MẪU BỆNH ÁN Y HỌC CỔ TRUYỀN

Bệnh án nước ngoài trú y học tập cổ truyền

Mẫu bệnh án ngoại trú y học truyền thống 2019 là biểu chủng loại bệnh lý y học tập cổ truyền giành riêng cho những người mắc bệnh khám chữa ngoại trú. Mẫu bệnh tật được ban hành theo Quyết định 1941/QĐ-BYT 2019 của Sở y tế.

Bạn đang xem: Mẫu bệnh án y học cổ truyền

Mẫu bệnh án y học tập cổ truyền nước ngoài trú

Nội dung mẫu bệnh lý ngoại trú y học cổ truyền


ĐƠN VỊ CHỦ QUẢNBệnh viện…..………………..Khoa:…………………………Buồng:………………….........BỆNH ÁN NGOẠI TRÚY HỌC CỔ TRUYỀNSố vào viện: ……………………..Số lưu lại trữ: ………………………..Mã tín đồ bệnh:………………….. Mã YT:……………………………
PHẦN I: PHẦN CHUNGI. HÀNH CHÍNH1. Họ với thương hiệu (In hoa): ................................................. 2. Ngày mon năm sinh: Tuổi ...........3. Giới:........ 1. Nam......... 2. Nữ .............4. Nghề nghiệp:....................................................5. Dân tộc: ..............................................………… 6. Quốc tịch:...........................................7. Địa chỉ hiện nay tại: Số nhà ............ Thôn, phố: ............................. Xã, phường:....................Huyện (Q, Tx, Tp):........................... Tỉnh, thành phố:...........................................................8. Nơi có tác dụng việc:......................................................................................................................
9. Đối tượng: 1.BHYT.............. 2.Thu chi phí................. 3.Miễn .................4.Khác....................10. BHYT quý giá từ thời điểm ngày .......tháng .... năm ....11. Họ thương hiệu, liên can người đơn vị khi buộc phải báo tin:....................................................................................................................................................số năng lượng điện thoại:.........................................II. QUẢN LÝ NGƯỜI BỆNH12. Vào viện: ............ giờ đồng hồ........phút ngày....…./...…../..........….13. Trực tiếp vào Khoa Khám bệnh14.Nơi giới thiệu: 1.Cơ quan lại y tế 2.Tự mang đến 3.KhácKhoa Ngày /mon /năm15. Vào khoa ......Giờ.....phút ít....…../........../...........16. Chuyển viện: 1.Tuyến trên 2.Tuyến dưới 3.CK- Chuyển cho ...........................................................................................................................................................................17. Ra viện: .......... giờ ....... ngày ........./........./................ 1. Ra viện 2. Chuyển viện 3. Trốn viện 4. Xin ra viện 18. Tổng số ngày chữa bệnh :
III. CHẨN ĐOÁN CHẨN ĐOÁN THEO YHHợp Đồng MÃCHẨN ĐOÁN THEO YHCT 19. Nơi chuyển đến:đôi mươi. Khoa Khám bệnh:- Bệnh chính:- Bệnh kèm theo:+ Thủ thuật21. Ra viện:- Bệnh chính:- Bệnh kèm theo: + Tai trở nên + Biến triệu chứng 22. Nơi chuyển đến:23.Khoa Khám bệnh:- Bệnh chính:- Bệnh kèm theo:+ Thủ thuật 24. Ra viện:- Bệnh chính:- Bệnh kèm theo: + Tai trở thành + Biến hội chứng

IV. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ25. Khỏi... 26. Đỡ.... 27. Không chuyển đổi..... Giám đốc Trưởng khoa (Ký và ghi rõ bọn họ tên)(Ký cùng ghi rõ họ tên)28. Nặng hơn..... 29. Tử vong......... Ngày . . . mon . . . năm . . . . . Thầy dung dịch khám dịch, trị bệnh(Ký với ghi rõ chúng ta tên)
PHẦN II:BỆNH ÁNA.Y HỌC HIỆN ĐẠII. LÝ DO VÀO VIỆN:II. BỆNH SỬ:III. TIỀN SỬ:1. Bản thân:+ 1. Dị ứng 2. Rượu 3. Ma tuý 4. Thuốc lá 5. KhácMô tả (nếu như có):.................................................................................................................................................................................. ....................................+ điểm sáng tương quan đến bệnh dịch tật: ........................................................................................................................2. Gia đình:IV. KHÁM BỆNH4.1 Khám toàn thân: (ý thức, domain authority niêm mạc, khối hệ thống hạch, tuyến gần kề, địa điểm, size, số lượng, di động…)...................................................................................................................4.2 Khám cỗ phận:Tuần hoàn:Hô hấp:Tiêu hóa:Tiết niệu - sinh dục:Thần kinh:Cơ xương khớp:Tai - Mũi - Họng:Răng - Hàm - Mặt:Mắt:Nội huyết, bồi bổ với các bệnh tật khác (nếu như có):....................................................................................................................................................................................

V. TÓM TẮT KẾT QUẢ CẬN LÂM SÀNG:........................................................................................................................................................

Xem thêm: Download Đề Thi Học Kì 1 Tiếng Anh Lớp 5 Học Kì 1 Năm 2020, Bộ 12 Đề Thi Tiếng Anh Lớp 5 Học Kì 1 Năm 2020

VI. CHẨN ĐOÁN: - Bệnh chính:- Bệnh tất nhiên (trường hợp có):- Phân biệt:B. Y HỌC CỔ TRUYỀN I. VỌNG CHẨN:II. VĂN CHẨN: .......................................................................................................................................................III. VẤN CHẨN:IV. THIẾT CHẨN:1. Xúc chẩn: ........................................................................................................................................................2. Mạch chẩn:+ Mạch tay trái:+ Mạch tay phải:V. TÓM TẮT TỨ CHẨN:IV. BIỆN CHỨNG LUẬN TRỊ:...............................................................................................................................................VII. CHẨN ĐOÁN:1. Bệnh danh:2. Bát cương:3. Ngulặng nhân:4. Tạng phủ:5. Kinch mạch:6. Định vị bệnh (dinc, vệ, khí, huyết):C. ĐIỀU TRỊI. Y HỌC CỔ TRUYỀN:1. Pháp điều trị:2. Phương:- Phương thơm dược:...........................................................................................................................- Phương pháp khám chữa không dùng thuốc:.......................................................................................................................................................................................................................................II. Y HỌC HIỆN ĐẠI: Hướng khám chữa (Phương pháp chữa bệnh, cơ chế bổ dưỡng, cơ chế chăm lo, ... ):................................................................................................................................................................................................................................................................................................................III. DỰ HẬU (TIÊN LƯỢNG):..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................. . . .giờ đồng hồ . . . . . . ngày . . . . . tháng . . . . năm. . . . . . . Thầy thuốc thăm khám căn bệnh, trị bệnh (Ký, ghi rõ chúng ta tên)PHẦN III: TỔNG KẾT BỆNH ÁN RA VIỆN1. Lý vì vào viện:2. Quá trình bệnh tật cùng diễn biến lâm sàng:3. Kết trái xét nghiệm cận lâm sàng:4. Chẩn đân oán vào viện:- Y học hiện tại đại: Bệnh chính:Bệnh kèm theo:- Y học cổ truyền: Bệnh chính:Bệnh kèm theo:5. Phương pháp điều trị:.- YHHĐ:- YHCT:6. Kết trái điều trị: 1. Khỏi 2. Đỡ 3. Không đổi khác 4. Nặng rộng 5. Tử vong7. Chẩn đoán ra viện- Y học hiện tại đại: Bệnh chính:Bệnh kèm theo:- Y học cổ truyền: Bệnh chính:Bệnh kèm theo:8. Tình trạng tín đồ dịch Lúc ra viện:9. Hướng chữa bệnh với các cơ chế tiếp: Ngày……..tháng……năm…… Thầy dung dịch xét nghiệm căn bệnh, trị bệnh (Ký, ghi rõ họ tên)
BỆNH VIỆN ............................KHOA.........................................PHIẾU ĐIỀU TRỊTờ số................Số vào vịện:.....................Buồng:.............................Giường:...........................Họ thương hiệu fan căn bệnh ..................................................……Tuổi..........................Giới…........................................Chẩn đoánNGÀYGIỜDIỄN BIẾN BỆNHY LỆNH ĐIỀU TRỊ
Mời chúng ta áp dụng tệp tin thiết lập về giúp thấy bản không thiếu sẽ căn chỉnh của tệp tin word chủng loại bệnh lý nước ngoài trú y học truyền thống cổ truyền 2019.
Mẫu sổ tàng trữ làm hồ sơ bệnh tật Sổ lưu trữ làm hồ sơ bệnh lý Mẫu bệnh án nội trú y học tập truyền thống cổ truyền 2019 Mẫu bệnh lý nội trú y học tập truyền thống cổ truyền tiên tiến nhất Hướng dẫn khám bảo đảm y tế của khám đa khoa Việt Đức Cách bước xét nghiệm bảo hiểm y tế Mẫu bệnh lý máu học tập truyền tiết Bệnh án máu học truyền huyết Đơn xin sao hồ sơ bệnh tật Mẫu đối kháng xin cấp cho bạn dạng sao làm hồ sơ bệnh tật Mẫu sổ bàn giao làm hồ sơ bệnh lý Sổ chuyển giao làm hồ sơ bệnh tật
*
Mẫu phiên bản kết quả phân các loại trang máy y tế Bản kết quả phân loại trang lắp thêm y tế Mẫu bản bắt tắt làm hồ sơ bệnh lý Bản nắm tắt bệnh tật