Một miếng gỗ mỏng hình tròn bán kính 4cm

Một miếng gỗ mỏng hình tròn trụ, nửa đường kính 4cm. Người ta gặm trực tiếp góc một chiếc đinc qua vai trung phong O của miếng gỗ nổi vào chậu thau nước. Thành chậu thẳng đứng và rìa miếng gỗ phương pháp thành chậu 10cm. Nước tất cả chiết suất n = 1,33

a) Cho OA = 6cm. Mất làm việc trong bầu không khí đã thấy đầu A giải pháp phương diện nước vào không khí bao nhiêu?

b) Tìm chiều nhiều năm lớn nhất của OA lưu ý không thấy đầu A của đinh.

Bạn đang xem: Một miếng gỗ mỏng hình tròn bán kính 4cm

c) Thay nước bằng một chất lỏng có chiết suất n Lúc bớt chiều lâu năm OA của đinch cho tới 3,2cm thì đôi mắt không thấy được đầu A của đinh nữa. Tính n’.

*

a)

*

Mắt nghỉ ngơi trong bầu không khí đang thấy tia khúc xạ từ bỏ nước ra không gian, vì thế đôi mắt quan lại gần kề thấy hình ảnh A’ của A.

Xem thêm: Top 10 Cửa Hàng Bán Đồng Hồ Hàng Hiệu Uy Tín Tại Hà Nội Siêu Uy Tín

Theo công thức (Xem bài bác giải câu 5 bài xích tập bài 44)

(OA’ over n_2 = OA over n_1 Rightarrow OA’ = n_2 over n_1OA)

( Rightarrow OA’ = 1 over 1,33.6 = 4,5left( cm ight))

Vậy mắt ngơi nghỉ trong bầu không khí vẫn thây đầu A phương pháp mặt nước 4,5 cm.Quảng cáo

 b) Để mắt ko thây đầu A của dinh thì i > ighdo thời gian dó không có tia khúc xạ từ nước ra không gian. Chiều lâu năm lớn nhất của OA thoả i = igh và đôi khi buộc phải bị cạnh của miếng gỗ bít phủ đi.

*

Ta có: (chảy i = ON over OA Rightarrow OA = ON over ã i)

Với (mathop m sini olimits _gh = n_2 over n_1 = 1 over 1,33 Rightarrow i_gh = 49^0)

Vậy (OA = 4 over chảy 49^0 = 3,53left( cm ight))

c) Lúc gắng nước bởi một hóa học lỏng tất cả chiết suất n’ thì Lúc chiều lâu năm của đinch là 3,2 cm thì đôi mắt cũng ko nhận thấy đầu A của đinc.

Tương trường đoản cú nhỏng câu trên: (i = i_gh) với (mathop m sini olimits _gh = n_2 over n_1 = 1 over n’)

(OA = R over mathop m tani olimits Rightarrow an i = R over OA = 4 over 3,2 = 1,25 Rightarrow cot gi = 1 over chảy i = 0,8)

Áp dụng bí quyết lượng giác:

(1 + mathop m cotg olimits ^2i = 1 over sin ^2i Rightarrow 1 + 0,8^2 = n‘^2 Rightarrow n’ = 1,28)