Cách tải toàn bộ tin nhắn trên facebook

Messages Saver for Facebook cho phép các bạn sao giữ gìn toàn bộ lời nhắn, thuận lợi xem lại khi không tồn tại mạng hoặc phục sinh trong ngôi trường đúng theo lỡ tay xóa nhầm tin nhắn.Video Hướng Dẫn:
*

*

*