Bộ quy chế an toàn hàng không

Nội dung đào tạo người lái thiết bị bay tổ lái những thành viên


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 42/2020/TT-BGTVT

thủ đô hà nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

THÔNGTƯ

THÔNGTƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ QUY CHẾ AN TOÀN HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG LĨNHVỰC TÀU BAY VÀ KHAI THÁC TÀU BAY

Căn uống cứ đọng Luật Hàng không gia dụng ViệtNam ngày 29 mon 6 năm 2006 với Luật Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật Hàngko dân dụng VN ngày 21 mon 11 năm 2014;

Căn uống cđọng Nghị định số 12/2017/NĐ-CPhường ngày10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ khí cụ chức năng, trách nhiệm, quyền lợi vàcơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải;

Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ An toàngiao thông vận tải và Cục trưởng Cục Hàng ko Việt Nam;

Bộ trưởng Sở Giao thông vận tải đường bộ banhành Thông tư sửa đổi, bổ sung một trong những điều của Bộ Quy chế An toàn sản phẩm khôngdân dụng lĩnh vực tàu cất cánh với khai quật tàu bay.

Bạn đang xem: Bộ quy chế an toàn hàng không

Điều 1. Sửa thay đổi, bổsung một số trong những điều của Sở Quy chế An toàn hàng không gia dụng nghành tàu cất cánh vàkhai thác tàu cất cánh (dưới đây viết tắt là Bộ QCATHK) như sau:

1. Sửa thay đổi, xẻ sungmột số điều của Phần 1 Bộ QC ATHK trên Phụ lục I ban hành dĩ nhiên Thông bốn này.

2. Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều củaPhần 2 Sở QCATHK tại Phú lục II ban hành hẳn nhiên Thông bốn này.

3. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều củaPhần 3 Bộ QCATHK trên Phụ lục III phát hành đương nhiên Thông tứ này.

4. Sửa đổi, ngã sungmột số điều của Phần 4 Sở QCATHK tại Phụ lục IV ban hành cố nhiên Thông tứ này.

5. Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều củaPhần 5 Bộ QCATHK tại Prúc lục V ban hành dĩ nhiên Thông tứ này.

6. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều củaPhần 6 Sở QCATHK tại Prúc lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.

7. Sửa thay đổi, bổ sung một vài điều củaPhần 7 Sở QCATHK tại Phú lục VII ban hành kèm theo Thông bốn này.

8. Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều củaPhần 8 Sở QCATHK trên Prúc lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này.

9. Sửa thay đổi, bổ sung một vài điều củaPhần 9 Bộ QCATHK trên Prúc lục IX phát hành đương nhiên Thông bốn này.

10. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều củaPhần 10 Sở QCATHK tại Prúc lục X ban hành tất nhiên Thông tứ này.

11. Sửa thay đổi, bổ sung một số điều củaPhần 11 Sở QCATHK tại Phú lục XI phát hành tất nhiên Thông tư này.

12. Sửa đổi, bổ sung một số trong những điều củaPhần 12 Sở QCATHK trên Phụ lục XII ban hành dĩ nhiên Thông bốn này.

13. Sửa đổi, bổ sung một trong những điều củaPhần 13 Bộ QCATHK trên Phụ lục XIII phát hành tất nhiên Thông tứ này.

14. Sửa thay đổi, bổ sung một số trong những điều củaPhần 14 Sở QCATHK trên Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông bốn này.

15. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều củaPhần 15 Sở QCATHK tại Phú lục XV ban hành đương nhiên Thông tứ này.

16. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều củaPhần 16 Sở QCATHK tại Phụ lục XVI ban hành cố nhiên Thông tứ này.

17. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều củaPhần 17 Sở QCATHK tại Phú lục XVII ban hành tất nhiên Thông tư này.

18. Sửa đổi, bổ sung một số trong những điều củaPhần 18 Sở QCATHK tại Phú lục XVIII ban hành kèm theo Thông bốn này.

19. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều củaPhần 19 Bộ QCATHK tại Phụ lục XIX ban hành cố nhiên Thông bốn này.

đôi mươi. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều củaPhần đôi mươi Sở QCATHK trên Phụ lục XX phát hành đương nhiên Thông bốn này.

21. Sửa đổi, bổ sung một số điều củaPhần 21 Sở QCATHK tại Phụ lục XXI ban hành hẳn nhiên Thông tứ này.

22. Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều củaPhần 22 Sở QCATHK tại Phú lục XXII ban hành kèm theo Thông bốn này.

23. Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều củaPhần 23 Bộ QCATHK tại Phú lục XXIII phát hành cố nhiên Thông bốn này.

Điều 2. Hiệu lực thihành

Thông tư bao gồm hiệu lực hiện hành thực hiện kể từngày 15 tháng 03 năm 2021.

Điều 3. Tổ chức thựchiện

Chánh Vnạp năng lượng chống Bộ, Chánh Tkhô hanh traBộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng ko toàn nước, Thủ trưởng những cơ quan,tổ chức triển khai với cá nhân tất cả tương quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tứ này./.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Anh Tuấn

PHỤLỤC I

SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHẦN 1 BỘ QUY CHẾ AN TOÀN HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG LĨNHVỰC TÀU BAY VÀ KHAI THÁC TÀU BAY(Ban hành kèm theo Thông tứ số 42/2020/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2020của Bộ trưởng Sở Giao thông vận tải)

1. Sửa thay đổi,bổ sung điểm 5, điểm 36, điểm 134, điểm 138, điểm 142, điểm 145, điểm 169, điểm290, điểm 299, điểm 316, điểm 319, điểm 454 Phụ lục 1 Điều 1.007 quy định tạiMục 3 Thông bốn số 21/2017/TT-BGTVT ngày 30 mon 6 năm 2017 của Sở trưởng BộGiao thông vận tải (tiếp sau đây call là Thông tứ số 21/2017/TT-BGTVT) nlỗi sau:

a. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật điểm 5 Prúc lục 1Điều 1.007 quy định tại Mục 3 Thông tứ số 21/2017/TT-BGTVT nhỏng sau:

“(5) Bảo chăm sóc ngoại trường: lànhững chuyển động bảo dưỡng được triển khai trước chuyến bay nhằm bảo đảm tàu bay phùphù hợp với chuyến cất cánh dự tính. Bảo chăm sóc ngoại ngôi trường bao gồm:

(i) Tìm kiếm, xác minh bong tróc.

(ii) Sửa chữa bong tróc.

(iii) Thay nỗ lực thiết bị tàu cất cánh có sửdụng trang thiết bị soát sổ (ví như cần). Thiết bị tàu cất cánh được thay thế sửa chữa tất cả thểbao gồm cả những vật dụng nhỏng bộ động cơ và cánh quạt.

(iv) Bảo chăm sóc chu kỳ hoặc kiểm trabao gồm kiểm tra trực quan lại có thể phát hiện tại những triệu chứng ko vừa lòng tiêuchuẩn chỉnh tuyệt sự rơi lệch rõ ràng nhưng lại ko thưởng thức chất vấn sâu xa. Việcbình chọn cũng bao gồm khám nghiệm cấu tạo bên phía trong, những khối hệ thống cùng hộp động cơ màhoàn toàn có thể bắt gặp thông qua các cửa, các tnóng (panel) mở nkhô nóng.

(v) Các thay thế sửa chữa và chuyển đổi, cải tiếnbé dại mà ko buộc phải cởi gỡ sâu cùng hoàn toàn có thể được triển khai bằng những phương tiện đơngiản.

(vi) Đối với những ngôi trường hợp bảo dưỡngtrong thời điểm tạm thời hoặc ko liên tiếp (thực hiện các chỉ lệnh đủ điều kiện bay(ADs), thông báo nghệ thuật (SBs)), Người phú trách nát quality hoàn toàn có thể chấp nhậnmột vài các bước bảo trì nội trường được tiến hành do tổ chức bảo dưỡngngoại trường với điều kiện tất cả những đề nghị đông đảo đáp ứng nhu cầu theo hình thức.”

b. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật điểm 36 Phú lục 1Điều 1.007 hiện tượng tại Mục 3 Thông bốn số 21/2017/TT-BGTVT như sau:

“(36) Nơi sống đam mê hợp: là mộtphòng riêng biệt cho từng member tổ bay bao gồm sản phẩm công nghệ nệm được đặt vào một môitrường im tĩnh, được giữ thông không gian rất đầy đủ, bao gồm sản phẩm kiểm soát và điều chỉnh đượcnhiệt độ, ánh nắng.”

c. Sửa thay đổi, bổ sung điểm 134 Phú lục 1Điều 1.007 phép tắc trên Mục 3 Thông tứ số 21/2017/TT-BGTVT như sau:

"(134) Điểm quyết định hạ cánh(LDP): là vấn đề mà trong quá trình quyết định chuyển động hạ cánh, ví như xảy rahư hộp động cơ, từ bỏ điểm này hoạt động hạ cánh có thể được thường xuyên triển khai antoàn hoặc tiến hành đình chỉ hạ cánh. LDP. chỉ vận dụng cùng với trực thăng hạng 1."

d. Sửa đổi, bổ sung cập nhật điểm (138) Phú lục1 Điều 1.007 lý lẽ tại Mục 3 Thông tư số 21/2017/TT-BGTVT nhỏng sau:

“(138) Giai đoạn cất cánh bằng: làmột giai đoạn của chuyến cất cánh tính từ bỏ lúc xong xuôi tiến trình cất cánh và rước độcao cho tới tiến độ bắt đầu giảm độ dài để tiếp cận với hạ cánh.”

đ. Sửa thay đổi, bổ sung điểm 142 Phú lục 1Điều 1.007 công cụ tại Mục 3 Thông tứ số 21/2017/TT-BGTVT nhỏng sau:

“(142) Giải lao: là quãng thờigian ở trong khoảng thời gian có tác dụng trọng trách cất cánh, ngắn lại khoảng chừng thời gianlàm việc, trong số đó member tổ cất cánh được miễn tất cả trọng trách cùng quãng thờigian này được xem là thời gian có tác dụng nhiệm vụ cất cánh.”

e. Sửa thay đổi, bổ sung điểm 145 Prúc lục 1Điều 1.007 khí cụ tại Mục 3 Thông tứ số 21/2017/TT-BGTVT như sau:

“(145) Kiểm kiểm tra knhị thác: làViệc triển khai quyền để ban đầu, thường xuyên, chuyển qua làn đường khác hoặc dứt mộtchuyến bay bảo đảm an toàn của tàu bay với tính kết quả, quy tắc của chuyếnbay.”

g. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật điểm (169) Phụ lục1 Điều 1.007 chính sách tại Mục 3 Thông bốn số 21/2017/TT-BGTVT như sau:

“(169) Hàng nguy hiểm: là vậtphẩm hoặc đồ dùng hóa học rất có thể gây khủng hoảng rủi ro đối với sức mạnh, bình an, gia tài của confan hoặc môi trường thiên nhiên nêu tại hạng mục mặt hàng nguy hại trong tài liệu hướng dẫnkỹ thuật hoặc được phân một số loại theo những tài liệu lí giải này.”

h. Sửa đổi, bổ sung cập nhật điểm 290 Prúc lục 1Điều 1.007 khí cụ tại Mục 3 Thông tứ số 21/2017/TT-BGTVT như sau:

“(290) Nhân viên điều độ knhị thácbay: là fan được ủy quyền vì người khai thác tàu bay để triển khai việckiểm soát, hỗ trợ, chỉ dẫn với giám sát các vận động khai thác bay vị mục đíchan toàn, gồm trình độ chuyên môn phù hợp với luật trên Phú ước 1 của Công ước Chi-ca-govới được Cục HKVN cấp giấy phnghiền.”

i. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật điểm 299 Prúc lục 1Điều 1.007 luật tại Mục 3 Thông bốn số 21/2017/TT-BGTVT nhỏng sau:

“(299) Không tương hợp: là tìnhtrạng mặt hàng nguy nan nếu xáo trộn với nhau hoặc nhằm cạnh nhau hoàn toàn có thể tạo nguyhiểm hoặc sinc nhiệt độ hoặc ra đời khí ga hoặc có mặt hóa học làm mòn.”

k. Sửa đổi, bổ sung cập nhật điểm 316 Prúc lục 1Điều 1.007 công cụ tại Mục 3 Thông tứ số 21/2017/TT-BGTVT nhỏng sau:

“(316) Năng định khai thác: làtài liệu bao gồm những phê chuẩn cụ thể, các điều kiện cùng những giới hạn lắp liềnvới Giấy chứng nhận fan khai quật tàu cất cánh với chịu các ĐK trong tàiliệu giải đáp khai thác.”

1. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật điểm 319 Prúc lục 1Điều 1.007 dụng cụ tại Mục 3 Thông tứ số 21/2017/TT-BGTVT nhỏng sau:

“(319) Phân một số loại khai thác tiếp cậnbằng thiết bị: là việc phân các loại khai thác tiếp cận bằng máy dựa trênnhững quý hiếm khai quật về tối tđọc có phong cách thiết kế nhưng mà bên dưới quý giá này Việc tiếp cậnchỉ rất có thể được liên tiếp cùng với các tsay mê chiếu bằng đôi mắt nguyên lý nlỗi sau:

(i) Kiểu A: độ dài về tối tphát âm Khi thựchiện tại sút độ cao hoặc độ cao ra quyết định bằng hoặc lớn hơn 75 m (250 ft);

(ii) Kiểu B: độ dài ra quyết định dưới 75m (250 ft). Knhị thác tiếp cận bởi thiết bị loại B được phân nhiều loại nlỗi sau:

(a) Loại I (CAT I): chiều cao quyết địnhko rẻ hơn 60 m (200 ft) cùng với khoảng chú ý không dưới 800 m hoặc khoảng quan sát đườnghạ đựng cánh ko bên dưới 550 m;

(b) Loại II (CAT II): độ cao quyếtđịnh tốt rộng 60 m (200 ft), tuy thế ko bên dưới 30 m (100 ft) với tầm quan sát đườnghạ đựng cánh không bên dưới 300 m;

(c) Loại III (CAT III): chiều cao quyếtđịnh bên dưới 30 m (100 ft) hoặc không có độ cao đưa ra quyết định cùng trung bình chú ý con đường hạchứa cánh bên dưới 300 m hoặc không tồn tại số lượng giới hạn khoảng quan sát con đường CHC.”

m. Sửa đổi điểm (376) Phú lục 1 Điều1.007 điều khoản tại Mục 3 Thông tứ số 21/2017/TT-BGTVT như sau:

(376) Tiếp cận hạ cánh Loại III(CAT III): là phương thức tiếp cận và hạ cánh bởi thiết bị chính xác với:

(i) Độ cao đưa ra quyết định dưới 30 m (100ft) hoặc không có chiều cao quyết định;

(ii) Tầm nhìn đường hạ cất cánh dưới300 m hoặc không tồn tại số lượng giới hạn trung bình nhìn đường CHC.

n. Sửa đổi, bổ sung điểm 454 Prúc lục 1Điều 1.007 khí cụ trên Mục 3 Thông tư số 21/2017/TT-BGTVT nlỗi sau:

“(454) Tiếp cận chót sút độ caoliên tiếp (CDFA): là chuyên môn nối sát cùng với quy trình tiếp cận bất biến khicất cánh giảm độ cao tiếp tục trong quá trình tiếp cận chót của quá trình tiếp cậngiản đối chọi trường đoản cú chiều cao, độ cao trên hoặc trên độ du lịch mốc tiếp cận chót (FAF)cho tới điểm cao hơn nữa ngưỡng mặt đường CHC 15m (50 feet) hoặc điểm sinh sống kia làm việc điềukhiển tàu cất cánh chúc ngỏng nhằm hạ cánh (flare) được ban đầu phụ thuộc vào kiểu dáng nhiều loại tàubay; đối với tiếp cận chót của tiến trình tiếp cận giản 1-1 được theo sau bởitiếp cận theo vòng lượn, chuyên môn CDFA được vận dụng cho tới Khi các tiêu chuẩntối tphát âm tiếp cận theo vòng lượn (OCA/H) hoặc chiều cao, độ dài thao tác baybởi đôi mắt đã có được.”

2. Bổ sungcác tư tưởng sau vào Phú lục 1 Điều 1.007 biện pháp trên Phần 1 của Thông bốn số01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải(dưới đây điện thoại tư vấn tắt là Thông tứ số 01/2011/TT-BGTVT) như sau:

(486) Bảo chăm sóc nội trường: làcác công việc bảo trì ngoài các tiêu chuẩn của bảo dưỡng ngoại trường.

(487) Bản tóm tắt thỏa thuận:là 1 tài liệu kèm theo với Thỏa thuận Điều 83 bis vẫn đăng ký với Hội đồng ICAOkhẳng định một bí quyết nđính thêm gọn cùng rõ ràng các công dụng và trách nhiệm được Quốc giađăng ký quốc tịch tàu bay gửi sang trọng Quốc gia fan khai thác tàu bay.

(488) Knhì thác tầm chú ý thấp(LVO): là vận động tiếp cận trong ĐK tầm nhìn đường CHC (RVR) dưới550 m hoặc chiều cao đưa ra quyết định (DH) nhỏ hơn 60 m (200 ft) hoặc cả nhì trường hợpnày hoặc những hoạt động chứa cánh vào ĐK tầm chú ý đường CHC (RVR) dưới400 m.

(489) Phê chuẩn chũm thể: là phêchuẩn được thể hiện trong năng định khai thác so với vận tải đường bộ sản phẩm không thươngmại hoặc trong hạng mục các phê chuẩn ví dụ đối với sản phẩm ko không do mụcđích thương mại.

(490) Quốc gia căn cứ bao gồm củatín đồ khai thác sản phẩm ko chung: là giang sơn bạn khai thác tàu bay hàngko thông thường tất cả trụ sngơi nghỉ kinh doanh chủ yếu hoặc thường trú.

(491) Phi công tinh chỉnh và điều khiển (PF):là người điều khiển tàu bay bao gồm trách nhiệm chính là kiểm soát cùng quản lý đường bay. Bêncạnh kia phi công tinh chỉnh và điều khiển có thể triển khai các trách nhiệm như: liên lạc vôtuyến, theo dõi và quan sát các hệ thống tàu bay, những vận động khai thác cùng theo dõi, giámgần cạnh thành viên tổ bay khác theo phân công của tín đồ chỉ huy tàu bay.

(492) Phi công theo dõi và quan sát (PM):là người lái tàu bay gồm nhiệm vụ đó là quan sát và theo dõi, làm chủ con đường cất cánh. Bên cạnhkia phi công theo dõi rất có thể tiến hành các nhiệm vụ như: liên lạc vô con đường, theodõi những hệ thống tàu bay, các vận động khai thác với quan sát và theo dõi, giám sát thànhviên tổ cất cánh không giống theo cắt cử của bạn lãnh đạo tàu cất cánh.

(493) Tài liệu quản lý điều hành bảo dưỡng:tư liệu mô tả các các bước cần thiết của tín đồ khai thác để bảo vệ tấtcả những các bước bảo dưỡng theo kế hoạch hoặc chợt xuất được triển khai bên trên tàucất cánh của bạn khai quật kịp thời, có kiểm soát điều hành và đáp ứng đòi hỏi bảo dưỡng.

(494) Tài liệu giải trình tổ chứcbảo dưỡng: là tư liệu, được fan cầm đầu tổ chức triển khai bảo trì ký cam kếtthông qua, biểu lộ chi tiết về tổ chức triển khai cùng trách nát nhiệm của bộ máy quản lý điều hành, phạmvi quá trình, hạ tầng, những quá trình bảo dưỡng cùng hệ thống đảm bảo an toàn chấtlượng hoặc soát sổ.

(495) Các khuôn khổ đề xuất kiểm trakép: là các khuôn khổ bảo dưỡng, sau thời điểm kết thúc buộc phải được bình chọn lạivày tín đồ được phê chuẩn cân xứng với ko thẳng tiến hành các bước kia. Cáchạng mục buộc phải kiểm soát kxay bao gồm hầu như quá trình bảo dưỡng còn nếu không đượctriển khai chuẩn xác hoặc thực hiện chi tiết, vật liệu ko tương xứng sẽ hình ảnh hưởngcực kỳ nghiêm trọng mang đến bình yên bay.

(496) Vật phẩm: là một hạng mụcngẫu nhiên, bao hàm tàu bay, thân cánh, động cơ, cánh quạt, thứ, phú tùng, cụmgắn ráp, các đính ráp phụ, khối hệ thống, hệ thống phú, bộ phận, khối hận thiết bị hoặc chitiết của các phần tử đó với các thành phần khác.

(497) Xác nhận bảo dưỡng: làcam kết về việc vẫn kết thúc những văn bản bảo dưỡng tàu bay, thiết bị tàu baybởi vì fan khai quật yên cầu trong làm hồ sơ bảo dưỡng vị nhân viên kỹ thuật được ủyquyền tiến hành sau khoản thời gian thực hiện xong quá trình tu bổ, sửa chữa thay thế hoặc kiểm tratàu bay hoặc thiết bị tàu bay.

(498) Nhà xưởng: là tòa đơn vị,hangar hoặc những công trình để đựng các phương tiện đi lại, trang thiết bị với thiết bị liệucủa tổ chức triển khai bảo trì nhằm mục đích:

(i) Cung cấp vị trí thao tác để thực hiệncông việc bảo dưỡng, bảo trì dự trữ, đổi mới nhưng tổ chức triển khai bảo trì được phêchuẩn;

(ii) Cung cấp cho những kết cấu để bảo vệchắc hẳn rằng tàu cất cánh, thân cánh, động cơ tàu bay, cánh gió, sản phẩm công nghệ, cấu khiếu nại,phần tử, các đính thêm ráp vào quá trình phân tung, làm không bẩn, đánh giá, thay thế sửa chữa, cảitiến, gắn ráp lại, test nghiệm;

(iii) Cung cung cấp khu vực bảo vệ chắc hẳn rằng,phân cách rõ ràng cùng đảm bảo các phương tiện, trang sản phẩm công nghệ, vật tư, những vậtbốn khác.

(499) Tàu cất cánh được phê chuẩn chokhai thác một người lái: là một số loại tàu cất cánh được nước nhà đăng ký xác địnhvào quy trình cấp cho Giấy chứng nhận rất có thể khai quật an toàn cùng với tổ lái tốitgọi một member.

Xem thêm: Download Phim Hoạt Hình Tom Và Jerry, Tom And Jerry

(500) Loại tàu bay: là vớ cảtàu cất cánh gồm thuộc đặc điểm thiết kế bao gồm cả những cải tiến ngoại trừ hầu hết cảitiến dẫn cho thay đổi về tinh chỉnh và điều khiển cơ hễ tàu bay hoặc đặc tính bay.

(501) Kỹ năng người điều khiển tàu bay:là bài toán áp dụng những kiến thức, tài năng cùng thể hiện thái độ nhằm xong những mục tiêucủa chuyến bay.

(502) Huấn luyện được phê chuẩn:là câu hỏi giảng dạy được tiến hành theo chương trình vày đơn vị chức trách hàngkhông phê chuẩn chỉnh và đo lường và thống kê.

(503) Lái chính: là phi côngtinh chỉnh hay những phi công theo dõi và quan sát tiến hành những chức năng quản lý và gửi rađưa ra quyết định vào chuyến cất cánh.

(504) Máy cất cánh chức năng cao: làvật dụng cất cánh được gắn hộp động cơ trên 200 mức độ ngựa (hp).

(505) Lái tàu bay: là thao táctrên hệ thống điều khiển tàu cất cánh trong thời gian bay.

(506) Người lãnh đạo tàu cất cánh trongquy trình huấn luyện: là học tập viên tín đồ lãnh đạo tàu bay đang tiến hành chứcnăng, trọng trách của bạn lãnh đạo tàu cất cánh đằng sau sự tính toán của fan chỉ đạo tàucất cánh theo các cách thức giám sát và đo lường được Nhà chức trách nát sản phẩm không đồng ý chấp thuận.

(507) Thùng (cỗ phận) cẩu hàng củatrực thăng: là thông số kỹ thuật nhằm cẩu mặt hàng quanh đó bởi trực thăng theo những phânloại sau:

(i) Hạng A - Bộ phận cẩu hàng ngoàiđính thêm cố định vào trực thăng, bắt buộc quăng quật quăng quật và tất yêu thả xuống rẻ hơncàng của tàu bay, được sử dụng nhằm chuyển động hàng;

(ii) Hạng B - Sở phận cẩu mặt hàng treoxung quanh trực thăng, rất có thể di dời cùng dịch chuyển tự do bên trên cạn hoặc dưới nướctrong những khi trực thăng hoạt động;

(iii) Hạng C - Sở phận cẩu mặt hàng treongoại trừ trực thăng, chúng rất có thể di dời, kéo lê trên mặt đất hoặc phương diện nước trongLúc trực thăng hoạt động;

(iv) Hạng D - Treo cẩu bạn mặt ngoàitrường đoản cú trực thăng.

(508) Người Chịu trách nhiệm trựctiếp: là fan được phân công vào địa điểm Chịu trách nát nhiệm những công việc tạimột xưởng triển khai bảo trì, bảo trì dự trữ, cải tiến tuyệt các chức năngkhông giống bao gồm tác động đến tiêu chuẩn đủ ĐK bay của tàu cất cánh.

(509) Hệ thống tài liệu an toànbay: là bộ tư liệu bởi vì người khai quật biên soạn có chứa những biết tin cầnthiết cho khai thác bay cùng khai thác trên mặt khu đất. Hệ thống tài liệu an toàncất cánh tối thiểu phải bao hàm tư liệu chỉ dẫn khai quật và tư liệu kiểm soátbảo trì.

(511) Thời gian làm nhiệm vụ:là tổng thời gian tự lúc thành viên tổ bay xuất hiện thừa nhận nhằm nhiệm vụ theo yêu cầucủa tín đồ khai thác đế khi xong trọng trách.

(512) Thời gian thông báo: làkhoảng chừng thời hạn mà lại fan khai quật có thể chấp nhận được một member tổ bay dự bị nói từlúc cảm nhận những hiểu biết của fan khai thác nên có mặt để triển khai trách nhiệm.

(513) Thời gian có mặt nhấn nhiệmvụ: là thời điểm một thành viên tổ cất cánh được tín đồ khai thác yên cầu gồm mặtnhấn trọng trách. Thời gian này được xem theo tiếng địa phương thơm trên khu vực có mặt nhậnnhiệm vụ.

(514) Quy định về chuyên chở hàngnguy hiểm của IATA: là phương tiện về đi lại mặt hàng gian nguy xuất bản cóhiệu lực thực thi hiện hành mới nhất của Hiệp hội Vận sở hữu Hàng không Quốc tế (IATA) dựa vào cáctrải nghiệm với lao lý của Phú ước 18 Công ước Chi-ca-gô cùng tư liệu trả lời kỹthuật. Phụ ước 18 Công ước Chi-ca-gô và tài liệu lí giải nghệ thuật được côngdìm là cơ sở pháp luật bảo đảm tốt nhất trong tải mặt hàng nguy hiểm bằngcon đường mặt hàng ko, cho nên vì thế, ngẫu nhiên lý giải hoặc bổ sung bởi IATA không giống với tàiliệu khuyên bảo nghệ thuật đã không tồn tại hiệu lực hiện hành pháp lý tương đương.

(515) Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật:là tài liệu trả lời nghệ thuật về vận tải mặt hàng nguy nan bởi mặt đường không(Tài liệu ICAO 9284-AN/905) bao gồm hiệu lực thực thi mới nhất bao gồm các văn uống bạn dạng bổ sung cập nhật vàcác prúc lục dĩ nhiên đã được phê chuẩn, ban hành theo ra quyết định của Hội đồngICAO.

(516) Cải tiến kỹ thuật: là cácbiến hóa so với thông số kỹ thuật của tàu cất cánh, thiết bị thêm trên tàu bay theo khuyếncáo ở trong nhà sản xuất bằng vnạp năng lượng bản được tín đồ khai thác Đánh Giá và quyết địnhchọn lọc vận dụng theo các bước, tư liệu đã có Cục HKtoàn quốc phê chuẩn vào tàiliệu lí giải khai quật, bảo trì tàu cất cánh.

(517) Chu trình đựng hạ cánh: làtần số được xem tương quan tới sự việc chịu mua của cấu tạo tàu bay vào giaiđoạn gồm một lần chứa cánh cùng hạ cánh kế tiếp.

(518) Hỏng hóc cấu trúc chính:là bong ra trên những thành phần kết cấu size sườn của tàu cất cánh chịu đựng những lực dotrọng lượng và khí cồn thiết yếu ảnh hưởng trong quá trình vận động bên trên ko vàbên dưới khía cạnh đất, hoàn toàn có thể dẫn mang đến uy hiếp đáp nghiêm trọng bình yên cất cánh.

(519) Hỏng hóc được phxay trì hoãn:là bong ra của tàu bay, hệ thống của tàu bay hoặc những sản phẩm công nghệ đính trên tàubay không hẳn hạn chế trong một khoảng tầm thời hạn được điều khoản vào tài liệukhuyên bảo bảo dưỡng, tài liệu danh mục máy tối tđọc, danh mục không nên lệchcấu hình chất nhận được, ko ảnh hưởng cho tiêu chuẩn chỉnh đầy đủ ĐK cất cánh của tàu bay.

(520) Xác thừa nhận xong xuôi công việcbảo trì tàu bay: là chứng thực của nhân viên cấp dưới kỹ thuật được ủy quyền quyđịnh trên Phần 5 hoặc Phần 7 Bộ QCATHK lúc chấm dứt bất kỳ quá trình kỹ thuậtnào trên tàu cất cánh nhằm mục tiêu bảo dưỡng hoặc kiểm soát kĩ năng thao tác làm việc của tàu cất cánh, hệthống, sản phẩm công nghệ gắn thêm trên tàu cất cánh nhằm khẳng định công việc đó được thực hiện theođúng lao lý của tài liệu giải đáp bảo dưỡng tàu cất cánh cùng quy trình đã được phêchuẩn phù hợp với Phần 5 Sở QCATHK.

(521) Tài liệu chỉ dẫn bảo dưỡngtàu cất cánh trong phòng sản xuất (AMM): là tư liệu điều khoản quy trình, tiêu chuẩnnghệ thuật ví dụ đối với công tác bảo dưỡng tàu cất cánh vị công ty chế tạo ban hành đượcbên chức trách hàng ko của quốc gia thiết kế, nước nhà sản xuất, bên chứctrách nát hàng không tổ quốc đăng ký tàu cất cánh phê chuẩn chỉnh hoặc thừa nhận.

(522) Thông báo nghệ thuật (SB):là đề xuất bảo trì, đánh giá hoặc biến hóa so với tàu cất cánh hoặc các thiết bịtàu cất cánh vày nhà thi công chế tạo tàu cất cánh ban hành nhằm mục đích tăng cường độ tin cẩn củatàu cất cánh hoặc chức năng hoạt động vui chơi của một số trong những máy, hệ thống của tàu bay đượcvận dụng dựa vào vào Đánh Giá của bạn khai thác trên cơ sở nhận xét độ tincậy cùng kết quả khai thác của tàu cất cánh, khối hệ thống hoặc đồ vật tàu bay cơ mà thôngbáo nghệ thuật áp dụng.

(523) Thử nghiệm trên không: làcác thí điểm nhằm mục đích soát sổ một số tính năng hoạt động của tàu cất cánh, hệ thốnghoặc lắp thêm lắp trên tàu cất cánh mà việc đánh giá trên mặt đất không thể thựchiện được.

(524) Người khai thác nước ngoài: làcá thể, tổ chức nước ngoài tmê say gia hoặc ý kiến đề nghị nhằm tsay mê gia vào hoạt độngkhai thác tại cả nước bởi tàu cất cánh mang đăng ký quốc tịch quốc tế.

(525) Chỉ lệnh ngừng bay: là tàiliệu ban hành vày fan được công ty chức trách rưới mặt hàng không tồn tại thđộ ẩm quyền để thựchiện nay bình chọn giám sát và đo lường bình an cùng đưa ra đề nghị tương quan mang đến những vấn đề antoàn nhằm lời khuyên người khai thác hoặc người điều khiển tàu bay về các quan ngạiliên quan mang đến bình yên của nhà chức trách rưới sản phẩm không.

(526) Tài liệu gợi ý khai tháctàu bay cánh quay: là tư liệu, được tổ quốc bên khai quật công nhận, trìnhbày những tiến trình khai thác trong ĐK bình thường, bất bình thường vàkhẩn cấp, các danh mục soát sổ, các tinh giảm, biết tin năng suất vận động,đọc tin chi tiết của những hệ thống tàu cất cánh cùng các tư liệu không giống liên quan tớibài toán khai thác tàu bay cánh xoay.

(527) Năng lực: là tập vừa lòng cáckỹ năng, tài năng và thể hiện thái độ quan trọng để thực hiện trách nhiệm theo những tiêuchuẩn chỉnh về năng lực.

(528) Huấn luyện dựa vào năng lực:là công tác làm việc đào tạo và huấn luyện dựa trên sự tùy chỉnh thiết lập, cải cách và phát triển các tiêu chuẩn nănglực với trải qua đó đánh giá, quan sát và theo dõi và cải thiện năng lực thâu tóm, thực hiệnnhững tiêu chuẩn năng lực của tín đồ học tập.

3. Bãi bỏđiểm (11) khoản c Điều 1.007 chính sách trên Phần 1 của Thông bốn số01/2011/TT-BGTVT .

4. Bãi vứt điểm (377)và (378) Prúc lục 1 Điều 1.007 vẻ ngoài vẻ ngoài tại Mục 3 Thông tư số 21/2017/TT-BGTVT .

PHỤLỤC II

SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHẦN 2 BỘ QUY CHẾ AN TOÀN HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG LĨNHVỰC TÀU BAY VÀ KHAI THÁC TÀU BAY(Ban hành tất nhiên Thông tứ số 42/2020/TT-BGTVT ngày 31 tháng 1hai năm 20trăng tròn củaBộ trưởng Sở Giao thông vận tải)

1. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 2.003 quyđịnh trên Phần 2 của Thông bốn số 01/2011/TT-BGTVT nhỏng sau:

"a. Các tư tưởng tương quan đếnPhần này được cơ chế trong Prúc lục 1 Điều 1.007 của Phần 1."

PHỤLỤC III

SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHẦN 3 BỘ QUY CHẾ AN TOÀN HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG LĨNHVỰC TÀU BAY VÀ KHAI THÁC TÀU BAY(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BGTVT ngày 31 tháng 1hai năm 2020của Sở trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 3.003 quy địnhtrên Phần 3 của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT nhỏng sau:

"a. Các có mang tương quan đếnPhần này được hình thức vào Phú lục 1 Điều 1.007 của Phần 1."

PHỤLỤC IV

SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHẦN 4 BỘ QUY CHẾ AN TOÀN HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG LĨNHVỰC TÀU BAY VÀ KHAI THÁC TÀU BAY(Ban hành tất nhiên Thông bốn số 42/2020/TT-BGTVT ngày 31 mon 12 năm 2020của Sở trưởng Sở Giao thông vận tải)

1. Sửa đổi, bổsung Điều 4.003 luật trên Phần 4 của Thông tứ số 01/2011/TT-BGTVT nhỏng sau:

“a. Các quan niệm tương quan đến Phầnnày được mức sử dụng trong Phú lục 1 Điều 1.007 của Phần 1.”

2. Sửa thay đổi,bổ sung điểm 5 khoản a Điều 4.005 pháp luật trên Phần 4 của Thông tư số01/2011/TT-BGTVT nhỏng sau:

“5. AMT (Aircraft MaintenanceTechnician) - Nhân viên nghệ thuật bảo trì tàu bay.”

3. Sửa thay đổi,bổ sung điểm 2 khoản a Điều 4.023 chính sách tại Phần 4 của Thông tứ số01/2011/TT-BGTVT nhỏng sau:

“2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện baycung cấp lần đầu tất cả thời hạn hiệu lực hiện hành 06 mon cùng giả dụ được gia hạn sẽ có hiệu lực 01năm, cùng với điều kiện tàu cất cánh được kiểm soát trong tầm 60 ngày trước khi quá hạn sử dụng.”

4. Sửa thay đổi,bổ sung điểm 2 khoản c Điều 4.035 khí cụ tại Phần 4 của Thông tứ số01/2011/TT-BGTVT nlỗi sau:

“2. Bay soát sổ sau khi triển khai cảitiến hoặc thay thế sửa chữa theo chứng chỉ nhiều loại bổ sung.”

5. Sửa thay đổi, ngã sungkhoản a Điều 4.063 quy định trên Mục 6 Phú lục III ban hành cố nhiên Thông bốn số03/2016/TT-BGTVT ngày 31 mon 3 năm năm nhâm thìn của Bộ trưởng Sở Giao thông vận tải(sau đây điện thoại tư vấn là Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT) như sau:

“a. Ngoại trừ bạn khai thác tàu baykhai thác theo AOC, công ty download và Người khai quật tàu cất cánh bự, tàu cất cánh trang bịnhững động cơ tuốc-bin phản bội lực, tàu cất cánh máy nhiều bộ động cơ tuốc-bin cánhquạt, trực thăng trang bị động cơ tuốc-bin cần lựa chọn cùng chỉ rõ vào hồ sơ bảochăm sóc tàu bay với áp dụng một trong các Chương trình dưới đây nhằm kiểm tra tàubay:

1. Chương thơm trình bảo dưỡng hiện hành dođơn vị phân phối khuyến cáo;

2. Cmùi hương trình bảo dưỡng là 1 trong phầncủa chương trình bảo trì liên tiếp cho đẳng cấp các loại tàu bay được Cục HKtoàn nước phêchuẩn chỉnh mang lại Người khai thác tàu cất cánh áp dụng trong AOC;

3. Cmùi hương trình bảo trì vì chưng công ty sởhữu hoặc Người khai quật gây ra mang đến nhiều loại tàu cất cánh cùng được Cục HKViệt Nam phê chuẩn chỉnh.”

6. Sửa thay đổi, bửa sungkhoản a Điều 4.075 biện pháp tại Mục 9 Prúc lục III phát hành dĩ nhiên Thông tứ số03/2016/TT-BGTVT nhỏng sau:

“a. Công Việc bảo dưỡng tàu bay hoặcsản phẩm tàu cất cánh được triển khai bởi vì đối tượng sau:

1. Nhân viên chuyên môn bảo dưỡng tàucất cánh (AMT), nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng ko (ARS) cùng nhân viên cấp dưới quyđịnh tại khoản i Điều 5.095 Phần 5 được ủy quyền vị tổ chức triển khai bảo trì (AMO)vào phạm vi năng định được phê chuẩn chỉnh của AMO;

2. Nhân viên nghệ thuật bảo dưỡng tàubay (AMT), Nhân viên sửa chữa chăm ngành mặt hàng ko (ARS) và Nhân viên quyđịnh tại khoản i Điều 5.095 Phần 5 được ủy quyền vì chưng Người khai thác được cấpAOC bao gồm hệ thống bảo trì tàu cất cánh hoặc sản phẩm tàu bay được Cục HKVN xác nhậncân xứng với giải pháp trên Phần 5 Sở QCATHK;

3. Nhân viên chuyên môn bảo trì tàucất cánh (AMT), người điều khiển có giấy phép vị Cục HKViệt Nam cung cấp với năng định cân xứng đượcphnghiền thực hiện bảo dưỡng hoặc bảo trì dự phòng mang đến tàu bay nếu như tàu bay đóchưa phải là tàu bay được phê chuẩn mang đến sử dụng vì chưng bạn được cung cấp AOC;

4. Người thao tác sau sự giám sát củanhân viên AMT hoặc ARS với ĐK nhân viên AMT hoặc ARS trực tiếp giám sátcác bước trong quy trình triển khai ở tại mức độ bảo đảm rằng các bước kia đượcthực hiện phù hợp tài liệu bảo trì.

7. Sửa thay đổi, té sungđiểm 3, điểm 4 và điểm 5 khoản a Điều 4.077 chính sách tại Phần 4 của Thông tư số01/2011/TT-BGTVT như sau:

“3. Nhân viên chuyên môn bảo trì tàubay (AMT), người lái xe bao gồm giấy phép bảo trì tàu cất cánh vị Cục HKtoàn nước cấp có thể cấpGiấy ghi nhận có thể chấp nhận được khai thác mang đến tàu bay hoặc thứ tàu cất cánh ví như tàubay đó chưa hẳn là tàu bay được phê chuẩn cho sử dụng vị fan được cấp AOC;

4. AMO rất có thể cung cấp Giấy ghi nhận chophxay khai thác đến tàu cất cánh hoặc thứ tàu cất cánh vào phạm vi được phê chuẩn;

5. Người khai quật tàu bay bao gồm AOC cóthể cung cấp Giấy chứng nhận cho phép khai thác mang đến tàu cất cánh hoặc sản phẩm tàu baytrong phạm vi được phê chuẩn chỉnh.”

8. Sửa thay đổi, ngã sungkhoản b Điều 4.107 khí cụ trên Mục 14 Prúc lục III phát hành kèm theo Thông tưsố 03/2016/TT-BGTVT nhỏng sau:

“b. Nội dung buổi tối thiểu của mục xácnhận xong xuôi bảo trì buộc phải bao gồm:

1. Chi huyết hoặc ttê mê chiếu tới dữliệu được Cục HKcả nước chấp thuận đồng ý của công việc bảo trì vẫn thực hiện;

2. Ngày tiến hành công việc bảo dưỡng;

3. Các quá trình bảo dưỡng chưa hoànthành;

4. Khi cần thiết, danh tính, thông tinxác nhận của tổ chức triển khai bảo dưỡng;

5. Danh tính, công bố chứng thực củangười có thđộ ẩm quyền hoặc tín đồ cam kết xác nhận hoàn thành bảo dưỡng gồm: tên, chữký, số chứng chỉ với một số loại hội chứng chỉ;

6. Người chứng thực ngừng bảo dưỡngchỉ sử dụng một mẫu chữ cam kết duy nhất mang đến quá trình vẫn triển khai.”

PHỤLỤC V

SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHẦN 5 BỘ QUY CHẾ AN TOÀN HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG LĨNHVỰC TÀU BAY VÀ KHAI THÁC TÀU BAY(Ban hành đương nhiên Thông tứ số 42/2020/TT-BGTVT ngày 31 mon 12 năm 2020của Sở trưởng Sở Giao thông vận tải)

1. Sửa đổi,bổ sung cập nhật khoản b với bổ sung khoản d Điều 5.083 điều khoản trên Mục 8 Phụ lục IV banhành tất nhiên Thông bốn số 03/2016/TT-BGTVT nlỗi sau:

a. Sửa đổi, bổ sung khoản b Điều 5.083mức sử dụng tại Mục 8 Phú lục IV phát hành dĩ nhiên Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT như sau:

“b. Khi tiến hành những quá trình bảochăm sóc được phê chuẩn, AMO phải có đủ máy bộ quản lý được giảng dạy, có đủ nănglực cùng thẩm quyền để tiến hành trọng trách đối với các vị trí dưới đây:

1. Quản lý bảo trì nội trường;

2. Quản lý bảo trì nước ngoài trường;

3. Quản lý xưởng bảo dưỡng thiết bị;

4. Quản lý bảo đảm an toàn quality và bình an.”

b. Bổ sung khoản d Điều 5.083 quy địnhtại Mục 8 Phú lục IV phát hành cố nhiên Thông bốn số 03/2016/TT-BGTVT như sau:

“d. Trách nhiệm của máy bộ điều hànhđược dụng cụ tại Prúc lục 1 Điều 5.083.”

2. Bổ sungkhoản i, khoản k với khoản 1 Điều 5.095 dụng cụ tại Phần 5 của Thông tứ số01/2011/TT-BGTVT nlỗi sau:

“i. Ngoài những nhân viên cấp dưới bảo dưỡnggiải pháp trên Điều 7.043 Phần 7 Bộ QCATHK, AMO rất có thể thiết lập đội ngũ các nhânviên được tổ chức triển khai bảo trì ủy quyền như: nhân viên thay thế thân cánh, sửachữa trị hệ thống tạo thành lực đẩy, thay thế tnóng kim loại, thay thế vật liệu tổng vừa lòng,nhân viên đánh, nhân viên cấp dưới thay thế sửa chữa nội thất (vùng khách). Những nhân viên nàychỉ được ký kết xác thực kết thúc một các bước bảo trì ví dụ vày bản thân trựctiếp triển khai với không được ký kết chứng thực bảo dưỡng chất nhận được tàu cất cánh, thiết bịtàu cất cánh vào khai quật.

k. AMO cần xây cất lịch trình đàotạo nên, đào tạo và giảng dạy với hệ thống kiểm tra gần cạnh hạch hoặc review năng lượng cho những vịtrí quá trình nhằm mục tiêu đáp ứng các tác dụng của AMO cùng được nêu vào tài liệuGiải trình tổ chức triển khai bảo dưỡng.

l. Tổ chức AMO đề nghị bảo đảm an toàn các nhânviên triển khai hoặc kiểm soát và điều hành phân tích ko hủy diệt (NDT) cấu tạo tàu bayhoặc những máy tàu bay với các nhân viên tiến hành các bước thuộc những chuyênngành như tô, hàn nên được Reviews năng lượng tương xứng theo tư liệu tiêu chuẩnđược Cơ quan lại an toàn hàng không Châu Âu (EASA) hoặc Cục Hàng ko liên bang Mỹ(FAA) vận dụng được Cục HKđất nước hình chữ S thừa nhận.”

3. Sửa đổi,bổ sung ghi chú Điều 5.095 nguyên tắc trên Phần 5 của Thông bốn số 01/2011/TT-BGTVT nlỗi sau:

“i. Các hưởng thụ cụ thể về đào tạolực lượng lao động hiện tượng trên Phú lục 1 Điều 5.095.”

4. Bổ sungkhoản o của Prúc lục 1 Điều 5.067 cách thức tại Mục 17 Prúc lục IV ban hành kèmtheo Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT nhỏng sau:

“o. Căn cđọng vào phạm vi, khối lượngquá trình dự kiến triển khai, AMO buộc phải bảo đảm bố trí đầy đủ số lượng nhân viên giámtiếp giáp có bản thảo bảo trì nấc B1, B2 nhằm đầy đủ kỹ năng đo lường và thống kê vấn đề thực hiệncác bước bảo dưỡng của một đội các nhân viên được AMO ủy quyền nguyên tắc tạikhoản i và khoản l Điều 5.095.”

5. Sửa đổi,bổ sung cập nhật khoản i, huỷ bỏ ghi chụ của mục j của Phụ lục 1 Điều 5.083 phương tiện tạiPhần 5 của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT nlỗi sau:

a. Sửa thay đổi, bổ sung khoản i của Phụlục 1 Điều 5.083 khí cụ trên Phần 5 của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT nlỗi sau:

“i. AMO nên bảo đảm an toàn các chức năng củatổ chức bảo trì cần được quản lý, quản lý và điều hành do những địa điểm cách thức tạikhoản b hoặc khoản c Điều 5.083.”

b. Bãi quăng quật ghi chú của mục j của Phụlục 1 Điều 5.083 qui định tại Phần 5 của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT .

6. Sửa đổi,bổ sung cập nhật điểm 18 khoản a của Phú lục 1 Điều 5.087 cơ chế trên Mục 19 Prúc lục IVphát hành dĩ nhiên Thông tứ số 03/2016/TT-BGTVT như sau:

“18. Mô tả các quy trình bảo dưỡng củaAMO, bao gồm các tiến trình chất vấn ban đầu; tiến trình bình chọn bong tróc tiềmẩn; quy trình kiểm tra, tính toán trong quá trình bảo dưỡng; quy trình kiểm traở đầu cuối và cấp chứng từ ghi nhận cho phép khai thác cùng các các bước không giống củachuyển động bảo trì.”

PHỤLỤC VI

SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHẦN 6 BỘ QUY CHẾ AN TOÀN HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG LĨNHVỰC TÀU BAY VÀ KHAI THÁC TÀU BAY(Ban hành dĩ nhiên Thông tư số 42/2020/TT-BGTVT ngày 31 mon 1hai năm 2020của Sở trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. Sửa thay đổi, bổsung Điều 6.003 lao lý tại Phần 6 của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT nlỗi sau:

"a. Các quan niệm liên quan đếnPhần này được dụng cụ trong Phụ lục 1 Điều 1.007 của Phần 1."

2. Bổ sungkhoản k Điều 6.007 nguyên tắc tại Phần 6 của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT nhưsau:

“k. Các bảng lí giải bình yên trongkhoang hành khách cần gồm ngôn từ bằng giờ Việt và giờ đồng hồ Anh (áp dụng chotàu bay khai thác chuyển động chuyển động hàng ko thương thơm mại).”

3. Bổ sungđiểm b Prúc lục 1 Điều 6.047 cách thức trên Phần 6 của Thông bốn số01/2011/TT-BGTVT nlỗi sau:

“b. Tiếp cận CAT III về tối tgọi, độ caođưa ra quyết định nhỏ rộng 30 m (100 ft) hoặc không có độ cao quyết định cùng phạm vi tầmquan sát đường chứa, hạ cánh nhỏ tuổi rộng 300 m hoặc không có số lượng giới hạn phạm vi trung bình nhìncon đường cất, hạ cánh. Ngoài các thử khám phá về trang sản phẩm công nghệ so với tàu cất cánh khaithác theo quy tắc IFR cùng với tổ bay 2 người điều khiển, những đề xuất hiếm hoi mang lại loạitàu cất cánh và các tận hưởng cho CAT II, các trang lắp thêm bổ sung cập nhật tiếp sau đây được yêucầu:

1. Hệ thống khuyên bảo cất cánh hoặc điềukhiển cất cánh dự trữ cung cấp:

(i) Một hệ thống hạ cánh tự động hóa hỏngchủ động hoặc bị động tối thiểu đến vùng chạm đất;

(ii) Một hệ thống lý giải bay bằngtay hỏng dữ thế chủ động hoặc lỗi bị động với lệnh điều khiển và tinh chỉnh chúc hoặc ngách phù hợpcùng kĩ năng đo lường và tính toán phù hợp ít nhất đến khi đụng đất;

(iii) Một khối hệ thống hiệp đồng, sử dụngnăng lực hạ cánh tự động hóa nhỏng phương thức chính nhằm hạ cánh buổi tối tđọc mang đến khiva đất;

(iv) Hệ thống khác hoàn toàn có thể cùng cấpbản lĩnh cùng cường độ bình yên tương tự.

2. Một hệ thống auto tay ga hoặc hệthống tự động hóa tinh chỉnh và điều khiển công suất cân xứng với tiêu chuẩn quan trọng đặc biệt được phêchuẩn vào AFM. Đối với khai quật DH 15 m (50 ft) hoặc những khai thác khác màđã có được reviews là quan trọng đặc biệt như đối với khả năng hạ cánh với cùng một hộp động cơ khônghoạt động, khối hệ thống tự động tay ga có thể không quan trọng ví như minh chứng đượchoạt động khai quật có thể thực hiện bình an nhưng mà ko nên áp dụng hệ thống tựhễ tay ga;

3. Ít độc nhất 2 khối hệ thống thứ thu, truyềncảm dẫn đường chủ quyền cung ứng vị trí theo trục ngang cùng trục dọc hoặc cácbiết tin về vận động của tàu bay. Thông thường, khối hệ thống sản phẩm thu của ngườilái trước tiên nhận biết tin xuất phát điểm từ 1 hệ thống truyền cảm với hệ thống máy thu củangười lái xe máy hai dìm thông tin từ bỏ khối hệ thống truyền cảm sót lại. Máy thu,truyền cảm đi đường phải cân xứng cùng với tiêu chuẩn chỉnh đặc trưng đến khai thác CATIII;

4. Ít tuyệt nhất nhì hệ thống đo cao vôđường được phê chuẩn chỉnh tương xứng cùng với những yêu thương cầu tiêu chuẩn tác dụng quánh biệttrong AFM. thường thì, trạm trang bị thu của người điều khiển thứ nhất dìm đọc tin từmột hệ thống truyền cảm với trạm sản phẩm công nghệ thu của người lái vật dụng hai dấn báo cáo từkhối hệ thống truyền cảm còn lại;

5. Khả năng phạt hiện tại lỗi, thông báocùng lưu ý nhỏng được xác minh trong AFM;

6. Hướng dẫn tiếp cận hụt được cungcấp cho từ 1 hoặc hai hệ thống sau:

(i) Các hiển thị vậy bay bao hàm cáctín hiệu chúc hoặc ngỏng cân xứng hoặc được tùy chỉnh thiết lập tính tân oán trước hiển thịlệnh chúc, ngóc;

(ii) Hiển thị góc trung bình (chúc);

(iii) Khả năng bay lại tự động hoặclý giải cất cánh lại tự động hóa.

7. Tầm nhìn thẳng và ngang đến ngườilái phù hợp theo AFM;

8. Khả năng gạt nước kính chắn, phòngbăng, hoặc sương mù tương xứng theo AFM."

4. Sửa đổi,bổ sung khoản b Điều 6.090 cơ chế trên Mục 8 Prúc lục V Thông tư số21/2017/TT-BGTVT nlỗi sau:

“b. FR chịu đựng được va đập bao gồm 01 hoặcnhiều máy sau đây:

1. Thiết bị ghi tmê mệt số bay (FDR);

2. Thiết bị ghi các giọng nói buồng lái(CVR);

3. Thiết bị ghi hình vào chuyến bay(AIR);

4. Thiết bị ghi dữ liệu liên kết(DLR).”

5. Sửa thay đổi,bổ sung cập nhật khoản e Điều 6.090 nguyên tắc trên Mục 8 Prúc lục V Thông bốn số21/2017/TT-BGTVT như sau:

“e. tin tức làm nên hình ảnh hoặc dữliệu liên kết được ghi lại bên trên CARS hoặc ADRS.”

6. Bổ sungkhoản k, l vào Điều 6.090 nguyên tắc trên Mục 8 Prúc lục V Thông bốn số21/2017/TT-BGTVT nhỏng sau:

“k. Các trang bị ghi báo cáo chuyếnbay được bảo đảm lúc tai nạn thương tâm và buộc phải được lắp ráp để chúng nhận ra mối cung cấp điệnxuất phát điểm từ một kênh cung cấp với độ tin cậy về tối nhiều mang đến hoạt động vui chơi của hệ thống ghi thôngtin chuyến bay mà lại không khiến nguy nan cho các sản phẩm công nghệ khác.

l. FR trọng lượng vơi đề nghị được kết nốitới nguồn điện bảo đảm an toàn lắp thêm ghi đúng và tương đối đầy đủ đọc tin khi chuyển động.”

7. Bổ sungkhoản k Điều 6.091 cách thức tại Mục 1 Prúc lục IV Thông bốn số 56/2018/TT-BGTVT ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Sở trưởng Sở GTVT (tiếp sau đây gọi tắt là: Thông tưsố 56/2018/TT-BGTVT) nhỏng sau:

“k. Trạng thái hoạt động của thiết bịghi báo cáo chuyến bay: FDR hoặc ADRS, CVR hoặc CARS, AIR hoặc AIRS nên bắtđầu được đánh dấu trước khi tàu cất cánh trường đoản cú di chuyển, ghi liên tiếp cho tới lúc tàubay dừng lại hẳn với các động cơ được tắt. Hình như, tùy thuộc vào nguồn điệnsẵn bao gồm CVR hoặc CARS, AIR hoặc AIRS phải bước đầu ghi nhanh nhất có thể rất có thể trong quátrình kiểm soát buồng lái trước khi khởi đụng hộp động cơ để bắt đầu chuyến bay chocho đến lúc chất vấn phòng lái tức thì sau thời điểm tắt động cơ nhằm ngừng chuyến cất cánh.”

8. Bổ sungđiểm 4 khoản a Điều 6.093 dụng cụ trên Mục 3 Prúc lục IV Thông tư số56/2018/TT-BGTVT nhỏng sau:

“4. Nếu ADRS có công dụng ghi thêmbáo cáo, hoàn toàn có thể chọn lựa ghi thêm 1 hay những tham mê số bất kỳ trường đoản cú tmê man số thứ8 nhỏng phép tắc tại Phú lục 2 Điều 6.093 Phần này.”

9. Sửa đổi, bổ sungkhoản c Phú lục 1 Điều 6.090 chính sách trên Mục 68 Prúc lục V Thông tư số03/2016/TT-BGTVT như sau:

“c. Việc kiểm soát hệ thống ghi chépchu trình hàng năm yêu cầu được tiến hành như sau:

1. Việc đối chiếu những tài liệu được ghivào FDR đề nghị bảo vệ rằng FDR vận động thông thường trong thời gian ghi theođiều khoản tại Điều 6.092, Điều 6.093 với Điều 6.094 của Phần này.

2. Dữ liệu 01 chuyến bay hoàn hảo từFDR hoặc ADRS đề xuất được chất vấn qua đơn vị chức năng kỹ thuật để Reviews tính phù hợp lệcủa đa số tsi mê số được lưu lại, trong đó:

(i) Phải quan trọng chăm chú cho những thamsố từ bỏ những cảm ứng của FDR hoặc ADRS.

(ii) Không nên đánh giá các tđắm đuối sốmang từ bỏ khối hệ thống mặt đường truyền tải năng lượng điện của tàu bay ví như triệu chứng vận động bìnhthường của hệ thống này hoàn toàn có thể được khẳng định nhờ vào các hệ thống không giống.

3. Cửa hàng gọi tài liệu bắt buộc gồm phần mềmquan trọng nhằm biến đổi đúng mực những quý hiếm được khắc ghi thành đơn vị kỹthuật cùng nhằm xác định triệu chứng của tài liệu vẫn mã hóa.

4. Phải thực hiện bình chọn định kỳthường niên những tài liệu được ghi lại vào CVR hoặc CARS bởi biện pháp nghe lạiâm thanh khô ghi trong CVR hoặc CARS. khi được đính lên tàu cất cánh, CVR hoặc CARS phảikhắc ghi những bộc lộ đánh giá từ bỏ phần nhiều nguồn trên tàu cất cánh với từ bỏ các mối cung cấp bênngoại trừ tương xứng nhằm bảo đảm an toàn hầu hết dấu hiệu yên cầu hầu như thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn chỉnh nghephát âm được.

5. Lúc khám nghiệm hàng năm bắt buộc thựchiện tại rước chủng loại thu thanh vào chuyến bay từ bỏ CVR hoặc CARS nhằm bình chọn có tác dụng bằnghội chứng mang lại câu hỏi biểu đạt ghi âm là nghe gọi được.

6. Phải kiểm soát chu trình thường niên hìnhhình họa ghi lại vào AIR hoặc AIRS bằng phương pháp xem lại hình hình ảnh. lúc được lắp lêntàu cất cánh, AIR hoặc AIRS buộc phải ghi lại những hình ảnh kiểm soát trường đoản cú gần như nguồn trên tàubay với trường đoản cú các mối cung cấp bên ngoài khớp ứng để đảm bảo an toàn rằng rất nhiều hình ảnh yêu cầunhững đáp ứng tiêu chuẩn unique ghi hình.”

10. Sửa đổi tên Điều6.095 khí cụ tại Mục 9 Phụ lục V Thông tứ số 21/2017/TT-BGTVT như sau:

“6.095 HỆ THỐNG THIẾT BỊ GHI ÂM GIỌNGNÓI BUỒNG LÁI (CVR) VÀ GHI ÂM BUỒNG LÁI (CARS)”

11. Bổ sung điểm g, hĐiều 6.094 phương pháp tại Mục 4 Phụ lục IV Thông bốn số 56/2018/TT-BGTVT nhỏng sau:

“g. Tất cả những tàu bay được cấp cho Giấychứng nhận đủ ĐK bay thứ nhất Tính từ lúc ngày thứ nhất mon 0một năm năm 2016, sử dụngbất kỳ áp dụng links ttê mê số được tham khảo tại của Phụ lục 3 Điều 6.094,cần ghi được những thông báo trong thứ ghi biết tin bay được đảm bảo an toàn khitai nạn ngoài ý muốn.

h. Tất cả các tàu cất cánh được cấp cho Giấychứng nhận đầy đủ ĐK bay đầu tiên trước ngày 01 tháng 01 năm 2016, có yêu thương cầutrang bị một CVR và được đổi mới kể từ ngày 01 mon 0một năm năm 2016 nhằm sử dụngbất kỳ áp dụng links tsi mê số được tìm hiểu thêm tại khoản a của Phụ lục 3 Điều6.094 đề nghị ghi được các công bố trong thiết bị ghi thông tin cất cánh được bảo vệLúc tai nạn đáng tiếc bên cạnh máy giao tiếp link tmê mẩn số đã làm được lắp đặt phùphù hợp với Giấy chứng nhận một số loại hoặc cải tiến tàu cất cánh được cấp, phê chuẩn chỉnh trướcngày 01 mon 01 năm năm nhâm thìn.”

12. Sửa thay đổi, xẻ sungkhoản c Điều 6.095 phép tắc trên Mục 5 Prúc lục IV Thông tư số 56/2018/TT-BGTVT nlỗi sau:

“c. Tất cả những tàu bay được yêu cầumáy CARS với các tàu bay được cấp giấy ghi nhận đủ điều kiện bay lần đầutiên Tính từ lúc ngày thứ nhất mon 01 năm 2025, sẽ được lắp thêm một CARS đã lưu lại giữcông bố được đánh dấu về tối tđọc hai tiếng khai quật sớm nhất.”

13. Bổ sung khoản đ,e Điều 6.097 phương tiện trên Mục 34 Prúc lục V Thông bốn số 03/2016/TT-BGTVT nhưsau:

“đ. Tất cả các tàu cất cánh được cấp Giấychứng nhận đủ ĐK cất cánh đầu tiên kể từ ngày 01 tháng 01 năm năm nhâm thìn với sử dụngngẫu nhiên áp dụng thông tin liên hệ liên kết dữ liệu theo điểm 2 khoản a Phú lục1 Điều 6.096 và đòi hỏi phải lắp đặt CVR yêu cầu ghi các thông báo liên hệ dữliệu links vào đồ vật ghi dữ liệu bay được bảo đảm trước va đập.

Xem thêm: Câu Nói Hay Về Phong Cảnh Đẹp, Phong Cảnh, 【3/2021】Stt Về Thiên Nhiên

e. Tất cả những tàu bay được cung cấp Giấychứng nhận đủ điều kiện cất cánh trước tiên trước ngày 01 tháng 0một năm năm 2016 cơ mà gồm yêucầu vật dụng một CVR và được cải tiến kể từ ngày thứ nhất mon 0một năm năm nhâm thìn để sửdụng bất kỳ ứng dụng biết tin liên lạc link tài liệu theo điểm 2 khoản aPrúc lục 1 Điều 6.096 buộc phải ghi các đọc tin liên lạc tài liệu links trongsản phẩm công nghệ ghi tài liệu cất cánh được đảm bảo trước va đập trừ phi thứ thông tinliên hệ links dữ liệu được lắp ráp tuân thủ theo Giấy ghi nhận một số loại đượccấp hoặc phê chuẩn chỉnh đổi mới tàu cất cánh được cung cấp đầu tiên trước 01 tháng 01 năm2016.”

14. Bổ sung khoản đĐiều 6.170 quy định trên Phần 6 của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT nhỏng sau:

“đ. Áo phao đồn có thể lấy nhằm thực hiện từsố ghế hoặc chóng bên trong khoang làm việc của tổ bay, áo phao cứu trợ buộc phải đượclắp đặt Lúc ghế hoặc giường ở được chứng nhận có thể chấp nhận được áp dụng trong quátrình đựng cánh cùng hạ cánh.”

15. Bổ sung khoản đĐiều 6.077 giải pháp trên Phần 6 của Thông tứ số 01/2011/TT-BGTVT nlỗi sau:

“đ. Người khai quật nên thực hiện cácquy trình làm chủ cơ sở dữ liệu để đảm bảo an toàn phân pân hận với update kịp lúc dữliệu địa hình cùng chướng ngại đồ hiện tại đến khối hệ thống lưu ý sát mặt đất.”

16. Sửa thay đổi khoản iĐiều 6.180 lao lý trên Mục 12 Phú lục V của Thông tư số 21/2017/TT-BGTVT nhưsau:

“i. Tất cả những tàu cất cánh gồm mua trọngđựng cánh về tối nhiều bên trên 5700 kg, được cung cấp Giấy chứng nhận đầy đủ ĐK bay lần đầukể từ ngày thứ nhất tháng 01 năm 2023, khi chạm chán nạn đề nghị auto media tin vịtrí được xác minh bởi Người khai thác tối thiểu một đợt phút, theo Prúc lục 1 Điều6.180.”

17. Bổ sung Prúc lục 1Điều 6.180 pháp luật trên Phần 6 của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT nhỏng sau:

“PHỤ LỤC 1 ĐIỀU 6.180 VỊ TRÍ CỦA TÀU BAYKHI GẶPhường NẠN

1. Phạm vi áp dụng: địa điểm của tàu baychạm mặt nạn được xem vào bán kính 6 NM từ vị trí tai nạn.

2. Hoạt động của sản phẩm kích hoạt

a. Tàu bay chạm mặt nạn đã tự động kíchhoạt việc truyền biểu lộ khẩn nguy, từ bỏ kia tín đồ khai thác có thể khẳng định vịtrí tàu bay cùng thông tin địa điểm vẫn cố nhiên thời gian. Quá trình kích hoạt nàycó thể thực hiện thủ công. Hệ thống được áp dụng nhằm truyền thông tin vị trí tựcồn đề xuất có chức năng truyền được ban bố đó vào trường thích hợp mất năng lượng điện tàucất cánh, ít nhất là vào
Chuyên mục: Công nghệ