Hình Phật A Di Ðà Đẹp Nhất

Phật A Di Đà là vị Phật được tôn thờ các độc nhất vô nhị vào Phật giáo Đại thừa. Tên của Ngài tức là Vô Lượng Thọ – nghĩa là tbọn họ mệnh vô lượng cùng Vô Lượng Quang – ánh sáng vô lượng.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trên đấy là gần như hình ảnh đẹp tuyệt vời nhất của Đức Phật A Di Đà, quý Phật tử hoàn toàn có thể cài hình hình nền Đức Phật A Di Đà đẹp nhất về điện thoại cảm ứng thông minh, máy vi tính.