Phiếu bài tập toán lớp 3

... 95 46 37 b Tính: 74 - 38 + 27 = 63 35 + 15 - 40 = 10 Câu 8: Mẹ cài đặt 24 kilogam gạo nếp, số gạo tẻ những số gạo nếp 17 kg Hỏi người mẹ download ki- lô- gam gạo tẻ? Mẹ mua số gạo tẻ là: 24 +17 =41 (kg) Đáp số :41 kilogam ... 58 + 17 46 + 49 100 – 54 75 – 38 …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… b Tính: 74 - 38 + 27 35 + 15 - 40 = = = = Câu 8: Mẹ thiết lập 24 kilogam gạo nếp,...

Bạn đang xem: Phiếu bài tập toán lớp 3


*

*

... Phiếu tập cuối tuần 13 Họ thương hiệu : Lớp : tập cuối tuần 10 lớp Môn : Tân oán Tính a, 173,44 : 32 112 ,56 : 28 155 ,9 : 15 b, 372,96 : 857 ,5 : 35 431, 25 : 1 25 Tính nhđộ ẩm 1,2 : 10 4,6 : 1000 781 ,5 ... Phiếu tập cuối tuần 14 Họ tên : Lớp : Môn : Toán thù Tính 308 : 5, 5 85 : 14 962 : 58 48 : 35 1041, : 267 1649 : 4, 85 72 : 34 18 : 0,24 1118 : 17,2 : 1 ,5 Tính nhẩm 15, 26 : 0, 25 978,3 : 0,1 25 ... luôn tiện : a, 25, 7 + 9,48 +14,3 b, 8,24 + 3,69 + 2,31 c, 8, 65 + 7,6 + 1, 35 + 0,4 d, 5, 92 + 0,44 + 5, 56 + 4,08 e, 7 ,5 + 6 ,5 + 5, 5 + 4 ,5 + 3 ,5 + 2 ,5 Tìm số mức độ vừa phải cộng số : 11 a, 26, 45 ; 45, 12 ; 12,43...
*

... a) 31 : 0, 31 ……… 0 ,5 x trăng tròn c) 11 7 : 3, 25 …… 9 31 : 24 ,5 b) 11 43 : 25, 4…… 11 7 : 2,6 d) 72 : 6,4 ………… 12 0 : 12 ,5 Bài 3: Tính: a) ( 17 ,1 25 + 8,0 75 ) : 1 ,57 5 - 14 , 65 b) ( 73,264 : 12 , 05 + 35, 5 x ... x 5, 7 b) 3 ,18 x 0, 254 c) 0,02 61 x 0,423 Bài 3: Tính nhẩm: a) 2 , 51 36 x 10 0 = … ; 1, 010 1 x 10 00 =… b) 0,0684 x 10 0 =… 25 x 0, 01 =… 5, 9384 x 10 00 =… ; 0, 054 56 x 10 00 =… 8 ,5 x 0 ,1 = … 62 x 0,0 01 ... 18 : b) Tìm 12 ,5% của 37 ,5 18 x 10 0 : 15 = 12 0 … 37 ,5 : 10 0 x 12 ,5 = 4,68 75 …… 18 : 10 0 x 15 = 2,7 …… 37 ,5 x 10 0 : 1, 25 = 300 ……… c) Tìm một số biết 25% của số đó là 16 d)Tìm một...
*

... Họ tên học sinh:Trờng Lớp: Môn Tiếng Việt Câu 1: Khoanh chữ trớc tự không trí thức 1) a chưng sĩ b kỹ s c người công nhân d chưng ... ngữ phù hợp Từ ngữ bao gồm tiếng chơng Từ ngữ bao gồm giờ đồng hồ trơng M : chơng trình M : knhị trơng a B Câu 3: Khoang tròn chữ trớc trường đoản cú ngữ viết a gẫy chân b gẩy đàn c vẩy cá d vẫy tay e lạnh lẽo lẻo g nphân tử nhẽo ... Thởng tiền công mang lại ngời sở hữu kim cương c Ngả mũ chào ngời sở hữu quà d Nói cụt ngủn với ngời có vàng Phần cuối câu chuyện, nhà văn gọi điều gì? Khoanh tròn vào chữ đặt trớc câu vấn đáp a Ngời hầu biết...

Xem thêm: Chèn Tiếng Vỗ Tay Trong Powerpoint Đơn Giản, Dễ Dàng, Cách Tạo Tiếng Vỗ Tay Trong Powerpoint


*

... Phiếu tập cuối tuần 13 Họ thương hiệu : Lớp : Môn : Toán Tính a, 173,44 : 32 112 ,56 : 28 155 ,9 : 15 b, 372,96 : 857 ,5 : 35 431, 25 : 1 25 Tính nhđộ ẩm 1,2 : 10 4,6 : 1000 781 ,5 : 100 15, 4 : 100 45, 82 ... Phiếu tập cuối tuần 15 Họ thương hiệu : Lớp : Môn : Tân oán Tính a, 18 ,5 : 7,4 1, 65 : 0, 35 87 ,5 : 1, 75 9 ,55 8 : 2,7 19, 152 : 3,6 13,04 : 2, 05 Tìm x a, x x 2,1 = 9,03 b, 3, 45 x x = 9,66 c, x : 9,4 = 23 ,5 ... tiện thể : a, 25, 7 + 9,48 +14,3 b, 8,24 + 3,69 + 2,31 c, 8, 65 + 7,6 + 1, 35 + 0,4 d, 5, 92 + 0,44 + 5, 56 + 4,08 e, 7 ,5 + 6 ,5 + 5, 5 + 4 ,5 + 3 ,5 + 2 ,5 Tìm số trung bình cộng số : a, 26, 45 ; 45, 12 ; 12,43...
... 2=0 d’: 2x + y – = Bài 30: Tìm góc hai đường thẳng: d: x + 2y + = d’: 2x – y + = Bài 31: Tính bán kính đường tròn gồm vai trung phong điểm I(1;5) tiếp xúc cùng với đường thẳng ∆ : 4x – 3y + = Bài 32: Lập phương thơm ... = + 2t Bài 26: Cho mặt đường trực tiếp ∆ có ptts  y = + t a Tìm điểm M ở ∆ biện pháp điểm A(0 ;1) khoảng chừng b Tìm tọa độ giao điểm đường trực tiếp ∆ với con đường thẳng x + y + = c Tìm điểm M ∆ đến AM nlắp Bài 27: ... giác bao gồm trung điểm cạnh M(-1; 0) ; N(4 ; 1); P(2 ;4) Bài 28: Với quý hiếm tđắm say số m hai tuyến đường trực tiếp sau vng góc: ∆1 : mx + y + q = ∆ : x –y + m = Bài 29Xét địa điểm tương đối cặp con đường thẳng sau đây:...
... Bài làm cho thêm cuối tuần lớp Họ tên: Lớp 3C Bài Tính giá trị biểu thức sau: a 32 0 + 60 + = 45 : x = = = 32 5 - 25 + 87 = = x : = = b 23 + (678 - 34 5) ... x (35 - 29) = ( 23 + 56) x = = = Bài Một hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 45 centimet, chiều rộng 3dm Tính chu vi hình chữ nhật Bài giải Bài ... Bài Tính chu vi hình vuông gồm cạnh 63 cm Bài giải Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều nhiều năm 24 centimet chiều lâu năm vội lần chiều rộng...

Xem thêm: Những Phần Mềm E-Learning - Top 5 Phần Mềm Elearning Tốt Nhất Hiện Nay


... cha đẻ em nhỏ nhắn Cậu bé chuyển mang lại sđọng mang kyên khâu, trải đời rèn kim thành dao thiệt sắc đẹp Bài Các trường đoản cú viết tả là: 3; 4; 6; 7; 9; 14 Bài Điền từ bỏ 1, l tốt n: ….nước sông, ….lúa ….nếp, ….luyện ….nói, ….lỉnh ... Bài 1 Nhà vua suy nghĩ việc yên cầu buôn bản nộp kê trống biết đẻ trứng xoàn Vì lệnh vua vô lí ( con gà trống đẻ trứng đẻ trứng kim cương.) Cậu bé xíu khóc om sòm ... đồng quà Cậu nhỏ nhắn quả cảm cứu các bạn hero trường Chiếc xe lao nkhô cứng thương hiệu phun 10 .Hai sừng trâu cứng nhì gọng kìm Bài HS từ viết theo lưu ý ...
... giờ việt (Tuần 8) I Toán: Bài 1: Đặt tính tính: 26 + 43 43 + 26 29 + 18 + 36 26 + 14 Bài 2: Tính: 16 + 10 = 24 13 + = + + 18 = 35 + 19 32 = 93 + 72 + 28 42 + 58 45kg + 27 kilogam 20 kg = 89dm ... là: 31 17 62 44 51 82 92 45 52 27 82 38 42 16 Bài 2: Tìm x: x + 46 = 72 48 + x = 51 x + 25 = 41 x + 39 = 92 47 + x = 62 x + 53 = 82 Bài 3: > , 68 932 13Chuyên mục: Công nghệ