đề thi toán lớp 6

Sở đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 6 năm 2020 - 2021 tất cả 7 đề thi, tất cả bảng ma trận cùng lời giải đương nhiên, góp những em học sinh lớp 6 ôn tập, luyện giải đề, rồi so sánh lời giải dễ dàng rộng.

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 6

Các đề thi trong cỗ tư liệu được xem tư vấn từ bỏ những trường THCS trên Việt Nam nhằm các em học sinh dễ dàng rộng trong vấn đề ôn luyện, sẵn sàng mang đến bài thi học kì 1 lớp 6. Đồng thời, đó cũng là tư liệu dành riêng cho quý thầy cô tham khảo để có thêm kinh nghiệm ra đề thi tương tự như Reviews kỹ năng của học viên. Bên cạnh môn Toán, thầy cô có thể tham khảo thêm bộ đề thi học kì 1 môn Ngữ vnạp năng lượng lớp 6.


Đề khám nghiệm học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm 20đôi mươi - 2021

Đề soát sổ học tập kì 1 môn Toán thù lớp 6 năm 20đôi mươi - 2021 - Đề 1 Đề soát sổ học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 20trăng tròn - 2021 - Đề 2 Đề bình chọn học kì 1 môn Toán thù lớp 6 năm 20đôi mươi - 2021 - Đề 3

Đề kiểm tra học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm 20trăng tròn - 2021 - Đề 1

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 20trăng tròn - 2021

Cấp độTên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

1. Các phxay tân oán vào N, sản phẩm tự thực hiện những phép tính. Tính hóa học chia không còn.

Nhận biết được số phần tử của một tập hợp

Kĩ năng tiến hành phxay tính vào N, tính được x thông qua máy từ bỏ tiến hành các phép tính

Vận dụng tìm x

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ%

1

0,25đ

2,5%

 

2

0,5đ

5%

1

0,5đ

5%

 

1

0,5đ

5%

 

 

5

1,75đ

17,5%

2. Tập thích hợp Z các số nguyên

So sánh được hai số nguyên

Kĩ năng tiến hành phxay tính cùng trừ trong Z

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ%

1

0,25đ

2,5%

 

2

0,5đ

5%

 

 

1

0,5đ

5%

 

 

4

1,25đ

12,5%

3. Các bài xích toán về lũy thừa

Biết vận dụng những bí quyết về lũy thừa để nhận thấy kết quả

Kĩ năng triển khai phnghiền tính về lũy thừa

Vận dụng tính tân oán về lũy vượt vào đối chiếu nhì số tự nhiên.

Tìm x

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ%

1

0,25đ

2,5%

 

 

 

 

1

0,5đ

5%

 

1

1,0đ

10%

3

1,75đ

17,5%

4. Các bài bác tân oán về ƯC, BC, UCLN, BCNN.

Nhận biết hiệu quả về ƯC cùng BC

Tìm được UCLN

Vận dụng kiến thức và kỹ năng về BC và BCNN nhằm giải bài bác toán

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ%

1

0,25đ

2,5%

 

 

 

1

1,5đ

15%

 

2

1,75đ

17,5%

5. Đoạn thẳng

 

Nhận biết điểm nằm giữa nhì điểm.

 

Biết chứng minh một điểm là trung điểm của đoạn thẳng

Biết vẽ hình.

Tính được độ lâu năm đoạn thẳng.

So sánh nhì đoạn thẳng

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ%

2

0,5đ

5%

1

0,75đ

7,5%

 

2 1

0,5đ 0,75đ

5% 7,5%

 

 

 

2

1,0đ

10%

 

8

3,5đ

35%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ%

7

2,25đ

22,5%

8

2,75đ

27,5%

6

4,0đ

40%

1

1,0đ

10%

22

10đ

100%


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm 20đôi mươi - 2021

PHÒNG GD&ĐT……….TRƯỜNG trung học cơ sở

(Đề thi tất cả 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ INĂM HỌC 2020 - 2021

MÔN TOÁN – Khối lớp 6(Thời gian làm bài bác : 90 phút)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào vần âm đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số phần tử của tập phù hợp A = 2; 4; 6; 8; 10;....;32 là:

A. 16 B. 34 C. 32 D. 15

Câu 2: Trong những số sau, số phân chia không còn cho cả 3; 5 cùng 9 là:

A. năm nhâm thìn B. 2015 C. 1140 D. 1125

Câu 3: Tổng 156 + 18 + 3 chia không còn cho:

A. 8. B. 3 .C. 5. D. 7.

Câu 4: Kết quả của phép tính 54 : 25 bằng:

A. 510B. 52C. 55D. 255

Câu 5: Cho a = 48; b =16 thì UCLN(a,b) bằng:

A. 4 B. 48 C. 16 D. 8

Câu 6: Sắp xếp các số nguyên ổn sau: -9, 3, -1, -|-7|, 0 theo lắp thêm từ bỏ sút dần ta được:

A. 3, 0, -1, -|-7|, -9 B. -9, -|-7|, 3, -1, 0C. -|-7|, 3, 0, -1, -9D. 3, 0, -9, -|-7|, -1

Câu 7: Cho M = {x ∈ Z | -3 ≤ x B. -3 ∉ MC. -2; -1; 0 ⊂ MD. -1; 0; 1 ⊂ M

Câu 8: Kết trái của phép tính : (-28) + |-11| bằng:

A. -39 B. -17 C. 39 D. 24

Câu 9: Trên tia Ox mang nhị điểm A, B làm sao cho OA = 2cm; OB = 4cm. Lúc đó:

A. Điểm B nằm trong lòng 2 điểm O với A B. AB = 9cmC. Tia OA trùng cùng với tia AB D. A là trung điểm của đoạn trực tiếp OB.


Câu 10: Cho M là trung điểm của đoạn thẳng AB ,biết AM = 4cm. lúc kia dộ lâu năm đoạn thẳng AB là:

A. 2centimet B. 4centimet C. 8centimet D.12cm

Câu 11: Cho đoạn thẳng AB = 18cm. Vẽ điểm M nằm giữa nhị đầu đoạn thẳng AB làm sao để cho AB = 3BM. Lúc đó độ lâu năm đoạn trực tiếp AM bằng:

A. 6centimet B. 10centimet C. 9cm D. 12cm

Câu 12: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi :

A. MA = MB. B. MA= MB =

*
.C. MA + MB = AB. D. Tất cả đầy đủ đúng.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1. (1,0 điểm) Thực hiện nay phnghiền tính:

a) 60 : < 15 – ( 7 – 4)2>. b) 12 + ( - 17) + (-12) + |-35|

Bài 2 (1,0 điểm). Tìm x biết:

a) (123 - 4x) - 67 = 8b) 4 x+1 + 2 = |-66|

Bài 3 (1,5 điểm). Tính số học viên khối hận 6 của trường THCS Hòa Phú. Biết rằng Lúc xếp hàng 6, mặt hàng 8 và sản phẩm 9 nhằm tập dân vũ thì trọn vẹn với số học viên kăn năn 6 trong khoảng từ 200 mang đến 250 em.

Bài 4: (2,5 điểm) Trên tia Ox mang 2 điểm A và B làm sao để cho OA = 3cm; OB = 6cm.

a) Điểm A gồm nằm trong lòng nhị điểm O cùng B không? Vì sao?

b) So sánh OA cùng AB.

c) Chứng tỏ điểm A là trung điểm của OB.

d) Lấy điểm C bên trên tia Ox làm sao để cho C là trung điểm của đoạn trực tiếp AB . Tính độ dài đoạn trực tiếp OC.

Bài 5: (1 điểm) Cho A = trăng tròn + 22 + 22 + 23 + .... + 219 . Và B = 2đôi mươi. Chứng minc rằng A với B là hai số tự nhiên liên tục.

Đáp án đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm 20đôi mươi - 2021

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm).

Mỗi câu trả lời lựa chọn hợp lý cho 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án A D B B C A C B D C D B

Phần II: Tự luận (6 điểm)

Bài - câu Đáp án Biểu điểm

1

(1,0 điểm)

a) 60 : < 15 – ( 7 – 4)2>=

= 60: < 15 – 32>

= 60 : <15 – 9>

= 60 : 6

= 10

0,25

 

0,25

a) 12 + ( - 17) + (-12) + |-35| =

= <12 + (-12)> + <(-17) + |-35|>

= 0 + <(-17) + 35>

= 0 + 18

= 18

 

0,25

 

0,25

2

(1,0 điểm)

 

a) (123 - 4x) - 67 = 8

⇒ 123 - 4x = 8 + 67

⇒ 123 - 4x = 75

⇒ 4x = 123 - 75

⇒ 4x = 48

⇒ x = 48:4

⇒ x = 48

Vậy x = 12

 

 

 

0,25

 

 

0,25

b)

4 x + 1 + 2 = 66

4 x + 1 = 66-2

4 x + 1 = 64 = 43

Vậy x + 1 = 3 xuất xắc x = 2

 

 

0,25

 

0,25

 

3

(1,5 điểm)

Gọi số học viên khối hận 6 của trường trung học cơ sở Hòa Phú là a (a ∈ N với 200 0 + 22 + 22 + 23 + .... + 219 . 

Ta có: 2A = 21 + 22 + 23 + 24 + .... + 220

2A - A = 220 - trăng tròn = 2trăng tròn - 1

hay A = 2đôi mươi - 1

Và B = 220.

Do kia A cùng B là hai số thoải mái và tự nhiên liên tiếp

 

0,25

0,25

 

0,25

 

0,25


Chú ý:

+ Các phương pháp giải khác đúng, chặt chẽ, không thiếu thốn vẫn cho điểm về tối đa. Riêng bài tính hợp lý và phải chăng ví như tính được phù hợp nhưng quanh đó cơ mà hiệu quả đúng chỉ cho nửa số điểm. Nếu chỉ ghi luôn luôn tác dụng cuối cùng, không tồn tại quá trình giải: Không mang lại điểm

+ Phần hình học mà lại HS ko vẽ hình hoặc vẽ hình không đúng thì ko chnóng phần minh chứng gồm tương quan.

Đề kiểm soát học tập kì 1 môn Tân oán lớp 6 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 6 năm 20đôi mươi - 2021

Cấp độTên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

1. Các phép toán thù vào N, sản phẩm trường đoản cú thực hiện những phnghiền tính

Nhận biết được số bộ phận của một tập đúng theo cùng số phân chia hết cho 3

Kĩ năng tiến hành phnghiền tính vào N, tính được x thông qua thứ trường đoản cú triển khai các phép tính

Vận dụng đặc thù phân tách không còn của một tổng tra cứu n

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ%

2

1,0đ

10%

 

 

3

1,5đ

15%

 

 

 

1

1,0đ

10%

6

3,5đ

35%

2. Tập đúng theo Z các số nguyên

Nhận biết được số đối của một vài nguyên

Kĩ năng tiến hành phnghiền tính vào Z

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ%

1

0,5

5%

 

 

2

1,0đ

10%

 

 

 

 

3

1,5đ

15%

3. Các bài bác tân oán về lũy thừa

Biết vận dụng những bí quyết về lũy vượt nhằm phân biệt kết quả

Kĩ năng tiến hành phnghiền tính về lũy thừa

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ%

1

0,5đ

5%

 

 

1

0,5đ

5%

 

 

 

 

2

1,0đ

10%

4. Các bài xích toán về ƯC, BC, UCLN, BCNN

Nhận biết hiệu quả về ƯC và BC

 

Vận dụng kiến thức về BC với BCNN nhằm giải bài bác toán

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ%

1

0,5đ

5%

 

 

 

1

1,0đ

10%

 

2

1,5đ

15%

5. Đoạn thẳng

 

Nhận biết điểm nằm giữa nhị điểm.

 

Biết chứng tỏ một điểm là trung điểm của đoạn thẳng

Biết vẽ hình.

Tính được độ lâu năm đoạn thẳng.

So sánh nhì đoạn thẳng

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ%

1

0,5đ

5%

 

 

1

0,5đ

5%

 

2

1,0đ

10%

 

4

2,0đ

20%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ%

6

3,0đ

30%

7

4,0đ

40%

3

2,0đ

20%

1

1,0đ

10%

17

10đ

100%


Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 6 năm 2020 - 2021

PHÒNG GD&ĐT……….TRƯỜNG trung học cơ sở

(Đề thi tất cả 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ INĂM HỌC 2020 - 2021

MÔN TOÁN – Khối hận lớp 6(Thời gian làm bài xích : 90 phút)

PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1. Số thành phần của tập vừa lòng A = 2; 4; 6; 8; 10 là:

A. 10 B. 4 C. 5 D. 2

Câu 2. Số nào trong số số tiếp sau đây phân chia không còn mang lại 3?

A. 26 B. 223 C. 108 D. 2019

Câu 3. Kết quả của phnghiền tính 34 . 32 = ?

A. 36 B. 32 C. 38 D. 33

Câu 4. Trong các số: 2; 3; 6; 8 số như thế nào là ước tầm thường của 6 với 16 ?

A. 3B. 2 C. 6 D. 8.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Vsdc Free Video Editor Làm Video Sản Phẩm, Hướng Dẫn Sử Dụng Vsdc Free Video Editor

Câu 5. Số đối của số 3 là:

A. 3 B. -3 C. 1D. -1

Câu 6. Cho hình vẽ:

Điền vào địa điểm trống trong tuyên bố sau: “Điểm ……... nằm trong lòng hai điểm……....................”

PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 7. (1,5 điểm) Thực hiện tại phxay tính

a) 18 : 32 + 5. 23

b) (–12) + 42

c) 53. 25 + 53.75

Câu 8. (1,5 điểm) Tìm x, biết

a) x - 6 = - 3

b) 2x + 11 = 15

c) (2x – 12) . 2 = 23

Câu 9. (1,0 điểm) Một trường tổ chức mang đến học viên đi du lịch tham quan bởi ô tô. Tính số học sinh đi du lịch tham quan hiểu được trường hợp xếp 18 fan giỏi 24 người vào một trong những xe đầy đủ toàn diện với số học viên trong tầm tự 300 mang đến 400.

Câu 10. (2,0 điểm) Vẽ tia Ox, trên Ox rước điểm A cùng B làm thế nào để cho OA = 3cm, OB = 6centimet.

a) Trong 3 điểm O, A, B điểm nào nằm trong lòng 2 điểm sót lại. Vì sao?

b) So sánh OA và AB ?

c) Điểm A có phải là trung điểm của OB không? Vì sao?

Câu 11. (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên và thoải mái n làm thế nào để cho (2n + 5) (n +1)

Đáp án đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm 20đôi mươi - 2021

Phần lời giải câu trắc nghiệm:

Tổng câu trắc nghiệm: 6.

Câu Đáp án
1 <0,5> C
2 <0,5> C
3 <0,5> A
4 <0,5> B
5 <0,5> B
6 <0,5> …..M……..N với P

Phần lời giải câu trường đoản cú luận:

Tổng câu từ bỏ luận: 5.

Câu 7. (1,5 điểm) Thực hiện nay phnghiền tính

a) (0,5 điểm)

18 : 32 + 5. 23

Gợi ý có tác dụng bài:

TL:

18:32 + 5.23 = 18:9 + 5.8 = 2 + 40 = 42

b) (0,5 điểm)

(–12) + 42

Gợi ý làm cho bài:

TL:

(-12) + 42 = (42 - 12) = 30

c) (0,5 điểm)

53.25 + 53.75

Gợi ý có tác dụng bài:

TL:

53.25 + 53.75 – 200 = 53.(25 + 75)

= 53.100 – 200 = 5300

Câu 8. (1,5 điểm) Tìm x, biết

a) (0,5 điểm)

x - 6 = - 3

Gợi ý có tác dụng bài:

TL:

x - 6 = - 3

x = - 3 + 6

x = 3

Vậy x = 3

b) (0,5 điểm)

x - 6 = - 3

Gợi ý có tác dụng bài:

TL:

2x + 11 = 15

2x = 15 – 11

2x = 4

x = 4 : 2

x = 2

Vậy x = 2

c) (0,5 điểm)

(2x – 12) . 2 = 23

Gợi ý làm cho bài:

TL:

(2x – 12) . 2 = 23

2x - 12 = 23 : 2

2x – 12 = 22

2x – 12 = 4

2x = 4 + 12

2x = 16

x = 16: 2

x = 8

Vậy x = 8

Câu 9. (1,0 điểm) Một ngôi trường tổ chức mang lại học viên đi du lịch tham quan bởi ô tô. Tính số học viên đi thăm quan hiểu được giả dụ xếp 18 tín đồ tuyệt 24 tín đồ vào một trong những xe gần như trọn vẹn cùng số học viên trong tầm trường đoản cú 300 cho 400.


Gợi ý làm bài:

TL:

gọi số học viên đi tham quan là a. (a ∈ N)

Ta có a ⁝ 18 ; a ⁝ 24 nên a BC (18; 24) và 300 ≤ a ≤ 400

Mà 18 = 2. 32 ; 24 = 23. 3

cho nên vì vậy BCNN (18; 24) = 23. 32 = 72

BC (18; 24) = 0 ; 72 ; 144 ; 216 ; 288 ; 360 ; 432 Vì 300 ≤ a ≤ 400 buộc phải a = 360 Vậy số học viên đi tham quan du lịch là 360 học tập sinh

Câu 10 (2,0 điểm)

Vẽ tia Ox, bên trên Ox rước điểm A cùng B làm thế nào cho OA = 3cm, OB = 6cm.

HS vẽ hình chính xác (0,25 điểm)

a) (0,5 điểm)

Trong 3 điểm O, A, B điểm như thế nào nằm giữa 2 điểm sót lại. Vì sao?

Gợi ý có tác dụng bài:

TL:

Điểm A nằm giữa O và B

Vì trên tia Ox: OA 2(n +2) + 3 ⁝ (n+1)

=> Mà 2(n+3) ⁝ (n+1)

Nên 3 ⁝ (n+1)

=> n+1 ∈ Ư(3) = 1;2;3

n+1=1=> n = 0

n+1 = 2 => n= 1

n+1 = 3 => n = 2

Vậy n = 0, n =1, n= 2

Đề bình chọn học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 20đôi mươi - 2021 - Đề 3

Ma trận đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 6 năm 20trăng tròn - 2021

Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Lever thấp cấp độ cao
TN TL TN TL TN TL TL

1.Tập hợp, những phép tính với số tự nhiên

Tập vừa lòng, Các phnghiền tính cùng với số từ bỏ nhiên

 

 

 

Các đặc thù của phxay tính, dùng phnghiền cùng, trừ, nhân, chia, lũy quá nhằm tiến hành tính nhanh hao biểu thức

Phân tích một số trong những ra thừa số nguim tố

 

 

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:

1/4(C1/1)

0,5

5%

 

1/4(C1/2)

0,5

5%

1( C2)

1

10%

1/4(C1/3)

0,5

5%

 

 

7/4

2,5

25%

2. Tính phân chia hết, ước và bội

 

Dấu hiệu chia không còn cho 2, mang lại 5, mang đến 3, mang đến 9

 

Tìm

ƯCLN, ƯC, BCNN cùng BC

 

 

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:

 

1(C1)

1,0

10%

 

 

 

1( C4)

2,0

20%

 

2

3,0

30%

3. Cộng trừ số nguyên

 

 

Cộng nhị số nguyên ổn không giống dấu

Thực hiện tại giải bài xích toán thù kiếm tìm x

Dùng đ/n cực hiếm tuyệt đối hoàn hảo tra cứu x

 

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:

 

 

1/2(C2/2)

0,5

5%

 

 

1/2( C3a)

0,5

5%

1/2( C3b)

0,5

5%

3/2

1,5

15%

4. Đoạn trực tiếp

 

Điểm nằm giữa nhị điểm vào ba điểm thẳng sản phẩm. Vẽ đúng hình

 

Tính độ lâu năm đoạn thẳng gồm địa thế căn cứ.

Chứng tỏ một điểm là trung điểm của đoạn thẳng.

 

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:

1/4(C1/4)

0,5

5%

1/3(C5a)

1,0

10%

 

 

1/2(C2/1)

0,5

5%

1/3/(C5b)

0,5

5%

1/3(C5c)

0,5

5%

7/4

3

30%

TS câu:

TS điểm:

Tỉ lệ %:

11/6

3,0

30%

7/4

2,0

20%

31/12

4,0

40%

5/6

1,0

10%

7

10

100%

Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 6 năm 20đôi mươi - 2021

PHÒNG GD&ĐT ………….

TRƯỜNG TH&THCS……………….

 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ INăm học tập 2020 – 2021MÔN: TOÁN LỚPhường. 6

Ngày kiểm tra: …. mon 1hai năm 2020Thời gian có tác dụng bài: 90 phút (ko nói thời hạn giao đề)

I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)


Câu 1: (2,0 điểm)

Hãy viết chữ cái đứng trước phương pháp trả lời đáng ra tờ giấy đánh giá.

1. Tập vừa lòng B = {3; 4; 5; 6), số bộ phận của tập phù hợp là:

A. 5;B. 6;C. 4;D. 8.

2. Kết trái của phép tính 58. 52 là:

A. 58;B. 510;C. 56;D. 516.

3. Cách viết như thế nào tiếp sau đây được Hotline là so sánh số 80 ra vượt số nguim tố

A. 80 = 42.5;B. 80 = 5.16;C. 80 = 24.5;D. 80 = 2.40.

4. Cho 3 điểm A,B,C trực tiếp hàng biết AB = 4cm, AC = 3centimet, BC = 7cm, vào 3 điểm A, B, C điểm làm sao nằm giữa 2 điểm còn lại?

A. Điểm A; B. Điểm B; C. Điểm C; D. Không tất cả điểm nào.

Câu 2: (1,0 điểm)

Cho những thông tin: (- 58); 18; 3. Hãy lựa chọn báo cáo cân xứng rồi điền vào từng khu vực (...) trong số câu sau rồi ghi kết quả tuyển lựa đó vào giấy kiểm tra.

1. Cho đoạn thẳng MN = 8 centimet. Điểm K nằm giữa MN, biết KM = 5 centimet thì đoạn thẳng KN =.....centimet.

2. Kết quả của phxay tính : (- 20 ) + 38 = .......

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm)

Cho các số: 576; 756; 675; 765. Hãy viết các số trong tứ số trên:

a) Chia hết mang đến 2

b) Chia không còn cho tất cả 3 cùng 5

Câu 2: (1,0 điểm)

Thực hiện phép tính

a) 18 : 32 + 5.23 b) 25.26 + 74.25

Câu 3: (1,0 điểm)

Tìm x, biết

a) x + 72 = 36 b) |x+2| - 4 = 6

Câu 4: (2,0 điểm) Một số sách giả dụ xếp thành từng bó 12 quyển, 15 quyển hoặc 18 quyển phần lớn toàn diện bó. Tính số sách kia biết số sách trong vòng trường đoản cú 400 mang lại 600 (quyển).

Câu 5: (2,0 điểm) Cho mặt đường trực tiếp xy và điểm O ở trê tuyến phố thẳng kia. Trên tia Ox mang điểm E làm thế nào cho OE = 4cm. Trên tia Oy lấy điểm G thế nào cho EG = 8centimet.

a) Trong 3 điểm O, E, G thì điểm nào nằm trong lòng hai điểm còn sót lại ? Vì sao ?

b) Tính độ nhiều năm đoạn trực tiếp OG.

Xem thêm: 100 Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Mp3, 100 Bài Hội Thoại Tiếng Anh Giao Tiếp

c) Cho biết điểm O bao gồm là trung điểm của đoạn trực tiếp EG không ? Vì sao?

Đáp án đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 6 năm 20đôi mươi - 2021

PHÒNG GD&ĐT ………….. TRƯỜNG TH&THCS…………….

 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2020 - 2021

MÔN: TOÁN LỚPhường 6

Ngày kiểm tra: Ngày ........ mon 1hai năm 2020

Câu Ý Nội dung/ đáp án Điểm
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)  
1 (2,0 điểm) 1 C 0,5
2 B 0,5
3 C 0,5
4 A 0,5
2 (1,0 điểm) 1 3 0,5
2 18 0,5
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)  
1 (1,0 điểm) a Các số phân tách không còn đến 2: 576, 756 0,5
b Số chia không còn mang lại 3 cùng 5: 675, 765 0,5

 


Chuyên mục: Công nghệ