Bảng chữ cái in hoa tiếng việt

Bảng vần âm giờ Việt chuẩn chỉnh không thiếu thốn

*
Bảng vần âm tiếng Việt viết in hoa
*

A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ Phường Q R S T U Ư V X Y

Các chữ cái viết hoa vào Tiếng Việt được chia thành 6 nhóm chữ, các chữ đều phải có Điểm lưu ý tầm thường tương tự nhau là những nét móc trước tiên. Sau đây là các đội chữ hoa vào bảng vần âm Tiếng Việt.

*
Bảng vần âm tiếng Việt viết thường

a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ô ơ p q r s t u ư v x y

Bảng 29 Chữ Cái Tiếng Việt Chuẩn Dành Cho Bé
*
*

Bảng vần âm giờ việt với bí quyết hiểu

Những chữ cái hiểu và tên thường gọi chúng

Chữ cáiTên gọi
Aa
Ăá
Â
Bbê, bê bò, bờ
Cxê, cờ
Ddê, đê, dờ
Đđê, đờ
Ee
Êê
Ggờ, giê
Hhắt, hờ
Ii, i ngắn
Kca
Le-lờ, lờ cao, lờ
Me-mờ, em-mờ, mờ
Ne-nờ, en-nờ, nờ phải chăng, nờ
Oo, ô
Ôô
Ơơ
Ppê, pê phsống, pờ
Qcu, quy, quờ
Re-rờ, rờ
Sét, ét-xì, sờ, sờ nặng
Tcơ, tờ
Uu
Ưư
Vvê, vờ
Xích, ích xì, xờ, xờ nhẹ
Yi nhiều năm, i gờ-réc
Các phú âm ghnghiền, những vần ghxay vào Tiếng Việt

Tiếng việt gồm 11 chữ ghxay biểu lộ phú âm gồm:

10 chữ ghxay đôi: ch, gh, gi, kh, ng, nh, ph, qu, th, tr1 chữ ghxay ba: ngh
*


Chuyên mục: Công nghệ