Hình nền cho macbook pro retina

sẵn mang đến hỏi là bản thân hoàn toàn có thể thay thế loại hình đồi cát xoàn quà chuẩn của mac Lúc mới start os lên đã đạt được ko vậy bác bỏ chủ?
*

*