Kích thước ảnh thông dụng

Có Bác làm sao rành về rửa hình ảnh sinh hoạt Studio k? Chỉ cho Em vài chiếc théc méc:1. Các Bác cho em những size chuẩn chỉnh hình, ví dụ: 3x4, 4x6, 10x15... Có mấy kích cỡ ko tròn số như 35x39.95 (E ko lưu giữ rõ), xây đắp kích cỡ không giống kích thước chuẩn buộc phải rước hình đi rửa k0 lúc nào vừa ý