Diệt virus

✓ ️❤️❤️Ứng dụng khử vi khuẩn rất tốt bên trên Android. Giúp phòng vi rút, khóa vận dụng, tăng tốc điện thoại cảm ứng cùng dọn rác rưởi tăng bộ nhớ.✓ ~~~~~~~✓ Cập nhật Virus Scan Engine✓ Cập nhật đại lý dữ liệu Antivi khuẩn mới✓ Cập nhật kỹ năng Tổ chức thông báo (ẩn thông báo)✓ Sửa những lỗi