Mẫu nộp thuế môn bài 2017

*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP. VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP. - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁPhường LUẬT MỚI
*
Mẫu Tờ knhì thuế môn bài bác tiên tiến nhất 2021 là Tờ knhì lệ giá tiền môn bài xích theo Nghị định 139 áp dụng mang đến Doanh nghiệp, vị trí sale, hộ marketing, chi nhánh...

Bạn đang xem: Mẫu nộp thuế môn bài 2017

*
-----------------------------------------------------------------------------------------

Mẫu Tờ khai Lệ mức giá Môn bài bác theo Nghị định 139:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc------------------------------------------------------

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

<01> Kỳ tính lệ phí: năm………………

<02> Lần đầu

<03> Bổ sung lần thứ

<04> Người nộp lệ phí: Kế toán thù Thiên Ưng.

<05> Mã số thuế: ..........................................................................

<07> Quận/huyện:……………… <08> Tỉnh/Thành phố: ............................

<12> Đại lý thuế (nếu có): .....................................................

Xem thêm: Game Trêu Ông Hàng Xóm - Download Game Phá Hoại Hàng Xóm

<13> Mã số thuế: .....................................................................................

<15> Quận/huyện: ……………………<16> Tỉnh/Thành phố: ..............

<20> Hợp đồng cửa hàng đại lý thuế số: …………… ngày ..........................

Xem thêm: Adobe Flash Player Free Download Adobe Flash Player 32, Download Adobe Flash Player Free On Windows 10

□ <21> Khai bổ sung mang đến cửa hàng new thành lập trong thời gian (lưu lại “X” trường hợp có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Vốn điều lệ hoặc vốn chi tiêu, doanh thu

Mức lệ giá tiền môn bài

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Người nộp lệ mức giá môn bài

……………………………………

<22>

2

Đơn vị trực ở trong hạch toán nhờ vào cùng địa phương

(Ghi rõ tên, địa chỉ)

……………………………………

<23>

3

Tổng số lệ chi phí môn bài xích nên nộp

<24>

Tôi cam đoan số liệu kê knhị trên là đúng thực sự với từ chịu trách nát nhiệm trước điều khoản về mọi số liệu vẫn kê knhì./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾHọ với tên:Chứng chỉ hành nghề số:

………, ngày……tháng……năm……NGƯỜI NỘPhường LỆ PHÍ hoặcĐẠI DIỆN HỢP. PHÁP CỦA NGƯỜI NỘPhường LỆ PHÍ(Ký, ghi rõ bọn họ tên, phục vụ với đóng vết (nếu có))

--------------------------------------------------------------------------------------

Tải tờ knhị lệ tầm giá môn bài bác theo Nghị định 139 về tại đây:

TẢI VỀ

Nếu các bạn không cài đặt về được thì có thể làm theo phương pháp sau:

Cách 1: Để lại mail tại phần comment bên dưới

Cách 2: Gửi kinh nghiệm vào mail: qplay.vn
email.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)


Chuyên mục: Công nghệ