đề thi toán lớp 3 học kỳ 1

Bộ 60 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 dưới đó là các đề thi được xem thêm thông tin từ các ngôi trường. Những đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán thù này vẫn là tư liệu xem thêm tốt giành riêng cho thầy cô và các bậc phụ huynh xem thêm. Bộ đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán này được sưu tầm nhằm mục tiêu góp những bé nhỏ củng núm kỹ năng và kiến thức cùng ôn tập học tập kì 1 lớp 3 một giải pháp công dụng tốt nhất.

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 3 học kỳ 1


Sở 60 đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán:

1. 50 đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 3 2. Đề chất vấn học tập kì 1 lớp 3 môn Toán thù - Đề 1 3. Đề đánh giá học tập kì 1 lớp 3 môn Toán thù - Đề 2 4. Đề đánh giá học tập kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 3 5. Đề soát sổ học tập kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 4 6. Đề chất vấn học kì 1 lớp 3 môn Toán thù - Đề 5

1. 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 3

Nóng! Tải tức thì 50 đề thi Tân oán học kì 1 lớp 3 đang được cài nhiều: Sở 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 Miễn phí

2. Đề chất vấn học tập kì 1 lớp 3 môn Tân oán - Đề 1

Thời gian: 40 phút

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) Số ngay lập tức trước của 160 là:

A. 161

B. 150

C. 159

D. 170

b) Một cái ao hình vuông tất cả cạnh 6 m.Chu vi của hình vuông kia là:

A. 24m

B. 36 m

C. 10 m

D. 12 cm

c) 9m 8cm = .... centimet. Số thích hợp đề xuất điền vào địa điểm chnóng là:

A. 98

B. 908

C. 980

D. 9080

d) Gấp 7 lkhông nhiều lên 8 lần thì được:

A. 15 lít

B. 49 lít

C. 56 lít

D. 65 lít

Bài 2: Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

* Giá trị của biểu thức

2 + 8 x 5 = 50 □

32 : 4 + 4 = 12 □

Bài 3: Tính nhẩm

7 x 6 = ....... 8 x 7 = ........

63 : 9 =....... 64 : 8 =.......

Bài 4: Đặt tính rồi tính

487 + 302

660 – 251

124 x 3

845 : 7

Bài 5: Tìm X:

a) X : 6 = 144

b) 5 x X = 375

Bài 6: Một quyển truyện dày 128 trang. An đang đọc được

*
số trang kia. Hỏi còn từng nào trang truyện nữa mà lại An chưa đọc?

3. Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 2

(Thời gian 40 phút không kể thời gian giao đề)

Câu 1: Viết số tương thích vào địa điểm chấm (1 điểm).

63 : 7 = ......

35 : 5 = ..........

42 : 6 = ........

56 : 7 =

Câu 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm):

a) 235 2 =

b) 630 : 7 =

Câu 3: Thực hiện nay tính (2 điểm).

a) 205 + 60 +3 = ...........

b) 462 + 7 – 40 = ................

Câu 4: (3 điểm)

Số bò nhiều hơn số trâu là 28 con. Biết rằng số trâu là 7 con. Hỏi số trâu bởi một phần mấy số bò?

Câu 5: (2 điểm)

Một hình chữ nhật có chiều nhiều năm 60m, chiều rộng là 20m. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

4. Đề đánh giá học tập kì 1 lớp 3 môn Toán thù - Đề 3

Thời gian: 40 phút (ko nói thời gian giao đề)

I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

1. Giá trị biểu thức: 789 – 45 + 55 là:

A. 100

B. 799

C. 744

D. 689

2. Giá trị biểu thức: 930 – 18 : 3 là:

A. 924 

B. 304

C.6

D. 912

3. 7m 3 centimet = ....... cm:

A. 73

B. 703

C. 10

D. 4

4. Có 750 quyển sách sách xếp mọi vào 5 tủ, từng tủ gồm 2 ngăn uống. Hỏi mỗi ngnạp năng lượng bao gồm bao nhiêu cuốn sách, biết rằng mỗi ngăn tất cả số sách nlỗi nhau?

A. 75 quyển

B. 30 quyển

C. 60 quyển

D. 125 quyển

5. Có 7 bé vịt, số con gà nhiều hơn số vịt 56 bé. Hỏi số vịt bằng một phần mấy số gà?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

6. Một chiếc bìa hình chữ nhật bao gồm chiều dài 25 centimet, chiều rộng lớn 1dm. Chu vi miếng bìa đó là từng nào đề – xi – mét?

A. 52dm

B. 70cm

C. 7dm

D. 70 dm

II/ Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Bài1: (2 điểm) Tính quý hiếm của biểu thức:

267 + 125 – 278

538 – 38 x 3

Bài 2. Tìm X: (2 điểm)

X : 7 = 100 + 8

X x 7 = 357

Bài 3: (2 điểm) Một shop bao gồm 453 kg gạo, vẫn bán được

*
số gạo đó. Hỏi siêu thị còn sót lại từng nào ki- lô- gam gạo?

5. Đề đánh giá học tập kì 1 lớp 3 môn Tân oán - Đề 4

Thời gian: 40 phút

Bài 1: (4,0 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước tác dụng đúng.

1) 856: 4 tất cả kết quả là:

A. 214

B. 241

C. 225

2) 64 x 5 tất cả kết quả là:

A. 203

B. 320

C. 415

3) 75+ 15 x 2 gồm hiệu quả là:

A. 180

B. 187

C. 105.

4) 7 gấp lên 8 lần được:

A. 64

B. 56

C. 49

5) Một hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm là 15 m, chiều rộng là 9 m. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 24 m

B. 48 m

C. 135 m

6) Một hình vuông vắn gồm cạnh là 60centimet. Chu vi hình vuông vắn kia là:

A. 200

B. 140

C. 240.

Xem thêm: Download Win 8 - Download Windows 8

7) Tìm x: X : 3 = 9 Vậy X = ?

A. X = 3

B. X = 27

C. X = 18

8) Một lũ kê tất cả 14 bé, tín đồ ta nhốt từng lồng 4 bé. Hỏi cần phải có ít nhất từng nào mẫu lồng nhằm nhốt gà?

A. 4

B. 3

C. 2

Bài 2 (2,0 điểm) Đặt tính rồi tính.

a) 526 + 147

b) 627- 459

c) 419 x 2 

d) 475 : 5

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 3 (1,5 điểm) Tính quý giá biểu thức:

a) 55: 5 x 3

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b) (12+ 11) x 3

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 4 (2,5 điểm): Một shop có 96 kg mặt đường, đã buôn bán

*
số ki-lô gam đường đó. Hỏi cửa hàng còn sót lại bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Tóm tắt

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Giải:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

6. Đề soát sổ học kì 1 lớp 3 môn Tân oán - Đề 5

I/ Khoanh vào chữ đặt trước tác dụng đúng (2 điểm).

1 . Kết trái của phnghiền nhân: 117 x 8 là:

A. 936;

B. 639;

C. 963;

D. 886.

2. Kết trái của phnghiền chia: 84 : 4 là;

A. 14;

B. 21;

C. 8;

D. 12

3. Giá trị của biểu thức: 765 – 84 là:

A. 781;

B. 681;

C. 921;

D. 671.

4. Giá trị của biểu thức: 81 : 9 + 10 là:

A. 39;

B. 19;

C. 91;

D. 20;

II/ Tự luận:

1. Đặt tính rồi tính; (2 điểm).

486 + 303;

670 – 261;

106 x 9;

872 : 4.

2. Tìm y: (2 điểm).

72 : y = 8;

y + 158 = 261;

5 x y = 375;

y : 5 = 141.

3. (1,5 điểm).

Năm nay ông 72 tuổi, con cháu 9 tuổi. Hỏi tuổi cháu bằng một trong những phần mấy tuổi ông?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

4. (2,5 điểm).

Tổ một tdragon được 25 cây, tổ hai tdragon được vội vàng 3 lần tổ một. Hỏi cả nhì tổ tdragon được từng nào cây?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Còn nữa

qplay.vnreviews với các bạn Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 theo TT 22 mới nhất. Bên cạnh đó, các em học sinh hoặc quý phú huynh còn rất có thể bài viết liên quan đề thi học tập kì 1 lớp 3 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo thông bốn 22 qua chuyên mục đề thi học tập kì 1 của công ty chúng tôi. Những đề thi này được Tìm Đáp Án xem tư vấn với chọn lọc từ những trường tè học tập trên toàn nước nhằm mục tiêu mang về mang đến học sinh lớp 3 đông đảo đề ôn thi học kì 1 unique tuyệt nhất. Mời các em thuộc quý phụ huynh thiết lập miễn giá thành đề thi về và ôn luyện.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm Eoffice Văn Phòng Điện Tử Eoffice

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán có câu trả lời khối hệ thống những kiến thức sẽ học giành cho các em học viên tìm hiểu thêm giúp những em học sinh cải thiện kỹ năng giải Toán thù lớp 3, ôn tập với tập luyện kiến thức sẵn sàng cho đề thi cuối học tập kì 1 lớp 3 đạt công dụng cao. Mời các bạn thuộc sở hữu các đề thi Toán thù lớp 3 học kì 1 này về! 

1. Đề thi học kì 1 lớp 3 Tải nhiều:

2. Đề thi học kì 1 lớp 3 Hay lựa chọn lọc

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tân oán năm 20trăng tròn - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 20trăng tròn - 2021:

3. Đề thi học kì 1 lớp 3 qplay.vnbiên soạn:

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Tân oán năm 20trăng tròn - 2021:

Bộ đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán thù năm học 20trăng tròn - 2021

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021:

Trong quy trình học môn Toán lớp 3, những em học sinh chắc rằng sẽ gặp gỡ hồ hết bài bác tân oán khó, phải tìm bí quyết giải quyết và xử lý. Hiểu được vấn đề này, qplay.vnquyết trung ương thuộc em học tập Toán lớp 3 xuất sắc hơn lúc hỗ trợ lời Giải bài xích tập Toán thù lớp 3 để cùng các em học giỏi hơn. Mời các em xem thêm trả lời giải bài tập Tân oán của Shop chúng tôi.

Sau hầu hết giờ đồng hồ tiếp thu kiến thức căng thẳng, có lẽ rằng những bạn sẽ rất mệt mỏi. Hiện giờ, đừng nạm ôn quá cơ mà tác động tới niềm tin cùng sức mạnh phiên bản thân. Hãy dành riêng cho bản thân 1 chút ít thời hạn nhằm vui chơi giải trí và mang lại niềm tin chúng ta nhé. Chỉ 10 phút ít với đầy đủ bài xích trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui dưới đây của chúng tôi, các bạn sẽ giành được sự thoải mái và dễ chịu duy nhất, sẵn sàng chuẩn bị đến bài học sắp đến tới:

Đo mức độ "vươn lên là thái" của bạn! chủng loại đồ vật làm sao ngủ quên trong lòng hồn bạn? Quý khách hàng bao gồm nằm trong lòng các bảo vật của Doraemon? quý khách hàng là Công chúa, Nàng tiên tốt Phù thủy? Nhìn hình đoán thù MV Kpop

Chuyên mục: Công nghệ