Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thị Trường Chứng Khoán

Refinery29 Money Diaries: Everything You've sầu Ever Wanted To Know About Your Finances... And Everyone Else's Lindsey Stanberry

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm thị trường chứng khoán

*

*

*

You Need a Budget: The Proven System for Breaking the Paycheck-to-Paykiểm tra Cycle, Getting Out of Debt, & Living the Life You Want Jesse Mecđam mê
*

What Matters Most: The Get Your Shit Together Guide to Wills, Money, Insurance, and Life's "What-ifs" Chanel Reynolds
*

Meet the Frugalwoods: Achieving Financial Independence Through Simple Living Elizabeth Willard Thames

Xem thêm: Dò Mật Khẩu Wifi Trên Iphone & Android Đơn Giản Nhất 2020, Làm Thế Nào Để Xem Lại Mật Khẩu Wifi Trên Iphone

Angel: How khổng lồ Invest in Technology Startups—Timeless Advice from an Angel Investor Who Turned $100,000 inlớn $100,000,000 Jason Calacanis
Make Your Kid A Money Genius (Even If You're Not): A Parents' Guide for Kids 3 to 23 Beth Kobliner
Cryplớn Economy: How Blockchain, Cryptocurrency, & Token-Economy Are Disrupting the Financial World Aries Wang
The Price You Pay for College: An Entirely New Roadmaps for the Biggest Financial Decision Your Family Will Ever Make Ron Lieber
FAKE: Fake Money, Fake Teachers, Nhái Assets: How Lies Are Making the Poor và Middle Class Poorer Robert T. Kiyosaki
Invested: How Warren Buffett & Charlie Munger Taught Me to lớn Master My Mind, My Emotions, and My Money (with a Little Help From My Dad) Danielle Town
The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West & Fails Everywhere Else Hernanvì chưng de Soto lớn
Rich Dad Poor Dad: What The Rich Teach Their Kids About Money - That the Poor và Middle Class Do Not! Robert T. Kiyosaki

Trắc nghiệm môn Thị phần hội chứng khân oán tất cả giải đáp

1. ĐÁP ÁN 23. TRẮC NGHIỆM - CƠ BẢN VỀ TTCK - ĐỀ SỐ 23 Câu 1. Chức năng chính của tổ chức bảo lãnh phát hành chứng khoán là: a.Tư vấn b.Chuẩn bị làm hồ sơ xin phxay xuất bản c .Định giá c hứng khoán thi công d.Bao tiêu một phần hoặc toàn thể số c hứng khân oán kiến tạo Câu 2. lúc lãi suất vay Thị Phần tăng hoặc sút, giá bán của những một số loại CK làm sao tiếp sau đây sẽ biến động mạnh mẽ nhất. a.Trái phiếu trung hạn b.Trái phiếu lâu năm c .Cổ phiếu d.Cổ phiếu ưu tiên Câu 3. Giả sử giá đóng cửa của chứng khoán A vào phiên giao dịch trước là 9.800 đồng, 1-1 vị yết giá là 100 đồng, biên độ khoảng giá là 5%. Các mức giá mà nhà đầu tư chứng khoán có thể đặt lệnh vào phiên giao dịch tới là: a.9310, 9819, 1000, 10290 b.9300, 9700, 9800, 10200 c.9500, 9700, 9900, 1000, 10400 d.9400, 9500, 9600, 9700, 10200 Câu 4. Tỷ lệ nắm giữ về tối nhiều của phòng chi tiêu nước ngoài đối với CP của một đội nhóm chức niêm yết trên Thị Phần hội chứng khân oán toàn nước là: a. 25% b.27% c.35% d.49% Câu 5. Một vào các điều kiện nào dưới phía trên không phải là điều kiện tối tphát âm của việc phát hành chứng khoán lần đầu ra sức chúng ở Việt Nam. a.Mức vốn điều lệ buổi tối tphát âm là 10 tỷ VND b.Kinh doanh c ó lãi trong thời gian sớm nhất c .Đội ngũ lãnh đạo c ủa c ông ty c ó năng lượng cai quản giỏi d.Tối thiểu 20% vốn c ổ phần desgin ra c ông c húng Câu 6. Các tổ chức có thể tđắm say gia hoạt động trực tiếp trên nhóm chợ chứng khoán tập trung là: I. Các nhà đầu tứ có tổ chức II. Các nhà đầu tư cá thể III. Các cửa hàng chứng khoán IV. Các ngân hàng thương mại được UBCKNN cấp phép hoạt động a.Chỉ c ó I b.Chỉ c ó II c .Chỉ c ó III