ÔN TẬP TOÁN LỚP 3 HỌC KỲ 1

36 Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán 3 được qplay.vn tham khảo, chọn lọc tổng phù hợp những dạng toán thù giữa trung tâm, giúp những em học sinh ôn tập, củng chũm, rèn luyện kĩ năng giải các dạng Tân oán, chuẩn bị giỏi đến kì thi học tập kì 1 lớp 3, bên cạnh đó sẽ giúp các em trường đoản cú học tập, từ cải thiện kiến thức môn Toán thù 3.

Bạn đang xem: Ôn tập toán lớp 3 học kỳ 1


Để tiện dàn xếp, share tay nghề về đào tạo và huấn luyện với tiếp thu kiến thức những môn học lớp 3, qplay.vn mời các thầy cô giáo, các bậc phú huynh và chúng ta học viên truy cập đội riêng biệt dành riêng cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 3. Rất muốn nhận được sự cỗ vũ của các thầy cô với các bạn.


Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 3:

I. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tân oán năm 20trăng tròn - 2021 II. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 20đôi mươi III. Sở 36 đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tân oán

I. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán thù năm 2020 - 2021

1. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số bao gồm 7 trăm cùng 7 đơn vị là số:

A. 707

B. 77

C. 770

D. 777

Câu 2. Có từng nào số tròn trăm lớn hơn 500

A. 2 số

B. 5 số

C. 3 số

D. 4 số

Câu 3. Bảng lớp hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 4m, chiều rộng lớn 2m. Chu vi bảng là

A. 8m

B. 42 m

C. 6 m

D. 12 m

Câu 4. Số béo là 54, số nhỏ bé là 9. Vậy số Khủng vội vàng số bé

A. 54 lần

B. 9 lần

C. 6 lần

D. 4 lần

Câu 5. Cho dãy số: 9; 12; 15;...; ...; ... Các số thích hợp nhằm điền vào nơi chnóng là

A. 18, 21, 24

B. 16, 17, 18

C. 17,19,21

D . 18, 20, 21

Câu 6. Hình mặt bao gồm từng nào hình tam giác?


A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 102 x 6

b. 77 x 3

c. 405 : 3

d. 840 : 8

Câu 2. (1 điểm) Tìm x:

a. 231 - x = 105

b. x – 86 = 97

Câu 3. (2 điểm) Túi thứ nhất chứa 63kilogam gạo. Số gạo ngơi nghỉ túi thiết bị hai gấp 3 lần sinh hoạt túi thứ nhất. Hỏi cả nhì túi đựng từng nào ki-lô-gam gạo?

Câu 4. (2 điểm) Năm ni bố Lan 45 tuổi. 5 năm kia tuổi Lan bằng 1 tháng 5 tuổi của cha. Hỏi trong năm này Lan từng nào tuổi?

2. Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán

Phần I. Trắc nghiệm khả quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

A

D

D

C

A

D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Học sinc trường đoản cú Đặt tính rồi tính.

Câu 2. (1 điểm) Tìm x:

a. 231 - x = 105

x = 231 – 105

x = 126

b. x – 86 = 97

x = 97 + 86

x = 183

Câu 3. (2 điểm)

Túi sản phẩm công nghệ nhị cất số ki-lô-gam gạo là:

63 × 3 = 189 (kg)

Cả hai túi chứa số ki-lô-gam gạo là:

63 + 189 = 252 (kg)

Đáp số: 252 kg

Câu 4. (2 điểm)

5 năm trước cha gồm số tuổi là:

45 − 5 = 40 (tuổi)

5 năm ngoái Lan gồm số tuổi là:

40 : 5 = 8 (tuổi)

Năm ni Lan gồm số tuổi là:

8 + 5 = 13 (tuổi)

Đáp số: 13 tuổi.

II. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tân oán năm 2019 - 2020


1. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh trước câu vấn đáp đúng

Câu 1 (1đ): M1

a. Số như thế nào lớn nhất trong những số sau:

A. 295

B. 592

C. 925

D. 952

b. Số ngay tức khắc sau của 489 là:

A. 480

B. 488

C. 490

D. 500

Câu 2 (1đ): M2

a. Chu vi hình chữ vuông tất cả cạnh 4centimet là

A. 8

B. 8cm

C. 16

D. 16cm

b. 5hm + 7 m tất cả kết quả là:

A. 57 m

B. 57 cm

C. 507 m

D. 507 cm

Câu 3: Đúng ghi Đ, không đúng ghi S (1đ)

a. Phnghiền phân chia mang lại 7 có số dư lớn nhất là 7. M1

b. Tháng 2 1 năm bao gồm 4 tuần cùng 1 ngày. Tháng hai năm kia gồm 29 ngày. M2

B. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1 (2đ): Đặt tính rồi tính: (M2)

a. 492 + 359

b. 582 – 265

c. 114 x 8

d. 156 : 6

Bài 2: ( 1 đ) Tính quý hiếm biểu thức: (M3)

a. 139 + 603 : 3

……………………

……………………

……………………b. 164 : (32: 8)

……………………

……………………

……………………

Bài 3 (1đ): Tìm X (M3)

a. X – 258 = 347

……………………

……………………

……………………

b. X x 9 = 819

……………………

……………………

……………………Bài 4 (2đ): Cửa hàng gạo tất cả 232kg gạo. Thương hiệu đã phân phối đi 1/4 số gạo kia. Hỏi siêu thị còn từng nào ki-lô-gam gạo? (M3)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 5 (1đ):

a. Tìm một trong những hiểu được. Lấy số đó nhân cùng với số lớn nhất có 1 chữ số thì được 108 (M4)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b. Tính nhanh: (M4)

115 + 146 + 185 + 162 + 138 + 154

…………………………………………………………………………………………

2. Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

A. TRẮC NGHIỆM: Mỗi đáp án đúng 0,5 đ

Câu 1: a. D. 952 b. C. 490

Câu 2 a. D. 16cm b. C. 507 m

Câu 3: a. S b. Đ

B. PHẦN TỰ LUẬN:


Bài 1 (2đ): Mỗi phép tính đúng 0,5 đ

Bài 2: (1 đ) Mỗi phần đúng được 0,5đ

c. 139 + 603 : 3

= 139 + 201

= 340

d. 164 : ( 32: 8 )

= 164 : 4

= 41

Bài 3 (1đ): Mỗi phần đúng được 0,5đ

a. X – 258 = 347

X = 347 + 258

X = 605

b. X x 9 = 819

X = 819 : 9

X = 91

Bài 4 (2đ):

Bài giải

Cửa hàng vẫn chào bán đi số gạo là : 0,5đ

232: 4 = 58 (kg) 0,5đ

Cửa hàng còn sót lại số gạo là : 0,25đ

232 – 58 = 174 (kg) 0,5đ

Đáp số: 174kilogam gạo 0,25đ

Bài 5 (1đ): Mỗi phần đúng 0,5 đ

a. Số lớn nhất có 1 chữ số là 9

Số phải tìm kiếm là: 108 : 9 = 12

b. Tính nhanh:

115 + 146 + 185 + 162 + 138 + 154

= (115 + 185) + (146 + 154) + (162 + 138)

= 300 + 300 + 300 = 300 x 3 = 900

III. Sở 36 đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán 3 - Đề 1

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số ngay thức thì trước của 160 là:

A. 161

B. 150

C. 159

D. 170

b) Một cái ao hình vuông vắn tất cả cạnh 6 m. Chu vi của hình vuông đó là:

A. 4m

B. 36 m

C. 10 m

D. 12 cm

c) 9m 8centimet = …. centimet . Số tương thích yêu cầu điền vào chỗ chấm là:

A. 98

B. 908

C. 980

D . 9080

d) Gấp 7 lkhông nhiều lên 8 lần thì được:

A. 15 lít

B. 49 lít

C. 56 lít

D. 65 lít

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

*Giá trị của biểu thức

a) 2 + 8 x 5 = 50...

b) 32 : 4 + 4 = 12....

Bài 3: Tính nhẩm

7 x 6 = …….

8 x 7 = ….....

63 : 9=…….

64 : 8 =…….

Bài 4: Đặt tính rồi tính

487 + 302

660 – 251

124 x 3

845 : 7

Bài 5: Tìm x:

a) X : 6 = 144

b) 5 x X = 375

Bài 6: Một quyển truyện dày 128 trang. An vẫn gọi được

*
số trang đó. Hỏi còn từng nào trang truyện nữa nhưng An chưa đọc?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Đề thi học kì 1 môn Tân oán 3 - Đề 2

Câu 1: Viết số thích hợp vào vị trí chấm (1 điểm).

63 : 7 = ……

35 : 5 = ……….

Xem thêm: Tổng Hợp Cách Ghi Âm Cuộc Gọi Trên Iphone 6/6S Đơn Giản, Tổng Hợp 4 Cách Ghi Âm Cuộc Gọi Trên Iphone

42 : 6 = ……..

56 : 7 = ……..

Câu 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm):

a) 235 ´ 2 =

b) 630 : 7 =……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 3: Thực hiện tính (2 điểm).

a) 205 + 60 +3 = ………..

b) 462 + 7 – 40 = …………….

Câu 4: (3 điểm)

Số trườn nhiều hơn nữa số trâu là 28 nhỏ. Biết rằng số trâu là 7 con. Hỏi số trâu bởi một phần mấy số bò?

Bài giải……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

Câu 5:

Một hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 60m, chiều rộng là 20m. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

Bài giải……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đề thi học kì 1 môn Toán thù 3 - Đề 3

I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

1. Giá trị biểu thức: 789 – 45 + 55 là:

A.100

B.799

C.744

D. 689

2. Giá trị biểu thức: 930 – 18 : 3 là:

A.924

B. 304

C.6

D. 912

3. 7m 3 cm = ....... cm:

A. 73

B. 703

C. 10

D. 4

4. Có 750 quyển sách sách xếp phần đa vào 5 tủ, mỗi tủ bao gồm 2 ngăn uống. Hỏi mỗi ngnạp năng lượng tất cả bao nhiêu quyển sách, hiểu được mỗi ngăn gồm số sách nhỏng nhau?

A. 75 quyển

B. 30 quyển

C. 60 quyển

D. 125 quyển

5. Có 7 nhỏ vịt, số con kê nhiều hơn nữa số vịt 56 con. Hỏi số vịt bằng 1 phần mấy số gà?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

6. Một cái bìa hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 25 centimet, chiều rộng lớn 1dm. Chu vi miếng bìa đó là bao nhiêu đề – xi – mét?

A. 52dm

B.70cm

C.7dm

D. 70 dm

7. Hình vẽ tiếp sau đây bao gồm mấy góc vuông?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

8. 8 x 7

..............................................................................................................................

Bài 2. Tìm X: (2 điểm)

X : 7 = 100 + 8

X x 7 = 357

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Bài 3: (2 điểm)

Một siêu thị có 453 kg gạo, đã bán tốt

*
số gạo đó. Hỏi cửa hàng sót lại từng nào ki- lô- gam gạo?

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán thù bao gồm lời giải khối hệ thống các kỹ năng và kiến thức đang học tập dành cho các em học sinh tìm hiểu thêm giúp các em học sinh cải thiện khả năng giải Tân oán lớp 3, ôn tập cùng tập luyện kiến thức sẵn sàng mang lại đề thi cuối học kì 1 lớp 3 đạt công dụng cao. Mời các bạn thuộc thiết lập các đề thi Toán thù lớp 3 học tập kì 1 này về! Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 3 theo Thông bốn 22 được đăng thiết lập làm việc bên trên được thiết kế bên dưới dạng đề thi trắc nghiệm với tự luận theo 4 cường độ, góp các em học sinh làm quen thuộc cùng với cấu tạo đề thi, làm quen với rất nhiều dạng bài xích tập tân oán không giống nhau. Các em học viên có thể xem thêm môn Toán lớp 3 nâng cao cùng bài bác tập môn Toán thù lớp 3 đầy đủ khác, nhằm học tập giỏi môn Toán 3 rộng với chuẩn bị cho các bài xích thi đạt công dụng cao. Cụ thể, các em học sinh có thể xem thêm đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 rất đầy đủ.

.........................................................

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 Tải nhiều:

2. Đề thi học kì 1 lớp 3 Hay lựa chọn lọc

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán thù năm 20đôi mươi - 2021: