Phương pháp giải bài tập peptit

Đipeptit là hợp hóa học được tạo thành vì chưng 2 α - amino axit, liên kết với nhau bởi link peptit.

Bạn đang xem: Phương pháp giải bài tập peptit

A là tripeptit => Sai

C,D chưa hẳn là peptit do ko được tạo trường đoản cú α - amino axit => Sai

Đáp án B

ví dụ như 3: Phát biểu nào dưới đây là không đúng ?

A. Protein là hầu hết polipeptit cao phân tử (phân tử khối từ bỏ vài chục nngu mang đến vài chục triệu đvC ).

B. Protein là nền tảng về cấu trúc và chức năng của mọi cuộc sống.

C. Protein đơn giản là những protein được tạo thành thành trường đoản cú các cội với amino axit.

D. Protein phức tạp là đều protein được tạo thành thành trường đoản cú protein đơn giản cùng với phần “phi protein” nhỏng lipit, gluxit, axit nucleic…

Hướng dẫn giải chi tiết:

C không nên, Protein đơn giản dễ dàng là phần nhiều protein chỉ được chế tạo ra thành từ các gốc - amino axit.

Đáp án C.

Dạng 2: Bài tập về bội nghịch ứng tbỏ phân peptit, protein

* Một số để ý cần nhớ

+ Nếu tdiệt phân peptit (mạch hở)

HnOH + (n–1)H2O (xrightarrowenzim) nH2NRCOOH

=> n H2O phản ứng = số mol liên kết peptit có vào peptit, protein

+ Peptit, protein thủy phân vào môi trường thiên nhiên axit thì ta gồm phương thơm trình:

HnOH + (n–1)H2O + nHCl (xrightarrow) nClH3NRCOOH (1)

+ Peptit, protein thủy phân trong môi trường thiên nhiên kiềm thì ta bao gồm pmùi hương trình:


HnOH + nNaOH (xrightarrow) nH2NRCOONa + H2O (2)

(2) => n HnOH = n H2O

Áp dụng định biện pháp bảo toàn cân nặng so với phản nghịch ứng tdiệt phân peptit vào môi trường xung quanh axit

=> m Amino axit = m peptit + m H2O

* Một số ví dụ điển hình

lấy một ví dụ 1: Tbỏ phân 1250 gam protein X nhận được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bởi 100000 đvC thì số mắt xích alanin bao gồm trong X là :

A. 453. 

B.

Xem thêm: Hệ Thống Phun Sương Tưới Cây Cảnh, Hệ Thống Phun Sương Tưới Cây Tự Động Cao Cấp

382.

C. 328.

D. 479.

Hướng dẫn giải chi tiết:

Từ dữ khiếu nại đề bài ta có:

1250 gam protein lúc thủy phân thu được 425 gam alanin

100000 gam protein lúc tbỏ phân nhận được x gam alanin

=> x = 100000 . 425 : 1250 = 34000 gam

Số đôi mắt xích alanin gồm trong 1 mol X là: 34000 : 89 = 382 (khía cạnh xích)

Đáp án B

lấy ví dụ 2: Tdiệt phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) chiếm được hỗn hợp có 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là :


A. 90,6.

B. 111,74.

C. 81,54.

D. 66,44.

Hướng dẫn giải chi tiết:

n Ala = 28,48 : 89 = 0,32 mol

n Ala – Ala = 32 : (89 . 2 – 18) = 0,2 mol

n Ala – Ala – Ala = 27,72 : (89 . 3 – 18.2) = 0,12 mol

=> Số mol alanin gồm vào m gam tetrapeptit là:

= n Ala + 2 . nAla-Ala + 3 . n Ala-Ala-Ala

= 0,32 + 0,2 . 2 + 0,12 . 3 = 1,08 (mol)

=> n Ala-Ala-Ala-Ala = 1,08 : 4 = 0,27 (mol)

=> m Ala – Ala – Ala – Ala = 0,27 . (89 . 4 – 18 . 3) = 81,54 gam

Đáp án C.

Dạng 3: các bài luyện tập về phản ứng đốt cháy peptit.

* Một số lưu ý đề nghị nhớ

CxHyOzNt + O2 → CO2 + H2O + N2

*

Công thức giải nkhô cứng đối với peptit tạo nên vày a.a cất 1 đội –NH2 và 1 team –COOH:

Liên thông số mol CO2 với H2O ( a là số mol chất đem đốt)

Đốt peptit: (n_CO_2-n_H_2O=(0,5n-1).a=n_N_2-n_peptit)

Đốt a.a: (n_CO_2-n_H_2O=-0,5a)


Đốt muối:

(C_xH_2xNO_2Na+O_2xrightarrowt^o0,5Na_2CO_3+(x-0,5)CO_2+xH_2O+0,5N_2)

=> (n_H_2O-n_CO_2=) 0,5.nmuối (=n_Na_2CO_3=n_N_2)

Và (n_O_2)đốt muối = 1,5.(n_CO_2)= (n_O_2)đốt aa tương ứng

* Một số ví dụ điển hình:

lấy ví dụ như 1: Oligopeptit mạch hngơi nghỉ X được khiến cho từ bỏ các α-amino axit đều phải sở hữu cách làm dạng H2NCxHyCOOH. Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol X bắt buộc cần sử dụng vừa đủ 1,875 mol O2, thu được N2; 1,5 mol CO2 với 1,3 mol H2O. Mặt không giống, thủy phân trọn vẹn 0,025 mol X bởi 400 ml hỗn hợp NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận toàn cục hỗn hợp Y nhận được m gam hóa học rắn khan. Số link peptit vào X với giá trị của m theo lần lượt là

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:


Bảo toàn nguyên tố Oxi :

nO(X) = 2nCO2 + nH2O – 2nO2 = 0,55 mol = (Số link peptit + 2).nX

=> Số links peptit = 9

nN2 = 0,5nN(X) = 5nX = 0,25 mol

Bảo toàn trọng lượng : mX = mN2 + mCO2 + mH2O – nO2 = 36,4g

=> Với 0,025 mol X có khối lượng 18,2g

=> nNaOH = 10nX = 0,25 mol => nNaOH dư

=> nH2O = nX = 0,025 mol

Bảo toàn cân nặng : m = mX + mNaOH bđ – mH2O = 33,75g

lấy ví dụ như 2: X là pentapeptit, Y là hexapeptit, những mạch hsinh sống với đông đảo được tạo thành từ cùng một nhiều loại a-amino axit no mạch hở, có một team NH2 cùng 1 đội COOH vào phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 0,10 mol X rồi dẫn tổng thể thành phầm cháy (CO2, H2O, N2) vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 295,90 gam kết tủa. Mặt không giống mang lại 0,15 mol Y tác dụng trọn vẹn với dung dịch NaOH dư, nấu nóng chiếm được hỗn hợp cất m gam muối bột. Giá trị của m là:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Giả sử amino axit gồm t cacbon

- Đốt cháy X (tất cả 5t nguyên tử C):

nkết tủa = nBaCO3 = nCO2 = nC(X)

=> 295,5 : 197 = 0,1.5t => t = 3

Do a-amino axit no mạch hngơi nghỉ, có một nhóm NH2 với 1 đội COOH trong phân tử buộc phải amino axit là: