Đề thi toán lớp 2 học kì 2 năm 2017

Quý Khách vẫn coi phiên bản rút ít gọn của tư liệu. Xem với tải ngay lập tức phiên bản không hề thiếu của tài liệu trên phía trên (242.08 KB, 12 trang )


Ma trận đề bình chọn cuối năm- Mơn: Tốn lớp 2Năm học 2016 - 2017

Mạch kiếnthức, kĩ năng

Số câuvới sốđiểm

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL

Số học tập với phéptính: Cộng, trừkhơng nhớ (có

lưu giữ ) trongphạm vi 1000;nhân, phân tách trong

phạm vi cácbảng tính đã học

Số câu

4 1 1 1 6 1

Số điểm


2 1 1 1 4 1

Đại lượng và đođại lượng: mét,ki- lô- mét; mi –li – mét; đề - xi– mét; lít; ki-

lơ-gam; ngày; giờ;phút

Số câu

2 2

Số điểm 1 1

Yếu tố hình học:hình tam giác;chu vi hình tam

giác; hình tứgiác; chu vi hình

tứ đọng giác; độ dàiđường vội khúc

Số câu

2 1 3

Số điểm 1 1 2

Giải bài bác toánsolo về phépcộng, phnghiền trừ,phxay nhân, phép

chia.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 2 học kì 2 năm 2017

Số câu 1 1

Số điểm 2 2

Tổng Số câu 6 4 1 1 1 11 2

Số điểm 3 3 1 2 1 7 3


MƠN TỐN LỚP. 2Năm học tập năm nhâm thìn - 2017

Câu 1: Kết trái của phnghiền tính: 245 – 59 = ? (M1- 0.5)

a. 304 b. 186 c. 168 d. 286Câu 2: 1 m = ... centimet ? Số thích hợp nên điền vào nơi trống là: (M2- 0.5)

a . 10 cm b. 100 cm c. 1000 centimet d . 1 cmCâu 3: 0 : 4 = ? Kết trái của phép tính là: (M1- 0,5)

a. 0 b. 1 c. 4 d. 40
Câu 4
: (0,5đ) Độ lâu năm mặt đường vội khúc sau là: (M1- 0.5)

4cm

4cm 4 cm

4 cm

a. 16 centimet b. 20 centimet c. 15 cm d. 12 cmCâu 5: 30 +50 trăng tròn + 60. Dấu đề nghị điền vào ô trống là: ( M1- 0.5)

a. c. = d. khơng bao gồm vệt nàoC

â u 6: Chu vi hình tứ đọng giác sau là: ( M2- 0.5)

6cm

3cm 4cm 8centimet

a. 19centimet b. 20cm c. 21cm d. 22cmCâu 7 : Đặt tính rồi tính ( M2- 1)

a) 465 + 213 b) 857 – 432 c) 456 - 19 d) 234 + 296......…...…


45 : 5= ……… 5 x 8 =……….Câu 9: Tính (M2- 1)

a)10 kg + 36 kg – 21kilogam =……….. b) 18 cm : 2 centimet + 45 cm= ………..

= ……….. =………Câu 10: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp ( M3- 1)

Lớp 2 C có 21 học viên người vợ. Số học sinh nữ giới nhiều hơn số học viên phái nam là 6 em. Hỏi lớp 2 C bao gồm bao nhiêu học viên phái nam ?

Trả lời: Lớp 2C gồm số học viên nam là: ………..Câu 11: Hình bên bao gồm ... hình tđọng giác (M1- 0.5)

Hình bên có ... hình tam giác

Câu 12: Bài toán: ( M3- 2)

Một chưng thợ may sử dụng 16 m vải vóc để may 4 cỗ áo xống giống như nhau. Hỏi nhằm may một bộ xống áo như thế bắt buộc từng nào mét vải?

Bài giải

...
......Câu 13: Tìm hiệu của số tròn chục lớn số 1 cùng với số chẵn lớn số 1 bao gồm một chữ số

(M4- 1)


(4)

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2Mơn Tốn

Thời gian: 40 phút

Họ cùng tên: ………Lớp 2:………..… Trường : ...

Điểm Nhận xét của giáo viên

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúngCâu 1. a) Số bé bỏng tuyệt nhất trong số số sau là: (M1= 0,5đ)

A. 485 B. 854 C. 584 b) Số lớn nhất trong các số sau là: (M1= 0,5đ)

A. 120 B. 201 C. 12

Câu 2. a) Điền lốt (>,

A. > B.


Câu 3 5 giờ đồng hồ chiều còn gọi là: (M1= 0,5đ)

A. 15 tiếng B. 17 giờ C. 5 giờ

Câu 4. Một hình tứ đọng giác có độ nhiều năm các cạnh là 12 cm, 13centimet, 14centimet, 15 cm. Chu vi hình tứ

giác là: : (M3= 1đ)

A. 54 B. 54centimet C. 45centimet

Câu 5. Số điền vào địa điểm chấm trong biểu thức 36 : 4 + trăng tròn = ... là: (M2= 1đ)


(5)

Câu 6. Điền số phù hợp vào chổ chấm: (M3= 1đ)

a. 45 kilogam – 16kg = ………. b. 14 cm : 2 cm = …………

Câu 7 : Hình vẽ sau đây tất cả mấy hình tđọng giác, mấy hình tam giác? : (M2= 1.5đ)

A. 3 hình tđọng giác 3 hình tam giácB. 2 hình tứ giác 2 hình tam giácC. 4 hình tứ đọng giác 3 hình tam giác

Câu 8. Đặt tính rồi tính: : (M1=1.5đ)

67 + 29 137 +208 489 - 76

......

Câu 9. Có 36 mẫu ghế được xếp hầu như vào 4 hàng. Hỏi mỗi hàng bao gồm từng nào dòng ghế?

(M2= 1đ)

Bài giải

………...………............

Câu 10. Tìm X: (M4= 1đ)

a. X x 3 = 3 x 10 b. 37 – X = 27 : 3

...


(6)

Mơn: Tốn - Lớp 2

ĐÁP. ÁN

Câu 1 : a. A: 0,5 điểm b. B: 0,5 điểmCâu 2: B: 0,5 điếm Câu 3: B: 0,5 điểmCâu 4: B 54cm: 1 điếm Câu 5: A. 29: 1 điếm

Câu 6: một điểm a. 29: 0,5 điếm b. 7cm: 0,5 điếm Câu 7: A: 1,5 điểm

Câu 8:1,5 điểm - Làm đúng mỗi phép tính 0,5 điểm.Câu 9: 1 điểm

Bài giải

Mỗi hàng tất cả số ghế là (0,25 điểm)

36 : 4 = 9 (mẫu ghế) (1điểm) Đáp số: 9 mẫu ghế (0,25 điểm)Câu 10: 1 điểm. Làm đúng mỗi phnghiền tính 0,5 điểm.

Xem thêm: Công Dụng Của Các Phím Chức Năng Của Bàn Phím Chức Năng Trên Bàn Phím

a. X x 3 = 3 x 10 b. 37 – X = 27 : 3 X x 3 = 30 37 – X = 9

X= 30 :3 X= 37- 9 X=10 X= 28


(7)

Mạch kiếnthức, kĩ năng

Số câucùng sốđiểm

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL

Số học tập cùng phép
tính: Cộng, trừkhơng nhớ (cónhớ) trong phạm

vi 1000; nhân,chia trong phạm

vi các bảng tínhđang học

Số câu

2 1 1 1 6 1

Số điểm

1 2 1 1 4 1

Đại lượng với đođại lượng: mét,ki- lô- mét; mày –li – mét; đề - xi– mét; lít; ki-

lơ-gam; ngày; giờ;phút

Số câu

1 1 2

Số điểm

0.5 1 1

Yếu tố hình học:hình tam giác;chu vi hình tam

giác; hình tứgiác; chu vi hình

tđọng giác; độ dàiđường cấp khúc

Số câu

1 1 2

Số điểm

0.5 1 1

Giải bài toán1-1 về phépcùng, phxay trừ,phép nhân, phép

phân tách.


Số câu 1 1

Số điểm 2 2

Tổng Số câu 4 2 1 1 1 1 7 3

Số điểm 2 2 2 1 2 1 5 5

Ma trận câu hỏi mơn Tốn lớp 2

TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng

1 Số học Số câu 2 1 1 1 5

Câu số 1,3 6 7 10

2 Đại lượng và

đo đại lượng

Số câu 1 1 2

Câu số 2 8


(8)

học Câu số 4 5

4 Giải tân oán Số câu 1 1

Câu số 9


(9)

Trường Tiểu học Lương Tài BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂMLớp: 2B . NĂM HỌC: 2016-2017

Họ cùng tên:... Mơn: Tốn

Thời gian: 40 phút ít (Không đề cập thời hạn giao đề )

Điểm Lời phê của cô giáo

………..……….………..……….………..……….

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh vào câu trả lời đúng độc nhất vô nhị sinh sống những câu 1, 2, 3, 4. 5:Câu 1: (0,5 điểm) 429 đọc là:

A. Bốn trăm nhì mươi chín

B. Bốn trăm hai chín

C. Chín trăm nhì mươi tư D. Bốn trăm

Câu 2: (0,5 điểm) Chín trăm tư mươi lăm viết là:

A. 900 B. 945 C. 954 D. 90045

Câu 3: (0,5 điểm) Đồng hồ chỉ:

A. 3 giờ

B. 4 giờ đồng hồ 15 phút ít

C. 4 tiếng 30 phút

D. 16 tiếng 15 phút ít chiềuCâu 4: (0,5 điểm) Số ngay tức khắc trước số 525 là:

A. 526 B. 400 C. 524 D. 600

Câu 5: (0,5 điểm) Giá trị của số 2 trong các 525 là:

A. 2 B. 2 chục C. 525 D. 20

Câu 6: (0,5 điểm): Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ơ trống:Có 60kilogam gạo phân chia gần như vào 3 bao. Mỗi bao có:A. đôi mươi kilogam gạo B. 2 kg gạo

Câu 7: (1 điểm) Điền số thích hợp vào ơ trống:

x 5 : 4 - 3 + 40


(10)

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)Câu 8: (1 điểm)

a) Điền vết >;

927 ... 900 + 27

b) Đặt tính rồi tính:

45 + 37 986 - 264

... ... ... Câu 9: (2 điểm) Cho hình tứ đọng giác như hình mẫu vẽ A 3centimet B

a) Tính chu vi của hình tđọng giác ABCD. 2centimet 4centimet...

......b) Kẻ thêm 1 đoạn thẳng nhằm được 1 hình tứ đọng giác với 2 hình tam giác.

Câu 10: (2 điểm) Bé Tâm cao 1m. Bé Thanh khô phải chăng hơn nhỏ nhắn Tâm 3centimet. Hỏi bé bỏng Tkhô nóng cao bao nhiêu? Bài giải

Câu 11: (1 điểm) Cho bảng ô mặt. Hãy điền số phù hợp vào ơ trống thế nào cho tổng những số làm việc những hàng ngang, cột dọc, con đường chéo cánh rất nhiều bằng 27.

9 17

15

BGH DUYỆT Ý loài kiến với chữ kí của phụ huynh

...

6 cm C


(11)

...

ĐÁP. ÁN TOÁN CUỐI NĂM - LỚP. 2B - NĂM HỌC: 2016- 2017I. Trắc nghiệm: 4 điểm

- Từ câu 1 mang đến câu 5 : Mỗi câu lựa chọn đúng lời giải được 0,5 điểm.

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5

A B B C D

- Câu 6: 0,5 điểm. (Mỗi ô trống điền đúng được 0,25điểm).

+ a) Điền Đ + b) Điền S

- Câu 7: 1điểm: Mỗi ô điền đúng (Thđọng từ từ nên lịch sự trái: 0,25 điểm):

72, 360, 90, 87

II. Tự luận: 6 điểm

Câu 8: 1 điểm


a) 0,5 điểm (Mỗi dấu đúng: 0,25đ)

b) 0,5 điểm (Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng: 0,25 điểm)

Câu 9: 2 điểma) 1,5 điểm

Chu vi hình tứ đọng giác ABCD là: - 0,25 điểm

2 + 3 + 4 + 6 = 15 (cm) - 1 điểm:+ PT đúng: 0,75 đ

+Ghi đúng đơn vị đo: 0,25đ

Đáp số: 15cm - 0,25 điểm

b) 0,5 điểm(Kẻ đúng 1 đoạn thẳng nhằm có 1 hình tđọng giác với 2 hình tam giác.)


(12)

1m = 100cm - 0,5 điểm

Chiều cao của nhỏ bé Thanh là: - 0,25 điểm

100 – 3 = 97 (cm) - 1 điểm

Đáp số: 97centimet - 0,25 điểm

Câu 11: 1 điều (Mỗi ô điền đúng gồm cửa hàng khoa học : 1/6 điểm)

11 13 3

1 9 17

Tài liệu liên quan


*
ĐỀ THI TOÁN LỚPhường. 1 HỌC KÌ II HAY 2 8 376
*
Gián án ĐỀ THI TOÁN LỚPhường 6 HỌC KÌ I 1 1 26
*
đề thi toấn lớp 5 thân kì 2 3 1 8
*
Đề thi toán thù lớp 8 học kì 1 2 1 8
*
cỗ đề thi toán lớp 1 học tập kì 2 63 3 2
*
13 đề thi toán lớp 1 học tập kì 1 18 1 2
*
bộ đề thi tân oán lớp 5 học tập kì II của học viên trung học đại lý 13 831 0
*
đề thi toán lớp 5 học kì 2 22 1 3
*
ĐỀ THI TOÁN LỚPhường 2 NĂM HỌC 2014-2015 1 480 0
*
ĐỀ THI TOÁN LỚPhường 2 HỌC KỲ II SỐ 50 1 612 6
*


Tài liệu bạn tìm kiếm tìm sẽ chuẩn bị download về


(48.48 KB - 12 trang) - Đề thi Toán lớp 2 học kì hai năm 2017-2018
Tải bản không thiếu thốn tức thì
×