Dđề thi học kì 1 lớp 2

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân ttách sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tđê mê khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tmê man khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân ttách sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề thi

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài bác tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài bác tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cửa hàng dữ liệu


*

Đề thi Tân oán lớp 2 Học kì một năm 2021 - 2022 sách mới (60 đề) - Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo

Để học giỏi môn Toán lớp 2, phần dưới đó là Top 60 Đề thi Tân oán lớp 2 Học kì 1 năm học 2021 - 2022 chọn lọc, tất cả đáp án của cha bộ sách new Kết nối học thức với cuộc sống đời thường, Cánh diều, Chân trời sáng tạo. Hi vọng cùng với bộ đề thi này để giúp đỡ học sinh ôn luyện với đạt điểm cao trong các bài xích thi môn Tân oán lớp 2.

Bạn đang xem: Dđề thi học kì 1 lớp 2

Mục lục Đề thi Toán thù 2 Học kì 1


*

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào sinh sản .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tân oán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không đề cập thời hạn phân phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

Câu 1: Số 59 hiểu là:

A. Năm chín B. Năm mươi chín C. Chín năm D. Chín mươi lăm

Câu 2: Ngày 24 mon 12 năm 2019 là đồ vật Ba. Ngày trước tiên của năm 20trăng tròn là thứ mấy?

A. Thđọng Hai B. Thứ Ba C. Thứ đọng Tư D. Thứ Năm

Câu 3: Số lớn số 1 có 2 chữ số khác nhau là: (M2)

A. 99 B. 89 C.98 D.100

Câu 4: 92 bằng tổng của nhì số làm sao trong của cặp số sau đây?

A. 32 cùng 50 B. 55 cùng 47 C. 37 và 55 D. 55 cùng 47

Câu 5: Hình vẽ tiếp sau đây gồm bao nhiêu tđọng giác?

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 tất cả giải đáp (5 đề) | Kết nối tri thức">

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 6: An bao gồm 8 viên bi. Hùng có rất nhiều rộng An 2 viên bi. Hỏi Hùng gồm từng nào viên bi?

A. 6 viên bi B. 10 viên bi C. 11 viên bi D. 8 viên bi 

II. Phần trắc nghiệm

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

36 + 47 100 – 65 47 + 37 94 – 57

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): Tìm y

a. 37 + y = 81 b. 63 – y = 25 – 8

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 3 (2 điểm): Một căn vườn bao gồm 100 cây đào, sau thời điểm phân phối đi một số cây đào thì khu vườn còn lại 37 cây đào. Hỏi sẽ bán bao nhiêu cây đào?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 4 (1 điểm): Hãy vẽ thêm một quãng thẳng vào hình bên nhằm có 1 hình tam giác với 2 hình tứ giác. Đọc tên các hình đó?

*
Đề thi Học kì 1 Tân oán lớp 2 bao gồm câu trả lời (5 đề) | Kết nối tri thức">

ĐÁPhường ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Tự luận

Câu 1: Học sinc đặt tính theo sản phẩm dọc

36 + 47 = 83 100 – 65 = 35 47 + 37 = 84 94 – 57 = 37

Câu 2: 

a) 37 + y = 81

y = 81 – 37 

y = 44

b) 63 – y = 25 – 8

63 – y = 17

y = 63 – 17 

y = 46

Câu 3: 

Khu sân vườn đang chào bán số lượng km đào là:

100 – 37 = 63 (cây đào)

Đáp số: 63 cây đào

Câu 4: Vẽ thêm một quãng thẳng vào hình mặt để có 1 hình tam giác với 2 hình tđọng giác

*
Đề thi Học kì 1 Toán thù lớp 2 tất cả câu trả lời (5 đề) | Kết nối tri thức"> 

Hình tam giác là: ADE

Hình tứ đọng giác là: BCDE

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tân oán lớp 2

Thời gian làm cho bài: phút

(không đề cập thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào vần âm trước tác dụng đúng.

Câu 1: Số lớn nhất tất cả hai chữ số là: 

A. 100 B. 99 C. 90 D. 98 

Câu 2: Điền dấu(, =) thích hợp vào ô trống: 7+ 8 ☐ 8+ 7 

A. B. > C. = D. Không điền được

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống: ☐ – 35 = 65

A. 90 B. 35 C. 100 D. 30

Câu 4: Số? 

1 tiếng chiều tuyệt …..giờ

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 5: Hình bên tất cả từng nào hình tứ giác? 

A.

Xem thêm: Cách Xem Những Người Theo Dõi Trên Facebook Cho Android, Iphone

1 B. 2

C. 3 D. 4

*
Đề thi Học kì 1 Tân oán lớp 2 có câu trả lời (5 đề) | Cánh diều">

Câu 6: Kết quả của phxay tính: 36 + 28 – 14 là: 

A. 54 B. 50 C. 40 D. 14

Phần 2: Tự luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

a) 26 + 29 b) 41 – 27

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (2 điểm) Tìm x 

a) x + 18 = 60 b) x – 29 = 34 + 12

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3: (2 điểm) Mai tất cả 35 bông hoa, Lan bao gồm ít hơn Mai 8 bông hoa. Hỏi Lan tất cả từng nào bông hoa? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết phxay trừ gồm số bị trừ, số trừ với hiệu bằng nhau.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁPhường ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Tự luận

Câu 1: Học sinc đặt tính mặt hàng dọc với tính kết quả:

a) 26 + 29 = 55 b) 41 – 27 = 14

Câu 2: Tìm x: 

a) 

x + 18 = 60

x = 60 – 18

x = 42

b) 

 – 29 = 34 + 12

x – 29 = 46

x = 46 + 29 

x = 75

Câu 3: 

Lan tất cả số hoa lá là: 

35 – 8 = 27 (bông hoa)

Đáp số: 27 bông hoa

Câu 4: 

Phép trừ bao gồm số bị trừ, số trừ cùng hiệu đều bằng nhau là: 0 – 0 = 0.

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào tạo nên .....

Đề thi Học kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không nói thời hạn phạt đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước công dụng đúng:

Câu 1: Số tức tốc trước của 69 là:

A. 68 B. 60 C. 70 D. 80

Câu 2: Trên hình mặt bao gồm mấy hình tứ giác?

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 gồm lời giải (5 đề) | Chân ttách sáng sủa tạo"> 

A. 2 hình tứ đọng giác B. 3 hình tứ giác C. 4 hình tứ giác D. 5 hình tứ giác

Câu 3: 5dm = …..cm?

A. 40cm B. 5cm C. 50cm D. 70cm

Câu 4: Điền số thích hợp vào địa điểm chấm:

17 + 25 A. 42 B. 47 C. 44 D. 50

Câu 5: 1 ngày gồm …. giờ?

A. 24 B. 25 C. 26 D. 27

Câu 6: Mai bao gồm 16 cái kẹo, Mai có nhiều rộng chị Lan 5 cái. Hỏi chị Lan tất cả từng nào cái kẹo?

A. 19 B. 20 C. 21 D. 11

Câu 7: Ngày đôi mươi tháng 1một là đồ vật hai. Vậy ngày 25 tháng 11 là thứ mấy?

A. Thứ tư B. Thứ năm C. Thđọng sáu D. Thđọng bảy

II. Tự luận (6đ)

Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính

a) 56 + 1927 + 9
b) 96 – 5864 – 9

Câu 2: (1,5đ) Tìm x

a) x + 25 = 50b) x – 17 = 49c) 51 – x = 27

Câu 3: (1,5đ) Số ?

 

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 tất cả đáp án (5 đề) | Chân ttách sáng tạo">

Câu 4: (1,0đ) Giải bài bác toán

Năm nay tuổi của ông là số tròn chục lớn nhất có nhị chữ số, ông hơn bà 9 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Tự luận

Câu 1: Học sinc đặt tính theo hàng dọc

a) 56 + 19 = 7527 + 9 = 36
b) 96 – 58 = 3864 – 9 = 55

Câu 2: Tìm x

a) x + 25 = 50

x = 50 – 25 

x = 25

b) x – 17 = 49 

x = 49 + 17 

x = 66

c) 51 – x = 27

x = 51 – 27

x = 24

Câu 3:

*
Đề thi Học kì 1 Tân oán lớp 2 tất cả giải đáp (5 đề) | Chân ttránh sáng tạo">

Câu 4:

Số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số là số 90

Tuổi của ông là: 90 tuổi.

Tuổi của bà là: 

90 – 9 = 81 (tuổi)

Đáp số: 81 tuổi.

Lưu trữ: Đề thi Toán thù lớp 2 Học kì 1 - sách cũ

Hiển thị nội dung

Giới thiệu kênh Youtube qplay.vn


Đã tất cả tiện ích qplay.vn trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn uống, Văn chủng loại, Thi online, Bài giảng....miễn tổn phí. Tải tức thì ứng dụng bên trên Android với iOS.

*

*

Loạt bài bác Đề thi Tân oán, Tiếng Việt lớp 2 tất cả đáp án được biên soạn bsát hại ngôn từ công tác sách giáo khoa Toán 2, Tiếng Việt 2.

Nếu thấy tốt, hãy khích lệ với share nhé! Các comment không cân xứng cùng với nội quy phản hồi trang web sẽ bị cnóng bình luận lâu dài.