ÔN TẬP BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI LỚP 5

Dưới đây là bài Giải bài tập SGK Toán 5 trang 22, 23 góp những em học sinh lớp 5 coi nhắc nhở giải các bài tập bài Ôn tập Bảng đơn vị chức năng đo độ nhiều năm.

Với giải thuật Toán thù lớp 5 cho từng bài bác cực kỳ cụ thể, để giúp đỡ những em ôn tập, củng nạm các dạng bài bác tập, tập luyện tài năng giải Toán 5 thật thạo.

*
b) Nhận xét: Hai đơn vị đo độ nhiều năm ngay tức khắc nhau:

– Đơn vị Khủng cấp 10 lần đơn vị chức năng bé

– Đơn vị bé bỏng bởi

*

1dam = 10m

*

1dm = 10cm

*

*
đơn vị lớn: 10dm = 1m

Bài 2 (trang 23 SGK Tân oán 5)

Viết số phù hợp vào khu vực chấm:

a) 135m = … dm

342dm = … cm

15centimet = … mm

b) 8300m = … dam

4000m = … hm

25 000m = … km

c) 1mm = …cm

1centimet = … m

1m = … km

Gợi ý đáp án:

a) 135m = 1350 dm

342dm = 3420 cm

15cm = 150 mm

b) 8300m = 830 dam

4000m = 40 hm

25 000m = 25 km

*

*

Bài 3 (trang 23 SGK Toán thù 5)

Viết số tương thích vào vị trí chấm:

a) 4km 37m = … m

8m 12centimet = … cm

b) 354dm = … m … dm

3040m = … km … m

Gợi ý đáp án:

a) 4km 37m = 4km + 37m = 4000m + 37m = 4037m

8m 12cm = 8m + 12cm = 800centimet + 12centimet = 812cm

b) 354dm = 350dam + 4 dm = 35m 4dm

3040m = 3000m + 40m= 3km 40m.

Bài 4 (trang 23 SGK Toán thù 5)

Trên đường đường sắt Thống Nhất, quãng mặt đường từ thủ đô hà nội mang lại Thành Phố Đà Nẵng dài 791 km. Quãng mặt đường từ Đà Nẵng cho Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn nữa quãng đường đó 144km. Hỏi: