Lỗi Giải Nén File Zip

Đã khi nào chúng ta cài một tệp nén gồm format là *.rar hay những *.zip về nhưng mà bị lỗi thiết yếu giải nén ra được chưa?

Lỗi này thì mình tin là không hề ít bạn bị rồi với giải pháp khắc phục và hạn chế thì cũng rất các với cũng tương đối đơn giản, tuy nhiên chưa phải là người nào cũng biết đâu đấy