Giáo Án Tiếng Anh Lớp 5 Mới Nhất

*
Thỏng viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài hát Tuyển sinch Đại học tập, Cao đẳng Tuyển sinc Đại học tập, Cao đẳng

qplay.vn xin trình làng đến các quý thầy cô tư liệu Giáo án tiếng anh 5 unit 11: What’s the matter with you? tiên tiến nhất. Hi vọng tư liệu này để giúp thầy cô dễ ợt soạn cụ thể giáo án giờ anh 5. Chúng tôi khôn xiết mong mỏi sẽ được thầy/cô tiếp nhận cùng góp sức rất nhiều chủ ý quý giá của mình.

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh lớp 5 mới nhất

Mời quý thầy cô thuộc tìm hiểu thêm và cài đặt về chi tiết tư liệu sau đây.

Unit 11: WHAT’S THE MATTER WITH YOU?

Lesson 2: Part 1-2-3

Objectives: By the over of this unit pupils can

- Use the words & phrases related khổng lồ the topics Comtháng health problems. Give sầu & respond to lớn advivce khổng lồ common health problems, using You should/shouldn’t ... Yes, I will./OK, I won’t.

- Develop Ss speaking và listening skills.

- Ss look after , solve problems và study themselves.

- Studious and obedient students & love their hometown, family & friends.

Languages focus:

- Sentence Pattners: You should/shouldn’t ... Yes, I will./OK, I won’t.

- Vocabulary: dentist, take a rest, carry, sweet...

III. Teaching aids:

Teacher’s: student’s và teacher’s book, pictures, cassette. Students’: books, notebooks, workbooks. Teaching processes: Class organization:

- Greeting. Checking for the students" attendance.

New lesson

Teacher’s activities

Students’ activities

Warm up: Sing - What’s the matter with you? Song.

1. Look, listen & repeat.

- Introduce the dialogue.

- Play the recording

- Cheông chồng and corect.

- Elicits the structure

2. Point and say

- Teach vocabulary: dentist, take a rest, carry...

Cheông chồng vocab: what và where

- Model sentence.

- Monitor the activity & offer help, if necessary.

Xem thêm: Cách Làm Hộp Đựng Dụng Cụ Học Tập : 3 Kiểu Hộp Đựng Bút Dễ Làm, Cưng Khỏi Chê

- Check and correct.

3. Let’s Talk

- Give tasks.

- Monitor the activity & offer help, if necessary.

- Correct their

pronunciation và mistake.

4. Consolidation

Summary the lesson

5. Homework

- The class sing: What’s the matter with you?

- Look at the pictures in the book guess what the story is about và point at each picture to lớn elicit their answers to these questions .

- Listen follow in their book.

- Ss listen & repeat in chorus two times.

- Read in group/ pair: One repeats Mai’s part, the other repeats Nam’s part và Quan’s part.

- Ss give sầu new structure sentence:

- You should/shouldn’t ... Yes, I will./OK, I won’t.

- cảnh báo write down new words and read after T.

Play game: What and where ( Whole class)

- Look and find out the Mã Sản Phẩm sentences

- Point the pictures & practise asking và answering question You should/shouldn’t ... Yes, I will./OK, I won’t.

- 2 - 3 pairs perkhung their task at the front of the class. The rest of the class observe and give comments.

- Ss work in pairs khổng lồ practise asking & answering questions about where they live sầu.

- Pupils practise answer ing the questions with information about themselves.

- 6-7 pairs persize their task at the front of the class. The rest of the class observe and give comments.