Tai lieu luyen thi olympic tieng anh lop 5 cap quoc gia

Đề thi Olympic tiếng Anh lớp 5 cấp tổ quốc một trong những tư liệu học tập tiếng Anh lớp 5 nâng cao cho những em học viên.Quý khách hàng đang xem: Đề thi olympic giờ anh lớp 5 cung cấp quốc giaHọc giờ đồng hồ Anh lớp 5qua phần nhiều đề thi giờ Anh Olympic để giúp các em học giờ đồng hồ Anh lớp 5 một cách tác dụng rộng.Quý Khách đã xem: Đề thi hsg tiếng anh lớp 5 cấp cho thức giấc có đáp án

Tuy nhiên, với phần lớn đề thi tiếng Anh lớp 5 Olympic này không phải những em học tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 nào cũng rất có thể hoàn thành được. Bởi đó là lịch trình tiếng Anh nâng cấp, giờ đồng hồ Anh của các kỳ thi cung cấp nước nhà, đông đảo đề thi tiếng Anh này các bạn hãy phải làm cho ttốt có tác dụng quen và học tập một biện pháp dần dần.

Bạn đang xem: Tai lieu luyen thi olympic tieng anh lop 5 cap quoc gia

Đề thi Olympic tiếng Anh lớp 5 cung cấp nước nhà

Trong quá trình học tập tiếng Anh lớp 5 hầu như đề thi tiếng Anh giao diện này để giúp các em nâng cao hơn kỹ năng và kiến thức tiếng Anh của mình. Để học tập cùng xong phần đông bài xích thi này những em phải nắm rõ số đông kiến thức giờ Anh lớp 5 cùng đều bài bác tập giờ đồng hồ Anh trực thuộc lịch trình học ở trường những em cần chấm dứt.

Bài 1: Tìm lời giải đúng

1. Choose the oddone out

A. great

B. interesting

C. good

D. travel

2. When do you have Maths?- I have Maths classes ........ Thursday & Friday.

A. in

B.on

C.at

D. from

3. Chidren should ...... their teeth before going khổng lồ bed.

A. lớn brush

B. brush

C. brushing

D. brushes

4. My father likes coffee, but my mother .......

A. don't

B. doesn't

C. don'tlike

D. doesn't like

5. What .... to Mr. Tom?-I am saying nothing.

A. vì chưng you say

B. are you say

C. does she say

D. are you saying

6. Which sport vị you play?- I play ........

A. table-tennis

B. swim

C. sports

D. games

7. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. drink

B. favourite

C. cooking

D. nine

8. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. teach

B. watch

C. school

D. match

9. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. sugar

B. sandwich

C.summer

D. sorry

10. He ..... goes for a walk in the morning

A. never

B. not

C. doesn't

D. isn't

Bài 2: Hãy giúp con khỉ xong xuôi bài bác tập theo tín hiệu bên dưới đây


*

Bài 3: Hãy góp ong tra cứu mật

1. We have English ________ Friday.

2. ______old are you? - I'm seven years old.

3. Thank you ______ much

4. W_______is Mary from?

5. _______color is it? - It's red

6. ______are you? - I'm fine. Thanks.

7. There are four people ______ my family.

8. ________time bởi vì you go to lớn bed?

9. There _____ one living room và one kitchen in my house.

10. Why vị you want lớn _____to the bookshop?

11. My brother is a factory _______. He works in a factory.

12. We like going to lớn the zoo _____much.

13. After dinner, my mother checks my homework b_______bedtime.

14. My sister takes vegetables _____ the market.

Xem thêm: Cách Ghép Chữ Vào Video Đơn Giản Nhất 2021, Hướng Dẫn Chèn Chữ Vào Video Trên Điện Thoại

15. Sometimes, I go out ______ my friends.

16. I'd like _______orange, please.

17. My father w_______hard everyday.

18. They are farmers. They work o_ a farm.

19. The museum _____behind the park.

20. Let's go out _________a walk.

21. Alan wants khổng lồ be a taxi d___________.

22. I lượt thích _____play the piano, too.

23. Tom ___________born on October 24th.

24. There are _________people in my family: my parents, my brother & me.

25. What __________ your father do? - He is a farmer.

26. My brother is ____ engineer.

27. Nga is a student in class 5A, Quynh Mai P_____________ school.

28. I want lớn be a singer b__________I like to sing.

Bài 4: LEAVE ME OUT

1. CHEASS 11. WATEER

2. TELERPHONE 12. MABLE

3. BIANGO 13. IDEAR

4. DOWIN 14. BUSTY

5. FINEISH 15. ENODUGH

6. FIVELD 16. PLANKE

7. NEPAR 17. LESMON

8. EXCIATING 18. SABD

9. PICANIC 19. CANODLE

10. CELEYBRATE đôi mươi. BORAT

Đề thi Olympic tiếng Anh lớp 5 cung cấp quốc gia có tương đối nhiều theo năm, trên đó là đều dạng bài xích tập nhưng qplay.vn tinh lọc vào kỳ thi tiếng Anh cấp cho quốc gia năm học tập 2011-2012 cho các em ôn tập cùng làm cho quen. Để gồm thêm những tài liệu học tập giờ Anh tác dụng những em hãy học ngay trên qplay.vn - website học tập giờ đồng hồ Anh online cho tphải chăng em hiệu quả.