Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 4

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân ttách sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tsay mê khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tmê mẩn khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vlàm việc bài bác tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài tập

Đề thi

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài bác tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Thương hiệu dữ liệu


*

Loạt bài xích tổng hòa hợp Từ vựng tương đối đầy đủ, Ngữ pháp cụ thể, dễ hiểu và Bài tập Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit góp học viên học tập tốt môn Tiếng Anh lớp 4 hơn. Để download tài liệu bài tập Tiếng Anh lớp 4 về, bạn vào cụ thể từng Unit tương xứng.

Bạn đang xem: Ngữ pháp tiếng anh lớp 4

Mục lục Những bài tập Tiếng Anh 4

Từ vựng, Ngữ pháp, các bài luyện tập Tiếng Anh 4 Học kì 1 có đáp án

Unit 1: Nice khổng lồ see you again

Unit 2: I"m from Japan

Unit 3: What day is it today?

Unit 4: When"s your birthday?

Unit 5: Can you swim?

bài tập Tiếng Anh lớp 4 giữa kì 1 tất cả đáp án

Unit 6: Where"s your school?

Unit 7: What bởi vì you like doing?

Unit 8: What subjects do you have sầu today?

Unit 9: What are nỗ lực doing?

Unit 10: Where were you yesterday?

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 bao gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, Những bài tập Tiếng Anh 4 Học kì 2 có đáp án

Unit 11: What time is it?

Unit 12: What does your father do?

Unit 13: Would you lượt thích some milk?

Unit 14: What does she look like?

Unit 15: When"s children"s say?

những bài tập Tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 tất cả đáp án

Unit 16: Let"s go khổng lồ the book shop

Unit 17: How much is the T-shirt?

Unit 18: What"s your phone number?

Unit 19: What animal vày you want to lớn see?

Unit 20: What are you to lớn bởi vì this summer?

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 bao gồm đáp án

những bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1

Exercise 1: Chọn giải đáp đúng

1. Hi. My name ___________ Sandra. What’s your name?

A. amB. isC. wellD. your

2. Nice khổng lồ ___________ you again, Minch.

A. watchB. lookC. seeD. have

3. – “Hi. How are you today?” – “___________”.

A. I’m very well. ThanksC. Good bye

B. Good nightD. Nice to meet you.

4. – Where are you from? – I’m ____________ America.

A. fromB. toC. forD. with

5. I’m from ____________. I can speak Vietnamese.

A. EnglandB. JapanC. ChinaD. Vietnam

Hiển thị đáp án
1.B Đây là câu giới thiệu bản thân.
2.C Câu đầy đủ: Nice lớn see you again: khôn xiết vui được gặp mặt lại cậu.
3.A Đáp lại thắc mắc sức khoẻ “How are you?” là “I’m very well. Thanks”.
4.A Trả lời thắc mắc quê tiệm “where are you from?” là “I’m from…”
5.D Dịch: Tôi tới từ cả nước. Tôi nói cách khác giờ đồng hồ Việt.

Exercise 2: Chọn tự thích hợp điền vào khu vực trống.

afternoon - tomorrow – And – My – too

A: Good (1)___________. (2)___________ name is Kate.

B. Good afternoon. I’m Clara. Where are you from?

A: I’m from Vietphái mạnh. (3)___________ you?

B: I’m from America. Nice to meet you.

A: Nice to meet you (4)___________.

B: See you (5)___________. Bye.

Hiển thị đáp án

Exercise 3: Nối cột A cùng với cột B để tạo nên thành hội thoại

AB
1. How are you?a. My name is Queenie.
2. Good night.b. I’m 9 years old.
3. What’s your name?c. I’m fine, thanks.
4. How old are you?d. Nice khổng lồ meet you, too.
5. Nice lớn meet you.e. Good night.
Hiển thị đáp án

Exercise 4: Dựa vào từ bỏ nhắc nhở thu xếp thành câu trả chỉnh

1. I/well/ very/ am/ you/ thank.

Xem thêm: Download Microsoft Word 2007

________________________________________________________.

2. at/ I’m/ four/ grade.

________________________________________________________.

3. well/ English/ can/ speak/ I/ very.

________________________________________________________.

4. you/ old/ how/ are?

________________________________________________________?

5. nice/ again/ you/ to/ see.

________________________________________________________.

Hiển thị đáp án

1. I’m very well, thank you.

2. I’m at grade four.

3. I can speak English very well.

4. How old are you?

5. Nice to see you again.


Exercise 5:

Hello. I’m Ben. I’m nine years old. I’m at grade four. Every day I get up at 6. I go khổng lồ Thang Long primary school at 6:45 a.m. I love sầu English and Math. This is my classroom. It’s not big. When my teacher comes into lớn classroom, everytoàn thân stands up and say “Good morning, teacher”. Our classes begin at 7:15 and over at 11:00. Before going trang chủ, we stand up và say “Good bye”.

1. How old is Ben?

________________________________________________________.

2. What time does he get up?

________________________________________________________.

3. Is his classroom big?

________________________________________________________.

4. What bởi vì they say when the teacher comes in the classroom?

________________________________________________________.

Hiển thị đáp án

1. He’s nine years old.

2. He gets up at 6.

3. No, it isn’t.

4. They say “Good morning, teacher”.


Giới thiệu kênh Youtube qplay.vn


Ngân mặt hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 trên khoahoc.vietjachồng.com


KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP. 4

Prúc huynh ĐK khóa đào tạo lớp 4 mang đến nhỏ sẽ tiến hành Tặng Ngay miễn giá tiền khóa ôn thi học tập kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử đến nhỏ cùng được hỗ trợ tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjachồng.com