Các bài toán lớp 1 cơ bản

Theo thiết bị trường đoản cú từ bỏ bé xíu đến lớn: ............................................Theo thiết bị từ tự Khủng đến bé: ............................................

Bạn đang xem: Các bài toán lớp 1 cơ bản

Bài 5. Viết những số 13, 7, 11, 10, 18, 5

Theo trang bị tự từ bé xíu đến lớn: ............................................Theo vật dụng tự trường đoản cú Khủng đến bé: ............................................

Bài 6. Viết những số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

- Theo đồ vật trường đoản cú từ bỏ bé xíu cho lớn: ..................................................

- Theo sản phẩm công nghệ từ từ bỏ phệ mang đến bé:...................................................

Bài 7. Viết các số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo máy tự:

Từ nhỏ xíu mang đến lớn: .......................................................................

Từ lớn đến bé: .......................................................................

Chuyên đề 3: Tìm số lớn nhất, nhỏ bé nhất

Bài 1.

Khoanh tròn vào số Khủng nhất: 10 ; 7 ; 12 ; 19 ; 15Khoanh tròn vào số bé nhỏ nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Bài 2

Khoanh tròn vào số bự nhất: 15 ; trăng tròn ; 11 ; 8 ; 19Khoanh tròn vào số bé bỏng nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12Khoanh tròn vào số lớn nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12Khoanh tròn vào số nhỏ nhắn nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Chuim đề 4: Các phép tính

Bài 1. Tính.

3 - 1 = ......

0 + 5 = .....

1 + 1 + 3 = .....

2 + 3 = ......

3 - 2 = ......

2 + 2 + 1 = .....

1 + 4 = ......

4 + 0 = ......

3 + 1 + 0 = ......

Bài 2. Tính:

3 + 3 - 2 =.......

6 - 1 + 0 =.......

5 - 2 + 3 =.......

2 + 4 - 1 =.......

5 - 0 + 1 =.......

5 + 0 - 4 =......

4 + 3 - 5 = .....

2 + 6 - 3 = .....

7 - 2 + 3 = .....

6 - 4 + 2 = .....

8 - 6 + 3 = ......

4 + 2 + 3 = .....

3 + 2 + 4 = ....

9 - 4 + 5 = ....

10 - 8 + 6 = ....

5 + 5 - 3 = ....

9 + 1 - 7 = ....

10 - 6 + 4 = ....

Bài 3. Số?

5 - 3 = 1 + .....

6 - 3 = .......+ 0

3 - 1 = 0 + ......

6 - 2 = ...... + 2

.... - 2 = 4 - 1

4 + 2 = ..... + 0

Bài 4. Số?

..... + 5 = 8

7 - 3 = ......

7 - .... = 6

.... + 1 = 8

6 + .... = 7

2 + ..... = 7

Bài 5: Số?

18 = ... + 3

19 = 17 + ....

17 = 14 + ....

15 = .... + 13

19 = ... + 15

16 = 11 + ....

Bài 6. Điền số?

.... = 17 + 3

18 = 13 + ....

19 = .... + 2

10 = .... + 4

10 - ... = 2

... + 2 = 2 + 8

Bài 7. Đặt tính rồi tính.

9 - 6

.........

.........

.........

10 + 0

.........

.........

.........

8 - 5

.........

.........

.........

6 + 4 10 - 2

......... .........

......... .........

.......... .........

5 + 5

.........

.........

.........

5 + 4

.........

.........

.........

10 - 9

.........

.........

.........

7 + 3 9 - 3

.......... .........

Xem thêm: Đau Đầu Chóng Mặt Hoa Mắt Chóng Mặt Là Biểu Hiện Của Bệnh Gì

........... .........

........... .........

Bài 8. Đặt tính rồi tính.

17 + 2

.........

.........

.........

10 + 6

.........

.........

.........

18 + 1

.........

.........

.........

16 + 3 12 + 4

......... .........

......... .........

.......... .........

12 + 5

.........

.........

.........

14 + 4

.........

.........

.........

13 + 5

.........

.........

.........

13 + 3 16 + 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Chuyên ổn đề 5: Giải toán gồm lời văn

Bài 1. Viết phnghiền tính phù hợp.

Có: 6 quyển vsống.

Có tất cả: ..... quyển vở?

Bài 2 . Viết phxay tính phù hợp.

a) Có:12 dòng kẹo

Có vớ cả: .... loại kẹo?

b) Có: 9 con lợn

Bán: 6 nhỏ lợn

Còn lại: ..... bé lợn?

Bài 3. Viết phnghiền tính phù hợp.

a, Có: 6 trái cam

Cho đi: 3 trái cam

Tất cả có: .... quả cam?

Có: 10 mẫu kẹo

Đã ăn: 4 dòng kẹo

Còn lại: ..... loại kẹo?

Bài 4:

Bóng xanh: 10 quả……………

Bóng đỏ: 8 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 5. Giải bài toán thù theo cầm tắt sau:

Có: 15 cây hoa

Có tất cả: ……cây hoa

Bài 6:

Có: 10 chiếc kẹo

Rơi mất: 8 loại kẹo

Còn lại ….. chiếc kẹo?

Bài 7.

Thùng thiết bị nhất: trăng tròn gói bánh

Thùng vật dụng hai: 10 gói bánh

Cả nhị thúng gồm tất cả ….. gói bánh?

Bài 8.

Nam có: 50 viên bi

Cho bạn: trăng tròn viên bi

Nam còn sót lại …….. viên bi?

B. Tổng thích hợp phiếu bài tập lớp 1

1. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán - Số 1

Bài 1: Viết toàn bộ các số:

a, Từ 1 đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, Từ 10 mang đến 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ 20 mang lại 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn giải đáp đúng:

1, Số lớn nhất trong số số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số nhỏ xíu tốt nhất trong những số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số tức thì trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số tức thì sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, Quý khách hàng Lan gồm 2 chiếc bút chì, chị em sở hữu thêm cho Lan 3 loại cây viết chì nữa. Hỏi Lan tất cả toàn bộ mấy loại bút chì? ( chọn phxay tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( dòng cây bút chì)

B. 3 – 2 = 1 ( loại bút chì)

C. 2 + 2 = 4 ( cái cây viết chì).

2. Phiếu bài tập lớp 1 môn Tân oán - Số 2

Bài 1: Viết những số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Điền vào địa điểm trống:

a, Số 15 tất cả …. chục và …. đơn vị chức năng.

Số trăng tròn tất cả …. chục với …. đơn vị.

Số 17 tất cả …. chục cùng …. đơn vị chức năng.

Số 9 tất cả …. chục và …. đơn vị chức năng.

b, Số ….bao gồm 1 chục cùng 0 đơn vị chức năng.

Số ….gồm một chục với 8 đơn vị.

Số ….gồm một chục và 2 đơn vị.

Số ….gồm 2 chục cùng 0 đơn vị.

Bài 3: Tính:

4 + 2 = ....

10 – 6 = ....

3 + 4 = ....

14 + 4 = ....

8 – 5 = ....

19 + 0 = ....

2 + 8 =....

18 – 5 =....

3 + 6 = ....

17 – 6 =....

10 – 7 =....

12 + 7 =....

Bài 4: Cho các số: 6, 9, 19, đôi mươi, 1 thu xếp các số đã cho

a, Theo lắp thêm trường đoản cú tự nhỏ bé đến lớn: …………………………………………….

b, Theo sản phẩm công nghệ từ bỏ từ bỏ béo đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Tìm một trong những biết rằng đem số kia cùng cùng với 2 rồi trừ đi 1 thì được tác dụng bởi 3?

Số đề xuất tìm là: …...

Vì : ………………………….

3. Phiếu bài xích tập lớp 1 môn Tân oán - Số 3

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng:

1, Một con gà bao gồm mấy loại chân?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2, Số liền trước của số 18 là số nào?

A. 17

B. 16

C. 19

D. 20

3, Hình vẽ mặt bao gồm mấy điểm?

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4, Nam bao gồm 17 quyển vsinh hoạt, Nam mang lại em 2 quyển. Hỏi

Nam còn lại mấy quyển vở?

A. 12 quyển

B. 15 quyển

C. 13 quyển

D. 16 quyển

5, Số tất cả 2 chục với 0 đơn vị là số nào?

A. 20

B. 12

C. 14

D. 18

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

12 – 1 17 – 3 15 + 2 11 + 4 19 – 3

Bài 3: Viết phép tính đam mê hợp:

*

Bài 4:Tìm một trong những hiểu được đem 17 trừ đi 2 rồi cùng thêm 1 thì sẽ ra số đó?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

4. Phiếu bài tập lớp 1 môn Tân oán - Số 4

Câu 1: Dấu thích hợp để điền vào địa điểm chấm 80 … 75 là:

A. >

B. =

C.

Câu 2: Kết trái của phép tính 45 + 5 - 25 là

A. 10

B. 28

C. 25

D. 26

Câu 3: Đọc số 90

A. Chín mươi

B. Chín không

C. Không chín

D. Chín chín

Bài 4: Tính

a, 43 +6

b, 60 - 20

c, 50 + 30

d, 29 - 9

Bài 5: Đoạn trực tiếp AB lâu năm 7 centimet, đoạn trực tiếp CD lâu năm 12centimet. Hỏi cả nhì đoạn trực tiếp lâu năm từng nào xăng - ti - mét?