Quyết định 838/qđ-bhxh

Hướng dẫn lập hồ sơ năng lượng điện tử hưởng các chính sách BHXH, BHTN

Quyết định 838/QĐ-BHXH về tiến trình giao dịch thanh toán điện tử vào nghành nghề BHXH, BHYT, BHTN giải đáp NSDLĐ lập hồ sơ điện tử kiến nghị tận hưởng những chính sách nlỗi sau:


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 838/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 29 mon 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY TRÌNH GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ,BẢO HIỂM THẤT NGHIỆPhường.

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cđọng Luật bảo đảm buôn bản hội số58/2014/QH13 ngày đôi mươi tháng 1một năm 2014;

Căn uống cứ đọng Luật bảo đảm y tế số25/2008/QH12 ngày 14 mon 1một năm 2008; Luật số 46/2014/QH13ngày 13 mon 6 năm 2014 sửa thay đổi, bổ sung một số trong những điều của Luật bảo hiểm y tế;

Căn uống cứ đọng Luật Việc làm số38/2013/QH13 ngày 16 mon 1một năm 2013;

Căn uống cđọng Luật an ninh, dọn dẹp lao độngsố 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Cnạp năng lượng cđọng Luật giao dịch thanh toán điện tử số51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn uống cđọng Nghị quyết số 93/2015/QH13ngày 22 mon 6 năm năm ngoái của Quốc hội khóa XIII vềtriển khai chính sách bảo hiểm xóm hội một lần đối vớifan lao động;

Cnạp năng lượng cứ đọng Nghị định số 01/2016/NĐ-CPngày 05 mon 01 năm năm nhâm thìn của Chính phủ qui định công dụng, trọng trách, quyền hạncùng cơ cấu tổ chức triển khai của Bảo hiểm làng mạc hội Việt Nam;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 166/2016/NĐ-CPngày 24 tháng 1hai năm năm nhâm thìn của Chính phủ luật pháp về giao dịch thanh toán năng lượng điện tử trongnghành nghề dịch vụ bảo đảm thôn hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

Xét ý kiến đề xuất của Vụ trưởng Vụ Phápchế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Quyết định 838/qđ-bhxh

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình giaodịch điện tử vào nghành nghề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với bảo hiểm thấtnghiệp.

Điều 2. Quyết định này còn có hiệu lực thực hành từ ngày 01mon 7 năm 2017, thay thế Quyết định số 528/QĐ-BHXH ngày 14 tháng tư năm 2015phát hành dụng cụ về thanh toán năng lượng điện tử trong Việc thực hiện giấy tờ thủ tục tđắm đuối gia bảohiểm buôn bản hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp cho sổ bảo hiểm xóm hội, thẻ bảohiểm y tế; Quyết định số 1559/QĐ-BHXH ngày 15 tháng 12 năm 2015 sửa đổi, bổsung một số trong những điều của Quy định về thanh toán giao dịch điện tử trong bài toán thực hiện thủ tụctmê man gia bảo hiểm làng mạc hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp; cung cấp sổ bảo hiểmbuôn bản hội, thẻ bảo đảm y tế ban hành hẳn nhiên Quyết định số 528/QĐ-BHXH.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Vnạp năng lượng chống, Thủ trưởngcác đơn vị chức năng trực trực thuộc Bảo hiểm xóm hội đất nước hình chữ S, Giám đốc bảo đảm làng mạc hội các thức giấc,thị thành trực nằm trong Trung ương Chịu đựng trách nát nhiệm thực hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Nhỏng Điều 3; - Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ: LĐTB&XH, TC, YT, NV, TP; TT&TT; - Các cơ quan: TTCP; TLĐLĐVN; VCCI; TC Thuế; - UBND tỉnh, thị trấn trực trực thuộc TƯ; - HĐQL - BHXH Việt Nam; - Tổng Giám đốc; - Các Phó Tổng Giám đốc; - Cục kiểm soát và điều hành TTHC - VPCP; - BHXH Sở Quốc chống, BHXH Công an nhân dân; - Lưu: VT, PC (20b).

TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Thị Minh

QUY TRÌNH

Chương thơm I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh, đối tượng người dùng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Văn uống bản này gợi ý về quy trìnhgiao dịch thanh toán điện tử vào nghành nghề bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo hiểm thấtnghiệp (dưới đây Điện thoại tư vấn tầm thường là giao dịch thanh toán năng lượng điện tử vào lĩnh vực bảo hiểm buôn bản hội),gồm những: đăng ký tmê say gia thanh toán năng lượng điện tử; đăng ký tmê mẩn gia bảo hiểm xóm hội,cung cấp sổ bảo hiểm làng hội, thẻ bảo đảm y tế; giải quyết và xử lý, đưa ra trả các chính sách bảohiểm thôn hội, bảo đảm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (call chung là bảo đảm thôn hội);giám định cùng thanh khô tân oán chi phí xét nghiệm bệnh, chữa trị căn bệnh bảo đảm y tế theo quy địnhtrên Nghị định số 166/2016/NĐ-CPhường. ngày 24 mon 12 năm 2016 của Chính phủ quy địnhvề thanh toán điện tử trong nghành bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cùng bảo hiểmthất nghiệp.

2. Đối tượng áp dụng

Quy trình được vận dụng đối với các cơquan, tổ chức triển khai (sau đây hotline phổ biến là tổ chức), cá nhân thực hiện giao dịch thanh toán năng lượng điện tửcùng những tổ chức cung ứng các dịch vụ thanh toán giao dịch năng lượng điện tử trong nghành nghề dịch vụ bảo đảm thôn hộibao gồm:

a) Các tổ chức, cá nhân đăng ký thamgia thanh toán giao dịch điện tử và sử dụng giao dịch năng lượng điện tử trong câu hỏi tđê mê gia, đề nghịcấp sổ bảo đảm làng mạc hội, thẻ bảo đảm y tế; giải quyết và xử lý, chitrả các chính sách bảo đảm làng hội; thẩm định và tkhô nóng, quyết tân oán ngân sách thăm khám bệnh dịch,chữa trị bệnh dịch bảo đảm y tế.

b) Tổ chức hỗ trợ dịch vụ giao dịchđiện tử vào nghành bảo hiểm buôn bản hội.

c) Cơ quan tiền Bưu năng lượng điện.

d) Bảo hiểm làng hội những cung cấp.

đ) Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Viết tắtcùng phân tích và lý giải trường đoản cú ngữ

1. Các chữ viết tắt

Trong văn bạn dạng này, những chữ viết tắttiếp sau đây được đọc nlỗi sau:

- BHXH: Bảo hiểm làng mạc hội.

- BHYT: Bảo hiểm y tế.

- BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp.

- BHXH tỉnh: Bảo hiểm làng hội thức giấc,thị trấn trực ở trong Trung ương.

- BHXH huyện: Bảo hiểm làng hội quận,huyện, thị xóm, thị trấn ở trong tỉnh.

- TNLĐ: Tai nàn lao hễ.

- BNN: Bệnh nghề nghiệp và công việc.

- KCB: Khám dịch, chữa dịch.

- Tổ chức I-VAN: Tổ chức hoạt độngtrong nghành technology lên tiếng được BHXH Việt Nam ký kết thích hợp đồng cung cấp dịchvụ quý hiếm ngày càng tăng về giao dịch điện tử vào lĩnh vực BHXH.

- Thông tư số 178/2012/TT-BTC:Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 thời điểm năm 2012 về việc Hướngdẫn kế toán vận dụng mang đến BHXH cả nước.

- Thông tứ số 41/2014/TTLT-BYT-BTC: Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT- BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Liên Sở Y tế, Bộ Tàibao gồm giải đáp tiến hành BHYT.

- Quyết định số 595/QĐ-BHXH: Quyết địnhsố 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng Giám đốc BHXH cả nước banhành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; cai quản sổ BHXH, thẻBHYT.

- Quyết định số 636/QĐ-BHXH: Quyết địnhsố 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm năm 2016 của Tổng Giám đốc BHXH cả nước banhành Quy định về hồ sơ, quá trình giải quyết và xử lý tận hưởng các chính sách BHXH.

- Quyết định số 828/QĐ-BHXH: Quyết địnhsố 828/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 5 năm năm 2016 của Tổng Giám đốc BHXH đất nước hình chữ S banhành Quy định cai quản chi trả các chính sách BHXH, BHTN.

- Quyết định số 1515/QĐ-BHXH: Quyết địnhsố 1515/QĐ-BHXH ngày 17 tháng 10 năm năm nhâm thìn của Tổng Giám đốc BHXH nước ta sửa đổi,bổ sung một trong những điều của Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 5 năm 2016 củaTổng Giám đốc BHXH cả nước phát hành Quy định làm chủ chi trả các chính sách BHXH,BHTN.

- Quyết định số 1399/QĐ-BHXH: Quyết địnhsố 1399/QĐ-BHXH ngày 22 mon 12 năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH toàn quốc banhành Quy định về tổ chức triển khai triển khai BHYT vào thăm khám bệnh, chữa trị bệnh dịch.

- Quyết định số 1133/QĐ-BHXH: Quyết địnhsố 1133/QĐ-BHXH ngày 16 mon 10 năm năm ngoái của Tổng Giám đốc BHXH nước ta về việccông bố giấy tờ thủ tục hành chủ yếu được sửa đổi, bổ sung cập nhật, thay thế thuộc thđộ ẩm quyền giảiquyết của BHXH toàn quốc.

- Quyết định số 1055/QĐ-BHXH: Quyết địnhsố 1055/QĐ-BHXH ngày 25 mon 7 năm 2016 của Tổng Giám đốcBHXH Việt Nam về bài toán công bố thủ tục hành chủ yếu được sửa đổi, bổ sung cập nhật, rứa thếở trong thđộ ẩm quyền xử lý của BHXH nước ta.

2. Giải say mê từ ngữ

a) Hệ thống thống trị thông tin: là hệthống tự động tiếp nhận, cách xử trí với lưu trữ hồ sơ năng lượng điện tử của tổ chức, cá nhân sửdụng thanh toán giao dịch điện tử cùng các tổ chức hỗ trợ dịch vụ thanh toán điện tử trongnghành nghề BHXH; thống trị, xử lý ban bố nghiệp vụ ngành BHXH theo cơ chế.

b) Phần mượt kê khai: là ứng dụng hỗtrợ tổ chức triển khai, cá thể triển khai kê khai giao dịch thanh toán năng lượng điện tử nghành BHXH, đáp ứngchuẩn chỉnh format dữ liệu của BHXH nước ta.

c) Cổng lên tiếng năng lượng điện tử BHXH ViệtNam: là điểm truy cập duy nhất bên trên môi trường mạng nhằm nhận, truyền thông media điệpdữ liệu thanh toán giao dịch điện tử trong nghành BHXH cùng với tổ chức triển khai, cá nhân tmê man giathanh toán giao dịch điện tử.

d) Thời hạn dìm thông báo giải quyếthồ sơ thanh toán điện tử với trả kết quả: là khoảng chừng thời hạn tối nhiều 02 tiếng trongngày thao tác, kể từ thời điểm nhận thấy hồ sơ BHXH điện tử củatổ chức triển khai, cá thể, phòng ban BHXH bình chọn, gửi thông tin gật đầu đồng ý xử lý hồsơ giao dịch thanh toán điện tử hoặc gửi thông báo giải đáp bổ sunglàm hồ sơ đối với những làm hồ sơ chưa đúng, không đủ theo phương tiện mẫu mã số 03/TB-GDĐT đếnảnh hưởng tlỗi năng lượng điện tử vẫn đăng ký của tổ chức triển khai, cá thể.

Điều 3. Chứng từBHXH điện tử

1. Các một số loại hội chứng trường đoản cú BHXH năng lượng điện tử

a) Hồ sơ BHXH năng lượng điện tử: làm hồ sơ đăng kýtsay đắm gia, cung cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; hồ sơ xử lý cùng đưa ra trả các chế độ BHXH,BHYT, BHTN; hồ sơ giám định, thanh tân oán chi phí KCB BHYT đơn vị buộc phải nộp theobiện pháp bằng phương tiện điện tử.

b) Chứng trường đoản cú kế toán thù theo giải pháp củaLuật kế toán năm ngoái và cơ chế kế toán thù BHXH toàn nước bởi phương tiện đi lại năng lượng điện tử. Chứngtừ kế toán thù năng lượng điện tử nên thỏa mãn nhu cầu các yêu cầu:

- Đảm bảo không hề thiếu các nhân tố cơ phiên bản củahội chứng từ kế toán; yêu cầu được lập theo đúng định hình, mẫu mã với kết cấu dữ liệutheo điều khoản của BHXH Việt Nam;

- Chứng từ kế tân oán điện tử đã cònhiệu lực hiện hành bị bỏ bắt buộc bao gồm cam kết hiệu riêng trình bày triệu chứng từ bỏ kia đã bị diệt, nguyênnhân hủy, nguyên do hủy nên được tàng trữ riêng biệt bởi phương tiện đi lại điện tử;

- Được bảo quản, lưu trữ bằng phươngtiện năng lượng điện tử; bảo đảm an toàn tính bình an, bảo mật thông tin toàn diện, không thiếu không bị biến hóa, sai lệch trong veo thời hạn lưu lại trữ; in được ra giấy cùng tra cứuKhi tất cả đề xuất. Thời gian giữ trữ: theo điều khoản về tàng trữ triệu chứng từ bỏ giấy.

c) Các vnạp năng lượng bản, thông báo không giống của cơquan tiền, tổ chức triển khai triển khai giao dịch BHXH bằng phương tiện đi lại điện tử.

2. Việc thay đổi từ bỏ triệu chứng trường đoản cú giấyquý phái chứng tự năng lượng điện tử với ngược trở lại thực hiện theo nguyên lý tại khoản2, khoản 3 Điều 9 Nghị định số 166/2016/NĐ-CP.

3. Trường hợp hồ sơ, triệu chứng trường đoản cú giấyko chuyển đổi được sang hội chứng trường đoản cú điện tử thì tổ chức triển khai, cá nhân gửi làm hồ sơ, chứngtừ giấy về phòng ban BHXH hoặc kê knhị bên trên phần mềm kê knhị cùng gửi làm hồ sơ, triệu chứng từ bỏ giấy về cơ sở BHXH.

Điều 4. Sử dụngchữ cam kết số với mã đảm bảo thanh toán năng lượng điện tử

1. Tổ chức, cá nhân triển khai giao dịchđiện tử trong lĩnh vực BHXH đề nghị có chứng thư số gồm hiệulực bởi vì tổ chức cung ứng các dịch vụ chứng thực chữ cam kết số cung cấp theo quyđịnh của pháp luật. Trường phù hợp cá thể triển khai thanh toán giao dịch điện tử vào lĩnh vựcBHXH nhưng mà không được cung cấp chứng từ số thì được sử dụng mã chuẩn xác thanh toán giao dịch điện tử vày BHXH toàn nước cấp.

2. Việc áp dụng chữ ký số cùng mã xácthực giao dịch năng lượng điện tử cách thức tại văn uống bạn dạng này gọi phổ biến là cam kết điện tử.

Điều 5. Hệ thốngquản lý thông tin

1. Nhận hồ sơ năng lượng điện tử của tổ chức, cánhân; kiểm soát, so sánh lên tiếng của tổ chức, cá nhân

a) Đối với tổ chức

- Hệ thống cai quản thông báo tự động hóa kiểmtra Việc đăng ký áp dụng bề ngoài thanh toán giao dịch điện tử của tổ chức: mã số thuế,mã đơn vị, mã cơ sở BHXH sẽ đăng ký;

- Hệ thống thống trị biết tin tự động,soát sổ công bố chứng từ trên chữ cam kết năng lượng điện tử của tổ chức sau thời điểm tiếp nhậnlàm hồ sơ điện tử, có các nội dung:

+ Kiểm tra công ty cung cấp: nhà cung cấpchứng thư số yêu cầu phía trong list các công ty hỗ trợ được cơ sở có thđộ ẩm quyển cấp cho phép;

+ Kiểm tra hạn của chứng thư, so sánhchứng thư số cùng với đọc tin vẫn đăng ký;

+ Kiểm tra danh sách chứng từ khônghợp lệ của nhà cung cấp: Chứng tlỗi của tổ chức triển khai không đượcnằm trong list chứng thư không hợp lệ bởi vì công ty cung cấp thông báo;

+ Kiểm tra chữ cam kết số của các nhàI-VAN.

b) Đối cùng với cá nhân

- Hệ thống tự động hóa khám nghiệm vấn đề đăngký kết thực hiện hình thức thanh toán giao dịch điện tử của cá nhân: mã số BHXH, liên hệ thư điệntử, số Smartphone cầm tay và mã ban ngành BHXH vẫn đăng ký;

- Hệ thống tự động kiểm tra mã xác thựcthanh toán giao dịch năng lượng điện tử BHXH của cá thể sau thời điểm đón nhận hồ sơ BHXH điện tử, gồmcác nội dung sau:

+ Mã chuẩn xác nên được gửi trường đoản cú Cổngđọc tin năng lượng điện tử BHXH toàn quốc qua “tin nhắn” mang đến số điệnthoại di động hoặc can dự thỏng điện tử của cá thể đã ĐK với phòng ban BHXH;

+ Mã bảo đảm chỉ được sử dụng một lầncho từng thanh toán với đang quá hạn vào thời hạn nhất mực kể từ thời điểm được yêu thương cầucấp cho mã xác xắn hoặc yêu cầu cấp cho lại mã tuyệt đối.

- Hệ thống auto kiểm soát thông tintại Thông báo biến đổi đọc tin của cá nhân với tài liệu cá thể lưu giữ trên khối hệ thống,cập nhật thông tin: giới tính, số điện thoại cảm ứng thông minh di động cầm tay, sốđiện thoại thông minh người thân lúc buộc phải liên lạc, tương tác cư trúngay sau khi fan hưởng trọn lương hưu, trợ cấp BHXH hằngtháng chuẩn xác vào khối hệ thống.

2. Gửi thông tintiếp nhận làm hồ sơ BHXH

Lúc làm hồ sơ thanh toán điện tử được gửicho tới Cổng thông báo năng lượng điện tử BHXH toàn quốc, Hệ thống cai quản lýthông tin auto gửi Thông báo chứng thực nộp làm hồ sơ BHXH năng lượng điện tử (mẫu mã số02/TB-GDĐT) cho liên can tlỗi điện tử sẽ ĐK của tổ chức, cá nhân chậm nhất 15 phút sau thời điểm nhận được làm hồ sơ điện tử.

3. Lưu trữ triệu chứng trường đoản cú BHXH điện tử

Hệ thống thống trị báo cáo tự động hóa thựchiện nay vấn đề tàng trữ khá đầy đủ, nguim trạng dữ liệu chứng tự BHXH điện tử tại cơ sởtài liệu BHXH điện tử của BHXH VN. Có chiến thuật chuyên môn để tiến hành việcsao lưu dữ liệu dự trữ với khôi phục hỏng hóc Khi Hệ thống quản lý thông báo gặpsự nỗ lực.

Điều 6. Bảo mậtthông tin

Việc gửi, truyền, nhấn, trao đổilên tiếng về giao dịch điện tử vào nghành BHXH buộc phải được bảo mật theo Luậtcông nghệ đọc tin, Luật thanh toán giao dịch điện tử với những qui định không giống của quy định.Các tổ chức, cá nhân lúc tmê say gia thanh toán điện tử trong lĩnh vực BHXH cótrách nát nhiệm đảm bảo an toàn tính bình yên, bảo mật thông tin, đúng chuẩn với toàn vẹn của dữ liệu điệntử; gồm trách nhiệm păn năn hợp với các tổ chức triển khai, cá nhân tất cả liên quan thực hiện cácgiải pháp nghệ thuật cần thiết nhằm bảo đảm tính bảo mật, antoàn của hệ thống.

Cmùi hương II

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNGPHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

Điều 7. Đăng kýqua Cổng đọc tin điện tử BHXH Việt Nam

1. Đăng ký kết thực hiện phương thức giao dịchnăng lượng điện tử

a) Tổ chức, cá nhân

- Truy cập Cổngthông báo năng lượng điện tử BHXH nước ta nhằm kê khai và gửi Tờ knhì ĐK sử dụngcách làm thanh toán giao dịch điện tử vào nghành nghề BHXH (mẫu số 01/ĐK-GD) hoặc gửi bảngiấy cho tới cơ quan BHXH;

- Trường thích hợp cá thể chưa tồn tại chữ cam kết sốđăng ký thực hiện cách làm thanh toán điện tử để hưởng trọn các chính sách BHXH đề nghị đếnban ngành BHXH nhằm ĐK, so sánh thông báo theo phía dẫn của phòng ban BHXH.

b) Cơ quan liêu BHXH, Hệ thống cai quản lýbáo cáo đón nhận Tờ khai, bình chọn các lên tiếng kê khai

- Trường hợp đủ điều kiện, trong thờihạn 03 ngày, cấp cho và kích hoạt thông tin tài khoản giao dịch thanh toán BHXH điện tử của tổ chức, cánhân với gửi thông tin qua tác động thỏng năng lượng điện tử;

- Trường hợp cảm thấy không được ĐK, gửithông tin (mẫu số 01/TB-GDĐT) vào liên tưởng thư năng lượng điện tử của tổ chức triển khai, cá nhân.

2. Đăng ký chuyển đổi, bổ sung thôngtin tờ knhì ĐK thực hiện cách tiến hành giao dịch thanh toán năng lượng điện tử

a) Tổ chức, cá nhân

Trường phù hợp đổi khác, bổ sung thôngtin về chứng từ số hoặc thúc đẩy thư năng lượng điện tử, điện thoại thông minh với người tương tác, tổchức, cá thể truy vấn Cổng lên tiếng điện tử BHXH nước ta nhằm kê knhị cùng gửi Tờkhai thay đổi, bổ sung cập nhật đọc tin đăng ký thực hiện cách thức giao dịch thanh toán năng lượng điện tửtrong nghành nghề dịch vụ BHXH (chủng loại số 02/SĐ-GD).

b) Hệ thống thống trị thông tin

Tiếp dìm Tờ khai ĐK thay đổi, bổsung biết tin ĐK thực hiện cách tiến hành giao dịch thanh toán điện tử của tổ chức triển khai, cánhân (mẫu số 02/SĐ-GD), auto kiểm tra các thông tin, cập nhật thông báo thayđổi, bổ sung cập nhật cùng Thông báo chứng thực thay đổi, bổsung lên tiếng đến tổ chức triển khai, cá thể (chủng loại số 04/TB-GDĐT) trong thờihạn 03 ngày thao tác làm việc, kể từ ngày nhận ra Tờ knhị.

3. Đăng ký dứt thanh toán năng lượng điện tử

a) Tổ chức, cá nhân

- Truy cập Cổng biết tin điện tửBHXH toàn nước nhằm lập cùng gửi Tờ knhì ĐK xong xuôi áp dụng cách thức giao dịchnăng lượng điện tử (chủng loại số 03/NG-GD).

- Kể từ thời khắc nhận thấy thông báoxác thực dứt giao dịch điện tử vày cơ sở BHXH gửi đến, tổ chức, cá thể thựchiện tại giao dịch bởi làm hồ sơ giấy theo luật pháp.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân tiếp tụcáp dụng cách thức thanh toán giao dịch điện tử thì thực hiện ĐK theo lao lý tạikhoản 1 Vấn đề này.

b) Hệ thống thống trị thông tin

- Nhận Tờ knhì đăng ký kết thúc thanh toán giao dịch năng lượng điện tử của tổ chức, cá nhân (mẫu số 03/NG-GD), kiểm tranhững thông báo kê knhì.

- Gửi Thông báo chứng thực dứt giao dịchnăng lượng điện tử trong nghành BHXH (mẫu mã số 05/TB-GDĐT) cho liên tưởng thư điện tử của tổchức, cá nhân vào thời hạn 03 ngày thao tác làm việc kể từ ngày nhận ra tờ khai củatổ chức, cá thể.

Điều 8. Đăng kýqua Tổ chức I-VAN

1. Đăng ký thực hiện hình thức dịch vụ I-VAN

a) Tổ chức, cá nhân

Tổ chức, cá nhân tất cả chữ ký kết số tầm nã cậpkhối hệ thống thanh toán giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN nhằm lập và gửi Tờ knhì ĐK sử dụngcác dịch vụ I-VAN (mẫu mã số 04/ĐK-IVAN).

b) Tổ chức I-VAN

- Trong thời hạn 02 tiếng đồng hồ, kể từ khi nhậnđược Tờ khai của tổ chức triển khai, cá nhân (mẫu mã số 04/ĐK-IVAN), Tổ chức I-VAN gửi Tờknhị mang đến Cổng lên tiếng điện tử BHXH Việt Nam;

- Trong thời hạn 02 tiếng đồng hồ, kể từ khi nhậnđược thông tin của ban ngành BHXH, Tổ chức I-VAN gửi thông báo đến tổ chức triển khai, cánhân.

c) Hệ thống quản lý thông tin

Tiếp dìm Tờ knhị đăng ký thực hiện dịchvụ I-VAN của tổ chức triển khai, cá nhân (chủng loại số 04/ĐK-IVAN), trường đoản cú độngkiểm tra các thông tin kê khai với những lên tiếng của Tổ chức I-VAN:

- Trường đúng theo đủđiều kiện thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, gửi thông tin xác thực cho Tổ chứcI-VAN; gửi công bố thông tin tài khoản giao dịch BHXH năng lượng điện tử cho tổ chức triển khai, cá thể qualiên tưởng tlỗi điện tử;

- Trường vừa lòng không đủ điều kiện, gửiThông báo không đồng ý ĐK áp dụng thủ tục giao dịch BHXH điện tửđến Tổ chức I-VAN (mẫu mã số 01/TB-GDĐT).

2. Đăng ký đổi khác, bổ sung thôngtin Tờ knhị ĐK áp dụng hình thức dịch vụ I-VAN

a) Tổ chức, cá nhân

- Trường đúng theo chuyển đổi, bổ sung thôngtin lên trên Tờ knhì đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN: tổ chức triển khai, cá nhân truy cập vàothông tin tài khoản giao dịch BHXH năng lượng điện tử nhằm lập và gửi Tờ khaibiến hóa, bổ sung biết tin ĐK sử dụng hình thức dịch vụ I- VAN (mẫu mã số 05/SĐ-IVAN)tại hệ thống giao dịch thanh toán năng lượng điện tử của Tổ chức I-VAN;

- Trường vừa lòng chuyển đổi Tổ chức I-VAN:tổ chức triển khai, cá nhân phải đăng ký xong xuôi sử dụng hình thức dịch vụ I-VAN theo dụng cụ tại khoản3 Như vậy cùng tiến hành thủ tục ĐK áp dụng hình thức dịch vụ I-VAN theo pháp luật tạikhoản 1 Điều này.

b) Tổ chức I-VAN

- Trong thời hạn 02 giờ kể từ thời điểm nhậnđược Tờ khai của tổ chức, cá thể (chủng loại số 05/SĐ-IVAN), gửi Tờ khai mang lại Cổngbiết tin điện tử BHXH VN.

- Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhậnđược thông báo chứng thực của cơ sở BHXH, Tổ chức I-VAN gửi thông báo xác nhậnmang lại tổ chức, cá nhân.

c) Hệ thống thống trị thông tin

- Tiếp dìm Tờ khai của tổ chức, cánhân (mẫu mã số 05/SĐ-IVAN); tự động kiểm tra các thông tin kê knhì của tổ chức,cá thể, báo cáo của Tổ chức I-VAN; cập nhật lên tiếng chuyển đổi, bổ sung.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kểtừ thời điểm ngày nhận thấy Tờ khai biến hóa, bổ sung lên tiếng đăngký thực hiện dịch vụ I-VAN, Hệ thống thống trị thông báo gửi thông báo xác nhận (mẫusố 04/TB-GDĐT) mang đến Tổ chức I-VAN.

3. Đăng ký kết ngừngthực hiện hình thức I-VAN

a) Tổ chức, cá nhân

- Truy cập khối hệ thống giao dịch thanh toán điện tửcủa Tổ chức I-VAN nhằm lập cùng gửi Tờ khai đăng ký kết thúc sử dụng hình thức dịch vụ I-VAN (mẫusố 06/NG-IVAN).

- Kể tự thời điểm nhận thấy thông báoxác thực hoàn thành sử dụng hình thức dịch vụ I-VAN bởi vì cơ quan BHXH gửi cho trải qua Tổ chứcI-VAN, tổ chức, cá thể thực hiện giấy tờ thủ tục ĐK giao dịch BHXH bằng làm hồ sơ giấy.

b) Tổ chức I-VAN

- Chuyển Tờ khaiĐK kết thúc áp dụng hình thức dịch vụ I-VAN của tổ chức, cá nhân (mẫu mã số 06/NG-IVAN) đếnCổng thông tin năng lượng điện tử BHXH toàn quốc vào thời hạn 02 giờ kể từ thời điểm nhận đượcTờ knhị.

- Trong thời hạn 02 tiếng kể từ khi nhậnđược thông báo xác nhận kết thúc áp dụng hình thức I-VAN của cơ quan BHXH, Tổ chứcI-VAN gửi thông báo cho tổ chức, cá thể.

c) Hệ thống làm chủ thông tin

Trong thời hạn 03 ngày thao tác làm việc nhắc từngày cảm nhận Tờ knhị ĐK kết thúc áp dụng các dịch vụ I-VAN, Hệ thống quản lýlên tiếng gửi Thông báo xác thực ngừng sử dụng hình thức I-VAN (mẫu mã số05/TB-GDĐT) đến tổ chức triển khai, cá thể qua Tổ chức I-VAN đã hỗ trợ các dịch vụ.

Cmùi hương III

THAM GIA BHXH,BHYT, BHTN, BẢO HIỂM TNLĐ, BNN; CẤP. SỔ BHXH, THẺ BHYT

Mục 1. THAM GIABHXH, BHYT, BHTN, BẢO HIỂM TNLĐ, BNN; CẤP. SỔ BHXH,THẺ BHYT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC

Điều 9. Tđam mê giaBHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; cung cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Thủ tục, thời hạn giải quyết được hướngdẫn tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH, trả lời trên Quyết định này với những quy địnhsửa đổi, bổ sung của BHXH Việt Nam; bao gồm:

1. Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH,BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

2. Đăng ký kết đóng, cung cấp thẻ BHYT đối vớingười chỉ tđam mê gia BHYT.

3. Cấp lại, thay đổi, kiểm soát và điều chỉnh nội dungbên trên sổ BHXH, thẻ BHYT.

Điều 10. Nhiệm vụcủa đơn vị sử dụng lao động

1. Lập với gửi làm hồ sơ điện tử:

a) Kê khai công bố của solo vị; nhậpđọc tin của tín đồ lao rượu cồn từ những Tờ khai tsay mê gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tinBHXH, BHYT (mẫu mã số TK1-TS) so với fan không cung ứng được mã số BHXH hoặcchuyển đổi lên tiếng, những sách vở và giấy tờ minh chứng của bạn lao động; lập Danh sáchngười tđắm đuối gia BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN (mẫu sốD02-TS), Bảng kê lên tiếng (mẫu mã số D01-TS) vào ứng dụng kêknhị của BHXH đất nước hình chữ S hoặc của Tổ chức I-V AN;

b) Ký năng lượng điện tửtrên hồ sơ và gửi đến Cổng báo cáo điện tử BHXH VN hoặc qua Tổ chứcI-VAN.

2. Nhận Thông báo xác nhận nộp hồ nước sơđiện tử (chủng loại số 02/TB-GDĐT); Thông báo giải quyết và xử lý hồ sơgiao dịch năng lượng điện tử và trả công dụng (mẫu số 03/TB-GDĐT) tại địa chỉ tlỗi năng lượng điện tử đãđăng ký của đơn vị.

3. Nhận hiệu quả giải quyết

a) Nhận Thôngbáo năng lượng điện tử hiệu quả đóng BHXH, BHYT, BHTN; Bảo hiểm TNLĐ, BNNmon trước (mẫu số C12-TS); Thông báo năng lượng điện tử công dụng đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảohiểm TNLĐ, BNN năm ngoái (mẫu mã số C13-TS) vị ban ngành BHXHgửi đến thông tin tài khoản thanh toán giao dịch của đơn vị.

b) Nhận hiệu quả giải quyết: sổ BHXH,thẻ BHYT vì chưng cơ quan BHXH gửi đến và trả kịp thời chofan lao đụng.

Điều 11. Nhiệm vụcủa Ủy ban dân chúng cung cấp xã

1. Lập cùng gửi làm hồ sơ điện tử

a) Kê knhị công bố của đơn vị; nhậpđọc tin của tín đồ tham gia trường đoản cú Tờ knhì tham gia, điều chỉnh thông báo BHXH,BHYT (mẫu mã số TK1-TS) so với tín đồ chưa cung cấp được mã số BHXH hoặc kiểm soát và điều chỉnh thông tin; lập Danh sách fan chỉ tsay mê gia BHYT(mẫu mã số D03-TS), Bảng kê đọc tin (mẫu mã số D01-TS) vào ứng dụng kê khai hoặc kêknhị trực tuyến tại Cổng thông báo điện tử BHXH cả nước hoặc qua Tổ chứcI-VAN;

b) Ký điện tử bên trên hồ sơ với gửi đến Cổnglên tiếng điện tử BHXH toàn quốc hoặc qua Tổ chức I-VAN.

2. Nhận Thông báochứng thực nộp hồ sơ năng lượng điện tử (chủng loại số 02/TB-GDĐT); Thông báo giải quyết làm hồ sơ giaodịch năng lượng điện tử với trả tác dụng (chủng loại số 03/TB-GDĐT) tại khu vực tlỗi năng lượng điện tử đã đăngký kết của Ủy ban dân chúng cung cấp xóm.

Xem thêm: ✓ Đề Thi Cuối Học Kì 2 Môn Toán Lớp 2 Lớp 2 Toán & Tiếng Việt

3. Nhận tác dụng giải quyết: thẻ BHYTvì cơ sở BHXH gửi cho và trả đúng lúc cho người tmê mẩn gia.

Điều 12. Nhiệm vụcủa đại lý thu

1. Lập cùng gửi làm hồ sơ điện tử

a) Kê knhì ban bố của đại lý; nhậpđọc tin của người tmê mẩn gia trường đoản cú Tờ khai tđê mê gia, kiểm soát và điều chỉnh báo cáo BHXH,BHYT (chủng loại số TK1-TS) so với fan không cung ứng được mã số BHXH hoặc điều chỉnhthông tin; lập Danh sách bạn tmê mệt gia BHXH từ nguyện (mẫu số D05-TS), Danh sách người chỉ tđắm đuối gia BHYT (mẫu mã số D03-TS), Bảng kêlên tiếng vào phần mềm kê knhì hoặc kê knhì trực tuyến đường trên Cổng báo cáo điệntử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN;

b) Ký năng lượng điện tử bên trên hồ sơ và gửi mang lại Cổngcông bố điện tử BHXH toàn nước hoặc qua Tổ chức I-VAN.

2. Nhận Thông báo xác thực nộp hồ nước sơđiện tử (mẫu số 02/TB-GDĐT); Thông báo giải quyết làm hồ sơ giao dịch năng lượng điện tử với trảtác dụng (mẫu số 03/TB-GDĐT) ở khu vực thư điện tử sẽ ĐK của đại lý phân phối thu.

3. Nhận kết quả giải quyết

a) Nhận kết quả giải quyết: sổ BHXH,thẻ BHYT do cơ quan BHXH đưa đến và trả kịp lúc chongười tđắm say gia.

b) Nhận Danh sách fan tham mê gia BHXHtự nguyện với danh sách người tmê mệt gia BHYT mang đến hạn phải đóng theo mẫu mã sốD08a-TS vì ban ngành BHXH gửi cho tài khoản giao dịch thanh toán.

Điều 13. Nhiệm vụcủa Cơ quan lại BHXH

1. Phòng/Tổ Quản lý thu

a) Truy cập Hệ thống quản lý thôngtin nhằm đón nhận hồ sơ năng lượng điện tử của đơn vị, Ủy ban dân chúng cấp cho xóm, đại lý thu gửicho, kết xuất Tờ khai tsi mê gia, kiểm soát và điều chỉnh ban bố BHXH, BHYT (mẫu mã sốTK1-TS); Tờ knhị đơn vị chức năng tham mê gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu mã sốTK3-TS); Danh sách lao động tsay mê gia BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN (mẫu số D02-TS); Danh sách người ttê mê giaBHXH từ nguyện (mẫu số D05-TS); Danh sách người chỉ tsay đắm gia BHYT (mẫu sốD03-TS) gửi sang trọng phần mềm nhiệm vụ nhằm soát sổ, so sánh biết tin, đốichiếu cùng với đại lý tài liệu trong Hệ thống quản lý biết tin. Trường phù hợp hồ nước sơkhông ổn, cảm thấy không được điều kiện thì thông tin mang lại đơn vị, Ủy ban quần chúng. # cấplàng mạc, đại lý thu hoàn hảo hồ sơ theo pháp luật.

Kiểm tra mã số BHXH của bạn thamgia, cập nhật vào phần mềm cai quản thu theo công cụ. Trường thích hợp bạn tmê man giachưa có mã số BHXH, nhập vừa đủ, đúng đắn công bố trênTờ khai tmê man gia, điều chỉnh thông báo BHXH, BHYT (mẫu mã số TK1-TS); Danh sáchtín đồ chỉ ttê mê gia BHYT (mẫu mã số D03-TS) vào phần mềm quản lý nhằm cấp cùng ghi đầyđủ mã số BHXH vào Danh sách tsi mê gia BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN (mẫusố D02-TS), Danh sách fan chỉ tyêu thích gia BHYT (mẫu số D03-TS),Danh sách fan tmê mẩn gia BHXH tự nguyện (mẫu mã số D05-TS)trước lúc update vào phần mềm làm chủ thu.

b) Gửi Thông báo giải quyết hồ sơthanh toán giao dịch năng lượng điện tử với trả hiệu quả (mẫu số 03/TB-GDĐT) mang lại thúc đẩy thư điện tử đãđăng ký của đơn vị, Ủy ban dân chúng cấp cho làng, đại lý phân phối thu.

c) Cập nhật tài liệu vào Hệ thống quảnlý thông báo, cam kết điện tử vào những phiên bản tổng phù hợp list chủng loại số D02a-TS, mẫu mã sốD03a-TS, mẫu số D05a-TS cùng đưa làm hồ sơ đương nhiên cho Phòng/Tổ cấp cho sổ, thẻ.

d) Hằng tháng: gửiThông báo điện tử kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN mon trướctheo mẫu mã số C12-TS cho thông tin tài khoản thanh toán của đối kháng vị; Danh sách đối tượng người dùng thamgia BHXH trường đoản cú nguyện, BHYT trước 30 ngày cho hạn phải đóng theo mẫu mã số D08a-TS đếntài khoản giao dịch thanh toán của đại lý thu.

2. Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ

a) Truy cập làm hồ sơ BHXH năng lượng điện tử vào Hệ thống cai quản công bố, kết xuất làm hồ sơ điều chỉnhbáo cáo trên sổ BHXH, thẻ BHYT theo hình thức vị Phòng/TổQuản lý thu đưa đến; kết xuất làm hồ sơ cấp lại, thay đổi sổ BHXH, thẻBHYT của các ngôi trường thích hợp mất, rách rưới, lỗi sổ BHXH, thẻ BHYTbởi đơn vị gửi cho.

b) Kiểm tra, so sánh làm hồ sơ cùng với dữliệu của đơn vị chức năng, bạn tsi mê gia BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN vào Hệthống quản lý thông tin:

- Trường phù hợp làm hồ sơ đúng, đầy đủ thì gửi hồsơ cùng Danh sách cấp cho sổ BHXH (mẫu mã số D09a-TS); Danh sách cấpthẻ BHYT (mẫu mã số D10a-TS) đến Lãnh đạo BHXH tỉnh/thị trấn phêthông qua.

- Các ngôi trường hợp hồ sơ chưa đúng,chưa đầy đủ thì ghi rõ nguyên nhân và chuyển lại Phòng/Tổ Quản lýthu.

c) Gửi Thông báo giải quyết và xử lý hồ sơthanh toán năng lượng điện tử với trả hiệu quả (mẫu mã số 03/TB-GDĐT) cho địa chỉ tlỗi năng lượng điện tử đãĐK. Trường phù hợp cấp lại, thay đổi thẻ BHYT, khám nghiệm, đối chiếu làm hồ sơ ý kiến đề nghị vớicác đại lý dữ liệu hiện đang thống trị với đại lý tài liệu của BHXH Việt Nam; Trường hợptín đồ ttê mê gia đang chữa bệnh tại những Thương hiệu KCB, thực hiện giải quyết trong ngàyKhi nhận đủ làm hồ sơ theo chế độ.

d) Thực hiện nay in sổ BHXH, thẻ BHYT đốirất nhiều trường phù hợp đúng, đủ đã có được Lãnh đạo BHXH tỉnh/ thị trấn phê cẩn thận.

đ) Chuyển sổ BHXH đến Trưởng Phòng cấpsổ, thẻ hoặc Lãnh đạo BHXH tỉnh/huyện cam kết sổ BHXH theo phâncấp; ngôi trường đúng theo chưa đúng, chưa đầy đủ điều kiện thì trải nghiệm bổ sung, hoàn chỉnh hồsơ theo pháp luật.

e) Chuyển sổ BHXH, thẻ BHYT đến Sở phậnmột cửa ngõ để trả đơn vị chức năng, tín đồ lao đụng hoặc gửi sổ BHXH cho Phòng Chế độBHXH/Tổ thực hiện cơ chế BHXH để giải quyết và xử lý hưởng trọn chếđộ BHXH cho tất cả những người lao động.

g) Tháng 01 hằng năm, gửi Thông báo kếttrái đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN (mẫu mã số C13-TS) năm kia của ngườilao đụng mang đến tài khoản giao dịch thanh toán của đơn vị chức năng.

Mục 2. THAM GIABHXH, BHYT; CẤP.. SỔ BHXH, THẺ BHYT ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

Điều 14. Thamgia BHXH, BHYT; cung cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Thủ tục, thời hạn giải quyết được hướngdẫn tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH, lí giải tại Quyết định này với các quy địnhsửa đổi, bổ sung cập nhật của BHXH Việt Nam; bao gồm:

1. Người lao cồn bao gồm thời hạn sống nướcngoại trừ từ bỏ đăng ký đóng góp BHXH buộc phải.

2. Người tsi gia BHXH từ nguyện.

3. Đăng cam kết đóng, cung cấp thẻ BHYT đối vớitín đồ tmê man gia BHYT được túi tiền đơn vị nước cung ứng 1 phần nấc đóng; ngườitmê man gia BHYT theo hộ gia đình.

4. Hoàn trả tiền đang đóng đối với ngườitsay mê gia BHXH từ bỏ nguyện, nhì sổ BHXH trnghỉ ngơi lên bao gồm thời gian đóng góp BHXH, BHTN trùngnhau, fan tyêu thích gia BHYT theo hộ mái ấm gia đình, bạn tmê say gia BHYT được ngân sáchđơn vị nước cung ứng 1 phần nút đóng.

5. Cấp lại, đổi,kiểm soát và điều chỉnh câu chữ bên trên sổ BHXH, thẻ BHYT.

Điều 15. Nhiệm vụcủa cá nhân

1. Lập cùng gửi làm hồ sơ điện tử

a) Kê khai Tờ knhị tyêu thích gia, điều chỉnhbiết tin BHXH, BHYT (mẫu số TK1-TS),Bảng kê công bố (mẫu mã số D01-TS) vào phần mềm kê khai của BHXH Việt Namhoặc của Tổ chức I-VAN;

b) Ký năng lượng điện tử trên Tờ khai và gửi đếnCổng đọc tin năng lượng điện tử BHXH cả nước hoặc qua Tổ chức I-VAN.

2. Nhận Thông báoxác nhận nộp hồ sơ năng lượng điện tử (mẫu số 02/TB-GDĐT); Thông báo giải quyết hồsơ thanh toán giao dịch năng lượng điện tử cùng trả hiệu quả (mẫu số 03/TB-GDĐT) tại địa chỉ tlỗi điện tửđang đăng ký của cá thể.

3. Nhận kết quả xử lý vày cơ quanBHXH gửi mang đến.

Điều 16. Nhiệm vụcủa ban ngành BHXH

1. Phòng/Tổ Quản lý thu

a) Truy cập Hệ thống cai quản thôngtin nhằm chào đón hồ sơ điện tử của cá nhân, kết xuất Tờ khai tđắm đuối gia, điều chỉnhđọc tin BHXH, BHYT (mẫu mã số TK1-TS) nhằm kiểm soát, so sánh thông báo, đối chiếucùng với cửa hàng dữ liệu trong Hệ thống thống trị công bố. Các trường đúng theo làm hồ sơ khôngđúng, không đủ ĐK thì gửi thông tin mang đến cá nhânhoàn chỉnh hồ sơ theo phương pháp.

Kiểm tra mã số BHXH của tín đồ thamgia, cập nhật vào ứng dụng thống trị thu theo cơ chế. Trường vừa lòng tín đồ tmê mẩn giachưa xuất hiện mã số BHXH, nhập khá đầy đủ, đúng đắn thông báo trên Tờ knhị tmê mẩn gia, điềuchỉnh ban bố BHXH, BHYT (mẫu mã số TK1-TS) trước lúc update vào phần mềm quảnlý thu.

b) Gửi Thông báo giải quyết hồ nước sơgiao dịch thanh toán năng lượng điện tử và trả công dụng (chủng loại số 03/TB-GDĐT) mang lại tương tác thỏng năng lượng điện tử đãĐK của cá nhân.

c) Cập nhật tài liệu vào Hệ thống quảnlý công bố, xác thực, đưa hồ sơ mang lại Phòng/Tổ cấp cho sổ, thẻ.

2. Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ

a) Truy cập Hệ thống cai quản thôngtin, kết xuất làm hồ sơ điều chỉnh báo cáo bên trên sổ BHXH, thẻ BHYT do Phòng/Tổ Quảnlý thu chuyển đến; kết xuất hồ sơ cấp lại, thay đổi sổ BHXH, thẻ BHYT của những trườnghợp mất, rách rưới, lỗi sổ BHXH, thẻ BHYT bởi cá nhân gửi đến.

b) Kiểm tra, so sánh hồ sơ với dữ liệucủa fan tsi mê gia BHXH, BHYT trong Hệ thống làm chủ thông tin:

- Trường phù hợp làm hồ sơ đúng, đủ thì gửi hồsơ với Danh sách cấp cho sổ BHXH (chủng loại số D09a-TS); Danh sách cấp cho thẻ BHYT (mẫu mã sốD10a-TS) cho Lãnh đạo BHXH tỉnh/ huyện phê chăm chút.

- Các ngôi trường hợp hồ sơ chưa đúng,không đầy đủ thì ghi rõ lý do với đưa lại Phòng/Tổ Quản lý thu.

c) Gửi Thông báo giải quyết hồ sơgiao dịch thanh toán điện tử và trả công dụng (mẫu số 03/TB-GDĐT) mang đến can dự thỏng điện tử đãđăng ký của cá thể. Trường vừa lòng cấp lại, đổi thẻ BHYT, soát sổ, so sánh hồsơ kiến nghị cùng với đại lý tài liệu hiện tại đang làm chủ và cửa hàng dữ liệu của BHXH ViệtNam; Trường hợp người tmê mệt gia sẽ khám chữa trên những Thương hiệu KCB, triển khai giảiquyết trong thời gian ngày Khi dìm đầy đủ làm hồ sơ theo điều khoản.

d) Thực hiện nay in sổ BHXH, thẻ BHYT đối phần lớn trường hòa hợp đúng, đầy đủ sẽ đượcLãnh đạo BHXH tỉnh/ thị xã phê coi ngó.

đ) Chuyển sổ BHXH cho Trưởng Phòng Cấp sổ, thẻ hoặc Lãnh đạo BHXH tỉnh/thị trấn ký kết sổBHXH theo phân cấp. Trường thích hợp không đúng, chưa có ĐK thì yêu thương cầubổ sung cập nhật, hoàn hảo làm hồ sơ theo hiện tượng.

e) Chuyển sổ BHXH, thẻ BHYT cho Sở phậnmột cửa ngõ nhằm trả hiệu quả cho tới cá nhân.

Chương IV

GIẢI QUYẾT VÀCHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH, BHTN; QUẢN LÝ NGƯỜI HƯỞNG

Mục 1. GIẢI QUYẾT,CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH, BHTN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC

Điều 17. Giảiquyết, đưa ra trả các chính sách BHXH, BHTN

1. Giải quyết, bỏ ra trả cơ chế nhỏ đau.

2. Giải quyết, chi trả chính sách thai sản.

3. Giải quyết, bỏ ra trả trợ cấp dưỡngmức độ, phục sinh sức mạnh.

4. Giải quyết, đưa ra trả chính sách TNLĐ,BNN.

5. Giải quyết, chi trả trợ cung cấp TNLĐ,BNN so với tín đồ lao cồn được thẩm định tổng đúng theo nút suy sút kĩ năng lao động.

6. Giải quyết, bỏ ra trả lương hưu.

7. Giải quyết, bỏ ra trả chế độ tử tuất.

8. Chi cung cấp huấn luyện và giảng dạy, bồi dưỡng,nâng cao trình độ chuyên môn tài năng nghề để bảo trì câu hỏi làm cho cho tất cả những người lao hễ.

9. Chi cung ứng học nghề đối với Cơ sởdạy dỗ nghề.

10. Chi cung ứng thay đổi nghề nghiệpcho tất cả những người bị TNLĐ, BNN Lúc trở về thao tác.

11. giá thành thẩm định y khoa.

12. Chi hỗ trợ các hoạt động phòng phòng ngừa,share khủng hoảng rủi ro về TNLĐ, BNN.

Điều 18. Nhiệm vụcủa đơn vị thực hiện lao động

1. Lập cùng gửi làm hồ sơ điện tử

a) Hướng dẫn tín đồ lao rượu cồn, thânnhân tín đồ lao hễ kê knhì ban bố, lập hồ sơ theo quyđịnh; dấn hồ nước sơgiấy từ bỏ người lao động, thân nhân bạn lao động; khám nghiệm, so sánh thông tincùng với hồ sơ bởi đơn vị thống trị.

b) Lập hồ sơ điện tử

- Đối với trườngđúng theo hưởng bé đau, tnhị sản, chăm sóc mức độ, hồi sinh sức mạnh, lập Danh sáchđề nghị xử lý hưởng cơ chế, tí hon nhức, tnhị sản, dưỡng sức phụchồi sức mạnh (mẫu số C70a-HD); Danh sách bạn lao đụng chưa dìm cơ chế (mẫu mã số23-CBH);

- Đối với trường phù hợp hưởng trọn chính sách hưutrí, tử tuất, TNLĐ, BNN: lập Quyết định nghỉ việc tận hưởng chế độ hưu trí (chủng loại số12-HSB); Tờ knhị của thân nhân (mẫu mã số 09A-HSB); Văn uống bạn dạng ý kiến đề nghị (mẫu mã số05-HSB);

- Đối với làm hồ sơ chi cung cấp đào tạo và huấn luyện bồichăm sóc nâng cao trình độ kỹ năng nghề nhằm bảo trì câu hỏi làm cho những người lao động: lậplàm hồ sơ theo qui định tại khoản 3 Điều 30 Quyết định số828/QĐ-BHXH:

+ Giấy đề xuất tạm thời ứng kinh phí đầu tư (mẫusố 24-CBH);

+ Danh sách bạn lao rượu cồn đang đượchuấn luyện và giảng dạy bao gồm chữ cam kết xác nhận của từng bạn lao đụng (chủng loại số 25-CBH).

- Đối với hồ sơ đưa ra hỗ trợ chuyển đổicông việc và nghề nghiệp cho tất cả những người bị TNLĐ, BNN Lúc trở về làm cho việc; ngân sách giám định ykhoa; bỏ ra cung ứng những chuyển động chống dự phòng, chia sẻ khủng hoảng rủi ro về TNLĐ, BNN lập hồsơ theo mức sử dụng.

c) Ký điện tử bên trên các mẫu mã quy địnhvới gửi cho Cổng đọc tin điện tử BHXH toàn quốc hoặc qua Tổ chức I-VAN.

2. Nhận Thông báoxác nhận nộp làm hồ sơ điện tử (mẫu mã số 02/TB-GDĐT); Thông báo xử lý hồ sơ giaodịch điện tử với trả kết quả (chủng loại số 03/TB-GDĐT) ở khu vực thỏng năng lượng điện tử sẽ đăngký kết của đơn vị.

3. Nhận hiệu quả giải quyết hưởng trọn cáccơ chế BHXH bởi vì cơ sở BHXH chuyển mang lại theo vẻ ngoài đăng ký, đánh giá, đốichiếu, ví như tất cả sai sót thì pân hận phù hợp với cơ quan BHXH nhằm giải pháp xử lý.

4. Chi trả khá đầy đủ kịp thời cho ngườilao động theo đúng hình thức.

Điều 19. Nhiệm vụcủa Trung vai trung phong hình thức bài toán làm

1. Cung cấp cho list những quyết địnhBHTN (hưởng trọn bắt đầu, tạm dừng, liên tiếp, kết thúc, hủy tận hưởng, bảo lưu lại thời gianđóng BHTN; cung ứng học nghề, chuyển khu vực hưởng trọn trợ cấp cho thất nghiệp) theo quy định;list các đối tượng người dùng không đến khai báo việc làm hằng tháng, đối tượng đăngký kết học tập nghề và tư vấn trình làng câu hỏi làm, đối tượng người tiêu dùng cho đăng ký bảo lưu BHTN,không nhận quyết định, bằng phương tiện đi lại điện tử đến phòng ban BHXH qua Cổng thôngtin điện tử BHXH toàn quốc hoặc qua Tổ chức I-VAN.

2. Nhận những thông báo: Thông báo xácthừa nhận nộp hồ sơ điện tử của phòng ban BHXH (mẫu mã số 02/TB-GDĐT); Thông báo giải quyếtlàm hồ sơ giao dịch điện tử cùng trả kết quả (mẫu số 03/TB-GDĐT); Thông báo về việctín đồ lao đụng không đến tận hưởng trợ cấp thất nghiệp; những trường hợp hưởng BHTNkhông ổn cách thức bởi vì phòng ban BHXH đưa đến; triển khai đánh giá, rà soát, so sánh, triển khai kiểm soát và điều chỉnh hưởng trọn (trường hợp có) so với các trường hợphưởng không ổn với gửi list năng lượng điện tử các đưa ra quyết định điều chỉnhtận hưởng BHTN mang lại cơ sở BHXH thức giấc.

Điều 20. Nhiệm vụcủa phòng ban Bưu điện

1. Lập với gửi hồ sơ điện tử

Truy cập Cổng đọc tin điện tử của BHXH Việt Namhoặc của Tổ chức I-VAN:

a) Lập Bảng tkhô giòn tân oán bỏ ra trả chếđộ BHXH (mẫu số C74-HD); Danh sách fan tận hưởng không nhấn các chếđộ BHXH hằng mon (mẫu số 7-CBH); Bảng thanh tân oán trợ cấp cho BHXH một đợt (mẫu số22-CBH); Giấy đề nghị tạm ứng chi trả lương hưu cùng trợ cấp cho bảo hiểm (mẫu sốC73-HD); Danh sách tịch thu kinh phí đầu tư bỏ ra BHXH (chủng loại số C75-HD); Giấytkhô giòn toán ngân sách đưa ra trả (mẫu số C67-HD); Hóa đơn tài chính; Bảng ĐK tổchi trả; Thông báo đã nhận được kinh phí đầu tư chi trả; Thông báolên tiếng về tài khoản cá nhân của người hưởng.

b) Lập Danh sách đưa ra trả lương hưu vàtrợ cấp cho BHXH hằng mon (mẫu số C72a-HD); Danh sách truy vấn lĩnh lương hưu với trợcấp BHXH vày biến đổi về chính sách, nút tận hưởng (mẫu mã số C72b-HD); Danh sách đưa ra trảlương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng vày điều chỉnh nấc hưởng trọn các chế độ bảo hiểmtheo chế độ của nhà nước (mẫu số C72c-HD); Danh sách bỏ ra trả trợ cấp thất nghiệp (mẫu số C72d-HD); Danh sách đưa ra trả lươnghưu và trợ cung cấp hàng tháng cho người hưởng tiến hành quyết định khấu trừ (mẫu mã sốC72e-HD); Danh sách hưởng trọn cơ chế BHXH một lần theo mẫu số 21A-HSB, 21B-HSB;Danh sách giải quyết và xử lý tận hưởng BHXH một lượt (mẫu số 19G-HSB); Giấy biên dìm số tiềnđang lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH (mẫu mã số 20-CBH), tất cả đầy đủ chữ ký kết xác nhận.

c) Ký năng lượng điện tử làm hồ sơ với gửi cho Cổngbáo cáo năng lượng điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.

2. Nhận Thông báoxác thực nộp làm hồ sơ điện tử (mẫu số 02/TB-GDĐT); Thông báoxử lý làm hồ sơ giao dịch thanh toán điện tử với trả hiệu quả (mẫu mã số 03/TB-GDĐT) trên địachỉ thỏng điện tử vẫn đăng ký của phòng ban Bưu năng lượng điện.

3. Nhận hồ sơ năng lượng điện tử từ bỏ phòng ban BHXH

a) Hồ sơ gồm:

- Danh sách đưa ra trả lương hưu với trợcung cấp BHXH hằng tháng (chủng loại số C72a-HD); Danh sách tróc nã lĩnh lương hưu với trợ cấpBHXH vày biến hóa về cơ chế, nấc hưởng (chủng loại số C72b-HD); Danh sách bỏ ra trả lươnghưu với trợ cấp BHXH hằng mon vày kiểm soát và điều chỉnh nút hưởng trọn các chính sách bảo hiểm theoluật pháp ở trong nhà nước (mẫu mã số C72c-HD); Danh sách bỏ ra trả trợ cấp thất nghiệp(mẫu số C72d-HD); Danh sách bỏ ra trả lương hưu và trợ cung cấp hàng tháng mang lại ngườihưởng trọn tiến hành đưa ra quyết định khấu trừ (mẫu số C72e-HD); Tổng thích hợp ngân sách đầu tư chi trảnhững chế độ BHXH hằng mon (mẫu số 2-CBH); Bảng thanh khô toán trợ cấp BHXH 1 lần(mẫu mã số 22-CBH); Danh sách sút tận hưởng, tạm ngưng chính sách BHXH các tháng (mẫu mã số 13-CBH); Thôngbáo tạm ngưng in list bỏ ra trả các cơ chế BHXH hằng tháng (mẫu mã số 14-CBH);

- Danh sách giải quyết và xử lý hưởng trọn BHXH mộtlần (mẫu số 19G-HSB); Danh sách hưởng trợ cấp BHXH một lầntrường đoản cú nguồn ngân sách công ty nước (chủng loại số 21A-HSB); Danh sách hưởng trọn trợ cấp cho BHXH một lượt từ nguồn Quỹ BHXH (chủng loại số 21B-HSB) phát hành kèm Quyết định số 636/QĐ-BHXH;

- Thông báo chuyển kinh phí chi trảcác chính sách BHXH gửi cơ sở Bưu điện (mẫu mã số 1a-CBH);Thông báo gật đầu đồng ý điều chỉnh công bố về tài khoản cá nhân; Thông báo gật đầu đồng ý thanh hao toán ngân sách đưa ra trả; Danh sách, Quyết định hủy, nhất thời dừng; Thông báo xong xuôi hưởng trợ cấp thất nghiệp;Thông báo chuyển địa điểm hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp của ngườilao rượu cồn.

b) Đối với danh sách chi trả giấy đượcchuyển tự list bỏ ra trả điện tử: triển khai theo khoản 3 Điều9 Nghị định số 166/2016/NĐ-CPhường.

c) Chịu đựng trách rưới nhiệm về tính chất đúng, đủ,hòa hợp pháp, đúng lúc của hồ sơ giấy bởi phòng ban Bưu năng lượng điện in ra từ làm hồ sơ năng lượng điện tử dophòng ban BHXH gửi cho.

4. Nhận công dụng xử lý bởi cơ quanBHXH chuyển cho.

Điều 21. Nhiệm vụcủa Cơ sở dạy nghề

1. Lập với gửi làm hồ sơ điện tử

a) Lập Danh sách người hưởng trợ cấpthất nghiệp ý kiến đề nghị chi trả hỗ trợ học tập nghề (mẫu số C87a-HD) tất cả vừa đủ chữ ký kết củangười thất nghiệp sẽ học tập nghề.

b) Ký điện tử bên trên mẫu mã luật pháp cùng gửimang đến Cổng lên tiếng điện tử BHXH nước ta hoặc qua Tổ chức I-VAN.

2. Nhận Thông báoxác nhận nộp làm hồ sơ năng lượng điện tử (mẫu số 02/TB-GDĐT); Thông báogiải quyết hồ sơ giao dịch điện tử và trả kết quả (mẫu mã số03/TB-GDĐT) ở địa chỉ tlỗi điện tử vẫn ĐK của Cửa hàng dạy dỗ nghề.

3. Nhận tác dụng giải quyết và xử lý bởi cơ quanBHXH gửi mang đến theo bề ngoài đăng ký; khám nghiệm, so sánh, trường hợp có không nên sót thìphối phù hợp với cơ sở BHXH nhằm xử trí.

4. Xuất trình hồ sơ, tư liệu liênquan khi tất cả hưởng thụ của cấp cho tất cả thẩm quyền.

Điều 22. Nhiệm vụcủa phòng ban BHXH

1. Giải quyết, chi trả những cơ chế ốmnhức, tnhị sản, dưỡng mức độ hồi phục sức khỏe

a) Phòng Chế độ BHXH/Tổ triển khai chính sách BHXH:

Truy cập Hệ thống thống trị biết tin đểđón nhận làm hồ sơ điện tử của đơn vị thực hiện lao cồn theo mẫu mã số C70a-HD cùng truycập phần mềm nhiệm vụ nhằm đối chiếu, xét duyệt:

- Trường hợp làm hồ sơ không ổn, khôngđủ điều kiện thì gửi thông báo mẫu mã số 03/TB-GDĐT mang đến đơn vị hoàn chỉnh hồ sơtheo quy định;

- Trường vừa lòng làm hồ sơ đúng, đủ điều kiệnthì thông tin đến đơn vị chức năng chủng loại số 03/TB-GDĐT; kết xuất mẫu mã sốC70b-HD gửi Lãnh đạo BHXH tỉnh/thị xã phê duyệt; gửi 01 bảnđiện tử mẫu mã số C70b-HD cho Phòng Kế hoạch - Tài chính/Tổ Kế tân oán - chi trả;đưa 01 bản năng lượng điện tử chủng loại số C70b-HD mang đến đơn vị chức năng sử dụnglao hễ.

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính/Tổ Kếtoán thù - bỏ ra trả:

- Nhận bản năng lượng điện tử chủng loại số C70b-HD doPhòng Chế độ BHXH/Tổ triển khai chínhsách BHXH chuyển mang lại để triển khai đưa ra trả cho người lao cồn theo hình thức ngườilao đụng đang đăng ký.

- Nhận bản điện tử mẫu mã số 23-CBH từđơn vị chức năng sử dụng lao hễ để quan sát và theo dõi số chi phí không bỏ ra trả.

2. Giải quyết,bỏ ra trả những cơ chế TNLĐ, BNN, hưu trí, tử tuất

a) Phòng Chế độ BHXH/Tổ thực hiện chính sách BHXH:

- Truy cập Hệ thống quản lý thông tinnhằm tiếp nhận làm hồ sơ điện tử của đơn vị áp dụng lao đụng với truy cập phần mềmnhiệm vụ nhằm đối chiếu, xét duyệt:

+ Trường hợp làm hồ sơ sai trái, khôngđủ ĐK thì gửi thông tin chủng loại số 03/TB-GDĐT đến đơn vị chức năng hoàn chỉnh hồ sơ;

+ Trường phù hợp đúng, đầy đủ ĐK thìthông báo mang lại địa chỉ thư năng lượng điện tử đang ĐK của đơn vị theo mẫu số 03/TB-GDĐT;kết xuất bạn dạng quá trình đóng góp BHXH (trường hợp có) cùng những đưa ra quyết định tận hưởng khớp ứng vớitừng một số loại cơ chế cam kết chứng thực trên làm hồ sơ cùng đưa mang lại Lãnh đạo BHXH tỉnh giấc để phêchăm chú.

- Chuyển làm hồ sơ đã được phê coi sóc đếnPhòng cung cấp sổ, thẻ để triển khai cung cấp thẻ BHYT; Phòng Kế hoạch- Tài chính để chuyển tiền mang đến đơn vị chức năng sử dụng lao rượu cồn bỏ ra trả cho những người lao độngcùng triển khai bỏ ra trả, quyết toán thù những chế độ BHXH một lần theo khoản1 Điều 14 Quyết định số 828/QĐ-BHXH; chuyển mang lại BHXH thị trấn để thực hiện chitrả, quyết toán thù những chế độ BHXH một đợt theo khoản 2 Điều 14 Quyếtđịnh số 828/QĐ-BHXH.

- Chuyển bản năng lượng điện tử những quyết địnhhưởng và bạn dạng quá trình đóng góp BHXH (ví như có) của fan lao đụng khớp ứng cùng với từngnhiều loại chính sách theo vẻ ngoài đã được Lãnh đạo BHXH thức giấc phê trông nom đến đơn vị chức năng sử dụnglao hễ.

- Chuyển bạn dạng giấy những quyết định hưởngvới bản quá trình đóng BHXH (trường hợp có) của người lao độngtương ứng với từng nhiều loại chính sách theo điều khoản đã được Lãnh đạo BHXH tỉnh giấc phê để mắt tới cho Bộphận một cửa để trả đến đơn vị sử dụnglao cồn.

- Lập với gửi cơ quan Bưu điện những mẫusố: C72a-HD, C72b-HD, C72c-HD, C72e-HD, 19G-HSB, 21A-HSB, 21B-HSB, 2-CBH,13-CBH, 14-CBH, Thông báo đồng ý kiểm soát và điều chỉnh đọc tin về thông tin tài khoản cá nhântrên các phần mềm, bảo đảm số liệu in cụ thể, vừa đủ.

- Nhận làm hồ sơ BHXH năng lượng điện tử của cơ quanBưu điện gửi mang đến trong Hệ thống quản lý công bố thực hiệnsoát sổ, đối chiếu. Đối với số đông trường đúng theo làm hồ sơ đúng thì tiến hành giải quyết theo nguyên lý đối vớitừng một số loại hồ sơ; ký kết năng lượng điện tử trên làm hồ sơ BHXH với giữ dữ liệuvào Hệ thống làm chủ đọc tin. Trường đúng theo làm hồ sơ không ổn, không đủ điều kiệnthì thông báo mang lại cửa hàng thỏng năng lượng điện tử vẫn ĐK của ban ngành Bưu điện theo mẫusố 03/TB-GDĐT.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Buồn Chán Của Giới Trẻ Gây Sốt

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính/Tổ Kế toán - chi trả:

- Lập và gửi làm hồ sơ điện tử mang lại cơquan Bưu điện: chủng loại số 1a-CBH; Thông báo chấp nhận thanhtân oán ngân sách chi trả.

- Nhận hồ sơ BHXH năng lượng điện tử của cơ quanBưu điện gửi mang đến theo hiện tượng tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều trăng tròn Quyết địnhnày vào khối hệ thống thống trị thông tin; trường vừa lòng làm hồ sơ đúng, đủ ĐK thìtrình Lãnh đạo phê duyệt nhằm cung cấp kinh phí, quyết toán thù và tkhô nóng toán th?
Chuyên mục: Công nghệ