Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ NỘI VỤ ------- Số: 04/2018/TT-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2018 THÔNG TƯHƯỚNG DẪN VỀ THẨM QUYỀN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, MIỄN NHIỆM, THAY THẾ VÀ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG, PH" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ NỘI VỤ ------- Số: 04/2018/TT-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2018 THÔNG TƯHƯỚNG DẪN VỀ THẨM QUYỀN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, MIỄN NHIỆM, THAY THẾ VÀ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG, PH" />

Quyết định bổ nhiệm kế toán 2018

Tóm tắt Nội dung VB nơi bắt đầu Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược vật dụng Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập thông tin tài khoản qplay.vn giới với đăng ký thực hiện Phần mềm tra cứu giúp vnạp năng lượng bản.

Bạn đang xem: Quyết định bổ nhiệm kế toán 2018

">Theo dõi hiệu lực hiện hành VB
Chia sẻ qua:
*
*

B NI V -------

Số: 04/2018/TT-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ---------------

thủ đô hà nội, ngày 27 mon 03 năm 2018


THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ THẨM QUYỀN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, MIỄN NHIỆM, THAY THẾ VÀ PHỤ CẤP.. TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN CỦA CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC


Căn uống cđọng Nghị định số 34/2017/NĐ-CPhường. ngày 03 tháng bốn năm 2017 của Chính phủ luật pháp công dụng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ cùng cơ cấu tổ chức triển khai của Sở Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CPhường ngày 14 tháng 12 năm 2004 của nhà nước về chính sách chi phí lương so với cán cỗ, công chức, viên chức với lực lượng vũ trang;

Căn uống cứ đọng Khoản 5 Điều đôi mươi Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 mon 1hai năm 2016 của nhà nước luật chi tiết một vài Điều của Luật kế toán (dưới đây viết tắt là Nghị định số 174/2016/NĐ-CP);


Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức,

Sở trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tứ lí giải về thđộ ẩm quyền, giấy tờ thủ tục chỉ định, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế sửa chữa với phú cung cấp trách rưới nhiệm các bước của kế toán thù trưởng, prúc trách kế tân oán của các đơn vị chức năng kế toán thù trong lĩnh vực kế toán thù công ty nước.


Điều 1. Phạm vi Điều chỉnhThông tứ này khuyên bảo về thẩm quyền, giấy tờ thủ tục, thời khắc, hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, sửa chữa thay thế với prúc cung cấp trách nát nhiệm các bước của kế toán thù trưởng, phú trách rưới kế toán của các đơn vị chức năng kế toán vào nghành nghề kế tân oán công ty nước.
1. Cơ quan lại tất cả nhiệm vụ thu, chi túi tiền bên nước những cấp (Kho bạc đơn vị nước, cơ sở thuế, ban ngành hải quan);
9. Kế toán thù trưởng, prúc trách rưới kế toán thù của cơ quan, đơn vị hiện tượng tại những Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều này cùng những cá thể, tổ chức khác bao gồm liên quan.
Tiêu chuẩn chỉnh, điều kiện kế toán thù trưởng, phú trách nát kế toán thù trên những đơn vị kế toán thù thuộc và trực thuộc Sở Tài thiết yếu nêu tại Điều 3 được lý giải vì chưng Điều 3 Quyết định số 875/QĐ-BTC" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1131238&DocItemRelateId=68612" >
Kế tân oán trưởng, phụ trách rưới kế tân oán buộc phải gồm các tiêu chuẩn, Điều khiếu nại theo lý lẽ trên Điều 21 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP.
Việc bổ nhiệm kế tân oán trưởng, prúc trách nát kế tân oán, bố trí prúc trách kế toán trên những đơn vị chức năng kế tân oán trực thuộc cùng trực trực thuộc Bộ Tài chủ yếu nêu trên Điều 4 được lí giải vì Điều 2 Quyết định số 875/QĐ-BTC" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1131239&DocItemRelateId=68616" >
1. Các đơn vị kế toán thù phương tiện tại những Khoản 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 2 của Thông bốn này cần bổ nhiệm kế toán thù trưởng theo hình thức tại Khoản 1 Điều trăng tròn Nghị định số 174/2016/NĐ-CP.
2. Việc chỉ định phụ trách kế toán thù được tiến hành theo cách thức trên điểm a Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP..
a) Bộ trưởng Bộ Tài chủ yếu bổ nhiệm, chỉ định lại kế toán trưởng đơn vị chức năng kế toán trực thuộc cơ quan tất cả trách nhiệm thu, bỏ ra ngân sách trung ương;
b) Cấp gồm thẩm quyền chỉ định, bổ nhiệm lại kế toán thù trưởng đơn vị kế toán thù trực thuộc phòng ban tất cả trách nhiệm thu, bỏ ra chi phí địa phương (trừ đơn vị chức năng kế tân oán chi phí với tài chủ yếu xã, phường, thị trấn) là cung cấp bao gồm thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị chức năng.
2. Đối cùng với những cơ sở nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thực hiện chi phí đơn vị nước bao gồm tổ chức triển khai cỗ máy kế toán
a) Sở trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang Bộ, Thủ trưởng ban ngành nằm trong Chính phủ bổ nhiệm, chỉ định lại kế toán thù trưởng đơn vị chức năng dự tân oán cấp I trực thuộc Trung ương;
b) Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị thôn, thị trấn ở trong thức giấc, thị trấn thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây Gọi bình thường là cấp huyện) bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng đơn vị chức năng dự tân oán cấp I ở trong địa pmùi hương quản lý, sau khoản thời gian gồm chủ kiến của ban ngành nội vụ với tài chính thuộc cấp;
c) Cấp bao gồm thẩm quyền chỉ định, bổ nhiệm lại kế toán thù trưởng các đơn vị chức năng dự toán thù chi phí, đơn vị chức năng sử dụng chi phí, đơn vị sự nghiệp công lập từ bỏ bảo vệ bỏ ra liên tiếp, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập trường đoản cú bảo vệ một Phần đưa ra liên tục, đơn vị sự nghiệp công lập vì chưng chi phí nhà nước bảo đảm bỏ ra liên tiếp là cấp gồm thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng 1-1 vị;
d) Người đi đầu đơn vị chức năng kế toán thù là đơn vị chức năng sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi liên tục và bỏ ra chi tiêu chỉ định, bổ nhiệm lại kế tân oán trưởng.
3. Ngoài những cơ quan, đơn vị nêu bên trên, đối với các đơn vị kế toán thù không giống được cách thức trên Điều 2 của Thông tứ này, kế toán thù trưởng vị người mở đầu hoặc tín đồ đại diện thay mặt theo pháp luật (tiếp sau đây call tầm thường là người đứng đầu) của đơn vị kế toán thù kia bổ nhiệm.
1. Đối với đơn vị kế toán chỉ có một tín đồ có tác dụng kế toán hoặc một bạn có tác dụng kế tân oán kiêm nhiệmViệc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại prúc trách kế toán do bạn đứng đầu cơ quan tiền, đơn vị chức năng kế toán thù ra quyết định.
2. Đối với đơn vị chức năng kế toán túi tiền với tài chính thôn, phường, thị trấnChủ tịch Ủy ban dân chúng cung cấp thị xã bổ nhiệm, chỉ định lại phú trách kế toán sau khi gồm chủ kiến của Phòng Nội vụ và Phòng Tài chủ yếu cấp cho huyện.
3. Đối với đơn vị chức năng kế tân oán yêu cầu sắp xếp kế tân oán trưởng dẫu vậy chưa chỉ định được ngay kế toán trưởng thì sắp xếp phú trách rưới kế toán thù theo khí cụ trên Khoản 1 Điều đôi mươi Nghị định số 174/2016/NĐ-CP..
Điều 7. Thủ tục, thời gian chỉ định, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phú trách nát kế toán, sắp xếp phụ trách rưới kế toán

a) Đối với những trường hòa hợp phương tiện tại Khoản 1 cùng các điểm a, b, c Khoản 2 Điều 5 của Thông tứ này, bạn cầm đầu đơn vị chức năng kế toán lập hồ sơ đề xuất cung cấp gồm thẩm quyền bổ nhiệm kế tân oán trưởng.Cơ quan liêu nội vụ chủ trì, păn năn hợp với cơ cỗ ván chính thuộc cấp cho thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban quần chúng chăm chú, quyết định so với ngôi trường vừa lòng dụng cụ tại điểm b Khoản 2 Điều 5 của Thông bốn này;
b) Đối cùng với các ngôi trường hợp phương pháp trên điểm d Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5; Khoản 1 và Khoản 3 Điều 6 của Thông tư này, fan mở đầu đơn vị kế tân oán ra quyết định việc giao tổ chức, đơn vị chức năng, cá nhân nằm trong thđộ ẩm quyền thống trị lập hồ sơ để bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách nát kế toán; sắp xếp phụ trách rưới kế toán;
c) Đối cùng với ngôi trường đúng theo chế độ tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tứ này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân làng mạc, phường, thị trấn lập làm hồ sơ ý kiến đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp thị xã bổ nhiệm phú trách nát kế tân oán. Phòng Nội vụ công ty trì, pân hận hợp với Phòng Tài chính cung cấp thị xã thẩm định và đánh giá hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # cấp cho thị trấn chú ý, quyết định;
d) Thủ tục chỉ định lại kế tân oán trưởng, phú trách kế toán thù được thực hiện nlỗi giấy tờ thủ tục chỉ định kế tân oán trưởng, phụ trách rưới kế toán.
2. Thời điểm chu đáo nhằm chỉ định lại kế toán trưởng, phụ trách kế toánChậm độc nhất 90 ngày trước thời gian ngày hết thời hạn chỉ định, fan mở đầu đơn vị kế tân oán nên triển khai quy trình bổ nhiệm lại nhằm quyết định hoặc trình ban ngành gồm thẩm quyền lưu ý, quyết định chỉ định lại hoặc ko bổ nhiệm lại kế toán thù trưởng, prúc trách nát kế toán. Quyết định bổ nhiệm lại kế toán thù trưởng, phú trách kế toán thù phải được ban hành trước tối thiểu 01 ngày thao tác, tính đến ngày hết thời hạn bổ nhiệm.
3. Đối với ngôi trường hợp kế toán thù trưởng, phụ trách nát kế toán là công chức, viên chức, lúc hết thời hạn bổ nhiệm, tính mang lại mon đủ tuổi về hưu còn từ bỏ 02 năm cho dưới 05 năm công tác mà được chỉ định lại thì thời hạn chỉ định được xem mang đến thời gian đầy đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; ngôi trường thích hợp tính mang lại tháng đủ tuổi về hưu còn bên dưới 0hai năm công tác làm việc, ban ngành tất cả thđộ ẩm quyền chỉ định kế toán thù trưởng, phú trách rưới kế toán lưu ý, nếu như đầy đủ tiêu chuẩn chỉnh, Điều kiện thì ra quyết định kéo dài thời hạn giữ chức vụ kế tân oán trưởng, phụ trách kế tân oán cho tới thời gian đầy đủ tuổi nghỉ hưu.
Điều 8. Hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế tân oán trưởng, phú trách rưới kế toán, sắp xếp phú trách kế toán

1. Hồ sơ bổ nhiệm kế tân oán trưởng, phú trách kế toán thù, sắp xếp phụ trách kế toán
a) Sơ yếu ớt lý kế hoạch (có chứng thực của đơn vị thống trị lao cồn hoặc cơ quan tất cả thẩm quyền);
b) Bản sao vnạp năng lượng bởi hoặc chứng chỉ trình độ chuyên môn, nhiệm vụ về kế toán thù theo trải nghiệm của vị trí bổ nhiệm;
c) Bản sao chứng từ bồi dưỡng kế toán thù trưởng;
d) Xác dấn của những đơn vị chức năng kế toán vị trí người được lập làm hồ sơ chỉ định kế toán trưởng, prúc trách rưới kế toán thù sẽ công tác làm việc về thời hạn thực tiễn có tác dụng kế tân oán trưởng theo mẫu số 01/GXN hoặc thời hạn thực tiễn làm cho kế tân oán theo chủng loại số 02/GXN ban hành đương nhiên Thông tư này đối với ngôi trường hòa hợp chỉ định kế tân oán trưởng; xác thực theo mẫu số 02/GXN đối với ngôi trường hợp chỉ định, bố trí phụ trách rưới kế toán;
đ) Vnạp năng lượng bạn dạng đề nghị chỉ định kế tân oán trưởng, prúc trách nát kế tân oán vì fan cầm đầu đơn vị chức năng kế tân oán ký kết cùng đóng góp vệt của đơn vị chức năng (trừ trường thích hợp chính sách tại điểm d Khoản 2 với Khoản 3 Điều 5; Khoản 1 với Khoản 3 Điều 6 của Thông bốn này).
2. Hồ sơ chỉ định lại kế toán trưởng, phụ trách rưới kế toán
a) Sơ yếu ớt lý kế hoạch (bao gồm xác thực của đơn vị chức năng cai quản lao hễ hoặc phòng ban gồm thẩm quyền);
b) Bản trường đoản cú nhấn xét, Review tác dụng công tác vào thời hạn giữ lại chức vụ kế toán thù trưởng, prúc trách rưới kế toán;
c) Nhận xét của tín đồ mở màn đơn vị kế toán;
d) Bản sao những văn uống bằng, chứng chỉ bổ sung cập nhật (giả dụ có);
đ) Văn bạn dạng ý kiến đề nghị chỉ định lại kế tân oán trưởng, prúc trách kế tân oán bởi người Tiên phong đơn vị chức năng kế tân oán ký với đóng vết của đơn vị chức năng (trừ ngôi trường phù hợp luật pháp tại điểm d Khoản 2 cùng Khoản 3 Điều 5; Khoản 1 Điều 6 của Thông tư này).
Điều 9. Thẩm quyền, thủ tục miễn nhiệm, thay thế sửa chữa kế tân oán trưởng, prúc trách nát kế toán
1. Thđộ ẩm quyền miễn nhiệm, thay thế sửa chữa kế tân oán trưởng, phụ trách rưới kế toánCấp nào chỉ định kế toán trưởng, prúc trách nát kế toán thù thì cung cấp kia bao gồm thđộ ẩm quyền quyền miễn nhiệm, thay thế kế toán thù trưởng, prúc trách rưới kế tân oán.
2. Thủ tục miễn nhiệm, thay thế kế toán thù trưởng, prúc trách nát kế toánNgười mở đầu đơn vị chức năng kế toán thù ra quyết định theo thđộ ẩm quyền hoặc bao gồm văn phiên bản kiến nghị cơ quan tất cả thđộ ẩm quyền miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phú trách kế toán thù. Vnạp năng lượng bản ý kiến đề nghị phải nêu rõ nguyên nhân miễn nhiệm, sửa chữa thay thế và tài liệu bao gồm liên quan hẳn nhiên.
Điều 10. Phụ cung cấp trách nhiệm công việc kế toán thù trưởng

1. Người được chỉ định kế toán trưởng ngơi nghỉ những đơn vị chức năng khí cụ tại các Khoản 1, 3, 4, 5, 8 Điều 2 của Thông tứ này được hưởng nấc prúc cấp cho trách rưới nhiệm các bước hằng tháng 0,2 so với khoảng lương đại lý.
2. Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ngơi nghỉ những đơn vị mức sử dụng trên Khoản 6 với Khoản 7 Điều 2 của Thông tứ này thừa kế mức phụ cung cấp trách nát nhiệm công việc kế toán thù trưởng theo ra quyết định của cấp bao gồm thđộ ẩm quyền bên trên đại lý vận dụng mức phụ cung cấp trách nát nhiệm quá trình kế tân oán trưởng luật trên Khoản 1 Vấn đề này cân xứng với hoạt động vui chơi của đơn vị mình.

Xem thêm: Tải Ứng Dụng Tin Nhắn Tình Yêu For Android 2, 20 Đoạn Tin Nhắn Tình Yêu Siêu Dễ Thương


Điều 11. Prúc cung cấp trách nát nhiệm các bước phú trách rưới kế toán
Prúc cấp trách nát nhiệm công việc của kế toán thù trưởng, phú trách kế toán thù, sắp xếp phụ trách rưới kế toán tại những đơn vị chức năng kế tân oán trực thuộc cùng trực ở trong Sở Tài bao gồm nêu trên Điều 11 được khuyên bảo vì chưng Điều 5 Quyết định số 875/QĐ-BTC" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1131283&DocItemRelateId=68613" >
1. Người được bổ nhiệm prúc trách rưới kế toán thù lý lẽ trên Khoản 1 với Khoản 2 Điều 6 hoặc người được bố trí làm cho phú trách rưới kế toán thù pháp luật trên Khoản 3 Điều 6 của Thông tư này (trừ ngôi trường hòa hợp cơ chế trên Khoản 2 Điều này) thừa hưởng phú cung cấp trách nát nhiệm quá trình hằng mon 0,1 so với tầm lương đại lý.
2. Người được bố trí prúc trách kế toán thù sinh sống các đơn vị chức năng chính sách tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều 2 của Thông tư này thừa kế nấc phụ cấp cho trách rưới nhiệm quá trình phú trách nát kế toán thù theo ra quyết định của cung cấp tất cả thẩm quyền bên trên cơ sở vận dụng nút phú cấp cho trách nhiệm công việc phụ trách nát kế tân oán lao lý trên Khoản 1 Vấn đề này tương xứng cùng với buổi giao lưu của đơn vị mình.
Điều 12. Trách rưới nhiệm của các đơn vị
1. Người cầm đầu những đơn vị chức năng kế tân oán bao gồm trách nhiệm
a) Bố trí người có đủ tiêu chuẩn, Điều kiện làm kế toán trưởng, phú trách nát kế tân oán trên đơn vị theo nguyên tắc trên Nghị định số 174/2016/NĐ-CP với hướng dẫn của Thông bốn này;
b) Thực hiện tại đúng những chế độ về thẩm quyền, giấy tờ thủ tục bổ nhiệm, chỉ định lại, miễn nhiệm, sửa chữa và phụ cung cấp trách nát nhiệm công việc kế toán thù trưởng, prúc trách rưới kế tân oán theo cách thức của Thông tứ này;
c) Xây dựng quy chế vận động vào đơn vị chức năng để kế toán trưởng, đơn vị kế toán thù, fan làm cho kế toán triển khai đúng trách nhiệm cùng quyền hạn theo biện pháp của luật pháp về kế toán.
2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước, Ủy ban quần chúng. # tỉnh, đô thị trực trực thuộc Trung ương có trách nát nhiệm chỉ huy, trả lời các cơ sở, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền làm chủ tiến hành Việc bổ nhiệm, chỉ định lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế, xếp phú cấp cho trách nhiệm các bước kế toán trưởng, phụ trách kế tân oán theo giải pháp hiện nay hành cùng giải đáp của Thông tư này.
Điều 13. Điều Khoản thi hành
1. Thông tứ này có hiệu lực thực thi từ thời điểm ngày 15 tháng 5 năm 2018.
2. Thông tư này thay thế sửa chữa Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15 mon 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài thiết yếu và Bộ trưởng Sở Nội vụ về hướng dẫn tiêu chuẩn chỉnh, Điều khiếu nại, giấy tờ thủ tục chỉ định, chỉ định lại, sắp xếp, miễn nhiệm, sửa chữa thay thế với xếp phụ cung cấp trách rưới nhiệm các bước kế tân oán trưởng, phụ trách rưới kế toán thù trong những đơn vị kế toán thù nằm trong lĩnh vực kế toán thù nhà nước.
3. Trong quá trình triển khai nếu như tất cả vướng mắc, kiến nghị phản ánh kịp lúc về Bộ Nội vụ để gợi ý hoặc lưu ý, giải quyết./.

Nơi nhận: - Thủ tướng tá và những Phó Thủ tướng mạo Chính phủ; - Các Sở, Cơ quan tiền ngang Sở, ban ngành nằm trong Chính phủ; - Vnạp năng lượng chống Trung ương Đảng với các Ban của TW Đảng; - Văn uống chống Quốc hội; - Văn uống chống Chủ tịch nước; - Văn uống chống Tổng Bí thư; - Tòa án quần chúng. # tối cao; - Viện kiểm gần cạnh dân chúng buổi tối cao; - Kiểm toán thù bên nước; - Ủy ban Gisát hại tài bao gồm quốc gia; - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan tiền Trung ương của những đoàn thể; - Cục Kiểm tra vnạp năng lượng bạn dạng QPPL (Bộ Tư pháp); - HĐND, Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh, đô thị trực ở trong TW; - Sở Nội vụ các thức giấc, thành phố trực nằm trong TW; - Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; - Cổng Thông tin năng lượng điện tử Sở Nội vụ; - Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, Thđọng trưởng, các đơn vị thuộc với trực thuộc Bộ; - Lưu: VT, CCVC (30b).

BỘ TRƯỞNG Lê Vĩnh Tân


Mẫu số 01/GXN (Ban hành cố nhiên Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27 mon 3 năm 2018 của Sở trưởng Bộ Nội vụ giải đáp về thẩm quyền, thủ tục chỉ định, chỉ định lại, miễn nhiệm, sửa chữa thay thế và prúc cấp trách nát nhiệm công việc của kế tân oán trưởng, prúc trách nát kế toán của những đơn vị kế toán trong nghành kế tân oán đơn vị nước)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi - Hạnh phúc---------------

GIẤY XÁC NHẬNTHỜI GIAN THỰC TẾ LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kính gửi:

(Tên ban ngành, đơn vị địa điểm sẽ công tác) …………………………………...(Địa chỉ cơ quan, đối kháng vị)……………………………………………………...

1. Họ với tên: ...........................................................................................................................

2. Ngày tháng năm sinh: ………………………………………. Tại: .................................................

4. Hiện vẫn công tác tại: ........................................................................................................

Nay tôi có tác dụng đơn này kính mong muốn cơ quan, đơn vị xác thực thời hạn công tác thực tế về kế toán thù trưởng của mình, để tôi hoàn thiện làm hồ sơ làm cho giấy tờ thủ tục chỉ định kế toán thù trưởng:

Thời gian

Từ…… đến……

Sở phận làm việc

Chức danh, công việc

Số mon thực tiễn làm cho kế tân oán trưởng

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊXác nhấn câu chữ kê knhị về quy trình công tác thực tiễn của Anh/Chị ……………..nêu trên là đúng thực sự.(Ký, ghi rõ bọn họ tên người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng xác nhận cùng đóng góp dấu)

….., ngày.... tháng…. năm......Người đề nghị(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Ghi chú: Mỗi phòng ban, đơn vị chỉ gồm thẩm quyền chứng thực lên tiếng của cá nhân trong thời gian công tác làm việc trên cơ sở, đơn vị đó.


Mẫu số 02/GXN(Ban hành tất nhiên Thông tứ số 04/2018/TT-BNV ngày 27 mon 3 năm 2018 của Sở trưởng Bộ Nội vụ chỉ dẫn về thđộ ẩm quyền, thủ tc bnhiệm, bnhiệm lại, miễn nhiệm, sửa chữa thay thế cùng prúc cấp trách nhiệm quá trình của kế toán thù trưởng, phụ trách kế tân oán của các đơn vị kế toán thù trong nghành nghề kế toán bên nước)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc---------------

GIẤY XÁC NHẬNTHỜI GIAN THỰC TẾ LÀM KẾ TOÁN HOẶC PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Kính gửi:

(Tên cơ sở, đơn vị địa điểm vẫn công tác)…………………………………...(Địa chỉ cơ sở, solo vị)……………………………………………………...

1. Họ và tên:...........................................................................................................................

2. Ngày tháng năm sinh:……………………………………….Tại:.................................................

4. Hiện sẽ công tác làm việc tại:........................................................................................................

Nay tôi làm cho 1-1 này kính hy vọng cơ quan, đơn vị chức năng chứng thực thời gian công tác thực tiễn về kế tân oán trưởng của tớ, đểtôi hoàn thành xong làm hồ sơ làm cho thủ tục bổ nhiệm kế tân oán trưởnghoặc phụ trách rưới kế toán:

Thời gian

Từ……đến……

Bộ phận làm việc

Chức danh, công việc

Số mon thực tiễn làm cho kế toánhoặc phụ trách rưới kế toán

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊXác dấn câu chữ kê khai về quy trình công tác làm việc thực tế của Anh/Chị……………..nêu bên trên là đúng sự thật.(Ký, ghi rõ chúng ta thương hiệu tín đồ đứng đầu tư mạnh quan lại, đơn vị xác nhận với đóng góp du)

…..,ngày.... tháng….năm......Người đề nghị(Ký, ghi rõhọ tên)

Ghi chú:Mỗi phòng ban, đơn vị chức năng chỉ có thđộ ẩm quyền xác nhận thông tin của cá nhân vào thời gian công tác làm việc trên phòng ban, đơn vị đó.