Kinh niệm phật ba la mật

Trình để mắt của người tiêu dùng sẽ tắt tính năng cung cấp JavaScript.Website chỉ thao tác làm việc khi chúng ta nhảy nó quay trở về.Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy bấm vào vào đây!

Bạn đang xem: Kinh niệm phật ba la mật

*

Vật phđộ ẩm Đồ thờ Chuông mõ Đồ trầm hương thơm Máy niệm phật Tượng phật Các Loại Tượng Khác Tượng thánh nhân Sách phật KINH SÁCH Kinch bắc tông Các Loại Sách Khác Tma lanh phật PHÁP.. PHỤC TRANG PHỤC PHẬT GIÁO KHÁC Thơ phật giáo Tin Tức Giới thiệu
KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT - HT THÍCH THIỀN TÂM
*
Dịch Giả: Ht Thích Thiền hậu TâmNXB: Hồng ĐứcSố Trang: 111 TrangHình Thức: Bìa MềmKhổ: 14,5x20,5cmNăm XB: 2016Độ Dày: 0,7cmKNP1 KINH TỤNG trăng tròn.000 đ Số lượng: 1000050 Quyển
KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT - HT THÍCH THIỀN TÂM
KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT - HT THÍCH THIỀN TÂM

Xem thêm: Không Mở Được File Pdf Bằng Adobe Reader, Các Bác Giúp E Với!

KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT - HT THÍCH THIỀN TÂM
KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT - HT THÍCH THIỀN TÂM

KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT - HT THÍCH THIỀN TÂM

1554 Lượt xemMã sản phẩm: KNP1

Giá bán:trăng tròn.000 đ

Dịch Giả: Ht Thích Tnhân từ TâmNXB: Hồng ĐứcSố Trang: 111 TrangHình Thức: Bìa MềmKhổ: 14,5xtrăng tròn,5cmNăm XB: 2016Độ Dày: 0,7cm


KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬTPHẨM THỨ NHẤTDUYÊN KHỞIChính tôi được nghe như thế nầy. Một thuở nọ, đức Phật kiết hạ tại núi Kỳ-Xà-Quật, ngay gần thành Vương-Xá cùng với bọn chúng Đại Tỳ-kheo một muôn nhị ngàn tín đồ. Đó là những vị trưởng lão Xá-Lợi-Phất, Ma-Ha Mục-Kiền-Liên, Ma-Ha Ca-Diếp, Ma-Ha Ca-Chiên-Diên, Tu-Bồ-Đề, La-Hầu-La, Phú-Lâu-Na, A-Nan, A-Nan-Đà, Ma-Ha Ba-Xà-Ba-Đề, Gia-Du-Đà-La, v.v...Lại gồm tám muôn vị Đại Bồ-Tát mọi mười phương thuộc đến tham gia. Đó là những ngài : Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát, Phổ-Hiền Bồ-Tát, Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, Đại-Thế-Chí Bồ-Tát, Di-Lặc Bồ-Tát, Địa-Tạng Bồ-Tát, Diệu-Âm Bồ-Tát, Đại-Cường Tinh-Tấn Dõng-Mãnh Bồ-Tát, Đà-La-Ni Tự-Tại Công-Đức-Lâm Bồ-Tát, Trang-Nghiêm-Vương Bồ-Tát ... toàn bộ đều sở hữu năng lực xâm nhập vô lượng tam muội môn, tổng trì môn, giải thoát môn, sẽ triệu chứng Pháp thân, đắc ngũ nhãn, biện tài vô trinh nữ, thần thông du hý, biến chuyển hiện đầy đủ một số loại thân tướng tá mọi những quốc độ nhằm cứu vớt bọn chúng sinh.
Lại bao gồm vô lượng Đại-Phạm-Thiên Vương, Tự-Tại-Thiên Vương, Đế-Thích-Thiên Vương, Đâu-Suất-Thiên Vương, Đao-Lợi-Thiên Vương thuộc vô vàn quyến trực thuộc tham dự lễ hội.Lại có Long Vương, Khẩn-Na-La Vương, Càn-Thát-Bà Vương, A-Tu-La Vương, Ca-Lâu-La Vương ... thuộc rất nhiều quyến trực thuộc câu hội.Lại gồm Quốc mẫu Vi-Đề-Hy hoàng thái hậu với vua A-Xà-Thế thuộc hoàng thất, triều thần câu hội.Lại có hơn năm trăm vị Trưởng-Giả cư sĩ của thành Vương-Xá thuộc rất nhiều quyến nằm trong câu hội.Tất cả đại chúng gần như cung kính cúi lạy bên dưới chân Phật, rồi lui ngồi một mặt.Trong thời điểm này, trong hàng Ưu-bà-tắc tất cả một vị trưởng-giả thương hiệu là Diệu-Nguyệt, trú ngụ tại thành Vương-Xá, từng quy y Tam-Bảo và tchúng ta trì tử vi ngũ hành cấm, cùng mang lại dự pháp hội. Vị Trưởng-Giả này trường đoản cú vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp vượt khđọng, từng gần gụi thừa sự cúng dường vô lượng vô hạn muôn ức hằng hà sa đức Phật, y theo Chánh pháp tu hành. Hiện tại làm cho thân cư sĩ, vợ con đông những, tác phẩm tráng lệ, kho gò đầy rẫy. Tuy trung tâm chình ảnh buộc ràng mà lại vẫn trưởng dưỡng trọng điểm trí giải bay.Tuy hưởng trọn dụng ngũ dục thế gian, mà lại vẫn hoài bão đại nguyện độ sanh của chỏng Đại Bồ-Tát. Tuy nghỉ ngơi trong vùng bùn lầy dơ bẩn cơ mà vẫn saün sàng xả ly thân mạng gia tài, quyến thuộc để gieo tdragon phân tử giống như Bồ-Đề. Tuy sống vào tòa nhà lửa chập chùng hiểm nàn, cơ mà vẫn thực hành thực tế Tuệ-giác Vô-lậu, nhiệt liệt thương tưởng bọn chúng sanh nhỏng nhỏ một, diễn tả Pháp thí oán, thân bình đẳng.Trưởng-mang Diệu Nguyệt từ bỏ vào đại bọn chúng bước ra, đi nhiễu xung quanh đức Phật bố vòng. Rồi đến trước Như-Lai, chấp tay quì xuống, gối mặt hữu chnóng liền kề đất, cung kính bạch với đức Phật rằng:- "Hi hữu Thế-Tôn ! Hi hữu Thế-Tôn ! Được có tác dụng thân bạn là rất khó, nhỏng bé rùa gặp mặt bộng cây nổi, cơ mà được gặp mặt Phật thành lập còn khó khăn gấp muôn phần.Gặp Phật ra đời đã khó, tuy nhiên được nghe Chánh pháp lại còn nặng nề cấp muôn phần. Được nghe Chánh pháp đang khó khăn, dẫu vậy làm thay làm sao nhằm nương theo giáo nghĩa tu tập lại còn nặng nề vội vàng vô lượng phần.Bởi vì sao ? Theo địa điểm nhỏ xét nghĩ về, thì trong tám muôn tư ndở người pháp mầu nhưng Như-Lai đó đã chỉ dạy, nhằm chuyển không còn thảy bọn chúng sinh ngộ nhập Phật tri-con kiến, yêu cầu gồm một pháp mầu cứu vớt vớt đa số hạng bọn chúng sanh tội khổ, say đắm, xấu ác. Hôm ni con phụng do không còn thảy chúng sanh tội khổ vị trí thời Mạt pháp, cũng tương tự phụng do những bậc trưởng-đưa, cư-sĩ, bà-la-môn, sát-đế-lợi, thủ-đà-la trên thành Vương-Xá nầy, mà lại khẩn cầu đức Thế-Tôn rủ lòng thương xót, ban cho chúng nhỏ một phương thức tu hành thiệt dễ dãi để giải thoát, một con phố thật vắn tắt để xong xuôi Phật Trí.Nlỗi đức Thế-Tôn từng chỉ dạy, đời Mạt pháp những chúng sinh trong cõi Diêm-phù-đề cang cường, nmộc nghịch, trung khu tạp, nghiệp nặng, mê đắm ngũ dục, chần chờ hiếu thuận bố mẹ, phân vân cung kính Sư-trưởng, ko thực lòng quy y Tam-Bảo, thiếu thốn năng lực tchúng ta trì năm giới cnóng, làm cho đầy đủ phần đông cthị trấn tệ ác, phỉ báng Thánh nhân v.v... Cho đề nghị con suy gẫm như vậy này, cần bao gồm một môn tu thật giản đối chọi, thật tiện nghi độc nhất vô nhị, thuận tiện nhất để tất cả các bọn chúng sinh tê khỏi đọa vào các con đường ác, dứt vận chuyển sinh tử khắp tía cõi, được tchúng ta dụng pháp lạc, sớm tiến bước địa vị Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác.Vì sao điều đó ? Sau Khi Như Lai diệt độ khoảng tầm một ndại năm trở đi, sẽ là thời kỳ Chánh pháp ở đầu cuối, những bom tấn từ từ ẩn mất, bọn chúng sanh nền tảng hạ liệt, ám độn, bửa chấp sâu dày, tâm tưởng thô trệ, tà con kiến tỏa khắp, say sưa làm cho các nghiệp ác để trường đoản cú vui.Do đó tự nhiên chiêu cảm rượu cồn khu đất, đói kém nhẹm, tật dịch, đao binh, bão lụt, thất bát, gió bão, thời tiết viêm nhiệt độ bức óc. Thánh nhân lại ko xuất hiện. Tuổi tbọn họ sút dần. Nếu ai phạt khởi tâm chí tu hành, cũng cấp thiết tu tập những môn Giới dụng cụ, Tthánh thiện định, Trí tuệ, Giải thoát vô lậu. Không thể tu tập Tứ-niệm-xứ đọng, Bát-chánh-đạo, Tứ-chánh-yêu cầu. Không thể tu tập Tứ-vô-lượng-vai trung phong, chẳng thể tu tập Sáu-ba-la-mật, hay là Bố-thí ba-la mật, nhẫn cho Trí-huệ ba-la-mật, quan trọng tu tập bằng những phương tiện đi lại của Quán Trí để ngộ nhập Phật Tri Kiến. Không thể triệu chứng đắc Tu-đà-trả, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán. Không thể triệu chứng nhập Sơ-tnhân hậu nhẫn cho Tứ-thiền. Không thể hội chứng nhập Niết-bàn Diệu-chổ chính giữa. Không thể vào sâu vô lượng Tam-muội, Thần-thông Du-hí của chỏng Bồ-Tát, nhẫn đến chẳng thể rạm nhập cư giới thù thắng trang nghiêm của clỗi Phật, hoặc rải cỏ khu vực đạo tràng, đánh rền trống pháp hàng phục ma quân.Vì nguyên nhân những điều đó, nhưng môn sinh bọn chúng con xét nghĩ buộc phải phân phát khởi Vô-thượng Bồ-đề-tâm. Khẩn cầu đức Thế-Tôn chỉ dạy dỗ giáo pháp nhiệm mầu, mong mỏi lợi lạc không còn thảy tội khổ chúng sinh ở thời kỳ ở đầu cuối của Chánh pháp".Trưởng-mang Diệu-Nguyệt vừa xong lời thưa thỉnh, thì hốt nhiên đại động đất cồn mạnh mẽ. Khắp lỗi ko, hoa mạn-đà-la, hoa ma-ha mạn-đà-la, hoa mạn-thù-sa, hoa ma-ha mạn-thù-sa, tuôn rắc như mưa. Từ phương thơm Tây, xuất hiện thêm vô lượng rất nhiều hằng hà sa đám mây ngũ dung nhan, mây rán bọn mùi hương, mây trang phục cõi trời, mây âm nhạc cõi trời, mây hoa sen báu White bạch v.v... Trong đầy đủ đám mây ấy phát ra giờ đồng hồ snóng bự, đồng một thời điểm chầm chậm trễ bay về, nhóm lại phía trên đỉnh núi Kỳ-Xà-Quật. Tất cả đại chúng đầy đủ phấn kích, hớn hngơi nghỉ, từ bỏ biết ấy là điềm lành chưa từng có.
Bấy tiếng, Quốc chủng loại Vi-Đề-Hy hoàng thái hậu từ bỏ trong đại bọn chúng, bước ra trước Phật đhình ảnh lễ kết thúc, bèn chấp tay thưa:- "Bạch đức Thế-Tôn, vì nguyên do gì cơ mà hiện điềm lành nầy ?"Liền lúc ấy, đức Như-Lai từ vị trí tướng tá lông White chặng thân chân mày, phóng ra hào quang chiếu khắp vô lượng vô bờ vi è cổ số thế giới mười phương thơm mà lại nói lời nầy:- "Lành cụ ! Các thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhân ! Nay ta vị lời thưa thỉnh của Ưu-bà-tắc Diệu-Nguyệt, và của Ưu-bà-di Vi-Đề-Hy, lại nương theo Bổn nguyện của vô lượng vô vàn bất khả ttiết chư Phật, mà tuyên dương giáo nghĩa bí mật vi diệu tối chiến thắng đệ tuyệt nhất, nhằm cứu giúp độ hết thảy bọn chúng sanh làm việc trong thời kỳ Phật Pháp sau cùng.Giáo nghĩa nầy, chư Phật thừa khứ vẫn nói, clỗi Phật hiện tại vẫn đang nói, và chỏng Phật vị lai đã nói. Tất cả bọn chúng sanh đời Mạt pháp đã nương địa điểm giáo nghĩa này cơ mà được giải thoát rốt ráo, vĩnh cửu xa lìa các con đường ác, hiện đời an ổn, sau thời điểm mạng thông thường đuợc sinh về cõi Phật, triệu chứng ngôi vị Bất-thối, từ từ tu tập cho tới Khi đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu-tam Bồ-đề.Nầy cư sĩ Diệu-Nguyệt, hãy chú ý lắng tai, ta vẫn do ông nhưng mà nói:- "Diệu-Nguyệt, tất cả các nhiều loại chúng sinh bị tiêu diệt ngơi nghỉ nơi phía trên, rồi sanh thanh lịch địa điểm kia, thư hùng nối nhau không kết thúc. Mỗi Khi sắp tới mạng thông thường thì các loại nghiệp lành dữ vào một đời hiển hiện nay cụ thể. Chúng sanh nào sống thuần bởi tứ tưởng, thì bay lên hóa sanh nơi những cõi Ttách. Nếu vào sự thuần tưởng, lại có cả phước huệ với tịnh nguyện thì tự nhiên trung tâm trí khai msống nhưng mà được thấy mười phương chư Phật, tùy theo nguyện lực của chính bản thân mình nhưng sanh về Tịnh-độ.Chúng sanh làm sao tình ít, tưởng những thì vào hàng phi tiên, cất cánh đi nhẹ nhàng cơ mà không được xa bởi hạng thuần tưởng. Chúng sinh nào tình và tưởng bằng nhau thì đang phạt sinh vào cõi tín đồ. Bởi vì sao những điều đó ? Bởi tưởng là thông sáng sủa, tình là mê về tối. Nếu tình cùng tưởng ngang cân nhau thì không mờ lên và cũng ko trở lại. Chúng sinh nào tình nhiều, tưởng ít thì đang lạc vào bàng-sinh, vơi thì có tác dụng chim cất cánh, nặng nề thì có tác dụng trúc chạy. Chúng sanh làm sao tất cả bảy phần tình và tía phần tưởng, có khả năng sẽ bị đọa làm thân ngạ quỷ, thường xuyên chịu đựng lạnh giá, đói khát trải qua trăm nđần độn kiếp lâu dài.Chúng sanh làm sao tất cả chín phần tình với 1 phần tưởng, thì sẽ đọa vào âm phủ. Nhẹ thì vào vị trí âm ti hữu con gián, nặng nề thì đang đọa vào ngục tù Đại A-tỳ. Nếu ngoài cái trọng tâm thuần tình ấy, còn kiêm thêm những trọng tội nhỏng diệt giới cnóng của Phật, khinc báng Đại-thừa, tmáu pháp sai lầm, đắm tham mê của tín thí, lạm thọ sự kính cẩn, với phạm vào thánh giá ngũ ngịch, thì đã chiêu cảm quả báo vận chuyển sanh về các ngục tù Vô-gián nghỉ ngơi mọi mười phương thơm.Nầy Diệu-Nguyệt cư sĩ ! Trong thời kỳ Chánh pháp khử tận, bọn chúng sanh vị trí cõi Diêm-phù-đề tình nhiều tưởng ít, gan ruột bỏn sẻn, tsay mê lam ghét tị, những căn lành phước báo kém nhẹm cỏi. Lúc sanh tiền tbọn họ nhấn đầy đủ loại nghiệp dữ, sau thời điểm mạng bình thường đang Chịu các trái báo gian khổ vào cha nẻo ác dữ với hạn kỳ lâu bền hơn. Vì cố gắng mà lại chỏng Phật mọi mười phương xót thương thơm hết sức, luôn luôn luôn luôn tìm giải pháp cứu vãn trừ khổ não cho các hạng bọn chúng sanh kia.Các đức Như-Lai chỉ ra chỗ đời, mục tiêu chân chánh là không chỉ tuyên dương diệu pháp túng thiếu áo chuyên sâu mang đến các bậc Thánh mang, nhân hậu nhân - mà phương châm tha thiết tốt nhất vẫn lànhằm cứu giúp vớt những các loại bọn chúng sanh tội khổ, nặng về tình, nhẹ về tưởng.Chỏng Phật đang dùng Phật nhãn quán gần kề khắp mười pmùi hương, thấy rõ nghợp lực bọn chúng sanh lành dữ ko đồng hầu hết, thấy thân tướng tá và chình ảnh giới của chúng sanh xấu xuất sắc bao gồm sai biệt. Nhưng điểm sanh khởi chẳng rời sát-mãng cầu chổ chính giữa sinh khử, vị trí hội quy cũng ko rời sát-mãng cầu trung ương sanh khử. Muốn thu phục và chuyển biến loại sát-mãng cầu trung ương sanh diệt ấy, thì không tồn tại pháp như thế nào rộng là pháp NIỆM PHẬT.Diệu-Nguyệt cư sĩ, nếu như gồm thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhân làm sao, đủ lòng tin thì chỉ việc chuyên tuyệt nhất xưng niệm thương hiệu NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT, trong cả cả sáu thời trong ngày với giữ lại trọn đời không thay đổi, thì hiện tại chi phí chiêu cảm được Y báo, cùng Chánh báo của Phật A-Di-Đà ngơi nghỉ cõi Cực-Lạc. Lúc lâm chung thế duy trì làm thế nào cho được mười niệm tiếp nối sát nhau, mau lẹ vào Phổ-đẳng Tam-muội của đức A-Di-Đà được Phật tiếp dẫn về Tịnh-độ Tây-phương thơm. Vĩnh viễn xa lìa các mặt đường ác, không còn luân hồi sinh tử. Đó Hotline là trái vị Bất-thối-chuyển. Từ lúc đó nhẫn nhịn sau này, thừa qua Thập-địa, chứng Vô-thượng-giác.Diệu-Nguyệt nên tìm hiểu, trên đây thật là pháp huyền ảo thù chiến thắng đệ độc nhất, mà clỗi Phật dùng để làm cứu vớt độ mọi hết thảy chúng sanh. Đây thiệt là môn tu yêu thích xứng đáng khế phù hợp những nền tảng gốc rễ mà lại chư Phật cần sử dụng để mang không còn thảy muôn loài xa rời nẻo khổ, hội chứng đắc Niết-bàn tại núm, thành Phật trong một đời. Đây là môn tu Đại oai nghiêm lực, Đại phước đức cơ mà chỏng Phật giúp chúng sinh vượt win thân phàm phu, mà lại rạm nhập cảnh giới Chơn-hay. Đây là môn tu Đại bát-nhã, Đại thiền-định, nhưng chư Phật sử dụng có tác dụng thuyền bè cổ chuyển hết thảy bọn chúng sanh qua thấu bờ bên đó, không hề sinh già bịnh bị tiêu diệt, hoàn toàn tận hưởng dụng pháp lạc.Đây là môn tu Đại trang-nghiêm, đại thanh-tịnh, mà lại clỗi Phật sử dụng để lấy không còn thảy bọn chúng sinh vào giới pháp luật, nhiếp bọn chúng sanh vào oai nghi, an ổn định khoái lạc. Đây là 1 trong môn tu Đại nhu-hòa, Đại nhẫn-nhục, nhưng clỗi Phật góp hết thảy chúng sinh từ bỏ tại thân khổ với vô hay mà thành tích Tri Kiến Phật. Đây là môn tu Đại Bồ-đề, Đại siêu-việt, mà chư Phật cần sử dụng có tác dụng cứu cánh sẽ giúp không còn thảy chúng sanh thành Phật, nhỏng Phật ngay vào một kiếp. Đây là môn tu Đại từ-bi, Đại dũng-mãnh, mà lại clỗi Phật dùng sẽ giúp đỡ bọn chúng sinh đã có được cái Tâm bởi Tâm clỗi Phật, giành được loại nguyện bằng Nguyện clỗi Phật, mau cngóng quá qua vị thế phàm phu với từ chứng Pháp thân từng phần.