Những ngày thơ mộng hoàng oanh

Tìm đâu đầy đủ ngày thơ ấu qua? Tìm đâu hầu hết ngày xinh như mộng? Tìm đâu số đông ngày thơ? Tìm đâu phần đa chiều mơ? Tìm đâu, biết tìm đâu, đâu giờ? Tìm đâu các ngày chưa biết yêu? Chỉ thấy, thấy lòng lưu giữ thương nhiều Rồi đêm ta nằm mơ, Hồn say ta làm cho thơ Ngồi dìm trách lòng ai lãnh đạm.... Ai kiếm tìm giùm bầy bướm trắng Bay kiếm tìm tình đường loang nắng Ai tìm kiếm giùm cô nàng thôn Khoe giọng hò đường hoang vắng Và lưu giữ đi tìm bầy nhỏ nhắn nô chơi Ngoài đồng lúa tuyệt trong sảnh cvào hùa Tìm đâu phần đông ngày thơ ước mơ? Tìm đâu phần lớn ngày không còn ý muốn chờ? Ngày thơ biết tìm kiếm đâu, Ngày thơ biết tìm kiếm đâu, Tìm đâu, biết tìm kiếm đâu, đâu giờ?

Bạn đang xem: Những ngày thơ mộng hoàng oanh


Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Mai Siêu Phong - Cập Nhật Phiên Bản Mới

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.