KINH ĐỌC TRƯỚC KHI ĐI NGỦ

*

Truyền Giáo Tài Liệu Khác Suy Niệm Mùa Vọng Thường Niên 1-12 Thường Niên 13-25 Thường Niên 26-34 Phụng Vụ Chia Sẻ Giáo Lý Tin Giáo Hội Xuân Lộc
Trang Chủ>Phụng Vụ>Kinh Thường Đọc

III. MẪU CẦU NGUYỆN GIỜ KINH TỐI

*
*
Và mỗi tối,trước khi đi ngủ, quý bạn đọc kinh cầu nguyện tạ ơn Chúa đã gìn giữ quý bạn quamột ngày bình an, quý bạn cũng dâng tất cả những việc làm trong ngày cho Chúa,những việc thành công, những vui mừng và ngay cả những thất bại buồn đau. Cùngvới việc dâng này, quý bạn cũng dâng lên Thiên Chúa cả những lầm lỗi của quý bạnlỡ phạm vì thân phận con người yếu đuối để xin Ngài thanh tẩy và biến đổi, rồiphó dâng hồn xác trong tay Chúa, xin Chúa gìn giữ và quý bạn đi ngủ bình an.Nguyện xin bình an của Thiên Chúa là Cha quyền năng giàu lòng thương xót vôbiên luôn ở bên quý bạn.

Bạn đang xem: Kinh đọc trước khi đi ngủ

THỨ TỰ CÁCKINH TRONG CẦU NGUYỆN

1. Làm Dấu Thánh Giá

Chuẩn

1.2.3

2. Kinh Chúa Thánh Thần

3. Kinh Tin – Cậy – Mến

4. Kinh Ăn Năn Tội

Nhận

4

5. Kinh Nguyện Lời Chúa – Công bố Tin Mừng

Chúa

5

6. Kinh Tin Kính

Kinh

6

7. Lời Nguyện Chung

*

Nguyện

7

8. Phép Lần Hạt – Kinh Lạy Nữ Vương – Kinh kính Thánh.

Xin

8.9

9. Kinh Vực Sâu

10. Kinh Cảm Ơn

Ơn

10

11. Kinh Phó Dâng

Dâng

11

12. Kinh Trông Cậy

Mẹ

12

Quý bạn thân mến,thứ tự việc sắp xếp các kinh đọc trước sau cũng là từng bước quan trọng nâng tâm hồn lên Thiên Chúa; và để giúp quý bạn nhớ thứ tự các kinh, BBT chúng tôi xin gợi ý câu tắt sau, mỗi chữ là một tâm tình trong giờ kinh; chỉ cần nhớ câu này, quý bạn sẽ suy ra các kinh trong mỗi phần“Chuẩn nhận Chúa, kính nguyện xin ơn, dâng Mẹ

CHUẨN NHẬN CHÚA – KÍNH NGUYỆN XIN ƠN - DÂNG MẸ

CHUẨN : quý bạnchuẩn bị tâm hồn bắt đầu giờ kinh bằng các kinh ở 1,2,3

NHẬN : quý bạnnhận lỗi cùng Chúa và Mẹ để lời cầu của quý bạn đẹp lòng Chúa qua kinh ở số 4

CHÚA : quý bạnđón nhận Lời Chúa qua các kinh số 5.

KÍNH : quý bạn tuyên xưng đức tin công giáonhư là một sự chấp nhận và đáp lại Lời Chúa mà quý bạn vừa được lắngnghe và suy nguyện ở kinh số 6.

NGUYỆN : quý bạn dâng lời nguyện chung khẩn cầu ThiênChúa tuôn đổ ơn dồi dào xuống trên Giáo Hội và gia đình quýbạn ở số 7.

XIN : quý bạnlàm Phép lần hạt xin ơn Đức Mẹ và đọc Kinh các Thánh mà quý bạnmuốn xin ơn phù trợ qua các kinh ở số 8, 9.

ƠN : quý bạndâng tâm tình cảm ơn Chúa qua kinh ở số 10.

DÂNG : quý bạn phó dâng tất cả lên Thiên Chúaqua kinh ở số 11.

MẸ : quý bạn đọc Kinh trông cậy rấtthánh Đức Mẹ …để kết thúc giờ kinh tối.

Giờ đây, quý bạn cùng chúng tôi bắt đầu giờKinh dâng lên Thiên Chúa, Đức Mẹ và các Thánh.

*
“Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, haingười trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trêntrời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ởđấy, giữa họ.” (Mt 18, 19 - 20)

1. Làm Dấu Thánh giá (Làmdấu với tâm tình xin 3 Ngôi Thiên Chúa phù hộ, xua đuổi ma quỷ)

Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen

2. Đọc kinh Chúa Thánh Thần (với tâm tình xin Chúa Thánh Thần giúp cầunguyện nên)

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thầnthiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầylòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trờitrong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đãcho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rầy chúngcon cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗchúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô làChúa chúng con. Amen.

3. Đọckinh Ăn năn tội (để tâm hồn nên trong sạch xứngđáng cầu nguyện, xin Chúa tha thứ hết mọi tội lỗi đã phạm trong tư tưởng, lờinói, việc làm, và những điều thiếu sót trong ngày vừa qua)

Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọnlành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chếtvì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đauđớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự.

Con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thìcon sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

4. ĐọcKinh Nguyện Lời Chúa (quý bạn xin ơn soi sáng để chuẩn bị tâm hồncông bố, lắng nghe và đón nhận Lời Chúa vào trong cuộc đời quý bạn với tất cảtrí khôn và trái tim quý bạn)

*
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hứa ở cùng chúngcon mọi ngày cho đến tận thế. Chúng con tin Chúa đang hiện diện giữa chúng connơi đây. Xin Chúa ban Thánh Thần Chúa, để Người dạy chúng con biết lắng nghe LờiChúa, được hiểu biết và yêu mến Chúa hơn / hầu can đảm thực hiện điều Chúa truyềndạy cho chúng con. Amen.

5. Đọc mộtđoạn sách Tin Mừng (để tỏ lòng tônkính, quý bạn đứng để công bố Tin Mừng Thiên Chúa)

Trước khi đọc nội dung Tin Mừng, quý bạn đọccâu công bố Tin Mừng : “Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Gioan,Macô, Luca)”.

Đọc nội dung Tin Mừng xong, quý bạn kếtthúc bằng câu “Đó là Lời Chúa”, mọi người nếu hiện diện sẽ thưa “Lạy Chúa Kitô,ngợi khen Chúa”. Nếu quý bạn đọc một mình, quý bạn cũng sẽ thưa như thế trongâm thầm để tôn vinh Chúa đã ban Lời Hằng Sống cho quý bạn.

Sau khi thưa xong quý bạn có thể thinh lặngít phút tuỳ ý để suy nghĩ về điều Chúa dạy quý bạn qua Tin Mừng. Suy niệm xong,quý bạn dâng lời nguyện lên Thiên Chúa.

* Về nội dung Tin Mừng, quý bạn có thể tìm đọc 2 cuốn sách doGiáo Phận Xuân Lộc mới đây 2014 biên soạn Lời Chúa trong các ngày Chúa Nhật vàngày thường. Sách có Lời Chúa, Suy niệm Tin Mừng (suy nghĩ về điều Chúa dạy) vàcó cầu nguyện mẫu giúp quý bạn thân thưa lên Thiên Chúa.

6. Kinh TinKính của các Tông đồ(quý bạn đọc tuyên xưng đức tin với tâm tình cùng HộiThánh tuyên xưng,bao gồm những người hiện diện, những người vắng mặtvà cả những người đã qua đời)

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắcvô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con MộtĐức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuốngthai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịuđóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ babởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vôcùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tincó Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội.Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

7. Lời Nguyện Chung(đểdâng Lời nguyện chung với trọn con người và cuộc sống quý bạn lên Thiên Chúa,như trong phần đầu Thánh lễ : phụng vụ Lời Chúa, quý bạn được mời gọi cùng đứngđể hiệp nhau dâng lời nguyện chung như hương trầm toả bay lên nhan Chúa).Xin quý bạn chọnLỜINGUYỆN CHUNGtheo ngày vàtheo nhu cầu của quý bạn.

8. Đọc kinhKính Mừng (đọc một hay một chục kinh Kính Mừng haynói tắt là Phép lần hạt để kính Đức Mẹ, tùy hoàn cảnh quý bạn. Mời Đức Mẹ cùngđọc với quý bạn)

*
Quý bạn chọn1 trong 20 mầu nhiệm Mùa Vui, Sự Sáng, Mùa Thương, Mùa Mừng.

Quý bạn sẽ xướng câu mở đầu: “Phép lần hạt năm Sự Vui (Sáng, Thương, Mừng),thứ nhất (hai…năm) thì ngắm: Thiên Thần truyền tin…”. Sau đó, quý bạn khởi đầubằng Kinh Lạy Cha theo như dưới đây.

* Đọc kinh Lạy Cha: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng connguyện Danh Cha cả sáng,

Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đấtcũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và thanợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng consa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

* Đọc 1 hay 10 kinh Kính Mừng

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trờiở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.ThánhMaria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâmtử. Amen.

* Đọc kinh Sáng Danh

Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con vàĐức Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằngcó và đời đời chẳng cùng. Amen.

* Sau khi đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh, quý bạnkết thúc bằng việc đọc lời thật ý nghĩa biết bao của chính Đức Mẹ dạy tạiFatima:

"Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗichúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiênđàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn".

V Đây là 20 Mầu Nhiệm để quý bạn chọn:

a. Năm mầunhiệm mùa Vui

Thứ nhất thì ngắm, Thiên thần truyền tincho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Xem thêm: Tải Game Đậu Lém 5 - Game Học Toán Lớp 1 2 3 4

Thứ hai, Đức Bà đi viếng bà thánh Isave,ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba, Đức Bà sinh Chúa Giêsu nơi hangđá, ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn, Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong đềnthánh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm, Đức Bà tìm được Chúa Giêsu trongđền thánh, ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

b. Năm mầunhiệm Sự Sáng

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịuphép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Thứ hai thì ngắm: Đức Ch. Giêsu làm phép lạhóa nước thành rượu tại Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năngĐ.Chúa Trời.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảngNước Trời và ơn thống hối. Ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hìnhtrên núi Tabor. Ta hãy xin cho được luôn lắng nghe Lời Người.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập phépThánh Thể. Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Người.

c. Năm mầunhiệm mùa Thương

Thứ nhất thì ngắm, Đức Chúa Giêsu lo buồnđổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu đánhđòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu độimũ gai, ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn thì ngắm, Đức Chúa Giêsu vác câythánh giá, ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu chếttrên cây thánh giá, ta hãy xin cho được đóng đanh tính xác thịt vào thánh giáChúa.

d. Năm mầunhiệm mùa Mừng

Thứ nhất thì ngắm, Đức Chúa Giêsu sống lại,ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu lên trời,ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba thì ngắm, Đức Chúa Thánh Thần hiệnxuống, ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ bốn thì ngắm, Đức Chúa Trời cho Đức Bàlên trời, ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm thì ngắm, Đức Chúa Trời thưởng ĐứcMẹ trên trời, ta hãy xin Đức Mẹ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiênđàng

8. Đọckinh Lạy Nữ Vương (quý bạn dâng hồnxác cho Đức Mẹ)

LạyNữ vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạyMẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơikhóc lóc, than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ơi, Bà là Chủ Bầu chúng con, xin ghémắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy ĐứcChúa Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Ôi, khoan thay, nhân thay, dịu thay. ThánhMaria trọn đời đồng trinh. Amen

9. Đọc KinhVực Sâu (quý bạn cầu cho Tổ tiên, Ông bà,cha mẹ, vợ chồng, con cái... đã qua đời. Theo đạo Chúa không bỏ ông bà Tổ tiên)

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa,xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. NếuChúa chấp tội, nào ai rỗi được. Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúaphán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậyChúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vìNgười rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân Ngườithay thảy.

Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn... được nghỉngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn... chokhỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

10. Đọckinh Cám ơn (quý bạn đọc với tâm tình cảm ơnChúa Đức Mẹ đã ban ơn trong ngày qua, cho quý bạn sống đến bây giờ, và quý bạnxin ơn ngủ đêm bình an)

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lànhvô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho conđược làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuốngthế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh giá vì con, lại cho con đượcđạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã chophần xác con ngày (đêm) hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con, kẻo phải chếttươi ăn năn tội chẳng kịp.

Vậy các Thánh ở trên nước Thiên đàng, cámơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con,cùng cám ơn như vậy. Amen.

11. Kinh PhóDâng (quý bạn dâng hồn xác quý bạn trong bàntay Thiên Chúa quyền năng)

Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xáccon ở tay Chúa. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con banđêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớgì sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.

12. Đọckinh Trông cậy (để kết thúc)

X. Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ ChúaTrời, xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, ĐứcNữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng,

Đ. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ.Amen.

X. Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu,

Đ. Thương xót chúng con.

X. Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh RấtThánh Đức Bà Maria,

Đ. Cầu cho chúng con.

X. Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch ĐứcBà Maria trọn đời đồng trinh,

Đ. Cầu cho chúng con.

X. Lạy Các Thánh Tử Vì Đạo Nước Việt Nam,

Đ. Cầu cho chúng con.

(Quý bạn làm dấu Thánh giá, xin Chúa Đức Mẹban phép lành cho được ngủ đêm trong bình an)

Quý bạn rất thân mến, ơn Chúa như ánh sáng mặt trời luôn chiếu toả xuốngtrên quý bạn. Chỉ cần mở cửa ra, mặt trời sẽ chiếu vào mang lại ánh sáng và hơiấm cho quý bạn. Với sự tự do và càng mở cửa lòng mình ra bao nhiêu, quý bạncàng đón nhận ánh sáng ơn Chúa xuống trên cuộc đời quý bạn bấy nhiêu. Và giờkinh là cách giúp mỗi người tập cũng như biết mở lòng mình ra để đón nhận haykéo ơn Chúa xuống trên quý bạn và gia đình quý bạn. BBT chúng tôi ước nguyệncho quý bạn và gia đình quý bạn được tràn đầy ánh sáng yêu thương, bình an vàtriển nở của Thiên Chúa.