BẢNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

Hệ thống tài khoản kế tân oán ngân hàng new nhất Ban hành cố nhiên Thông bốn 19/2015/TT-NHNNHệ thống tài khoản kế toán: Là một tập vừa lòng các tài khoản kế toán dược thực hiện nhằm phân các loại phản ánh tình trạng hiện tại gồm với sự dịch chuyển của cục bộ gia tài, mối cung cấp có mặt tài sản của NHNN trong kỳ kế toán.

Nếu các bạn chưa biết các bước của kế tân oán ngân hàng ra sao rất có thể tìm hiểu thêm bài viết: Mô tả công việc kế toán thù ngân hàng


*

Hệ thống hạng mục thông tin tài khoản kế toán thù ngân hàng


Chi tiết Hệ thống thông tin tài khoản kế tân oán ngân hàng nlỗi sau:

Bảng thông tin tài khoản kế toán ngân hàng theo Thông bốn 19/2015/TT-NHNN

Loại TKCấp ICấp IICấp IIITên Tài khoản
1Tiền cùng gia sản thanh hao khoản
101 Tiền tại quỹ vạc hành
101001 Quỹ dự trữ phát hành
10100101Tiền đủ tiêu chuẩn chỉnh giữ thông
10100102Tiền không được tiêu chuẩn lưu giữ thông
10100103Tiền đình chỉ giữ hành
10100104Tiền bị tiêu hủy thuộc Quỹ dự trữ vạc hành
10100105Quỹ dự trữ thiết kế vẫn vận chuyển
101002 Quỹ nhiệm vụ phát hành
10100201Tiền đầy đủ tiêu chuẩn chỉnh lưu lại thông
10100202Tiền không được tiêu chuẩn lưu thông
10100203Tiền đình chỉ lưu lại hành
10100204Tiền bị hủy hoại trực thuộc Quỹ nghiệp vụ phạt hành
10100205Quỹ nghiệp vụ xây đắp đã vận chuyển
102  Tiền mặt
102001 Tiền khía cạnh bng đng Việt Nam
102002 Tiền phương diện ngoại tệ
10200201Ngoại tệ tại quỹ
10200202Ngoại tệ sẽ vận chuyển
103  Vàng
103001 Vàng đồ vật cht tại kho
103002 Vàng vật dụng cht gửi ở nước ngoài
103003 Vàng thông tin tài khoản sinh sống nước ngoài
103004 Vàng sẽ vận chuyển
103005 Vàng đưa theo gia công
104  Chứng trường đoản cú bao gồm giá bán trị ngoại tệ
104001 Chứng tự có giá trị nước ngoài tệ trên quỹ
104002 Chứng tcó mức giá trị nước ngoài tệ gi đi dựa vào thu
104003 Chứng tcó giá trị ngoại tệ vẫn vận chuyển
105  Tiền gửi trên bank quốc tế, ngân hàng quốc tế, tổ chức triển khai chi phí tệ
105001 Tài sản quyn rút ít vn quan trọng đặc biệt trên IMF
105002 Tiền gửi trên ngân hàng quốc tế, tổ chức tin tệ khác
10500201Tiền gửi ko kỳ hạn
10500202Tiền gửi tất cả kỳ hạn
10500299Tiền gửi khác
105003 Tiền gửi tại bank nước ngoài
10500301Tiền gửi ko kỳ hạn
10500302Tiền gửi gồm kỳ hạn
10500399Tiền gửi khác
106  Tiền gửi khác
107  Đầu tư bệnh khoán sinh hoạt nước ngoài
107001 Chứng khân oán kinh doanh
10700101Chứng khân oán chính phủ
10700102Chứng khoán của NHTW
10700103Chứng khân oán của NHTM
10700199Chứng khoán của tổ chức thế giới khác
107002 Chứng khoán đầu tư sn sàng đ bán
10700201Chứng khoán thù thiết yếu phủ
10700202Chứng khoán của NHTW
10700203Chứng khoán của NHTM
10700299Chứng khoán thù của tổ chức triển khai quốc tế khác
107003 Chứng khân oán chi tiêu giữ đến ngày đáo hạn
10700301Chứng khoán chủ yếu phủ
10700302Chứng khoán của NHTW
10700303Chứng khân oán của NHTM
10700399Chứng khân oán của tổ chức triển khai nước ngoài khác
108  Lãi bắt buộc thu từ bỏ vàng, tiền gửi và chi tiêu triệu chứng khân oán ngơi nghỉ nước ngoài
108001 Lãi phải thu từ rubi gửi ở nước ngoài
108002 Lãi cần thu tự gia sản quyền rút ít vốn quan trọng tại IMF
108003 Lãi nên thu trường đoản cú chi phí gửi tại bank thế giới, tổ chức tiền tệ khác
108004 Lãi buộc phải thu trường đoản cú chi phí gửi tại bank nước ngoài
108006 Lãi phải thu tự hội chứng khoán sn sàng để bán
10800601Lãi dồn tích quá trình trước đầu tư
10800602Lãi dồn tích tính từ thời điểm đầu tư
108007 Lãi phải thu từ chứng khân oán đầu tư chi tiêu giữ mang lại ngày đáo hn
10800701Lãi dồn tích giai đoạn trước đầu tư
10800702Lãi dồn tích tính trường đoản cú thời khắc đầu tư
108999 Lãi buộc phải thu khác
109  Dự chống rủi ro vàng, chi phí gửi với chi tiêu chứng khoán ở nước ngoài
109001 Dự chống rủi ro rubi gửi sống nước ngoài
109003 Dự phòng rủi ro tiền gửi tại bank nước ngoài, tổ chức chi phí tệ khác
109004 Dự phòng khủng hoảng tiền gửi tại bank nước ngoài
109005 Dự phòng khủng hoảng chng khân oán kinh doanh
109006 Dự chống ri ro chứng khoán thù chuẩn bị để bán
109007 Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư giữ lại mang lại ngày đáo hạn
2Cho vay, mua buôn bán sách vở có giá, tkhô cứng toán với Nhà nước cùng giá thành Nhà nước
201  Cho vay mượn tổ chức triển khai tín dụng trong nước
201001 Cho vay qua đêm
20100101Nợ trong hạn
20100102Nợ quá hạn
201002 Cho vay mượn bao gồm đảm bảo bằng chũm cgiấy tờ bao gồm giá
20100201Nợ vào hạn
20100202Nợ quá hạn
201003 Chiết khu giy tờ có giá
20100301Nợ trong hạn
20100302Nợ vượt hạn
201004 Cho vay lại theo hồ sơ tín dụng
20100401Nợ vào hạn
20100402Nợ vượt hạn
201005 Cho vay quánh biệt
20100501Nợ vào hạn
20100502Nợ vượt hạn
201006 Cho vay mượn theo mục tiêu chỉ định của Chính phủ
20100601Nợ trong hạn
20100602Nợ vượt hạn
201007 Cho vay bù đắp thiếu vắng vốn vào thanh hao toán thù bù trừ
20100701Nợ trong hạn
20100702Nợ quá hạn
201008 Trả cầm cố bảo lãnh
20100801Nợ vào hạn
20100802Nợ quá hạn
201009 Cho vay được khoanh
201999 Cho vay mượn không giống trong nước
20199901Nợ trong hạn
20199902Nợ quá hạn
202  Hoạt đụng nghiệp vụ Thị trường mở
202001 Mua buôn bán Giy tcó mức giá của Chính phủ
20200101Nợ trong hạn
20200102Nợ thừa hạn
202002 Mua phân phối lại Giấy tờ có giá của NHNN
20200201Nợ trong hạn
20200202Nợ thừa hạn
202999 Mua bán Giấy tờ có giá khác
20299901Nợ trong hạn
20299902Nợ vượt hạn
203  Mua trực tiếp hội chứng khoán Chính phủ
204  Thanh tân oán với Nhà nước cùng túi tiền Nhà nước
204001 Tạm ứng đến Ngân sách Nhà nước
204002 Sử dụng dự trữ nước ngoài hối theo lệnh của Chính phủ
204003 Sử dụng tiền cung ng theo mục tiêu chỉ định
20400301Cấp vốn điều lệ mang lại tổ chức triển khai tín dụng với doanh nghiệp
20400302Cung ứng tiền nhằm áp dụng vào mục đích khác
204004 Tkhô giòn toán thù khác cùng với Nhà nước và Chi tiêu Nhà nước
20400401Nợ cũ của Chi phí Nhà nước
20400402Chuyển vốn vay quốc tế đến Chi phí Nhà nước
20400499Các khoản tkhô cứng toán thù khác
205  Cho vay mượn trên Thị phần quốc tế
205001 Cho vay qua đêm
20500101Nợ trong hạn
20500102Nợ vượt hạn
205002 Cho vay ngn hn
20500201Nợ vào hạn
20500202Nợ quá hạn
205003 Cho vay mượn trung và dài hạn
20500301Nợ vào hạn
20500302Nợ vượt hạn
206  i buộc phải thu cho vay
206001 Lãi đề nghị thu cho vay tổ chức tín dụng thanh toán trong nước
206002 Lãi đề nghị thu hoạt động nhiệm vụ thị trường mở
206003 Lãi buộc phải thu từ thiết lập trực tiếp hội chứng khoán thù Chính phủ
206004 Lãi bắt buộc thu cho vay trên Thị Phần quốc tế
206999 Lãi nên thu khác
 207  Dự phòng đen thui ro
207001 Dự chống rủi ro khủng hoảng cho vay vốn tổ chức triển khai tín dụng trong nước
207002 Dự chống khủng hoảng từ chuyển động nhiệm vụ Thị trường m
207004 Dự chống xui xẻo ro cho vay mượn trên Thị Trường quốc tế
207999 Dự chống khủng hoảng khác
3   Tài sản nắm định cùng tài sản Có khác
 301  Kim các loại quý, Đá quý
301001 Kim các loại quý
30100101Bạc
30100102Kyên ổn các loại quý khác trong kho
30100103Kyên một số loại quý vẫn vận chuyển
301002 Đá quý
30100201Đá quý trong kho
30100202Đá quý đã vận chuyển
 302  Ủy thác
302001 y thác đến vay
302002 y thác đu tư
302999 y thác khác
 303  Góp vốn
303001 Góp vn vào những t chc vào nước
303002 Góp vn vào những tchức quốc tế
30300201Góp vốn vào IMF
30300202Góp vốn vào tổ chức thế giới khác
 304  Tài sản cố định
304001 Tài sản c đnh hữu hình
30400101Nhà cửa, thứ con kiến trúc
30400102Máy móc, thiết bị
30400103Phương thơm luôn tiện vận tải đường bộ, truyền dẫn
30400104Thiết bị, hiện tượng quản lí lý
30400199Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình khác
304002 Tài sản c đnh vô hình
30400201Quyền sử dụng đất
30400202Chương thơm trình phần mềm
30400299Tài sản cố định vô hình khác
304003 Tài sản cđịnh thuê tài chính
304004 i sản cố định và thắt chặt trực thuộc công tác d án
304005 Hao mòn gia sản cố kỉnh định
30400501Hao mòn tài sản thắt chặt và cố định hữu hình
30400502Hao mòn gia tài cố định vô hình
30400503Hao mòn gia tài thắt chặt và cố định mướn tài chính
304006 Hao mòn gia sản thắt chặt và cố định ở trong chương trình dự án
 305  Tài sản không giống trong kho
305001 Công nạm, dụng cụ
305002 Vt liu
305999 Tài sản khác
 313  Tạm ứng về kiến tạo cơ bn, mua sắm cùng sửa chữa thay thế lớn tài sản gắng định
313001 Mua tìm gia sản thế định
313002 Sửa chữa ln tài sản thay định
31300201Sửa trị Khủng tài sản gắng định
31300202Sửa trị to công trình thiết kế cơ bản
313003 Xây dựng cơ bạn dạng dsống dang
31300301giá cả công trình
31300399Chi phí khác
313004 Các khoản buộc phải đuc rút xây dng cơ bản
31300401Phải thu vốn đầu tư chi tiêu thiết kế cơ bản
31300402Tạm ứng vốn xây cất cơ phiên bản đến bên B
31300499Các khoản buộc phải thu không giống về xây cất cơ bản
 314  Các khoản đề nghị thu khách hàng
314001 Ký quỹ, cm c
314002 Các khon tham ô, lợi dụng
314999 Các khoản cần thu người tiêu dùng khác
 315  Các khoản phải thu nội bộ
315001 Tạm ứng đầu tư chi tiêu hành chính cai quản trị
315002 Tạm ng thay thế sửa chữa bảo dưỡng tài sản
315003 Tạm ứng tin lương, công tác làm việc phí được cho cán bộ, nhân viên
315004 Tsay mê ô, thiếu hụt mất chi phí, gia tài chờ xử lý
315005 Các khoản phi bồi hay của cán cỗ, nhân viên
315999 Các khoản cần thu ni cỗ khác
 316  Các khoản đề xuất thu đi vi các đơn vị sự nghiệp
 317  Các khoản tạm bợ ứng với yêu cầu thu giá thành Nhà nước
317001 Tạm ứng nộp túi tiền bên nước
317999 Phải thu khác
 318  Các khoản chi phí ngóng phân bổ
318001 Lãi trả trước ngóng phân b
318002 Ngân sách in đúc tin chờ phân b
318003 Phí download quyền chọn
318999 túi tiền khác hóng phân b
 319  Phải thu từ bỏ giao dịch thanh toán nước ngoài tệ, mức sử dụng tài chủ yếu phái sinch và marketing đá quý tài khoản
319001 Phải thu trường đoản cú thanh toán giao ngay
319002 Phải thu từ bỏ mức sử dụng tài chủ yếu phái sinh
31900201Phải thu tự những thanh toán giao dịch hoán đổi
31900202Phải thu trường đoản cú những thanh toán giao dịch kỳ hạn
31900203Phải thu tự các giao dịch tương lai
31900204Phải thu từ các thanh toán quyền chọn
31900299Phải thu tự những giao dịch về qui định tài bao gồm phái sinh khác
319003 Phải thu tự chuyển động kinh doanh rubi tài khoản
 320  Phải thu tự hoạt động ủy thác
320001 Phải thu tiền lãi tự chuyển động ủy thác
320999 Phải thu khác từ chuyển động ủy thác
 321  Phải thu từ bỏ hoạt động hỗ trợ dịch vụ
 327  Dự phòng những khoản bắt buộc thu
327001 Dphòng rủi ro hoạt động ủy thác
327002 Dự chống rủi ro hoạt động góp vn
327999 Dphòng các khoản đề nghị thu khác
 328  Chi về vận động sự nghiệp với chương trình, dự án
328001 Chi hoạt động snghiệp
32800101Năm trước
32800102Năm nay
32800103Năm sau
328002 Chi chương trình, dự án
32800201Chi quản lý dự án
32800202Chi tiến hành dự án
4Phát hành tin với nợ yêu cầu trả
 401  Phát hành tiền
401001 Tiền giấy phạt hành
40100101Tiền cotton phạt hành
40100102Tiền polymer vạc hành
401002 Tin kim loại phát hành
 402  Các khẳng định trả nợ của NHNN
402001 Tín phiếu NHNN
402999 Các cam kết trả nkhác của NHNN
 403  Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước với vốn tài trợ, ủy thác nhận của Chính phủ
403001 Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước
403002 Vốn tài trợ; ủy thác thừa nhận của Chính phủ
 404  Tiền gửi của những tổ chức triển khai tín dụng, tổ chức triển khai tài chính vận động tại Việt Nam
404001 Tiền gửi không kỳ hạn
404002 Tiền gửi khác
 405  Nhận cam kết quỹ
405001 Ký quỹ tham gia nhiệm vụ Thị trường mở
405002 Ký quỹ đu thu vàng
405003 Ký quỹ cấp chứng từ phép Thành lập và hoạt động cùng hoạt động ngân hàng
405004 Ký quỹ bo lãnh
405999 Ký quỹ khác
 406  Tiền gửi của tổ chức quốc tế với pháp nhân nước ngoài
406001 Tiền gửi của IMF
406002 Tiền gửi của các tổ chức triển khai quốc tế khác
40600201Tiền gửi ko kỳ hạn
40600202Tiền gửi gồm kỳ hạn
40600203Tiền gửi siêng dùng
406003 Tiền gửi của pháp nhân nước ngoài
40600301Tiền gửi ko kỳ hạn
40600302Tiền gửi bao gồm kỳ hạn
40600303Tiền gửi chuyên dùng
 407  SDK đang phân b
 408  Vay những tổ chức triển khai quốc tế
408001 Vay ngn hạn
40800101Nợ trong hạn
40800102Nợ thừa hạn
408002 Vay trung cùng dài hạn
40800201Nợ trong hạn
40800202Nợ quá hạn
 409  Vay nhà nước nước ngoài
409001 Vay nthêm hạn
40900101Nợ vào hạn
40900102Nợ thừa hạn
409002 Vay trung với nhiều năm hạn
40900201Nợ trong hạn
40900202Nợ thừa hạn
 410  Vay pháp nhân nước ngoài
410001 Vay nlắp hạn
41000101Nợ vào hạn
41000102Nợ quá hạn
410002 Vay trung cùng nhiều năm hạn
41000201Nợ vào hạn
41000202Nợ quá hạn
 411  Vốn tài trợ, nhấn ủy thác của nhà nước quốc tế và tổ chức quốc tế
 412  Thanh toán thù với pháp nhân nước ngoài và tổ chức quốc tế
 413  Các khoản cần trả về tạo ra cơ phiên bản, gia tài nuốm định
413001 Vốn túi tiền Nhà nước cp
413002 Tin bh chưa tới hạn trả
41300201Công trình xây cất cơ bản
41300202Tài sản cố gắng định
413004 Phải trả v xây dng cơ bản
41300401Tiền dìm giữ lại (quản ngại lý) hộ Ban quản lý Dự án
413999 Các khoản bắt buộc trả khác
 414  Các khoản đề nghị trả khách hàng
414001 Tiền không được tiêu chuẩn giữ thông sẽ giải pháp xử lý cùng đợi thanh hao toán thù cho khách hàng
414002 Tin giữ hộ với đi tkhô nóng toán
414999 Các khoản bắt buộc trả phía bên ngoài khác
 415  Các khoản buộc phải trả nội bộ
415001 Thừa quỹ, gia tài vượt ngóng xử lý
415002 Các khoản cần trả được cán cỗ, nhân viên cấp dưới NHNN
415999 Các khoản yêu cầu trả nội bộ khác
 416  Các khoản nên trả đối với các đơn vị sự nghiệp
 417  Các khoản phải trả Ngân sách chi tiêu Nhà nước
417001 Thuế thu nhập cá thể phải nộp
417002 Trả cụ thuế nhà thầu nước ngoài
417999 Các khoản buộc phải trả khác
 418  Thu nhập chờ phân bổ
 419  Phải trả tự thanh toán nước ngoài tệ, lý lẽ tài bao gồm phái sinch với marketing đá quý tài khoản
419001 Phải trả từ bỏ thanh toán giao dịch giao ngay
419002 Phải trả tự cách thức tài bao gồm phái sinh
41900201Phải trả từ giao dịch hân oán đổi
41900202Phải trả từ bỏ thanh toán giao dịch kỳ hạn
41900203Phải trả từ thanh toán tương lai
41900204Phải trả trường đoản cú giao dịch thanh toán quyền chọn
41900299Phải trả tự giao dịch thanh toán về cơ chế tài chủ yếu phái sinch khác
419003 Phải trả tự chuyển động sale vàng tài khoản
 420  Phải trả từ bỏ chuyển động ủy thác
 421  Phí cần trả
 422  Lãi buộc phải trả
422001 Lãi bắt buộc trả tí
  • Game bóng đá việt nam
  • Chơi game 7 viên ngọc rồng 3d
  • Ứng dụng mở khóa bằng khuôn mặt
  • Tải phần mềm làm mờ ảnh