Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ công chức

Mẫu phiếu bổ sung lý định kỳ cán cỗ, công chức là mẫu mã phiếu được cá nhân tín đồ cán cỗ, công chức lập ra nhằm bổ sung về lý lịch cán cỗ, công chức thường niên.

Mẫu phiếu nêu rõ lên tiếng của cán cỗ công chức, câu chữ lý định kỳ bổ sung cập nhật. Sau đây là ngôn từ cụ thể, mời các bạn thuộc tham khảo với cài đặt mẫu mã trên trên đây.

Bạn đang xem: Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ công chức

Cơ quan lại, đơn vị chức năng gồm thẩm quyền làm chủ CBCC: .......Cơ quan lại, đơn vị chức năng sử dụng CBCC: .........................

Số hiệu cán cỗ, công chức:..............

PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

1) Họ và tên knhì sinch (viết chữ in hoa):

2) Ngày tháng năm sinh:................ Giới tính (Nam/nữ)

3) Chức vụ (chức danh) hiện tại tại:......................................

(Về chính quyền, Đảng, đoàn thể, của cả chức vụ kiêm nhiệm)


4) Ngạch ốp công chức (viên chức): ............, Mã ngạch:.................

5) Bậc lương: ............, Hệ số: ..........., Ngày hưởng trọn .../.../..., PCCV: ......, PCƯĐ: .........%, PCTNVK: ...........%, PCTNN: ..........%

6) Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: ........./........../............, Ngày chính thức: ......./........./...........

I. THAY ĐỔI VỀ CHỨC DANH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

(chỉ kê knhì hầu như thay đổi hoặc bổ sung về chức danh, chức vụ, đơn vị công tác làm việc đối với thời gian trước)

Từ mon, năm

mang đến mon, năm

Chức danh, phục vụ được bổ nhiệm, thai cử, điều hễ, miễn nhiệm (trong đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức của nước ngoài hoặc liên kết kinh doanh cùng với nước ngoài), thay đổi về ngôn từ công việc, đơn vị chức năng công tác làm việc, thương hiệu được phong tặng...

.......................

.......................................................................................


II. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆPhường VỤ

(chỉ knhì bổ sung cập nhật sau khoản thời gian đang kết thúc khóa đào tạo và giảng dạy, bồi dưỡng)

Thương hiệu đào tạo, bồi dưỡng Chuyên ngành giảng dạy, bồi dưỡng

Thời gianđào tạo và giảng dạy, bồi dưỡng

Hình thức huấn luyện và giảng dạy, BD

Vnạp năng lượng bởi, bệnh chỉ

...................

................... ../........ - ....../..... ............ ............

Xem thêm: Cài Đặt Máy In Canon 2900 Cho Win 7 32 Bit, Driver Canon 2900 32Bit

Ghi chú: Hình thức học: Chính qui, tại chức, siêng tu, bồi dưỡng ... ; Văn uống bằng: TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư .... hoặc chứng chỉ

III. KHEN THƯỞNG (chỉ knhì hầu hết tạo nên mới)

.................................................................

.................................................................

IV. KỶ LUẬT (chỉ knhị những gây ra mới)

.................................................................

.................................................................

.................................................................

V. ĐI NƯỚC NGOÀI

(Từ 6 tháng trsống lên tính từ ngày ....../....../........ mang lại ngày ....../..../........ đi nước nào? Đã thao tác làm việc sinh hoạt cơ quan, tổ chức nào? Nội dung công việc)

.................................................................


.................................................................

.................................................................

VI. TÌNH TRẠNG SỨC KHOẺ (thời khắc hiện nay tại)

.................................................................

.................................................................

VII. VỀ KINH TẾ BẢN THÂN (nhà ở, đất sinh sống (từ làm cho, cài đặt, được cấp, thừa kế) với tài sản có giá trị Khủng không giống theo quy định của luật pháp (chỉ khai hầu như tạo ra đối với thời gian trước đó):

.................................................................

.................................................................

Xem thêm: Tài Liệu Biểu Mẫu Biên Bản Làm Việc Nhóm Chuẩn Xác? Biên Bản Làm Việc Nhóm Hlu

.................................................................

VIII. VỀ GIA ĐÌNH: (kê khai mọi tạo ra mới về số lượng với thực trạng tài chính, thiết yếu trị của các thành viên trong mái ấm gia đình (phụ huynh, bà xã, ck, những nhỏ, anh mẹ ruột ... )


Chuyên mục: Công nghệ