Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh trong một câu

Khóa học ngữ pháp giờ đồng hồ Anh tại qplay.vn cung cấp kỹ năng và kiến thức ngữ pháp tiếng Anh từ bỏ cơ bản mang lại nâng cao, nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu nhu yếu học ngữ pháp nhằm giao tiếp, luyện thi, với nhiều mục tiêu khác của phần đông đối tượng người tiêu dùng học viên.

Chương trình học ngữ pháp giờ đồng hồ Anh bao gồm 34 bài học.

Học thử miễn tổn phí : Bài 2: Thì bây giờ tiếp diễn

Để được học miễn tổn phí nhiều hơn thế nữa, hãy Đăng kí tmê mệt gia cộng đồng qplay.vn


Bạn đang xem: Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh trong một câu

*

*

*

Xem thêm: Chuyển Văn Bản Thành Giọng Nói Cho Google Chrome ™, 5 Website Chuyển Văn Bản Thành Giọng Nói Tốt Nhất

*

*

LUYỆN NGHE - NÓI ĐỘC THOẠI LUYỆN NGHE - NÓI HỘI THOẠI Chọn bài xích chủng loại |--|--|--|--Beginner |------|------|------|------How are you doing? |------|------|------|------Where are you from? |------|------|------|------Where vày you parents live? |------|------|------|------What kind of hobbies bởi vì you h |------|------|------|------Introducing a frikết thúc |------|------|------|------Do you have any children? |------|------|------|------Do you know the address? |------|------|------|------Telling the time |------|------|------|------Arranging the time |------|------|------|------At the post office |------|------|------|------At the train station |------|------|------|------Borrowing money |------|------|------|------Buying a plane ticket |------|------|------|------Confirming a plane |------|------|------|------Taking about the weather |------|------|------|------What kind of music vày you lik |------|------|------|------Who is that woman? |------|------|------|------Making a khách sạn reservation |------|------|------|------Checking out of a hotel |------|------|------|------When are you going on vacatio |------|------|------|------Buying clothes |------|------|------|------Ending a conversation |------|------|------|------Exchanging money |------|------|------|------Ordering breakfast |------|------|------|------Ordering food |------|------|------|------Talking about family |------|------|------|------Talking abou dreams |------|------|------|------Where are you going on vacati |------|------|------|------What do you vì for a living? |--|--|--|--Elementary |------|------|------|------Do you know how lớn get downkhổng lồ |------|------|------|------At a restaurant |------|------|------|------At passport control |------|------|------|------Doctor’s visit |------|------|------|------At the grocery |------|------|------|------At the post-office |------|------|------|------At a shoes shop |------|------|------|------At the train station |------|------|------|------Booking a khách sạn room |------|------|------|------Check-in a hotel |------|------|------|------Describing people |------|------|------|------ Ending a conversation |------|------|------|------Buying a shirt |------|------|------|------Finding a convenience store |------|------|------|------Hair salon làm tóc |------|------|------|------Making a doctor’s appointment |------|------|------|------I have sầu a cold. |------|------|------|------Inviting someone to the buổi tiệc nhỏ |------|------|------|------Leave sầu a message |------|------|------|------Making plans |------|------|------|------Open a bank trương mục |------|------|------|------Ordering flowers |------|------|------|------Car renting |------|------|------|------Sending a package |------|------|------|------Taking a taxi |------|------|------|------Talking about the weather |------|------|------|------What kinds of things vị you l |------|------|------|------What's your favorite kind of |------|------|------|------What's your favorite sport? |------|------|------|------At the library
Giọng: English UK Male English Popular English US Female English UK Female Tốc độ: Very slow Slow Regular Quick Very quiông xã Độ cao: 0.5 0.8 1 1.2 1.4