Cách việt hóa, cài đặt tiếng việt cho photoshop cs6, cc mọi phiên bản

Tự học tập Photosiêu thị đã là 1 trong những một câu hỏi cực nhọc rồi, mà lại để làm việc thạo các câu lệnh tinh vi, toàn là ngữ điệu giờ Anh thì lại càng trở ngại rộng. Đối với chúng ta ko sử dụng thành thục ngoại ngữ thì quả thực và đúng là một rất hình