MỘT HÌNH CHỮ NHẬT CÓ DIỆN TÍCH LÀ 867

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một hình chữ nhật gồm diện tích là 867 cm2. Tính chu vi hình chữ nhật kia biết chiều rộng lớn bằng(frac34)chiều dài.

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có diện tích là 867


*

Gọi chiều dài hình chữ nhật là x.

=> chiều rộng hình chữ nhật là ba phần tư.x.

=> x.3/4x=867

=>x2.3/4=867

=>x2=867:3/4=1156=342

=>x=34 hoặc x=-34.

Mà chiều lâu năm của một hình chữ nhật luôn luôn là số tự nhiên đề xuất x = 34

=> Chiều rộng lớn là:

34 x 3 phần tư = 25,5 (cm)

Chu vi hình chữ nhật đó là:

(25,5 + 34) x 2 = 119(cm)


*

hotline chiều lâu năm hình chữ nhật là x.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Game Quản Lý Nhà Hàng Ăn Uống, Game Quản Lý Nhà Hàng 1

=> chiều rộng lớn hình chữ nhật là 3/4.x.

=> x.3/4x=867

=>x2.3/4=867

=>x2=867:3/4=1156=342

=>x=34 hoặc x=-34.

Mà chiều lâu năm của một hình chữ nhật luôn là số tự nhiên cần x = 34

=> Chiều rộng lớn là:

34 x ba phần tư = 25,5 (cm)

Chu vi hình chữ nhật đó là:

(25,5 + 34) x 2 = 119(cm)

Đáp số:.................


hotline chiều dài hình chữ nhật là x ( centimet, x > 0 )

=> Chiều rộng lớn = 3/4x

Theo đề bài bác ta gồm : x . 3/4x = 867

3/4x2= 867

x2= 1156

x =(pmsqrt1156=pm34)

x > 0 => x = 34

Vậy chiều dài hình chữ nhật = 34cm

Chiều rộng hình chữ nhật = 34 . ba phần tư = 51/2cm

Chu vi hình chữ nhật = ( 34 + 5một nửa ) . 2 = 119cm


gọi chiều lâu năm Hcông nhân là(a)

=>Chiều rộng Hcông nhân là(frac34a)

=>SHCNlà:(a.frac34a=left(a.a ight)frac34=a^2.frac34=867cm^2)

(Rightarrow a^2=867divfrac34=1156)

(Rightarrow a=sqrt1156=34)

Chiều rộng lớn Hcông nhân là:

(34.frac34=25,5left(cm ight))

PHCN:(34 + 25,5).2=119(cm)

Đ/s:..


Một hình chữ nhật tất cả diện tích S là 867 cm2.Tính chu vi hình chữ nhật biết chiều rộng lớn bằng 3/4D dài


Một hình chữ nhật tất cả diện tích S bởi 867 cmét vuông. Tính chu vi hình chữ nhật đó biết chiều rộng lớn bởi 3/4 chiều dài


Một hình chữ nhật gồm diện tích S bằng 867 cm2. Tính chu vi hình chữ nhật đó biết chiều rộng bởi 3/4 chiều dài


một hình chữnhật tất cả diện tích 867 cmét vuông. Tính chu vi hình chữ nhật kia biết chiều rộng lớn bởi 3/4D dài


Một hình chữ nhật, một hình tam giác và một hình vuông gồm chu vi cân nhau. Chiều nhiều năm hình chữ nhật gấp đôi chiều chiều rộng lớn. Tam giác bao gồm ba cạnh bằng nhau. Tổng diện tích S hình chữ nhật cùng hình vuông vắn là 425 cmét vuông. Tính cạnh của từng hình kia.


Một hình chữ nhật gồm chiều lâu năm vội vàng 4 lần chiều rộng và tất cả diện tích S bởi 196 cmét vuông . Tìm chu vi của hình chữ nhật?


một hình chữ nhật bao gồm diện tích S bằng 867cmét vuông. tính chu vi hình chữ nhật biết chiều rộng lớn bằng 3/4D dài