đề toán lớp 3 học kỳ 2

Đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 3 tất cả giải đáp chi tiết là tài liệu tìm hiểu thêm hay dành riêng cho quý thầy cô cùng các vị phú huynh lên kế hoạch ôn tập đề toán lớp 3 học kì 2 cho những em học viên. Các em học viên có thể luyện tập nhằm mục tiêu củng gắng thêm kỹ năng của chính bản thân mình. Mời những em học viên cùng những thầy cô tìm hiểu thêm cài về chi tiết đề thi.

Bạn đang xem: đề toán lớp 3 học kỳ 2


Để tiện đàm phán, share kinh nghiệm tay nghề về đào tạo và học hành những môn học lớp 3, qplay.vn mời các thầy cô giáo, các bậc phú huynh cùng chúng ta học viên truy vấn team riêng rẽ giành riêng cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 3. Rất ao ước nhận thấy sự ủng hộ của những thầy cô cùng chúng ta.


Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán thù Hay lựa chọn lọc

I. Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021 II. Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tân oán năm 2019 - 2020 III. Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

I. Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Tân oán năm 20trăng tròn - 2021

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 – Số 1

Bài 1: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng:

a. Số lập tức trước của 150 là:

A. 151

B. 140

C. 149

D. 160

b. Số tức thì sau của số 65739 là :

A. 65729

B. 65749

C. 65740

D. 65738

c. Số lớn số 1 trong các số 8354; 8353; 8453; 8534

A. 8354

B. 8353

C. 8453

D. 8534

d. Chữ số 8 trong những 786 có giá trị là:

A. 800

B. 80

C. 86

D. 8

e. Giá trị của chữ x vào phxay tính x x 5 = 125 là :

A. 21

B. 25

C. 52

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

54275 + 22107 75362 - 24935
4805 × 4 20645 : 5

Bài 3: Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào địa điểm chấm:

a. Giá trị của biểu thức 56 + 24 : 6 là: 60 (.....)

b. Giá trị của biểu thức 21 x 4 : 7 là: 12 (.......)

Bài 4: Khoanh vào chữ trước câu vấn đáp đúng:

a. Cho 3m 5centimet = ... centimet Số thích hợp nhằm điền vào vị trí chnóng là:

A. 305

B. 350

C. 530

b. Cho 8m = 80 ... Đơn vị đo tương thích nhằm điền vào nơi chnóng là:

A. m

B. dm

C. cm

c. 1 kilogam bằng :

A. 1000g

B. 100g

C. 10g

d. Trong cùng một năm , ngày 27 tháng tư là sản phẩm công nghệ năm thì ngày 01/05 là :

A. Thđọng hai

B. Thđọng ba

C. Thứ đọng tư

D. Thđọng năm

Bài 5: Trong hình tứ đọng giác ABCD bao gồm hai góc vuông cùng nhì góc không vuông.


Viết tiếp vào nơi chấm mang lại ưa thích hợp

a. Góc gồm đỉnh ... là góc vuông

b. Góc tất cả đỉnh ... là góc không vuông

c. Kẻ thêm một quãng thẳng vào hình vẽ và để được một hình chữ nhật và một hình tam giác

Bài 6: Một siêu thị tất cả 65015 quyển vsống. Người công ty siêu thị vẫn buôn bán vsống mang lại 4 ngôi trường tiểu học tập, từng ngôi trường 15000 quyển vlàm việc. Hỏi của mặt hàng còn lại từng nào quyển vở?

Bài giải

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 3 năm 2021

Bài 1.Khoanh tròn

a) C. 149

b) C. 65740

c) D. 8534

d) B. 80

e) B. 25

Bài 2. Mỗi câu đặt tính đúng được 0,5đ

Bài 3.

a) Đ

b) Đ

Bài 4.

a) A. 305

b) B. dm

c) A. 1000g

d) A. Thứ hai

Bài 5.

Góc gồm đỉnh A, D là góc vuông

Góc có đỉnh B, C là góc không vuông

Bài 6.

Số quyển vở shop đang phân phối là :

15000 x 4 = 60000 (quyển vở)

Số quyển vsống siêu thị còn sót lại là :

65015 - 60000 = 5015 (quyển vở)

Đáp số: 5015 quyển vở

Đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 3 – Số 2

Bài 1: Khoanh vào trước chữ đặt trước công dụng đúng: (3 điểm)

1. Số ngay tức khắc sau của số 53789 là:

A.53788

B.53790

C.53780

D.53799

2. Kết quả của phép tính 3583 + 2706 là:

A. 5289

B. 6289

C. 6279

3. Kết quả của phnghiền tính 5068 – 2875 là:

A. 2293

B. 2392

C. 2193

4. Kết trái của phnghiền tính 327 x 8 là:

A. 2616

B. 2566

C. 2516

5. Kết trái của phnghiền tính 7230 : 5 là:

A.106

B. 1446

C. C. 146

6. Giá trị của biểu thức (4036 – 1768) : 2 là:

A.1434

B. 1134

C. C. 4434

Bài 2 : (1 điểm) viết công dụng tương thích vào nơi chấm:


1. Một hình chữ nhật bao gồm kích thước như hình bên

a. Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

A 68 cm

B 38 cm

C 40cm

D 70cm

b. Diện tích hình chữ nhật là:

A. 68 cm2

B. 38 cm2

C. 40 cm2

D. 70 cm2

2) Viết số tương thích vào vị trí chấm: 5m 7cm = ….....cm

Bài 3: Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

21718 x 3 5925 + 3567
2570 : 5 98764 – 36427

Bài 4: Tính cực hiếm biểu thức: (2 điểm)

a) 321 + 4 x 7 =

b) 27572 - (232 + 340) =

Bài 5: Giải toán (2 điểm)

Một cửa hàng gồm 9612m vải. Đã bán tốt

*
số vải. Hỏi shop sót lại bao nhiêu mét vải?

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2021

Bài 1. Trắc nghiệm

1.B. 53790

2.B. 6289

3.C. 2193

4.A. 2616

5.B. 1446

6.B. 1134

Bài 2.

1. a) B. 38cm

b) D. 70cm2

2) 5m7centimet = 507cm

Bài 3: Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

Bài 4.

a) 321+ 4 x 7

= 321+ 28

= 349

b) 27572 - ( 232 + 340)

= 27572 - 572

= 27 00

Bài 5.

Số mét vải siêu thị đang phân phối là:

9612 : 4 = 2403 (m vải)

Số mét vải shop còn lại là:

9612 - 2403 = 7209 (m vải)

Đáp số: 7209 m vải

Bài 5.

Số mét vải vóc shop vẫn bán là:

9612 : 4 = 2403 (m vải)

Số mét vải cửa hàng còn sót lại là:

9612- 2403 = 7209 (m vải)

Đáp số: 7209 m vải

Đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 3 – Số 3

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Chữ số 6 trong các 86 284 có mức giá trị là:

A. 6000 B. 600 C. 60 D. 6

Câu 2: Trong các số 83 589, 83 583, 83 599, 83 514 số lớn số 1 là:

A. 83 599 B. 83 514 C. 83 583 D. 83 589

Câu 3: Giá trị của X thỏa mãn nhu cầu X – 7381 = 12 399 là:

A. X = 19780 B. X = 19480 C. X = 19520 D. X = 19590

Câu 4: Số thích hợp để điền vào địa điểm chnóng 5km = …m là:

A. 5000 B. 500 C. 50 D. 5

Câu 5: Số 22 được viết theo số La Mã là:

A. XII B. XXI C. XXII D. XIX

Câu 6: Giá trị của phxay tính 1254 x 6 – 5473 là:

A. 2323 B. 2143 C. 2051 D. 2245

Câu 7: Chu vi của hình vuông bao gồm diện tích bởi 36cmét vuông là:

A. 16cm B. 20cm C. 24cm D. 28cm

II. Phần trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

a) 12893 + 59229 b) 62832 – 18492
c) 3819 x 8 b) 13524 : 6

Câu 9: Tìm X, biết:

a) X – 18392 = 46350 : 6 b) 72731 – X = 2824 x 3

Câu 10: 8 công nhân đào được 4200m mặt đường. Hỏi 5 công nhân như thế đào được từng nào mét đường? (Biết mức độ đào của mỗi công nhân nlỗi nhau).

Câu 11: Tính nkhô giòn cực hiếm của biểu thức:

(14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (15 x 6 - 90)

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 3 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7
A A A A C C C

II. Phần từ luận

Câu 8: Học sinch từ đặt phnghiền tính rồi tính:

a) 12893 + 59229 = 72122 b) 62832 – 18492 = 44340
c) 3819 x 8 = 30552 b) 13524 : 6 = 2254

Câu 9:

a) X – 18392 = 46350 : 6

X – 18392 = 7725

X = 7725 + 18392

X = 26117

b) 72731 – X = 2824 x 3

72731 – X = 8472

X = 72731 – 8472

X = 64259

Câu 10:

1 người công nhân đào được số mét mặt đường là:

4200 : 8 = 525 (m)

5 người công nhân đào được số mét mặt đường là:

525 x 5 = 2625 (m)

Đáp số: 2625m đường

Câu 11:

(14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (15 x 6 - 90)

= (14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (90 – 90)

= (14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x 0

= 0

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Số 4

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh vào câu trả lời đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Chữ số 2 trong những 48 289 nằm trong hàng:

A. Hàng nghìn B. Hàng trăm C. Hàng chục D. Hàng đối chọi vị

Câu 2: Trong các số 18 892, 18 293, 18 028, 18 005 số nhỏ xíu độc nhất vô nhị là:

A. 18 892 B. 18 293 C. 18 028 D. 18 005

Câu 3: Giá trị của phxay tính 11225 x 6 bằng:

A. 65550 B. 66530 C. 67350 D. 68540

Câu 4: Số La Mã XVII có giá trị bằng:

A. 17 B. 27 C. 18 D. 28

Câu 5: Số tương thích nhằm điền vào chỗ chnóng 7m 2dm = …mm là:

A. 2700 B. 7002 C. 7200 D. 7020

Câu 6: Giá trị của X vừa lòng X : 3 = 17392 – 9183 là:

A. X = 22487 B. X = 24627 C. X = 24564 D. X = 24613

Câu 7: Diện tích của hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 8m và chiều rộng lớn 4m là:

A. 22m2 B. 38m2 C. 32m2 D. 36m2

II. Phần trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 8: Thực hiện nay phép tính:

a) 12582 + 42882 – 38293 b) 98273 – 18931 x 5
c) 22665 : 5 + 18492 d) 71389 – 61882 + 28492

Câu 9: Tìm X, biết:

a) X : 3 = 28922 b) X x 6 = 56736

Câu 10: Lan download 5 cây bút chì không còn 12000 đồng. Hỏi ví như Lan mua 8 cây viết chì như thế thì không còn từng nào tiền?

Câu 11: Từ 3 chữ hàng đầu, 5, 8 hãy viết tất cả các số có cha chữ số (các chữ số ko được lặp lại).

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 – Đề số 4

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7
B D C A C B C

II. Phần từ luận

Câu 8:

a) 12582 + 42882 – 38293 = 55464 – 38293 = 17171

b) 98273 – 18931 x 5 = 98273 – 94655 = 3618

c) 22665 : 5 + 18492 = 4533 + 18492 = 23025

d) 71389 – 61882 + 28492 = 9507 + 28492 = 37999

Câu 9:

a) X : 3 = 28922

X = 28922 x 3

X = 86766

b) X x 6 = 56736

X = 56736 : 6

X = 9456

Câu 10:

1 cây viết chì có mức giá chi phí là:

12000 : 5 = 2400 (đồng)

8 cây bút chì có mức giá tiền là:

2400 x 8 = 19200 (đồng)

Đáp số: 19200 đồng

Câu 11:

Các số bao gồm bố chữ số (những chữ số không lặp lại) được lập tự bố chữ số 1, 5, 8 là: 158, 185, 581, 518, 815, 851.

II. Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tân oán - Đề 1

Môn Toán- Lớp 3

(Thời gian 40 phút)

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng (3 điểm)

Câu 1: Số bao gồm năm chục ngàn, sáu nghìn, nhì trăm, tám đơn vị viết là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 56 208

B. 56 200

C. 56 280

D. 56 218

Câu 2: Số ngay thức thì trước số lớn nhất gồm năm chữ số là: (M2 – 0.5 điểm)

A. 90 000

B. 99 998

C. 100000

D. 99 999

Câu 3: Số 19 viết theo số La Mã là: (M2- 0.5 điểm)

A. XVIIII

B. XXI

C. XIX

D. IXX

Câu 4: 1km =... m. Số phù hợp điền vào vị trí trống là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 10000

B. 1001

C. 1000

D. 100

Câu 5: Hình vuông gồm cạnh là 8centimet thì diện tích là (M2 – 0.5 điểm):

A. 32 cm2

B. 64cm2

C. 64cm

Câu 6: Chu vi hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 7cm, chiều rộng 5cm là (M2 – 0.5 điểm):

A. 24cm

B. 12cm

C. 24 cm2

II. Phần tự luận:

Câu 7: (M 2 - 2 điểm) Đặt tính rồi tính.

23415 + 62819 53409 - 19232

16132 x 6 93602 : 8

Câu 8: Tìm X (M 2 - 2 điểm)

X : 3 = 174trăng tròn 71542 - X = 51079

Câu 9: 5 xe cài đặt chsống được 36 700kilogam sản phẩm. Hỏi 7 xe pháo download như thế chlàm việc được bao nhiêu ki – lô – gam hàng? (Biết nút chlàm việc của từng xe cộ là đồng nhất.) (M 3 - 2 điểm)

Câu 10: (M4 - 1 điểm)

a) Tìm tích của số lớn số 1 bao gồm 4 chữ số cùng với số chẵn lớn số 1 có 1 chữ số

b) Tính nhanh:

(61273 + 27981 - 2981 - 3273) x (9x4 - 36)

Đáp án: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Môn: Tân oán – Khối 3 (40 phút)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A – 0,5 điểm

Câu 2: B - 0,5 điểm

Câu 3: C - 0,5 điểm

Câu 4: C - 0,5 điểm

Câu 5: B - 0,5 điểm

Câu 6: A - 0,5 điểm

II. phần từ luận (7 điểm):

Câu 7 (2 điểm): HS từ bỏ Đặt tính rồi tính

Câu 8: (2 điểm) Tìm X

X : 3 = 17 420

X = 17 4đôi mươi x 3 (0,5 điểm)

X = 52 260 (0,5 điểm)

71 542 - X = 51 079

X = 71 542 – 51 079 (0,5 điểm)

X = đôi mươi 463 (0,5 điểm)

Bài 9 (2 điểm)

Mỗi xe cộ mua chsinh hoạt được số sản phẩm là:

36 700 : 5 = 7340 (kg)

7 xe pháo cài chsinh sống số hàng là:

7340 x 7 = 51 380 (kg)

Đáp số: 52 780 kilogam hàng

Bài 10 (1 điểm)

a) Số lớn nhất tất cả 4 chữ số là 9999. Số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là 8. (0.25 điểm).

Tích phải tra cứu là: 9999 x 8 = 79992 (0.25 điểm)

b) (61273 + 27981 - 2981 - 3273) x (9 x 4 - 36) (0.25 điểm)

= (61273 + 27981 - 2981 - 3273) x 0 = 0 (0.25 điểm).

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán - Đề 2

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất:


1. Trong các số: 82350, 82305, 82503, 8530. Số lớn số 1 là: M1

A. 82350

B. 82305

C. 82503

D. 82530

2. Giá trị của chữ số 7 trong các 57104 là: M1

A. 70

B. 700

C. 7000

D. 70 000

3. x : 8 = 1096 (dư 7). Giá trị của x là: M3

A. 8768

B. 137

C. 144

D. 8775

4. Điền phnghiền tính nhân với phân chia phù hợp vào chỗ chấm: M4

24 ... 6 .... 2 = 8

A. 24 : 6 x 2 = 8

B. 24 : 6 : 2 = 8

C. 24 x 6 : 2 = 8

D. 24 x 6 x 2 = 8

5. Châu gồm 10 000 đồng. Châu cài hai quyển vnghỉ ngơi, giá bán từng quyển vở là 4500 đồng. Hỏi Châu sót lại từng nào tiền? M2

A. 5500 đồng

B. 14500 đồng

C. 1000 đồng

6. Một mảnh đất nền hình vuông tất cả cạnh 6cm. Diện tích mảnh đất đó là: M2

A. 36

B. 24

C.12

II. PHẦN TỰ LUẬN:

7. Đặt tính rồi tính: M2

a/ 71584- 65739

b/ 37426 + 7958

c/ 5438 x 8

d/ 14889 : 7

8. Điền vệt >, 1998 g

b. 450 g = 500g – 50g.

Câu 9: (0,5 điểm)

Độ nhiều năm cạnh hình vuông ABCD dài là: (0,25 điểm)

48 : 4 = 12 (cm) (0,25 điểm)

Đáp số : 12 cm

Câu 10: Số gạch xếp lên mỗi xe cộ cài là: (0,5)

16560 : 8 = 2070(viên gạch) (0,5)

Số gạch xếp lên 3 xe pháo thiết lập là: (0,25)

2070 x 3 = 6210(viên gạch) (0,5)

Đáp số: 6210 viên gạch ốp (0,25)

III. Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán - Số 1

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào vần âm A, B, C hoặc D đặt trước công dụng đúng:

Bài 1: (1 điểm)

a. Số tức thời trước của số 42840 là:

A. 42841

B. 42830

C. 42839

D. 43850

b. Số ngay lập tức sau của số 65939 là:

A. 65929

B. 65940

C. 65941

D. 65938

Bài 2: (1 điểm)

a. Dấu >,

B. 2

B. 63 cmét vuông

C. 80 cm2

D. 18 cm2

b) Một số chia mang lại 9 dư 3, Vậy số kia phân chia mang lại 3 dư mấy?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

Phần II: Tự luận (4 điểm)

Bài 1: (1 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 35864 + 32678

b) 87980 – 46879

c) 10857 x 3

d) 79194 : 2

Bài 2: Tìm X: (1 điểm):

a) 32456 + X = 79896

b) X x 5 = 75460

Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều rộng lớn là 7dm, chiều lâu năm cấp 4 lần chiều rộng lớn. Tính chu vi và mặc tích hình chữ nhật kia ? (2 điểm)

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán thù số 1

Phần I: Trắc Nghiệm (6 điểm) Mối phxay tính đúng 0,5 điểm

Bài 1a

Bài 1b

Bài 2a

Bài 2b

Bài 4b

Bài 5a

Bài 5b

Bài 6a

Bài 6b

C

B

A

D

D

D

B

B

A

Bài 3: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống

a) 14 x 3 : 7 = 6 <.Đ.>

175 – ( 30 + 20) = 1trăng tròn <.S.>


b/ Số thích hợp điền vào chỗ chnóng của một giờ đồng hồ 15 phút ít = ….. phút là:

70 <.S.> 75 <.Đ.>

90 <.S.> 60 <.S.>

Bài 4: (1 điểm)

a/ Hình vẽ tiếp sau đây có:

8 góc vuông. 0.25 điểm 6 hình tứ đọng giác. 0,25 điểm

Phần II : Tự luận (4 điểm)

Bài 1: Mối phxay tính đúng 0,25 điểm

a) 68542

b) 41101

c) 32571

d) 39597

Bài 2 (1 điểm): Tìm X: Mối phxay tính đúng 0,5 điểm

a) 32456 + X =79896

X = 79896 – 32456

X = 47440

b) X x 5 = 75460

X = 75460 : 5

X = 15092

Bài 3:

Bài giải

Chiều dài là:

7 x 4 = 28( dm) 0,25 điểm

Chu vi hình chữ nhật là: 0,25đ điểm

(28 + 7) x 2= 70 (dm) 0,5đ điểm

Diện tích hình chữ nhật là: 0,25đ điểm

28 x 7 = 196 (dm2) 0,5đ điểm

Đáp số: Chu vi: 70 dm 0,25đ điểm

Diện tích: 196 dm2

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Tân oán - Số 2

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số làm sao lớn nhất trong các số sau: 42 360 , 42 063 , 42 603 , 42 630:

A. 42 630.

Xem thêm: Cách Chuyển File Word Sang Powerpoint Trực Tuyến, Doc (Word) To Ppt (Online & Free) — Convertio

B. 42 063.

C. 42 603.

D. 42 360.

Câu 2: Số tức thì sau của số 65 590 là:

A. 65 591.

B. 65 589.

C. 65 500.

D. 65 600.

Câu 3: Một hình vuông vắn gồm cạnh 5centimet. Tính diện tích S hình vuông đó?

A. 25cm.

B. 25cm2.

C. 20cm.

D. 20cm2.

Câu 4:

a) Số lớn số 1 bao gồm năm chữ số là: ……….

b) Số nhỏ bé nhất gồm năm chữ số là: ……….

Câu 5: 7hm 3dam = ………m. Số tương thích điền vào vị trí trống là:

A. 73m

B. 730m

C. 703m

D. 370m

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

32564 + 13729

86247 – 52629

17092 x 4

8496: 6

Câu 7: Hãy viết các số II, VI,V, VII, IV, IX, XI:

a) Theo lắp thêm từ bỏ từ bé mang lại lớn: …………………………………………………

b) Theo máy trường đoản cú tự lớn mang đến bé: …………………………………………………

Câu 8: Tính quý hiếm của biểu thức:

1031 x 6 + 2718

57353 – 1672: 4

Câu 9: Một nhóm người công nhân đào mặt đường. Trong 5 ngày đào được 1615 mét con đường. Hỏi vào 7 ngày nhóm người công nhân đó đào được bao nhiêu mét đường?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Câu 10 : Hãy cho thấy hình dưới đây gồm từng nào hình tam giác?

Trả lời: Có………hình tam giác.

Đáp án: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tân oán số 2

Câu 1: (1 đ) Số như thế nào lớn nhất trong những số sau: 42 360 , 42 063 , 42 603 , 42 630

A. 42 630.

Câu 2: (1 đ) Số lập tức sau của số 65 590 là:

A. 65 591.

Câu 3: (1 đ) Một hình vuông tất cả cạnh 5centimet. Tính diện tích S hình vuông đó?

B. 25cm2

Câu 4:

(0,5 đ) a) Số lớn nhất tất cả năm chữ số là: 99999

(0,5 đ) b) Số nhỏ bé tuyệt nhất bao gồm năm chữ số là: 10000

Câu 5: (1 đ) 7hm 3dam = ………m. Số phù hợp điền vào khu vực trống là:

B. 730m

Câu 7: Tính quý giá của biểu thức: (Mỗi câu đúng được 0,5điểm)

1031 x 6 + 2718 = 6186+ 2718 57353 – 1672: 4 = 57353 – 418

= 8904 = 56935

Câu 8: Hãy viết các số II, VI,V, VII, IV, IX, XI:

a) (0,5 đ) Theo lắp thêm từ từ bỏ nhỏ bé cho lớn: II, IV,V,VI, VII, IX, XI

b) (0,5 đ) Theo máy tự từ bự cho bé: XI, IX, VII, VI, V, IV, II

Câu 9: Mỗi câu trả lời cùng phxay tính đúng được 0,5đ. Thiếu đáp số trừ 0,25đ.

Tóm tắt

5 ngày : 1615 mét đường

7 ngày : .... mét đường?

Bài giải

Số mét mặt đường đào được trong một ngày là:

1615 : 5 = 323 (m)

Số mét mặt đường đào được trong 7 ngày là:

323 x 7 = 2261 (m)

Đáp số: 2261 mét đường.

Câu 10:

Trả lời: Có 10 hình tam giác.

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tân oán - Số 3

KIỂM TRA CUỐI KÌ II

MÔN: Toán

Thời gian làm cho bài: 40 phút

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3 điểm)

Câu 1: (0.5đ). Số ngay tắp lự sau của 78999 là:

a- 78901 b- 78991 c- 79000 d- 78100

Câu 2: (0.5đ). Ngày 28 tháng 4 là đồ vật sáu. Ngày 4 tháng 5 là sản phẩm công nghệ mấy?

a- Thđọng tư b- Thứ sáu c- Thứ đọng năm d- Chủ nhật

Câu 3: (0.5đ). 9m 6dm = … cm:

a- 9600centimet b- 96centimet c- 906centimet d- 960cm

Câu 4: (0.5đ). Chu vi hình vuông vắn là 96centimet, cạnh của hình vuông vắn là:

a- 86cm b- 43centimet c- 24cm d- 32cm

Câu 5: (0.5đ) Giá trị biểu thức 700 : 5 x 4 là:

a - 35 b- 560 c- 7500 d- 150.

Xem thêm: Chuyển Word Sang Powerpoint Gọn Quá Dễ, Cách Chuyển Word Sang Powerpoint Nhanh Và Chuẩn

II. Tự luận (7đ)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2đ)

7386 + 9548 6732 – 4528 4635 x 6 6336 : 9......................... ........................ ...................... ............................................... ........................ ...................... ............................................... ........................ ...................... .....................

Câu 2: Tìm X: (1.5 đ)

a/. X x 8 = 2864 b/. X : 5 = 1232…………………………. ………………………………………………………. ……………………………

Câu 3: (1đ) Tính diện tích hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm là 13 centimet, chiều rộng lớn là 9cm

Câu 4: (2đ) Mua 9 cây viết chì hết 5400 đồng. Hỏi thiết lập 6 cây bút chì như vậy hết bao nhiêu tiền?

Câu 5: (0.5đ) An nghĩ ra một số, nếu rước số kia phân tách đến 5 thì được thương là 4 với số dư là số dư lớn số 1. Hãy search số đó?

Đáp án: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tân oán số 3

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án c c d c b

II. Tự luận (7đ)

Câu 1: Đặt tính rồi tính (2đ)

Câu 2: Tìm X: (1.5 đ)

a/. X x 8 = 2864 b/. X : 5 = 1232X = 2864 : 8 (0.25đ) X = 1232 x 5 (0.25đ)X = 358 (0.5đ) X = 6160 (0.5đ)

Câu 3:

Diện tích hình chữ nhật là: (0.25đ)

13 x 9 = 117 (m2) (0.5đ)

Đáp số: 117 mét vuông (0.25đ)

Câu 4:

Giá tiền 1 cây bút chì: (0.25đ)

5400 : 9 = 600 (đồng) (0.5đ)

Mua 6 cây bút chì thì hết: (0.25đ)

600 x 6 = 3600 (đồng) (0.5đ)

Đáp số: 3600 đồng (0.5đ)

Câu 5:

Số dư của phép phân chia cho 5 lớn nhất đã là 4 (0.25đ)

Vậy số An suy nghĩ ra là:

5 x 4 + 4 = 24 (0.25đ)

Đáp số: 24

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán thù - Số 4

Câu 1: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trmong ý trả lời đúng:


Chuyên mục: Công nghệ