đề thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng anh năm 2020

Đề thi học kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Đề thi học tập kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 năm học năm 2016 – 2017 Đề kiểm thân học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2 Một số đề đánh giá giờ Anh lớp 2 học tập kỳ 1 nhằm ôn tập kiến thức và kỹ năng

Đề thi học tập kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2

Đề khám nghiệm cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2năm 2019 – 20đôi mươi

I. Chọn trường đoản cú khác các loại.

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng anh năm 2020

1.

A. chips

B. chicken

C. rain

2.

A. mother

B. dress

C. father

3.

Xem thêm: ‎ Bus Rush: Appstore For Android, Bus Rush For Android

A. ball

B. bread

C. chocolate

4.

A.grapes

B. read

C. sing

II. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn hảo.

Xem thêm: Download Audition Về Máy Tính, Hướng Dẫn Cài Đặt New Audition

1.this/ What/ is/?

2.is/ that/ What/?

3.is/ that/ a/ ruler/.

4.it/ Is/ pencil case/ a/ ?

5.Yes,/ is/ it/ ./

6.this/ Is/ an/ umbrella/ ?

7./ book/ Is/ it/ a?

8.Is/ this/ rubber/ a?

9.isn’t/ No,/ it/ ./

Đề tiếng Anhôn thi học tập kì 1 lớp 2năm 2019 – 2020

Question 1: Match. (Nối)

*

Question 2: Complete the words. (Hoàn thành các từ sau)

*

Question 3: Complete these sentences. (Hoàn thành những câu sau)

*

Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 2năm 2019 – 20đôi mươi

Bài 1. Nối

*

Bài 2. Điền từ ưng ý hợp

*

Bài 3: Điền chữ cái còn thiếu vào địa điểm trống sau:

*

Bài 4: Nhìn trạng rỡ viết thành câu hoàn chỉnh:

*

Bài 5: Chọn tự bao gồm giải pháp phân phát âm khác:

1. raintrainstarsnail
2. ballparkhallsmall
3.swimskipskiskate
4. traintallballhall
5.chipsclimbchickenchocolate


Chuyên mục: Công nghệ