PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 7

Phân phối công tác giờ đồng hồ Anh lớp 7 new cả năm

Phân phối hận chương trình giờ đồng hồ Anh 7 lịch trình mới cả năm sau đây nằm trong cỗ tài liệu Giáo án tiếng Anh lớp 7 năm 2021 - 2022 bởi Tìm Đáp Án xem tư vấn và đăng tải.

Bạn đang xem: Phân phối chương trình tiếng anh 7

Phân pân hận lịch trình dạy dỗ với học tập môn tiếng Anh lớp 7 giúp quý thầy cô lên giáo án bài giảng môn tiếng Anh lớp 7 lịch trình mới tác dụng. Sau đầy mời quý thầy cô tìm hiểu thêm Phân păn năn chương trình môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 thí điểm.

Lưu ý: Nếu không tìm kiếm thấy nút Tải về bài viết này, chúng ta vui tươi kéo xuống cuối nội dung bài viết nhằm cài về không hề thiếu giải đáp.

(35 tuần) = 105 tiết)

HỌC KỲ I: (18 tuần x 3 ) = 54 tiết

Tuần

Tiết

Tên bài bác dạy

Ghi chú

Tuần 1

1

Revision + Introduction + Study guidance

2

Unit 1. My hobbies – Getting started

3

Unit 1. My hobbies – A closer look 1

Tuần 2

4

Unit 1. My hobbies – A closer look 2

5

Unit 1. My hobbies – Communication

6

Unit 1. My hobbies – Skills 1

Tuần 3

7

Unit 1. My hobbies – Skills 2

8

Unit 1. My hobbies – Looking baông xã và Project

9

Unit 2. Health – Getting started

Tuần 4

10

Unit 2. Health – A closer look 1

11

Unit 2. Health – A closer look 2

12

Unit 2. Health – Communication

Test 15’

Tuần 5

13

Unit 2. Health – Skills 1

14

Unit 2. Health – Skills 2

15

Unit 2. Health – Looking baông chồng & Project

Tuần 6

16

Unit 3. Community service – Getting started

17

Unit 3. Community service – A closer look 1

18

Unit 3. Community service – A closer look 2

Tuần 7

19

Unit 3. Community service – Communication

20

Unit 3. Community service – Skills 1

21

Unit 3. Community service – Skills 2

Tuần 8

22

Unit 3.

Xem thêm: Trò Chơi Dọn Dẹp Phòng - Dọn Dẹp Phòng Ngủ Bừa Bộn

Community service – Looking bachồng and Project

23

đánh giá 1(P1)

24

review 1(P2)

Tuần 9

25

Revision

26

The first mid – term test

27

Unit 4. Music and Art – Getting started

Tuần 10

28

Unit 4. Music and Art – A closer look 1

29

Unit 4. Music and Art – A closer look 2

30

Unit 4. Music và Art – Communication

Tuần 11

31

Unit 4. Music và Art – Skills 1

32

Unit 4. Music và Art – Skills 2

33

Written chạy thử correction

Test 15’

Tuần 12

34

Unit 4. Music và Art – Looking bachồng and Project

35

Unit 5. Vietnamese Food and Drink – Getting started

36

Unit 5. Vietnamese Food and Drink – A closer look 1

Tuần 13

37

Unit 5. Vietnamese Food and Drink – A closer look 2

38

Unit 5. Vietnamese Food & Drink – Communication

39

Unit 5. Vietnamese Food và Drink – Skills 1

Tuần 14

40

Unit 5. Vietnamese Food & Drink – Skills 2

41

Unit 5. Vietnamese Food & Drink – Looking bachồng and

Project ( may study themselves, make video)

42

Unit 6. The first University in Viet Nam – Getting started

Tuần 15

43

Unit 6. The first University in Viet Nam – A closer look 1

44

Revision(Reading-Listening-Writing)

45

Revision(Speaking- may study themselves, make video)

Tuần16

46

Unit 6. The first University in Viet Nam – A closer look 2

47

Unit 6. The first University in Viet Nam – Communication

48

Unit 6. The first University in Viet Nam – Skills 1

Tuần 17

49

Unit 6. The first University in Viet Nam – Skills 2

50

Unit 6. The first University in Viet Nam – Looking baông xã and Project

51

nhận xét 2(P1)

Tuần 18

52

Đánh Giá 2(P2)

53

The first end-term oral demo

54

The first end-term written test (Reading-Listening-Writing)

Trên đó là Khung công tác giờ Anh lớp 7 thí điểm năm 2021 - 2022. Dường như, Tìm Đáp Án vẫn đăng thiết lập cỗ tư liệu Dạy và Học tiếng Anh lớp 7 khác như:

Giáo án Tiếng Anh 7 cũ trọn bộ

Mẫu giáo án tiếng Anh lớp 7 new theo công vnạp năng lượng 5512


Phân pân hận lịch trình giờ Anh lớp 7Kế hoạch đào tạo môn giờ đồng hồ Anh lớp 7phân phối hận chương trình tiếng Anh 7