làm việc ví dụ 1, bước 1: các bạn quan sát vào tự đứng trước, che khuất chỗ trống. => Xuất hiện tại trường đoản cú “all” => Ô trống chỉ có thể là danh từ

B và D bị loại bỏ bởi là rượu cồn trường đoản cú. Attkết thúc (v) tsay đắm gia, tmê mẩn dự

Vấn đề là cả A (-ce) và C (-ee) phần lớn là danh từ bỏ. Lúc bấy giờ chúng ta cần khẳng định coi ô trống đề nghị điền là danh từ bỏ chỉ fan tốt đồ (Thường sẽ chú ý vào đuôi (ee – người) hoặc hoàn toàn có thể nhìn vào rượu cồn từ nhằm xác định)

A: attendance: sự tham mê gia

C: attendees: những người dân tham gia/ tín đồ tsay đắm dự

=> Đáp án đã là C

H- Ôn Thi Vào Lớp 10 – Bài Tập Word Form: 2 LỜI KHUYÊN cho mình khi làm cho bài bác tập WORDFORM

LỜI KHUYÊN 1: bài tập cấu tạo từ bỏ thường kiểm soát toàn bộ những dạng từ các loại như danh từ, tính từ, trạng từ bỏ, rượu cồn từ bỏ. Để có tác dụng xuất sắc dạng bài bác tập này, thứ 1, bạn phải tất cả một vốn từ vựng đa dạng. Vì ráng, lúc học một từ mới buộc phải học toàn bộ những từ bỏ WORDFORM tương quan, bao gồm cả chi phí tố hoặc hậu tố cấu trúc từ trái nghĩa.

Ví dụ: succeed (v), success (n), successful (a), successfully (adv), unsuccessful (adj), unsuccessfully (adv).

LỜI KHUYÊN 2: khi gạn lọc giải đáp hợp lý cho bài xích tập WORDFORM cấu tạo từ ta phải để ý phần lớn điểm sau:

– Nếu điền DANH TỪ => khẳng định đó danh trường đoản cú chỉ NGƯỜI xuất xắc SỰ VẬT; cùng bình chọn xem có SỐ NHIỀU được không

– Nếu điền ĐỘNG TỪ => khám nghiệm THÌ cùng THỂ (coi cồn tự gồm phân tách sống BỊ ĐỘNG) không

– Nếu điền TÍNH TỪ / TRẠNG TỪ => bình chọn coi bao gồm BỊ NGƯỢC NGHĨA ko.

Ví dụ: Chọn tự thích hợp tương ứng cùng với A.,B, C, hoặc D để chấm dứt câu sau:

He cycled ________& had an accident.

A. careful B. careless C. carefully D. carelessly

=> Sau Khi so sánh như các bước nghỉ ngơi trên, ta biết vẫn sử dụng trạng từ bỏ xẻ nghĩa đến động trường đoản cú cycle, NHƯNG PHẢI DỪNG LẠI KIỂM TRA: TÍNH TỪ/ TRẠNG TỪ CÓ BỊ NGƯỢC NGHĨA KHÔNG => cần chọn carelessly vậy vì carefully vị nghĩa của câu. Rất rất đa số chúng ta, không đúng tại vị trí này! QUÊN KHÔNG KIỂM TRA BỊ NGƯỢC NGHĨA!

=> Đáp án là D: He cycled carelessly và had an accident. (Anh ấy đi xe máy ẩu và gặp gỡ tai nạn)

I- Ôn Thi Vào Lớp 10 – Bài Tập Word Form: Những Lưu Ý Quan Trọng khi làm cho bài xích tập WORDFORM

LƯU Ý 1: THAY ĐỔI LOẠI TỪ

Trong tiếng Anh có không ít trường đoản cú được thực hiện cùng với hồ hết một số loại trường đoản cú khác nhau với gồm nghĩa khác biệt.

Ví dụ:a cook (danh từ): đầu nhà bếp – to cook (hễ từ): nấu nướng ăna graduate (danh từ) : sinh viên giỏi nghiệp – khổng lồ graduate (động tù): tố nghiệp

LƯU Ý 2: SỰ XUẤT HIỆN CỦA TỪ GHÉP (KHÔNG PHẢI LÚC NÀO TRƯỚC DANH TỪ CŨNG L TÍNH TỪ! => CÓ THỂ LÀ MỘT DANH TỪ KHÁC, TẠO DANH TỪ GHÉP!). Sau đây là những Danh Từ Ghxay Thông Dụng Nhất, mang lại học viên cung cấp 2 lẫn cấp 3! Lớp 9 học trước, lên cấp 3, vẫn bắt buộc đến!

1. DANH TỪ GHÉPhường. vào Ôn Thi Vào Lớp 10 – Bài Tập Word Form

Phương thơm thức thường thì tốt nhất là sự ghép thoải mái nhị danh từ với nhau nhằm chế tạo nên danh từ bỏ mới. Cách ghxay tự do thoải mái này hoàn toàn có thể vận dụng đối với nhiều ngôi trường phù hợp và danh từ ghnghiền rất có thể là nhì từ hoặc một tự, nhiều khi mang trong mình một nghĩa bắt đầu.

Phần bự danh từ ghxay được tạo thành thành bởi:

Danh từ bỏ + danh từ:

A tennis club: câu lạc bộ quần vợt

A telephone bill: hóa đối kháng điện thoại

A train journey: chuyến đi bằng tàu hỏa

Danh hễ từ bỏ + danh từ

A swimming pool: hồ nước bơi

A sleeping bag: túi ngủ

Washing powder: bột giặt

Tính từ bỏ + danh từ:

A greenhouse: công ty kính

A blackboard: bảng viết

Quicksilver: tbỏ ngân

A black sheep: kẻ lỗi hỏng

Một số ít danh tự ghnghiền hoàn toàn có thể gồm tía trường đoản cú hoặc các hơn:

Merry- go- round (trò chơi ngựa quay)

Forget- me- not (hoa lưu li)

Mother- in- law (mẹ chồng/ chị em vợ)

N.B 1: Danh từ ghép có thể được viết như:

Hai từ rời: book seller (fan phân phối sách), dog trainer (người huấn luyện và giảng dạy chó)Hai từ tất cả gạch nối nghỉ ngơi giữa: waste- bin (giỏ rác), living-room (chống khách)Một trường đoản cú duy nhất: watchmaker (thợ chế tạo đồng hồ), schoolchildren (học sinh), chairman (nhà tọa).

Xem thêm: Vẽ Công Thức Hóa Học Trong Word 2016, 2013, 2010, 2007, Hướng Dẫn Viết Công Thức Toán, Hóa Học Trong Word

N.B 2: Trong kết cấu “danh tự + danh từ”, danh tự đi trước thường có dạng số không nhiều tuy thế cũng có thể có trường hòa hợp ở dạng số nhiều:

A vegetable garden (sân vườn rau)

An eye chạy thử (kiểm tra mắt)

A sports shop (cửa hàng bán sản phẩm thể thao)

A goods train (tàu chsinh hoạt hàng)

2. TÍNH TỪ GHÉPhường trong Ôn Thi Vào Lớp 10 – Bài Tập Word Form:

Tương trường đoản cú, Tính Từ Ghép, cũng sẽ được dùng nhiều giữa những năm cấp cho 3. Tính từ ghxay hay tất cả nhị hoặc những tự kết hợp với nhau với được dùng nhỏng một từ bỏ tuyệt nhất. Tính tự ghép có thể được viết thành:

Một từ duy nhất:

Life + long -> lifelong (cả đời)

trang chủ + siông chồng -> homesiông chồng (nhớ nhà)

Hai tự có vệt gạch nối ở giữa :

After + school -> after- school (sau giờ đồng hồ học)

Bachồng + up ->back-up/ backup (giúp đỡ)

phần lớn từ có dấu gạch ốp nối sinh sống giữa

A two-hour-long test (bài kiểm soát kéo dãn nhị giờ)

A ten-year-old-boy (cậu bé xíu lên mười)

Tính từ ghép hoàn toàn có thể được tạo thành bởi:

Danh từ bỏ + tính từ:

Duty-không tính phí (miễn thuế), noteworthy (xứng đáng chú ý)

Nationwide (mọi nước), blood-thirsty (khát máu)

Danh trường đoản cú + phân từ:

Handmade (làm bằng tay), time-consuming (tốn thời gian)

Breath- taking (xứng đáng tởm ngạc), heart- broken (nhức khổ)

Trạng trường đoản cú + phân từ:

ill- equipped (sản phẩm kém), outspoken (thẳng thắn)

well- behaved (lễ phép), high- sounding (huim hoang)

Tính từ bỏ + phân từ:

Good-looking (xinc xắn), easy-going (thoải mái)

Beautiful-sounding (nghe hay), middle-ranking (bậc trung)

Tính từ+ danh từ kết phù hợp với tận thuộc –ed:

old-fashioned (lỗi thời), absent –minded (đãng trí)

fair-skinned (domain authority trắng), artistic- minded (tất cả óc thẩm mỹ)

Cốc ly, các bạn vẫn tồn tại ở chỗ này thuộc thầy chứ? Hy vọng chúng ta dường như không sợ hãi, cùng chạy trốn mất dxay, khỏi bài học : Ôn Thi Vào Lớp 10 – Bài Tập Word Form của thầy chứ? Không nhằm các bạn chờ lâu hơ n nữa, sau khoản thời gian đọc bài học, viết vào tập, học bài, ngày giờ mình có tác dụng bài bác tập nha:

1,000+ Câu Bài Tập WORD FORM Tại ĐÂY NÈ! Bấm vào cụ thể từng hình , cùng làm cho bài theo nlỗi lí giải để được thầy chữa trị MIỄN PHÍ nhé!

P.S: Thầy ưu đãi thêm cho chính mình BẢNG Ôn Thi Vào Lớp 10 – Bài Tập Word Form này. Cố nạm học tập xuất sắc, chúng ta nhé!

No.VerbsNounsAdjectivesAdverbs
1acceptacceptanceacceptable
2achieveachievementachievable
3actactionactiveactively
4actactivityactiveactively
5actactivenessactiveactively
6addadditionadditional
7adjustadjustmentadjustable
8admireadmirationadmirable
9adviseadviceadvisable
10amassmassmassivemassively
11amazedamazementamazing
12amuseamusementamusing
13annoyannoyanceannoying
14approachapproachapproachable
15attendattentionattentive
16attractattractionattractive
17avoidavoidanceavoidable
18believebeliefbelievable
19blackenblacknessblack
20bleedbloodbloody
21boreboredomboring
22botherbotherationbothering
23breathebreathbreathing
24buryburialburied
25carecarecarefulcarefully
26challengechallengechallenging
27chasechasechasing
28cheercheerfulnesscheerfulcheerfully
29choosechoicechosen
30clearclarityclearclearly
31collectcollectioncollectivecollectively
32comfortcomfortcomfortablecomfortably
33complexcomplexitycomplex
34confuseconfusionconfused
35considerconsiderationconsiderableconsiderably
36consoleconsolationconsoled
37continuecontinuitycontinuouscontinuously
38crazecrazecrazycrazily
39createcreationcreativecreatively
40creditcreditcreditablecreditably
41curecurecurable
42cursecursecursed
43damagedamagedamaged
44deafendeafnessdeaf
45decidedecisiondecisive
46decoratedecorationdecorative
47delightdelightdelightfuldelightfully
48demanddemanddemanding
49derivederivationderivative
50deservedeservedeserving
51destroydestructiondestructivedestructively
52developdevelopmentdeveloping
53diedeathdead
54differdifferencedifferentdifferently
55disturbdisturbancedisturbing
56dustdustdusty
57educateeducationeducative
58embarrassembarrassmentembarrassing
59empowerpowerpowerfulpowerfully
60emptyemptinessempty
61encirclecirclecircularcircularly
62encouragecouragecourageouscourageously
63endangerdangerdangerousdangerously
64enthuseenthusiasmenthusiastic
65enumeratenumbernumerable
66envyenvyenviousenviously
67evaporateevaporationevaporating
68expectexpectationexpectedexpectedly
69explainexplanationexplainable
70exploreexplorationexploring
71fascinatefascinationfascinating
72feedfood
73firmfirmnessfirmfirmly
74flyflightflying
75forceforceforcefulforcefully
76glorifyglorygloriousgloriously
77growgrowthgrowinggrowingly
78harmharmharmfulharmfully
79hatehatredhatefulhatefully
80healhealthhealthyhealthily
81hopehopehopefulhopefully
82identifyidentificationindentified
83identifyidentityindentifying
84imitateimitationimitativeimitatively
85impressimpressionimpressiveimpressively
86includeinclusioninclusiveinclusively
87indicateindicationindicativeindicatively
88informinformationinformative
89inhabithabitatinhabitant
90injureinjuryinjuriousinjuriously
91inquireinquiryinquiring
92instructinstructioninstructive
93insultinsultinsultinginsultingly
94intentintentionintentionalintentionally
95interfereinterferenceinterfering
96introduceintroductionintroductory
97inventinventioninventive
98irritateirritationirritatingirritatingly
99leadleadershipleadingleadingly
100livelifelivelylivingly
101livelifealivelivingly
102livelivelinesslivelylivingly
103loselosslost
104maddenmadnessmadmadly
105migratemigrationmigrating
106modernizemodernitymodern
107movemovementmovablemovingly
108narrownarrownessnarrow
109nationalizenationalitynationalnationwide
110observeobservationobservatory
111ownownershipown
112performperformanceperforming
113permitpermissionpermissible
114persuadepersuasionpersuasive
115pleasepleasurepleasant
116popularizepopularitypopular
117quickenquicknessquickquickly
118reddenrednessred
119saddensadnesssadsadly
120securesecuritysecuredsecurely
121seescenescenic
123seesightseen
124speedspeedspeedyspeedily
125whitenwhitenesswhite


Chuyên mục: Công nghệ