QUY TẮC ĐẠO ĐỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc __________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2012

 

THÔNG TƯ

Ban hành Quy tắc đạo đức hành nghề công bệnh

  _________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn uống cứ đọng Luật công hội chứng số 82/2006/QH1một ngày 29 mon 11 năm 2006;

Căn cđọng Nghị định số 02/2008/NĐ-CPhường ngày 04 tháng một năm 2008 của nhà nước chế độ chi tiết cùng trả lời thực hiện một vài điều của Luật công chứng;

Căn cứ đọng Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của nhà nước phép tắc công dụng, trọng trách, quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Tư pháp;

Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bổ trợ bốn pháp;

Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát hành Thông tư phát hành Quy tắc đạo đức hành nghề công bệnh.

Bạn đang xem: Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng

Điều 1. Ban hành đương nhiên Thông tứ này Quy tắc đạo đức hành nghề công hội chứng.

Điều 2.

Xem thêm: Cách Làm Mì Ý Xào Thịt Bò Bằm, Cách Làm Mì Ý Xào Bò Tại Nhà Ngon Như Ở Nhà Hàng

Thông tư này có hiệu lực thực thi thi hành kể từ ngày 20 tháng 1hai năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn chống, Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tứ pháp, Thủ trưởng các đơn vị nằm trong Sở, Giám đốc Ssinh hoạt Tư pháp các tỉnh giấc, thành thị trực trực thuộc Trung ương, Tổ chức buôn bản hội công việc và nghề nghiệp công chứng, tổ chức triển khai hành nghề công triệu chứng, công hội chứng viên cùng những tổ chức, cá thể tất cả liên quan chịu trách nát nhiệm thực hành Thông tư này./.

 

 Nơi nhận:

- Thủ tướng tá và những Phó Thủ tướng tá Chính phủ;

- Vnạp năng lượng phòng TW với các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Vnạp năng lượng chống Chủ tịch nước;

- Vnạp năng lượng chống Chính phủ;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm tiếp giáp dân chúng về tối cao;

- Kiểm toán thù Nhà nước;

- Các Sở, phòng ban ngang Sở, phòng ban trực thuộc CP;

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Ủy Ban Nhân Dân những thức giấc, đô thị trực thuộc TW;

- Sngơi nghỉ Tư pháp các thức giấc, thị thành trực trực thuộc TW;

- Công báo;

- Cổng tin tức năng lượng điện tử của Chính phủ;

- Cổng tin tức năng lượng điện tử của Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, BTTP (5 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyến Đức Chính


Thuộc tính văn bản
*

*
Tệp lắp kèm:
*
TT11.doc (92160 Byte)

*
Văn uống phiên bản khác