Cách chơi chu thương 3q

Chu Bất Nghi

Chu Bất Nghi, từ bỏ Nguyên Trực, kỳ tài hãn hữu tất cả, tuyệt vời tối ưu, năm 17 tuổi đã viết bốn bài bác văn uống luận, từng ra kế góp Tào Tháo công thành thuận lợi

Kỹ Năng :

Tử Thượng

Tư Mã Chiêu, trường đoản cú Tử Thượng, con trai lắp thêm của Tư Mã Ý và Xuân Hoa. Quyền thần Tào Ngụy, fan đặt nền tang đến công ty Tây Tấn. Tđê mê gia chinc pphân tử tự thời trẻ, nắm rõ binch pháp, lập nhiều chiến công. Con trai Tư Mã Viêm trong tương lai xưng đế, truy vấn phong Tư Mã Chiêu có tác dụng Tấn Vnạp năng lượng Đế.quý khách vẫn xem: Cách chơi chu thương thơm 3q

Kỹ Năng :
*

Vương Dị

Vương Dị, bà xã của Thứ đọng Sử Ích Châu Triệu Ngang, bà mẹ của Triệu Anh, Triệu Nguyệt. Từng giúp ck ngnạp năng lượng địch, lập các công tích, góp nhiều kế sách, một lòng trung thành ko tiếc bản thân.

Bạn đang xem: Cách chơi chu thương 3q

Kỹ Năng :

Quản Lộ

Quản Lộ - trường đoản cú Công Minc là thuật sĩ thần túng thiếu của Tào Ngụy. Tinc thông Chu Dịch, giỏi bói toán xem tướng tá phong thủy.

Kỹ Năng :

Đổng Uyên

Đổng Ulặng, từ bỏ Hùng Phó, danh gia võ thuật, Bồng Lai Tmùi hương Thần Tán Nhân. Đồ đệ là Bắc Địa Thương Vương Trương Tú, Tây Xuim Thương Vương Trương Nhiệm, cuối đời nhấn Triệu Vân làm cho môn đệ cuối cùng, truyền thụ võ học tập cả đời

Kỹ Năng :

Thủy Kính

Thủy Kính, thương hiệu thật là Tư Mã Huy, danh sĩ thời Đông Hán, nối tiếp đạo học tập, binh pháp. Học cao gọi rộng, tài cán rộng bạn, được người đời coi trọng.

Kỹ Năng :

Gia Cát Quả

Gia Cát Quả, đàn bà của Gia Cát Lượng, bốn chất lý tưởng, tiếp nối đạo pháp. Tu luyện trên Thừa Yên Quan, về sau thành tiên, sự tích chỉ được ghi chnghiền trong sách "Thần Tiên Thông Giám".

Xem thêm: Loại Hình Văn Hóa Việt Nam, Loại Hình Văn Hóa Gốc Nông Nghiệp

Kỹ Năng :

Mã Vân Lộc

Kỹ Năng :

Tôn Cơ

Tôn Cơ, chị em nhi của Tôn Sách, thê tử của Lục Tốn, mẫu mã thân của Lục Kháng. Dịu dàng lương thiện tại, rất xuất sắc bọn Không

Kỹ Năng :

Chu Cơ

Chu Cơ, tên thật Chu Triệt, phụ nữ của Chu Du cùng Tiểu Kiều. Sau gả đến Tôn Đăng trở nên thái tử phi, Call là Chu Phi. Chu Cơ văn uống võ song toàn, lương thiện tại yêu thương dân.

Kỹ Năng :

Lục Kháng

Lục Kháng, thương hiệu tự là Ấu Tiết, nhỏ Thừa Tướng Lục Tốn của Đông Ngô. Kế thừa tước vị của thân phụ, đổi mới trụ cột chính triều đình, được call là danh tướng tá sau cuối của Đông Ngô.

Kỹ Năng :

Chu Hoàn

Chu Hoàn, từ bỏ Hưu Mục, quan liêu làm mang lại chức tướng quân, được phong làm Gia Hưng Hầu. Giải quyết ôn dịch, bình định sơn tặc, giúp Lục Tốn vượt qua Tào Hưu, lập nhiều chiến công.

Kỹ Năng :

Đổng Bạch

Đổng Bạch, con cháu gái Đổng Trác rến, siêu được sủng ái, không đến tuổi cập kê đã làm được phong làm cho Vị Dương Quân, ngồi xe pháo ngựa, quan tiền viên đi theo

Kỹ Năng :

Nam Hoa

Kỹ Năng :

Mộc Lộc Vương

Mộc Lộc Vương – Bát Nạp Động Chủ là minc hữu của Mạnh Hoạch. Sở trường điều khiển trúc vật dụng, thông thường có hổ báo lang sói rắng độc đi theo

Kỹ Năng :

Lư Thực

Lư Thực, thương hiệu từ bỏ là Tử Can, tín đồ Trác rưởi Quận, là công ty thiết yếu trị, bên quân sự chiến lược, nhà giáo dục, công ty nghiên cứu và phân tích nổi danh cuối đời Đông Hán.