Giải bài tập toán lớp 4

*Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 4

• Ôn tập các số cho 100 000 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập các số cho 100 000 (tiếp theo) trang 5 • Biểu thức tất cả đựng một chữ • Luyện tập trang 7 • Các số gồm sáu chữ số • Luyện tập trang 10 • Hàng và lớp • So sánh các số có nhiều chữ số • Triệu cùng lớp triệu • Triệu và lớp triệu (tiếp theo) • Luyện tập trang 16 • Luyện tập trang 17 • Dãy số thoải mái và tự nhiên • Viết số tự nhiên vào hệ thập phân • So sánh cùng xếp thự tự những số tự nhiên và thoải mái • Luyện tập trang 22 • Yến, tạ, tấn • Bảng đơn vị chức năng đo trọng lượng • Giây, cầm cố kỉ • Luyện tập trang 26 • Tìm số trung bình cùng • Luyện tập trang 28 • Biểu đồ • Biểu đồ gia dụng (tiếp theo) • Luyện tập trang 33 • Luyện tập tầm thường trang 35 • Luyện tập chung trang 36

Chương 2: Bốn phnghiền tính cùng với những số thoải mái và tự nhiên. Hình học


• Phnghiền cùng • Phnghiền trừ • Luyện tập trang 40 • Biểu thức có cất nhị chữ • Tính hóa học giao hoán thù của phxay cộng • Biểu thức bao gồm đựng cha chữ • Tính hóa học phối hợp của phép cùng • Luyện tập trang 46 • Tìm hai số lúc biết tổng với hiệu của hai số kia • Luyện tập trang 48 • Luyện tập bình thường trang 48 • Góc nhọn, góc tù nhân, góc bẹt • Hai đường trực tiếp vuông góc • Hai mặt đường thẳng tuy vậy tuy vậy • Vẽ hai tuyến đường trực tiếp vuông góc • Vẽ hai đường thẳng tuy vậy song • Thực hành vẽ hình chữ nhật • Thực hành vẽ hình vuông • Luyện tập trang 55 • Luyện tập thông thường trang 56
• Nhân cùng với số bao gồm một chữ số • Tính chất giao hoán của phnghiền nhân • Nhân với 10, 100, 1000, ...Chia mang lại 10, 100, 1000,... • Tính chất kết hợp của phxay nhân • Nhân với số gồm tận thuộc là chữ số 0 • Đề - xi - mét vuông • Mét-vuông • Nhân một trong những với 1 tổng • Nhân một số trong những với 1 hiệu • Luyện tập trang 68 • Nhân với số tất cả nhì chữ số • Luyện tập trang 69 • Giới thiệu nhân số gồm hai chữ số với 11 • Nhân cùng với số có bố chữ số • Nhân với số có bố chữ số (tiếp theo) • Luyện tập trang 74 • Luyện tập tầm thường trang 75
• Chia một tổng cho một vài • Chia cho số bao gồm một chữ số • Luyện tập trang 78 • Chia một số trong những cho 1 tích • Chia một tích đến một số • Chia hai số gồm tận cùng là các chữ số 0 • Chia đến số gồm nhị chữ số • Chia cho số gồm hai chữ số (tiếp theo) • Luyện tập trang 83 • Chia mang đến số bao gồm nhì chữ số (tiếp theo) trang 83 • Luyện tập trang 84 • Thương có chữ số 0 • Chia mang lại số tất cả bố chữ số • Luyện tập trang 87 • Chia mang lại số có ba chữ số (tiếp theo) • Luyện tập trang 89 • Luyện tập bình thường trang 90 • Luyện tập tầm thường trang 91
• Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 2 • Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 5 • Luyện tập trang 96 • Dấu hiệu chia không còn đến 9 • Dấu hiệu phân tách hết mang đến 3 • Luyện tập trang 98 • Luyện tập bình thường trang 99 • Ki-lô-mét vuông • Luyện tập trang 100


Xem thêm: Download Fpt Play For Android Tv V5, Download Và Cài Đặt Fpt Play Cho Smart Tv

• Phân số • Phân số với phép chia số tự nhiên • Phân số với phép chia số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo) • Luyện tập trang 110 • Phân số cân nhau • Rút ít gọn gàng phân số • Luyện tập trang 114 • Quy đồng chủng loại số các phân số • Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) • Luyện tập trang 117 • Luyện tập bình thường trang 118 • So sánh nhị phân số cùng mẫu số • Luyện tập trang 120 • So sánh hai phân số khác chủng loại số • Luyện tập trang 122 • Luyện tập bình thường trang 123 phần 1 • Luyện tập tầm thường trang 123 phần 2 • Luyện tập bình thường trang 124
• Phép cộng phân số • Phnghiền cộng phân số (tiếp theo) • Luyện tập trang 128 • Luyện tập 2 trang 128 • Phnghiền trừ phân số • Phnghiền trừ phân số (tiếp theo) • Luyện tập trang 131 • Luyện tập phổ biến trang 131 • Phxay nhân phân số • Luyện tập trang 133 • Luyện tập trang 134 • Tìm phân số của một trong những • Phxay phân chia phân số • Luyện tập trang 136 • Luyện tập trang 137 • Luyện tập tầm thường trang 137 • Luyện tập tầm thường trang 138 phần 1 • Luyện tập bình thường trang 138 phần 2 • Luyện tập thông thường trang 139
• Giới thiệu tỉ số • Tìm hai số lúc biết tổng cùng tỉ số của nhị số kia • Luyện tập trang 148 • Luyện tập trang 149 • Luyện tập chung trang 149 • Tìm hai số lúc biết hiệu và tỉ số của nhị số kia • Luyện tập 1 trang 151 • Luyện tập 2 trang 151 • Luyện tập bình thường trang 152 • Luyện tập chung trang 153
• Tỉ lệ phiên bản đồ gia dụng • Ứng dụng của tỉ lệ thành phần phiên bản trang bị • Ứng dụng của tỉ lệ thành phần phiên bản vật (tiếp theo) • Thực hành • Thực hành (tiếp theo)
• Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên • Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về các phnghiền tính cùng với số tự nhiên • Ôn tập về những phép tính cùng với số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về những phxay tính cùng với số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về biểu vật dụng • Ôn tập về phân số • Ôn tập về các phnghiền tính với phân số • Ôn tập về những phxay tính cùng với phân số (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về các phnghiền tính cùng với phân số (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về các phép tính cùng với phân số (tiếp theo) phần 3 • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về hình học • Ôn tập về hình học tập (tiếp theo) • Ôn tập về tìm kiếm số trung bình cùng • Ôn tập về kiếm tìm hai số lúc biết tổng và hiệu của hai số kia • Ôn tập về search nhì số lúc biết tổng hoặc hiệu với tỉ số của nhì số kia • Luyện tập tầm thường trang 176 • Luyện tập tầm thường trang 177 • Luyện tập chung trang 178 • Luyện tập bình thường trang 179


Xem thêm: As Perinstaliavau Window'Sus Tai Ir, Hướng Dẫn Cài Đặt & Chơi Cs 1

Mục lục Giải bài tập SGK Toán thù lớp 4 theo chương •Chương thơm 1: Số thoải mái và tự nhiên. Bảng đơn vị chức năng đo trọng lượng •Chương thơm 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên và thoải mái. Hình học tập •Chương 3: Dấu hiệu chia không còn cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành •Chương 4: Phân số - Các phép tính cùng với phân số. Giới thiệu hình thoi •Chương thơm 5: Tỉ số - Một số bài xích toán liên quan cho tỉ số. Tỉ lệ phiên bản thứ •Chương thơm 6: Ôn tập

Chuyên mục: Công nghệ