Mẫu Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Trực Tiếp

*

Đăng ký học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆPhường VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆPhường. - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁPhường LUẬT MỚI
Mẫu báo cáo lưu lại chuyển tiền tệ trực tiếp cùng loại gián tiếp theo sau Thông tứ 133/2016/TT-BTC và Mẫu báo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thẳng với gián tiếp, có cả bạn dạng word với Excel, giải đáp bí quyết lập Báo cáo lưu lại giao dịch chuyển tiền tệ.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

1. Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tứ 133:

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ(Theo cách thức trực tiếp)Năm ...
Đơn vị tính: ………….
Chỉ tiêuMã sốThuyết minhNăm nayNăm trước
12345
I. Lưu chuyển tiền từ bỏ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, hỗ trợ dịch vụ cùng doanh thu khác01
2. Tiền chi trả cho những người cung cấp sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ02
3. Tiền bỏ ra trả cho người lao động03
4. Tiền lãi vay vẫn trả04
5. Thuế các khoản thu nhập công ty đã nộp05
6. Tiền thu không giống trường đoản cú hoạt động kinh doanh06
7. Tiền chi không giống đến chuyển động khiếp doanh07
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ hoạt động ghê doanh20
II. Lưu chuyển khoản tự vận động đầu tư
1. Tiền chi nhằm buôn bán, desgin TSCĐ, BĐSĐT và các gia tài dài hạn khác21
2. Tiền thu tự tkhô hanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và những tài sản dài hạn khác22
3. Tiền bỏ ra cho vay, chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác23
4. Tiền tịch thu cho vay, đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác24
5. Tiền thu lãi cho vay vốn, cổ tức cùng lợi nhuận được chia25
Lưu chuyển tiền thuần tự vận động đầu tư30
III. Lưu chuyển tiền tự hoạt động tài chính
1. Tiền thu trường đoản cú thiết kế cổ phiếu, nhận vốn góp của nhà ssinh hoạt hữu31
2. Tiền trả lại vốn góp cho những nhà cài, mua lại cổ phiếu của chúng ta đã phân phát hành32
3. Tiền thu từ bỏ đi vay33
4. Tiền trả nợ gốc vay mượn với nợ mướn tài chính34
5. Cổ tức, lợi tức đầu tư sẽ trả mang đến chủ ssống hữu35
Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ chuyển động tài chính40
Lưu giao dịch chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)50
Tiền cùng tương tự tiền đầu kỳẢnh hưởng của chuyển đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ6061
Tiền cùng tương tự chi phí cuối kỳ(70 = 50+60+61)70

Lập, ngày ... mon ... năm ...
NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, bọn họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, bọn họ tên)NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁPhường LUẬT(Ký, bọn họ thương hiệu, đóng góp dấu)Ghi chú:(1) Các tiêu chuẩn không tồn tại số liệu thì doanh nghiệp lớn không phải trình bày dẫu vậy ko được đánh lại “Mã số” tiêu chí.(2) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế tân oán, làm cho kế tân oán trưởng thì đề xuất ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề hình thức kế tân oán, thương hiệu đơn vị cung ứng hình thức dịch vụ kế tân oán.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tải Phần Mềm Indesign Cs6 Full Bản Quyền, Adobe Indesign Cs6


------------------------------------------------------------------------------

2. Mẫu báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo Thông tư 200:

Đơn vị báo cáo:……………….

Mẫu số B 03 - DN

(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo cách thức trực tiếp) (*)

Năm ......

Đơn vị tính: ...........

Chỉ tiêu

Mã số

Tmáu minh

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

I. Lưu giao dịch chuyển tiền trường đoản cú hoạt động tởm doanh

1. Tiền thu từ bán sản phẩm, hỗ trợ các dịch vụ cùng lệch giá khác

01

2. Tiền chi trả cho tất cả những người cung ứng hàng hóa với dịch vụ

02

3. Tiền bỏ ra trả cho người lao động

03

4. Tiền bỏ ra trả lãi vay

04

5. Tiền bỏ ra nộp thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

05

6. Tiền thu không giống từ bỏ chuyển động kinh doanh

06

7. Tiền chi khác cho vận động kinh doanh

07

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần tự hoạt động kinh doanh

20

II. Lưu giao dịch chuyển tiền từ chuyển động đầu tư

1. Tiền đưa ra nhằm bán buôn, xây cất TSCĐ cùng những gia tài dài hạn khác

21

2. Tiền thu trường đoản cú thanh hao lý, nhượng bán TSCĐ với những gia sản dài hạn khác

22

3. Tiền bỏ ra cho vay, tải những pháp luật nợ của đơn vị khác

23

4. Tiền tịch thu cho vay, buôn bán lại những phương tiện nợ của đơn vị chức năng khác

24

5. Tiền đưa ra chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác

25

6. Tiền tịch thu đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác

26

7. Tiền thu lãi cho vay vốn, cổ tức với ROI được chia

27

Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ chuyển động đầu tư

30

III. Lưu giao dịch chuyển tiền tự vận động tài chính

1. Tiền thu từ xây dừng cổ phiếu, dấn vốn góp của chủ slàm việc hữu

31

2. Tiền đưa ra trả vốn góp cho những công ty cài đặt, mua lại cổ phiếu của bạn vẫn phân phát hành

32

3. Tiền vay mượn ngắn hạn, dài hạn nhấn được

33

4. Tiền chi trả nợ gốc vay

34

5. Tiền bỏ ra trả nợ mướn tài chính

35

6. Cổ tức, lợi tức đầu tư đang trả cho công ty slàm việc hữu

36

Lưu giao dịch chuyển tiền thuần tự vận động tài chính

40

Lưu chuyển tiền thuần vào kỳ (50 = 20+30+40)

50

Tiền với tương đương chi phí đầu kỳ

60

Ảnh tận hưởng của đổi khác tỷ giá chỉ hối hận đoái quy thay đổi nước ngoài tệ

61

Tiền cùng tương đương tiền vào cuối kỳ (70 = 50+60+61)

70

VII.34


Ghi chú: Các chỉ tiêu không tồn tại số liệu thì doanh nghiệp lớn không hẳn trình diễn tuy nhiên không được tiến công lại “Mã số” chỉ tiêu
Lập, ngày .... tháng .... năm .....

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, bọn họ thương hiệu, đóng góp dấu)

- Số chứng chỉ hành nghề;- Đơn vị cung cấp hình thức dịch vụ kế toánĐối với những người lập biểu là các đơn vị chức năng hình thức dịch vụ kế toán thù buộc phải ghi rõ Số chứng từ hành nghề, tên và shop Đơn vị cung cấp các dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá thể ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

------------------------------------------------------------------------------

Tải mẫu mã báo cáo lưu giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ về tại đây:1. Tải Mẫu báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ bản Word: