Đề Thi Học Kì 1 Lịch Sử Và Địa Lí Lớp 5 Năm 2022

Bộ đề thi học tập kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 năm học tập 2021 – 2022 theo Thông tư 22 bao gồm 3 đề thi, bao gồm câu trả lời, trả lời chnóng với bảng ma trận 4 mức độ tất nhiên. Qua kia, giúp thầy cô tham khảo nhằm kiến thiết đề thi học tập kì 2 cho học viên của chính bản thân mình theo đúng mực Thông tứ 22.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lịch sử và địa lí lớp 5 năm 2022

Đồng thời, cũng góp các em học viên lớp 5 luyện giải đề thiệt thuần thục, để chuẩn bị thiệt xuất sắc kiến thức và kỹ năng mang lại kỳ thi cuối năm 2021 – 2022. Dường như, còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm đề thi môn Tiếng Việt, Khoa học tập lớp 5. Chi máu mời thầy cô với các em sở hữu miễn giá tiền cỗ đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5:


Related Articles

Nội dung

1 Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Lịch sử – Địa lý năm 2021 – 2022

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Lịch sử – Địa lý năm 2021 – 2022

Ma trận văn bản đề thi học kì 2 môn Sử – Địa lớp 5 năm 2021 – 2022

Mạch kiến thức, kĩ năng

quý khách hàng đã xem: Sở đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 năm 2021 – 2022 theo Thông tứ 22


Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

KQ

TL

KQ

TL

KQ

TL

KQ

TL

KQ

TL

A. Lịch sử

1 . Xây dựng nhà nghĩa xóm hội sinh sống miền Bắc cùng đấu tranh thống tốt nhất quốc gia (1954 – 1975)

Số câu

3

1

1

4

1

Số điểm

1,5

1,0

1,0

2,5

1,0

2 . Xây dựng chủ nghĩa xã hội vào cả nước (1975 cho nay)

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1,0

0,5

1,0

B. Địa lí

3 . Châu Á, Khu vực Đông Nam Á

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1,0

0,5

1,0

4 . Châu Âu, Châu Mĩ

Số câu

2

1

2

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

5 . Châu Đại Dương, Châu Nam Cực với những đại dương

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1,0

0,5

1,0

Tổng

Số câu

8

2

1

2

1

9

5

Số điểm

4,0

2,0

1,0

2,0

1,0

5,0

5,0

Ma trận câu hỏi đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lí lớp 5 năm 2021 – 2022

Mạch kỹ năng, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

A. Lịch sử

1 . Xây dựng công ty nghĩa buôn bản hội sống miền Bắc và chiến đấu thống độc nhất đất nước (1954 – 1975)

Số câu

3

3

Số điểm

1,5

2,0

câu số

2,3,4

2. Xây dựng công ty nghĩa thôn hội vào toàn nước (1975 mang lại nay)

Số câu

1

1

1

1

2

2

Số điểm

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

Câu số

1

4

5

6

B. Địa lí

3 . Á Lục, Khu vực Đông Nam Á

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1,0

0,5

1,0

câu số

8

14

4 . Châu Âu, Châu Mĩ

Số câu

2

1

2

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

câu số

9,11

12

5 . Châu Đại Dương, Châu Nam Cực và các đại dương

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1,0

0,5

1,0

câu số

10

13

Tổng

Số câu

8

2

1

2

1

9

5

Số điểm

4,0

2,0

1,0

2,0

1,0

5,0

5,0

Đề thi học tập kì 2 môn Sử – Địa lớp 5 năm 2021 – 2022

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN …..TRƯỜNG PTCS……

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC – NĂM HỌC 2021 – 2022ôn: Lịch sử với địa lý – Lớp 5Thời gian làm cho bài: 40 phút (không đề cập thời hạn giao đề)Ngày kiểm tra: …………

A.PHẦN LỊCH SỬ (5,0 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng trong những câu 1, 2, 3, 4 cùng triển khai đề xuất trong các câu 5,6,7:

Câu 1 (0,5 điểm). Cuộc tổng tuyển chọn cử bầu quốc hội bình thường diễn ra vào thời gian nào?M1

A. Ngày 25 – 4 – 1976. B. Ngày 26 – 4 – 1976.C. Ngày 30 – 4 – 1976.D. Ngày 04 – 4 – 1976.

Câu 2 (0,5 điểm). Địa phương thơm nào là địa điểm vượt trội của trào lưu ”Đồng khởi”? M1

A. TP.Sài Gòn.C. TP Hà Nội.B. Bến Tre.D. Cần Thơ.

Câu 3 (0,5 điểm).“Snóng sét tối giao thừa” ra mắt vào thời gian nào? M1

A. Đêm 30 đầu năm mới Đinc Mùi năm 1967. C. Đêm 30 tết Kỉ Dậu 1969.B. Đêm 30 đầu năm mới Canh Tuất 1970.D. Đêm 30 đầu năm mới Mậu Thân 1968.

Câu 4 (0,5 điểm). Năm 1959, Trung ương Đảng mở mặt đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?

A. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, văn minh hóa giang sơn. M1B. Msinh hoạt có giao thông miền núi, nối nhị miền Nam – Bắc.C. Tạo điều kiện mang đến miền Bắc bỏ ra viện mang lại chiến trường miền Nam.D. Nối tức khắc nhì miền Nam – Bắc, văn minh hóa giang sơn.

Câu 5 (1,0 điểm). Chọn các từ ngữ: tôn trọng; tìm hồ hết cách phá hoại; xịn tía dã man; thẳng cánh giết hại; Âm mưu phân chia cắt lâu dài hơn nhằm điền vào khu vực chấm cho phù hợp: M2

Âm mưu cùng hành động của Mĩ – Diệm sau khoản thời gian kí hiệp nghị Giơ – ne – vơ là:

*

Câu 6 (1,0 điểm). Vì sao lại nói Nhà máy thủy năng lượng điện Hòa Bình bao gồm mục đích to lớn so với công việc thi công tổ quốc ? M2

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 7 (1,0 điểm). Tuyến con đường Trường Sơn bao gồm phương châm ra làm sao trong sự nghiệp thống độc nhất non sông của dân tộc bản địa ta? M3

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

B. PHẦN ĐỊA LÍ (5,0 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng trong các câu 8, 9, 10, 11 và tiến hành kinh nghiệm trong những câu 12, 13, 14:

Câu 8 (0,5 điểm). Châu Á gồm diện tích là: (mức 1)

A. 44 triệu km2B. 43 triệu km2C. 42 triệu km2D. 34 triệu km2

Câu 9 (0,5 điểm). Đồng bằng A – ma – dôn nằm ở Khu Vực làm sao của châu Mĩ? M1

A. Nằm sinh hoạt khoanh vùng Bắc Mĩ.B. Nằm sinh hoạt Quanh Vùng Nam Mĩ.C. Nằm sinh sống Quanh Vùng Trung Mĩ.D. Nằm ngơi nghỉ khu vực Tây Mĩ

Câu 10 (0,5 điểm). Đại dương như thế nào gồm diện tích và độ sâu vừa đủ mập nhất? M1

A. Ấn Độ Dương.B. Đại Tây Dương.C. Bắc Băng Dương.D. Thái Bình Dương.

Câu 11 (0,5 điểm). Khí hậu chủ yếu của Châu Âu là: M1

A. Khí hậu hàn đới.B. Nóng quanh năm. C. Khí hậu ôn đới. D. Khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Câu 12 (1,0 điểm). Tìm từ bỏ phù hợp nhằm điền vào các địa điểm trống trong lên tiếng sau:M2

“Châu Phi làm việc phía ………………………………………………….. với phía …………………………………………………. , tất cả đường Xích đạo đi ngang qua giữa châu lục. Châu Phi tất cả khí hậu………………………………………….. bậc nhất thế giới, đại phần tử lãnh thổ là ………………………………………….. cùng xa – van. Xa – ha – ra là hoang mạc nhiệt đới lớn số 1 quả đât.”

Câu 13 (1,0 điểm). Vì sao những hòn đảo với quần đảo của châu Đại Dương lại sở hữu khí hậu lạnh ẩm? M3

………………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Cách Chơi Auto Clash Of Clan Pc Và Điện Thoại, Video Hướng Dẫn Auto Clash Of Clans Trên Pc

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 14 (1,0 điểm). Hãy nêu một số trong những ngành kinh tế tài chính hầu hết của thức giấc Quảng Ninh? Theo em thị trấn Vân Đồn có những ưu thế như thế nào để cách tân và phát triển ngành nuôi tLong thuỷ hải sản ? M4

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Sử – Địa lớp 5 năm 2021 – 2022

CâuĐáp ánĐiểm
1A0,5
2B0,5
3D0,5
4C0,5

5

Điền đúng 4 từ

Tìm đông đảo biện pháp phá hoại ;

thẳng cánh làm thịt hại;

xịn cha dã man;

Âm mưu phân tách cắt dài lâu .

1,0

0,25

0,25

0,25

0,25

6

Nói xí nghiệp thủy điện Hòa Bình bao gồm sứ mệnh lớn lớn đối với công cuộc xuất bản đất nước vì:

+ Cung cấp cho nguồn điện đến toàn quốc, giao hàng mang đến chế tạo cùng cuộc sống dân chúng.

+ Ngnạp năng lượng ngăn, tiêu giảm bạn thân lụt cho đồng bởi Bắc Bộ

+ Cung cấp nước phòng hạn đến một số trong những tỉnh giấc phía Bắc.

0,5

0,25

0,25

7

Vai trò của tuyến phố Trường Sơn trong sự nghiệp thống độc nhất non sông của dân tộc bản địa ta là:

+ Trong những năm mon nội chiến chống Mĩ cứu nước, mặt đường Trường Sơn là con đường huyết mạch nối nhì miền Nam Bắc

+ Trên tuyến phố này biết bao tín đồ con miền Bắc sẽ vào Nam đánh nhau,

+ Đã chuyển cho miền Nam hàng triệu tấn lương thực, thực phđộ ẩm, đạn dược, trang bị …. nhằm miền nam bộ tấn công chiến hạ quân địch.

0,5

0,25

0,25

8A0,5
9B0,5
10D0,5
11C0,5

12

Điền đúng 4 từ

Châu Phi sinh hoạt phía nam Châu Âu cùng phía tây-nam Châu Á ,bao gồm đường Xích đạo đi ngang qua thân chchâu âu. Châu Phi tất cả nhiệt độ lạnh cùng khô bậc nhất quả đât, đại phần tử cương vực là hoang mạc cùng xa – van. Xa – ha – ra là hoang mạc nhiệt đới lớn nhất trái đất.”

(Điền đúng mỗi tự được 0,25đ)

1,0

13

– Các đảo với quần đảo của châu Đại Dương lại sở hữu khí hậu lạnh ẩm: Vì bao gồm bốn mặt gần kề biển lớn, ánh sáng cao lượng mưa những, nằm ở vị trí xích đạo với nhiệt đới gió mùa độ ẩm,..

14

Nêu đủ 2 ý

– Quảng Ninch nằm trong vùng kinh tế trọng yếu phía bắc bao gồm những ngành kinh tế tài chính chủ yếu là:

+ Công nghiệp (khai thác tài nguyên, sản xuất thực phđộ ẩm,..).

+ Nông nghiệp (Nuôi tLong cùng đánh bắt tbỏ hải sản; Tdragon rừng cùng khai quật lâm thổ sản, tdragon lúa, chè,….)

+ Ngành phượt và hình thức dịch vụ.

– Theo em thị trấn Vân Đồn bao gồm ưu thế để phát triển ngành nuôi tdragon thuỷ hải sản :

+ Diện tích mặt nước hải dương rộng, bạn dân có nhiều kinh nghiệm vào Việc nuôi tdragon.

+ Vùng đại dương Vân Đồn có không ít hòn đảo xen kẹt, làm cho số đông áng, dềnh dang không nhiều chịu ảnh hưởng của gió bão; tất cả độ sâu vừa phải hết sức thích hợp nhằm nuôi tLong thuỷ sản….