Những câu nói hay trong akame ga kill

Lubboông xã.Akame.Bulat.Sheele.Esdeath.Mine.Tatsumi.Leone.Kurome.

Bạn đang xem: Những câu nói hay trong akame ga kill

Akame Ga Kill is a masterpiece in its own right. With a fresh approach to lớn the Shounen genre that’s more true to lớn life & realistic.

Regardless of who your favorite characters are from Akame Ga Kill, you’ll find a quote that will bring bachồng memories.

Xem thêm: Hình Nền Powerpoint Màu Xanh Nhạt, 50+ Hình Nền Powerpoint Màu Xanh Dương Cực Đẹp

Or a quote that’ll make you think about life in ways you never considered.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Trò Chơi Xây Lâu Đài Công Chúa, Bé Xây Lâu Đài Cát Antona

Let’s get started.

26 Akame Ga Kill Quotes:


Esdeath Quotes

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

“If we quit now, then all the dead would have sầu died for nothing.” – Leone


Chuyên mục: Những Câu Nói Hay