đề thi toán lớp 6 giữa học kì 1

Đề kiểm tra giữa học tập kì 1 môn Tân oán lớp 6 năm 2020 - 2021 bao gồm 8 đề thi, tất cả biểu điểm, câu trả lời với bảng ma trận kèm theo. Giúp những em học viên lớp 6 demo sức nhằm kiểm soát khả năng với củng nạm kiến thức cùng với những phnghiền toán thù.

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 6 giữa học kì 1

Đề khám nghiệm giữa học tập kì 1 môn Toán lớp 6 với văn bản bsát hại lịch trình SGK. Thông qua Việc rèn luyện cùng với đề thi này để giúp các em học sinh khối hệ thống kỹ năng đã học. 


Đề thi giữa học kì 1 môn Toán thù lớp 6 năm 2020 - 2021

Đề thi thân học tập kì 1 môn Toán thù lớp 6 - Đề 1 Đề thi giữa học tập kì 1 môn Toán lớp 6 - Đề 2 Đề thi giữa học tập kì 1 môn Tân oán lớp 6 - Đề 3

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 - Đề 1

Ma trận đề soát sổ thân kì 1 môn Toán thù 6

Cấp độChủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao

1. Khái niệm về tập vừa lòng, bộ phận.

 

 

Biết biện pháp viết tập hợp và sử dụng các kí hiệu

Tính được số phần tử

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

 

 

2

1,5

15%

1

0,5

5%

3

2,0

đôi mươi %

2. Các phxay tính với số thoải mái và tự nhiên

 

.Nhận ra hiệu quả đúng

 

 

Tính hợp lí, tìm kiếm x

Biến thay đổi để tra cứu x

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3

0,75

7,5%

 

4

2

20%

1

0,5

5%

8

3,25

32,5 %

3. Tính chia hết , ước cùng bội. Số nguim tố vừa lòng số

 

 

Nhận biết các số phân chia hết, những số ngulặng tố, hợp số

Nhận ra các ước , những bội với các tổng phân tách hết cho 1 số

Tìm tập hợp các ước với các bội.

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4

1

10%

3

0,75

7,5%

 

2

1

10%

 

 

9

2,75

27,5%

4. Tia, mặt đường trực tiếp , đoạn thẳng

 

Nhận biết điểm trực thuộc mặt đường thẳng, mặt đường trực tiếp đi qua nhị điểm

 

Biết vẽ hình, đã cho thấy các tia trùng nhau, đối nhau, những đoạn thẳng

   

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

0,5

5%

 

4

1,5

15%

 

6

2,0

đôi mươi %

Tổng số câu

T. số điểm

Tỉ lệ %

9

2,25

22,5 %

3

0,75

7,5 %

12

6

60 %

2

1,0

10%

26

10

100%


Đề thi giữa kì 1 môn Toán thù lớp 6

TRƯỜNG THCS……..

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – TOÁN 6NĂM HỌC: 2020 – 2021

Thời gian: 90 phút

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái mở màn câu vấn đáp đúng tuyệt nhất.

Bài 1: Kết quả phxay tính 43 bằng: A. 1 B. 12 C. 16 D. 64

Câu 2: Kết trái phnghiền tính 210: 25 bằng: A. 12 B. 22 C. 25  D. 15

Bài 3: Biết 8.( x – 2 ) = 0. Số thoải mái và tự nhiên x bằng:

A. 8 B. 2 C. 10 D. 11

Bài 4: Số làm sao sau đấy là số nguyên ổn tố:

A. 4 B. 2 C. 1 D. 0

Bài 5: Số làm sao sau đấy là hòa hợp số:

A. 11 B. 13 C. 15 D. 17

Bài 6: Trong những số sau số chia không còn mang lại 3 là:

A. 323 B. 346 C. 7421 D. 8532

Bài 7: Trong các số sau số phân tách hết cho 5 là:

A. 3trăng tròn B. 246 C. 7321 D. 7853

Bài 8: Trong các số sau, số không thuộc B(6) là

A. 30 B. 6 C. 1 D. 0

Bài 9: Tập đúng theo những số vừa thuộc Ư(10) vừa thuộc Ư(15) là:

A . 1; 2; 3; 5; 10; 15 B. 1; 5 C. 0; 1; 5 D . 5

Bài 10: Trong những tổng sau, tổng phân tách hết cho 9 là

A. 315+540 B. 270 + 21 C. 54+ 123 D. 1234 + 81


Bài 11: Có từng nào con đường thẳng đi qua hai điểm A và B mang lại trước ?

A. 1 B. 2 C. 3 D. Vô số đường thẳng

Bài 12: Cho hình vẽ sau. khi đó:

A. A∈d B. C∉d C. A∉d D. d∈B

II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1: (2,0 điểm)

Cho nhị tập vừa lòng M={x∈N/1≤x□ M; 10 □M; 100 □ P; 150 □ P

Bài 2: (1 điểm)

Thực hiện nay những phép tính sau:

a) 58.75 + 58.50 – 58.25 b) 50 – <(20 – 23) : 2 + 34>

Bài 3: (1,5 điểm) Tìm x∈N biết:

a. 198 – (x + 4) = 1trăng tròn b. ( 3x – 4 ) . 23 = 64 c) 2x= 32

Bài 4: (1 điểm)

Viết những tập đúng theo Ư(18), B(4)

Bài 5: (1,5 điểm) Vẽ con đường thẳng xy. Lấy điểm O ở trê tuyến phố trực tiếp xy. Lấy điểm M trực thuộc tia Oy. Lấy điểm N ở trong tia Ox.

a. Viết tên những tia trùng với tia Oy

b. Hai tia Nx với Oy gồm đối nhau không? Vì sao?

c. Tìm tia đối của tia My?

d. Có toàn bộ bao nhiêu đoạn thẳng? Đó là đông đảo đoạn thẳng nào?

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6

I) TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (Mỗi câu 0,25đ)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án D C B B C D A C B A A B

II) TỰ LUẬN

Bài 1:( 2đ)

a) M= 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 0,5đ

b) Số bộ phận của tập thích hợp Phường là: 149 – 26 + 1 = 124 0,5đ

c) 1 ∈ M; 10 ∉ M; 100 ∈ P; 150 ∉ P; 1đ


Bài 2: (1đ)

a) = 58 (75+50 – 25) = 58. 100 = 5800 0,5đ

b) = 50 –( 12:2 + 34) = 50- 40 =10 0,5đ

Bài 3: (1,5đ)

a, x = 74 (0,5đ)

b, x= 4 (0,5đ)

c) x = 5 (0,5đ)

Bài 4:(1đ)

Ư(18) = 1;2;3;6;9;18 0,5đ

B(4) = 0;4;8;12;16.... 0,5đ

Bài 5: ( 1,5đ)

Vẽ hình đúng 0,5đ
a. Tia trùng với tia Oy là tia OM 0,25
b. Hai tia Nx cùng Oy chưa hẳn là nhị tia đối nhau bởi hai tia này sẽ không thông thường cội. 0,25
c. Tia đối của tia My là tia MO, tia MN với tia Mx. 0,25
d. Có 3 đoạn thẳng. Đó là những đoạn trực tiếp MN, ON, OM. 0,25

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán thù lớp 6 - Đề 2

Đề chất vấn thân học tập kì 1 môn Toán lớp 6

I. Trắc nghiệm (5,0đ). Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu vấn đáp đúng độc nhất vô nhị.

Câu 1. Tìm cách viết đúng trong số giải pháp viết sau ?

A .

*
∈ N B . 0 ∈ N*C . 0 ∈ ND . 0 ∉ N

Câu 2. hotline A là tập thích hợp các chữ số của số 2002 thì :

A. A = 2;0; B. A= 2;0; 0;2;C. A = 2;D. A = 0

Câu 3. Số La Mã XIV có giá trị là :

A. 4 B. 6 C. 14 D. 16

Câu 4. Cho tập hợp H = x ∈ N * ê x £ 10 . Số phần tử của tập thích hợp H là:

A . 9 thành phần.B. 12 phần tử.C. 1một phần tử.D. 10 phần tử.

Câu 5. Kết trái phép tính 34 . 35 được viết bên dưới dạng lũy quá là:

A. 320 B. 99 C. 39 D. 920

Câu 6. Giá trị của x vào biểu thức 44 + 7.x = 103 : 10 là:

A. x = 8 B. x = 18 C. x = 28D. x = 38

Câu 7. Kết quả phép tính 38 : 34 dưới dạng một lũy thừa là

A.34 B. 312 C. 332 D. 38

Câu 8. Đối cùng với những biểu thức gồm vệt ngoặc, máy từ tiến hành phnghiền tính là

A. → < > → ( ) B. ( ) → < > → C. → ( ) → < > D. < > → ( ) →

Câu 9. Cho hình mẫu vẽ (hình 1). Chọn câu đúng

A. A∉d với B∈d B. A∈d cùng B∈dC. A∉d với B∈ d D. A∈d cùng B∉d

Câu 10. Cho tập hợp A = 15 ; 24 Cách viết như thế nào là phương pháp viết đúng:

A . 15 ⊂ A B. 15 ⊂ AC . 15 ; 24 ∈ A D . 15 ∈ A

Câu 11. Cho phxay tính : 25. 5. 4. 27. 2 = ? Các bước làm nào là hợp lí duy nhất ?

A . (25. 5. 4. 27). 2B . (25. 4 ). ( 5. 2 ). 27C . ( 25. 5. 4) . 27. 2 D . ( 25. 4. 2) . 27. 5


Câu 12. Kết trái của phép nhân : 10.10.10.10.10 là :

A . 105 B . 106 C . 104 D . 107.

Câu 13. Tập thích hợp các số tự nhiên là ước của 16 là:

A. 2 ; 4 ; 8. B. 2 ; 4 ; 8 ; 16.C. 1 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 16. D. 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16.

Câu 14. Có từng nào đường thẳng đi qua 2 điểm A và B phân biệt?

A. 1 B. 3 C. 2 D. vô số

Câu 15. I là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu

A. IA = IB B. IA + AB = IB với IA = IBC. IA + IB = AB D. IA + IB = AB và IA = IB

Câu 16. Với bốn điểm A,B,C,D trực tiếp mặt hàng, ta tất cả số đoạn thẳng là:

A.6 B.5 C.4 D. 3

Câu 17. Phân tích số 40 ra vượt số ngulặng tố ta được kết quả đúng là

A. 2.4. 5. B. 23.5 C . 5.8D. 4.10

Câu 18.

Xem thêm: Download Truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa Full, Ebook Tam Quốc Diễn Nghĩa

Biết 1368 = 1.103+a.102+6.10+8. Lúc kia a là:

A . 10 B . 1C . 3D . 6

Câu 19. Điều khiếu nại của x để biểu thức A = 12 + 14 + 16 + x phân chia hết đến 2 là

A. x là số tự nhiên chẵn B. x là số tự nhiên và thoải mái lẻC. x là số thoải mái và tự nhiên bất kể D. x ∈ 0;2;4;6;8

Câu trăng tròn. Cho 4 số từ bỏ nhiên: 1234; 3456; 5675; 7890. Trong 4 số trên bao gồm bao nhiêu số vừa phân tách hết đến 2 vừa phân chia hết mang lại 5 ?

A. 1 B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 21. Trong các số sau: 323; 246; 7421; 7859, số làm sao chia không còn mang lại 3 ?

A. 323 B. 246 C. 7421 D. 7859

Câu 22. Với số 2034 ta phân biệt số này

A. phân chia hết cho 9 cơ mà không phân tách hết mang lại 3.B. chia hết đến 3 cơ mà không chia không còn mang lại 9.C. phân tách không còn cho tất cả 3 và 9.D. không phân chia hết cho tất cả 3 với 9.

Câu 23. Số như thế nào sau đây là bội bình thường của 6 cùng 8 ?

A. 2. B. 24. C. 1. D. 3.

Câu 24. Cho đoạn trực tiếp AB = 6 centimet. Điểm K trực thuộc đoạn thẳng AB, biết KA = 4 centimet thì đoạn trực tiếp KB bằng:

A. 10 centimet B. 6 centimet C. 4cm D. 2cm

Câu 25. Nếu điểm O ở trên tuyến đường trực tiếp xy thì Ox với Oy được gọi là:

A. Hai tia đối nhau. B. Hai tia trùng nhau.C. Hai con đường trực tiếp tuy vậy song.D. Hai đoạn thẳng bằng nhau

II. Tự luận: (5,0 điểm)

Câu 26 (0,5đ). Viết tập hợp B = x ∈ N bằng phương pháp liệt kê các bộ phận của nó.

Câu 27 (1,5đ). Thực hiện nay những phnghiền tính (tính nkhô nóng nếu bao gồm thể):

a) 58 . 26 + 74 . 58

b) 200 : <117 - (23 - 6)>

c) 5 . 22 – 27 : 32

Câu 28 (1,0đ).

a) Cho A = 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 + 513. Không chiếu lệ tính, em hãy lý giải coi A có phân tách hết cho 9 không?

b) Chứng tỏ rằng n . (n + 13) chia hết cho 2 với tất cả số thoải mái và tự nhiên n.

Câu 29 (0,5đ). Phân tích số 84 ra thừa số ngulặng tố theo cột dọc.

Câu 30 (0,5đ). Tìm ƯC(36,54).

Câu 31 (1,0đ). Cho đoạn thẳng AB = 10 centimet, vẽ điểm C trực thuộc đoạn trực tiếp AB làm sao để cho AC = 5cm.

a) Trong tía điểm A, B, C điểm như thế nào nằm trong lòng nhị điểm sót lại ? Vì sao?

b) C liệu có phải là trung điểm của đoạn trực tiếp AB ? Vì sao?

Ma trận đề giữa kì 1 môn Toán lớp 6

Cấp độChủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụngCao Cộng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL  

 

1. Tập đúng theo. Tập đúng theo các STN. Phần tử của tập hòa hợp. Tập thích hợp con.

Nhận biết được kí hiệu của một phần tử thuộc tập hòa hợp, tập phù hợp con, nb được bí quyết viết đúng của một tập hợp.

Biết ghi số La Mã.

Tính đúng số bộ phận của một tập hòa hợp hữu hạn.

Viết đúng được một tập hợp bằng phương pháp liệt kê.

 

 

Số câu

 

Số điểm

Tỉ lệ %

4(C1, 2,

3, 10)

0,8

8%

 

1(C4)

 

0,2

2%

 

 

1(C26)

 

0,5

5%

 

6

 

1,5

15%

2. Các phép tính cùng trừ, nhân, chia, lũy thừa với những đặc điểm của các phxay tân oán bên trên tập thích hợp N

Biết viết 1 LT.

Xđ được tích, tmùi hương của nhì lũy vượt cùng cơ số, vật dụng từ bỏ thực hiện những phxay tính

NB xđ đúng chữ số lúc viết số đó viết bên dưới dạng tổng các LT của 10.

Hiểu được t/c cơ bản của phxay nhân STN

Giải bài xích tân oán search x bao gồm đựng lũy thừa

Vận dụng được những quy ước về vật dụng tự thực hiện những phnghiền tính, các đặc điểm của các phnghiền tân oán nhằm tiến hành những phxay tính bên trên tập phù hợp N

 

 

Số câu

 

Số điểm

Tỉ lệ %

5(C5, 7, 8, 12, 18)

1,0

10%

 

1(C11)

0,2

2%

 

1(C6)

0,2

2%

1(C27a,

b, c)

1,5

15%

 

8

2,9

29%

3. Tính hóa học phân chia không còn của một tổng. Các dấu hiệu chia không còn mang lại 2,3,5,9

Nhận biêt được một vài phân chia hết cho 2, mang đến 5, mang đến 3, cho 9 hay không

Hiểu được ĐK của số hạng không biết để tổng phân tách không còn cho 1 số

Biết vận dụng tính chất chia không còn của một tổng nhằm xét coi tổng( hiệu) đó có chia hết cho 1 số hay không

Vận dụng t/c chia hết chứng tỏ được một biểu thức cất chữ chia hết đến một vài.

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3(Cđôi mươi,

21, 22)

0,6

6%

 

 

1

(C19)

0,2

2%

 

 

0,5 (C28a)

0,5

5%

 

0,5

(C28b)

0,5

5%

5

 

1,8

18%

4. Ước với bội. Số nguyên ổn tố, thích hợp số. Phân tích một vài ra vượt số nguim tố. ƯC với BC.

Xác định được tập đúng theo những ước của một trong những thoải mái và tự nhiên. Chỉ ra được một bội thông thường của hai số từ bỏ nhiên

Hiểu giải pháp phân tích một trong những ra vượt số nguyên tố.

Tìm được tập thích hợp ước tầm thường của hai số

 

 

Số câu

 

Số điểm

Tỉ lệ %

2

(C13, 23) 0,4

4%

 

1

(C17)

0,2

2%

1

(C29)

0,5

5%

 

1

(C30)

0,5

5%

 

 

5

 

1,6 16%

5. Điểm, đoạn trực tiếp, đường trực tiếp.

 

NB đạt điểm nằm trong hay không ở trong 1 đường thẳng, số đường thẳng đi qua 2 điểm minh bạch, khái niệm trung điểm của đoạn thẳng, đ/n nhị tia đối nhau. NB lấy điểm nằm trong lòng hai điểm còn lại.

Biết tìm số đoạn thẳng khi biết số điểm trực tiếp sản phẩm.

Xem thêm: Chèn Ký Hiệu Toán Học Trong Word 2007, Công Thức Toán Học Trong Word 2007

Vận dụng hệ thức AM + MB = AB để tính độ lâu năm một đoạn trực tiếp. Giải say đắm được vì sao một điểm là trđiểm của một đoạn thẳng.


Chuyên mục: Công nghệ